print
Plan activitate februarie 2016
04.02.2016
1731

 

                                                                                                                                                                     Aprob :

                                                                                                                                     _________Andrei Ciobanu

                                                                                                                                     preşedintele raionului Cantemir

                                                                                                                                      „_______,,februarie 2016

 

G R A F I C U L

                          acţiunilor de nivel raional planificate pentru luna februarie 2016

 

 

Nr.

d/o

Data desfăşurării acţiunii

Tipul acţiunii

Locul desfăşurării, ora

Responsabil de organizarea acţiunii

Notă

1

2

3

4

5

6

1

01.02.2016

Şedința lunară cu conducătorii instituțiilor desconcentrate și descentralizate din raion

Sala de şedințe.etaj II,ora 9.00

A.Ciobanu,

preşedintele raionului

 

2

01.02.2016

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri:

1.Produse petroliere

2.Lucrări de întreţinere a drumurilor,inclusiv deszăpezirea

 Sala de şedinţe,etj.II,

Ora 11.00

Ora 14.00

L.Vîlcu,şef Dir.AgriculturăERF

 

3

03.02.2016

Şedinţa grupului de lucru:

1.Dezvoltarea infrastructurii

 

Sala mică,

etaj.II,ora10.00

L.Vîlcu,şef Dir.AgriculturăERF

 

4

04.02.2016

Şedinţa grupului de lucru:

2.Dezvoltarea economică.Investiţii

Sala mică,et.II,

ora10.00

L.Vîlcu,şef Dir.Agricultură ERF

 

5

10.02.2016

Şedinţele comisiilor consultative de specialitate

Sala mică,et.II,

Ora 00

L. Ţurcanu

 

6

11.02.2016

Şedința extraordinară a consiliului raional

Sala de şedinţe,et.VI,

ora10.00

A.Ciobanu,

preşedintele raionului

 

7

10.02.2016

Seminar teoretico-practic:

Particularităţile producerii fructelor

Sala mică,et.II,

ora10.00

L.Vîlcu,şef Dir.Agricultură ERF

 

8

13,20.02.2016

Olimpiada raională la disciplinele de studii

Instituțiile de învăţămînt

Direcția Învăţămînt

 

9

14.02.2016

Recital de poezie-Grigore  Vieru-acum şi un veac

81 ani de la naştere

Biblioteca publică pentru copii,ora 15.00

A.Nechit,specialist principal,Serviciul Cultură şiTurism

 

10

16.02.2016

Expoziţie-B.P. Hasdeu-180 ani de la naștere

Biblioteca publică,

A.Nechit,specialist

principal Serviciu Cultură şi Turism

 

11

18.02.2016

Seminar în cadrul Zilei secretarului „

Sala de şedinţe,et.VI,

Ora9.00

L. Ţurcanu;

V. Balan

 

12

18.02.2016

Supervizarea APP,CCTF

Sala de şedințe,bir.201,ora 10.00

DASPF

 

13

19.02.2016

Ședința Consiliului Consultativ al Direcției Învățămînt

Sala de ședințe D.Î.

Ora 9.00

Cebotaru.L,șef DÎ

 

14

19.02.2016

Deplasare în  primăria s. Cania

Primaria s. Cania

Preşedintele raionului

 

 

15

22.02.2016

Ședința Consiliului de Administrație al FLSSP

Sala de ședințe,et.II,ora 10.00

S.Butuc,vicepreședintele raionului

 

16

23-25.02.2016

Supervizarea lucrătorilor sociali

Sala de ședințe,et.II,ora 09.00

DASPF

 

17

25,26,29.02.

2016

Supervizarea asistenţilor sociali comunitari

Bir.525,ora 9.00

DASPF

 

18

26.02.2016

Ședința consiliului de Administrație al DÎnvățămînt

Ora.9.00,etaj.5

L.Cebotaru,șef Direcţia Învățămînt

 

19

26.02.2016

Seminar organiyat de CNI cu reprezentanţii APL

Sala de ședințe,et.II

V. Balan, şef serviciu AP

 

 

26-29.02.2016

Pregătirea colectivelor artistice pentru participare la festivalul raional- Mărțișor-2016

Case,cămine culturale.

Serviciul Cultură şi Turism

 

Tel (+373) 273-2-20-58
(+373) 273-2-20-58
Fax (+373) 273-2-20-58
Copyright © 2020 Consiliul Raional Cantemir.Toate drepturile rezervate.