print
Hotărârea CESP din 17.02.2021
18.02.2021
71

ГербREPUBLICA MOLDOVA                                        РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА               CONSILIUL RAIONAL                                            РАЙОННЫЙ СОВЕТ              CANTEMIR                                                                  КАНТЕМИР    

COMISIA   EXTRAORDINARĂ                               ЧЕРЕЗВЫЧАЙНАЯ КОМИСИЯ ПО       DE SĂNĂTATE  PUBLICĂ                                        ОБЩЕСТВЕННОМУ ЗДОРОВЬЮ

HOTĂRÎRE

 nr. 20/1                                                                                        din 17.02.2021

or. Cantemir

Cu privire la situaţia epidemiologică la infecţia                                                                                       COVID-19 în raion

       În temeiul  art. 12, alin.2  din Legea  privind  Supravegherea de Stat  a Sănătăţii  Publice  nr.10-XVI din 03.02.2009, cu modificările ulterioare, Hotărârilor nr.35 din 27 noiembrie 2020,cu modificările ulterioare,  nr. 45 din 15.02.2021 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, deciziei consiliului raional Cantemir nr.03/15-XXVII din 19.12.2019 ,,Cu privire la aprobarea componenţei Comisiei raionale Extraordinare de Sănătate Publică, a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia”, Hotărârea nr.19/1 din 18.01.2021 ,,Cu privire la situaţia epidemiologică la infecţia COVID-19 din raion,, , examinând informațiile prezentate de către dl Dumitru Vrabie, medic epidemiolog, CSP Cahul, sectorul Cantemir, dna Tatiana Manoli, șef direcție generală învățământ, dl Igor Novacov, șef al IP Cantemir  despre situaţia epidemiologică la infecţia COVID-19 în raion, Comisia raională constată că,  situaţia epidemiologică în raion este alarmantă și  nefavorabilă, fiind determinată de tendinţe negative de creștere a numărului de contaminari atestate.

    Raportarea datelor de supraveghere epidemiologică la COVID-19 se realizează în baza definiţiei de caz ( caz suspect, probabil şi confirmat)  şi este obligatorie pentru lucrătorii medicali.

     Pînă la data de 16.02.2021 în raion au fost  înregistrate 1018 cazuri COVID-19, din care au fost tratate şi externate 924 persoane ceia ce constitue 90,7 % şi 14 decese provocate de infecţia menționată,. La momentul actual sub supraveghere medicală se află 197 persoane.

    Totodată în perioada 15.01.2021-16.02.2021 în raion au revenit de peste hotarele afectate de infecţia cu coronavirus 26 persoane, care conform listei prezentate  de  serviciul vamal se află la autoizolare timp de 14 zile cu efectuarea monitorizării şi supravegherii medicale.

     Actualmente se atestă o creştere semnificativă a cazurilor de contaminare cu virusul COVID-19 și doar în prima decadă a lunii februarie s-au inregistrat 100 persoane infectate,   comparativ cu  luna ianuarie, cînd în total au fost 97 cazuri de SARS-Cov-2.  Persoanele asimptomatice constitue de la 18-34% şi sunt mai potenţiali periculoşi decît cei simptomatici.                                                             

      MSMPS la data de 01.02.2021 a prezentat lista statelor cu risc epidemiologic sporit în număr de 22 state de transmitere a COVID-19 , clasificate ca zonă roşie, pentru care se impune regim de autoizolare la traversarea frontierei de stat pe sensul de  întrare în Republicii Moldova.

    Toate focarele înregistrate şi raportate la CSP Cantemir au fost anchetate epidemiologic.                                De la începutul pandemiei(luna martie-2020-16 februarie 2021 s-au înregistrat 99 focare familiare  din care la moment 5 focare sunt active (Sadîc-1,  Şamalia-1, Porumbeşti-2 şi Cociulia-1).   Populaţia din teritoriul raionului s-a relaxat și majoritatea nu respectă restricțiile epidemiologice  în spaţiile comerciale, pieţe, parcuri şi în alte spaţii închise. Pe durata pandemiei total au fost depistate 96 lucrători medicali cu Covid-19, ( 25 medici şi 71 asisteţi medicali) dintre care 81 au fost trataţi şi externaţi.

      Dl Răcilă Anatolie, șef al  IMSP Spitalul raional Cantemir comunică că actualmente sunt internați 33 pacienți cu infecția Covid-19 din care 2 sunt copii. Din numărul total al pacienților internați în secția reanimare se află 3 pacienți,  iar 30 sunt de gravitate medie. In instituțiile medicale din capitală sunt internați 2 pacienți. Clinica și simptomatologia maladiei diferă și este mai agresivă  decît la începutul perioadei pandemice.    

