print
Noutăţi legislative şi aplicarea legislaţiei în vigoare
07.12.2012
1455


Noutăţi legislative şi aplicarea legislaţiei în vigoare

            Seminarul instructiv-consultativ, desfăşurat recent cu primarii şi viceprimarii localităţilor din raion, secretarii consiliilor locale, conducătorii direcţiilor, secţiilor şi serviciilor Consiliului raional, dar şi ai serviciilor publice desconcentrate din raion a vizat aspectele juridice în activitatea primăriilor, consiliilor locale, serviciilor desconcentrate şi descentralizate din raion, obiectivele ce urmează a fi realizate fiind familiarizarea funcţionarilor publici  cu noutăţile legislative  şi aplicarea legislaţiei în vigoare de către autorităţile administraţiei publice locale din raion.

            O succintă, dar consistentă trecere în revistă a noutăţilor legislative în activitatea APL, familarizarea factorilor responsabili cu aspectele juridice actuale, serviciilor publice  descentralizate şi desconcentrate a făcut în faţa asistenţei  Vladimir Bogdan  (în imagine), consultant superior (jurist) în Oficiul Teritorial Cahul al Cancelariei de Stat al RM, care, pe parcurs, a dat răspunsuri adecvate  la întrebările parvenite din sală. Evident, reformele în activitatea autorităţilor  publice centrale şi locale, tendinţele de descentralizare, de aprofundare a autonomiei  în administraţiile locale trezesc anumite întrebări , neclarităţi, iar pe alocuri chiar confuzii. Iată de ce, raportorul a subliniat în nenumărate rînduri postulatul că „ nimeni nu se naşte învăţat  şi nimeni nu le ştie  pe toate, nu le cunoaşte pe toate", din care cauză , trebuie să învăţăm mereu , să ne instruim continuu.

            Seminarul instructiv- consultativ a fost moderat de către Ion Hîncu, şef-adjunct, OT Cahul al Cancelariei de Stat.


 

Tel (+373) 273-2-20-58
(+373) 273-2-20-58
Fax (+373) 273-2-20-58
Copyright © 2019 Consiliul Raional Cantemir.Toate drepturile rezervate.