print
Intilnire cu An.Urecheanu
26.04.2016
510

ȚARA NOASTRĂ VA URMA CU CONSECVENȚĂ VECTORUL EUROPEAN

Evenimentele de ultimă oră-vizita la Moskova a viceprim-ministrului, ministrului afacerilor externe şi integrării europene al R.Moldova, Andrei Galbur, discuțiile dumnealui pe care le-a avut cu ambasadorul României in Republica Moldova Marius Lazurca-au reconfirmat cursul European al țării noastre, gătința conducerii de la Chișinău de a nu ceda în fața niciunei presiuni, arealiza, pas cu pas, prevederile Acordului de Asociere cu UE. Astfel au demarat discuțiile pe care conducerea raionului, funcționarii din structurile Consiliului rational le-au avut recent cu reprezentantul Ministerului de Externe, Anatol Urecheanu.După o scurtă informație a președintelui raionului, Andrei Ciobanu despre situația din teritoriu, oficialul a trecut în revistă evoluţiile în relaţiile moldo-ruse, moldo-române, în particular,  dezvoltarea dialogului politic,  dinamizarea schimburilor comercial-economice şi consolidarea legăturilor cultural-umanitare între ţăriile noastre.

 

 În continuare, Anatol Urecheanu a dialog, leger, cu participanții la întâlnire, în cadrul cărora a fost abordat un spectru larg de probleme, cum ar fi situația din Găgăuzia, din raioanele răsăritene ale țării noastre, perspectivele soluționării diferendului transnistrean, avantajele aderării RM la Uniunea Europeană etc.

Tel (+373) 273-2-20-58
(+373) 273-2-20-58
Fax (+373) 273-2-20-58
Copyright © 2018 Consiliul Raional Cantemir.Toate drepturile rezervate.