     La situația  din 16.02.2021, în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal 2 elevi sunt testați pozitiv cu COVID-19, iar 30 de elevi, 2 cadre didactice și 1  persoană(personal nedidactic) se află în autoizolare, 2 clase din 2 instituții de învățământ primar, gimnazial și liceal sunt în carantină, 37 de elevi la studiul online, urmare intrării în carantină.                                                                                                                                                                                                     

       Din numărul total de 41 de instituții de educație timpurie și 4 complexe educaționale și-au reluat activitatea la decizia fondatorului 37 instituții de educație timpurie și 4 complexe educaționale. Un copil se află în autoizolare și nu sunt cazuri confirmate pozitiv cu Corona-virus a cadrelor didactice/copiilor /personalului nedidactic.

       Situația epidemiologică la Covid-19 în perioada 01.09.2020 – 16.02.2021 din instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal a fost următoarea: 13 elevi, 22 cadre didactice și 7 persoane din personalul nedidactic și auxiliar  au fost confirmate pozitiv  și în autoizolare s-au aflat 101 de elevi, 16 cadre didactice, 10 persoane din categoria personal nedidactic. Această situație a dus la instituirea regimului de carantină pentru  22 clase din 15 instituții de învățământ cu  401 elevi și stoparea procesului de studiu la clasă în 5 instituții de învățământ cu 1169 elevi,   În  total 1671 elevii aflați în carantină  au efectuat studiile online. Tot în această perioadă din instituțiile de educație timpurie 9 cadre didactice, 1 copil și 4 persoane din personalul nedidactic și auxiliar au fost confirmați pozitiv la Covid-19, iar 20 cadre didactice, 12 copii și 45 de persoane din personalul nedidactic și auxiliar s-au aflat în autoizolare. Au fost în carantină 2 grupe cu 39 de copii și 5 instituții de educație timpurie cu număr total de 296 de copii.

      În perioada 01.09.2020–31.12.2020 Ministerului Educației Culturii și Cercetării și UNICEF  au oferit donații instituțiilor de învățământ din raion (soluție dezinfectantă-1660 PET/butelii, a câte 5 litri în suma de 418 320,0 lei, destinată elevilor/copiilor din instituțiile de învățământ primar și secundar și instituțiilor de educație timpurie;  termometre digitale-70 b la suma de 30 259,60 lei pentru instituțiile de educație timpurie,  soluție antibacteriană- 253 PET/butelii, a câte 5 litri în suma de 39 468 lei și 1263 PET/butelii, a câte 1 litru în  sumă de 49 257 lei;  săpun lichid-253 PET/butelii, a câte 5 litri la suma de 10 626 lei și săpun solid-8420 bucăți a câte 100 grame la suma de 21 050 lei). Din componenta raională au fost alocate mijloace financiare în sumă de 242 900 lei instituțiilor de învățământ primar, gimnazial și liceal din raion pentru procurarea termometrelor noncontact – 145 800 lei și covorașelor antibacteriale – 97 100 lei.

În perioada stării de urgență de către angajații Inspectoratului de Poliție Cantemir au fost înregistrate și examinate total 343 cazuri cu privire la nerespectarea prevederilor/măsurilor stabilite de Comisia națională extraordinară de sănătate publică a Republicii Moldova în cadrul cărora au fost întocmite 343 procese verbale conform elementelor de contravenție prevăzute la art.76¹ CC «Nerespectarea măsurilor de profilaxie, prevenire și/sau combatere a bolilor epidemice».

În baza planurilor de măsuri pe perioada anului 2021 au fost petrecute razii în urma cărora au fost relevate și documentate 21 cazuri cu privire la nerespectarea prevederilor/măsurilor stabilite de Comisia națională extraordinară de sănătate publică a Republicii Moldova în cadrul cărora au fost întocmite 21 procese verbale conform elementelor de contravenție prevăzute la art.76¹ CC «Nerespectarea măsurilor de profilaxie, prevenire și/sau combatere a bolilor epidemice».

În supraveghere și verificare  permanent sunt locurile de agrement, terenurile de joacă, spaţiile comerciale atît închise cît şi în aer liber, unitățile de alimentație publică, frizerii, bisericile, agenți economici etc. Efectivul IP a fost instruit privitor la respectarea măsurilor de protecție în timpul îndeplinirii atribuțiilor de servicu și a fost asigurat cu echipament de protecție, măști, mănuși, costume de protecție, viziere și soluție dezinfectantă, însă  pînă la moment au fost testați pozitiv 7 angajați ai IP Cantemir.

   Reieșind din cele expuse și în scopul sporirii eficienţei măsurilor de prevenire şi control a infecţiei COVID-19, Comisia raională Extraordinară de Sănătate Publică

H O T Ă R Ă Ș T E:

1. Se prelungește pe teritoriul raionului până la data de 15 aprilie 2021 inclusiv, starea de urgență în sănătate publică, declarată prin Hotărârea nr. 35 din 27 noiembrie 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică, cu posibilitatea de revizuire a termenului dat în funcţie de evoluția situației epidemiologice la nivel național.

2. Se mențin pe teritoriul raionului măsurile de prevenire şi control al infecției COVID-19, aplicabile la nivel național, prevăzute în Anexa la Hotărârea nr. 35 din 27 noiembrie 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică, cu modificările ulterioare.

3.Dl Sergiu Secrieru, șef DTSA în comun cu dl Igor Novacov, șef al Inspectoratului de Poliție Cantemir și dna Svetlana Bruma, șef direcție al CSP Cahul vor asigurarea efectuarea controlului respectării restricțiilor de prevenire a infecției COVID-19 de către persoanele fizice și juridice din raionul Cantemir.

4. Conducătorii IMSP CS din raion vor întreprinde măsuri concrete de  intensificare a  conlucrării medicilor de familie cu angajații Inspectoratului de Poliție, autoritățile publice locale în vederea monitorizării și supravegherii eficiente a contacților din focarele depistate .

5. Se interzice desfășurarea activităților unităților comerciale/de deservire pentru genurile de activitate incluse în codul CAEM 56.30 şi codul CAEM 93.29, indiferent de denumirea de firmă a unității (ca exemplu: disco-bar, club de noapte, karaoke, night-club, discotecă, club etc.).

6. Se interzice desfășurarea activităților de deservire în unitățile de alimentație publică (de tipul restaurantelor, barurilor, cantinelor, cafenelelor), în intervalul orelor 22.00 - 07.00, cu excepția comercializării produselor alimentare la pachet, prin unitățile de alimentație publică de orice tip, cu excluderea posibilității de consumare a acestora în incinta/teritoriul unității.

 

7 Se admite organizarea şi desfășurarea evenimentelor festive în unitățile de alimentație publică, cu participarea unui număr mai mic de 20 de invitați, cu respectarea măsurilor de sănătate publică şi a Instrucțiunii privind prevenirea infecției COVID-19 la desfășurarea evenimentelor festive în unitățile de alimentație publică, conform Anexei nr. 1 a Hotărârii nr. 21 din 24 iulie 2020 a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică, cu modificările ulterioare.”

8.Se  limitează numărul de persoane în transportul feroviar și rutier în trafic raional și interraional – la 50% din capacitate, iar în transportul rutier în trafic local și municipal – în limita a 50% din capacitatea de îmbarcare.”

9. Se restricționează, în perioada 17 februarie 2021 - 1 martie 2021 inclusiv, activitatea de comerț în piețele comerciale mixte din raion, care se va desfășura doar în zilele de marți, joi și sâmbătă, cu excepția comerțului produselor alimentare și agricole.

10. Se stabilește pentru agenții economici care desfășoară activități de comerț/prestări servicii în spații închise, admiterea concomitentă în spațiul comercial/de deservire a unui număr limitat de clienți, reieșind din normativul de 1 vizitator/4m2 de suprafață comercială liberă (suprafața fără echipamente comerciale).

11. Se interzice desfășurarea activităților, cu prezența spectatorilor, în incinta cinematografelor.

12. Se admite desfășurarea activităților cu prezența spectatorilor, în incinta caselor de cultură la capacitatea de 50% din numărul de locuri, dar nu mai mult de 250 spectatori pentru sălile cu o capacitate mai mare de 500 locuri, cu respectarea prevederilor Instrucțiunii privind măsurile de prevenire şi control a infecției COVID-19, aplicate la organizarea evenimentelor/acțiunilor culturale în incinta caselor de cultură, aprobată prin Hotărârea nr. 31 din 24 septembrie 2020 a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică.

13. Se dispune conducătorilor instituțiilor publice și private stabilirea unui regim flexibil sau special de lucru, cu atragerea la serviciu a personalului strict necesar pentru asigurarea funcționalității instituției și a personalului activitatea căruia necesită prezența obligatorie la serviciu. Pentru personalul, activitatea căruia nu necesită prezența obligatorie la locul de muncă, să fie asigurată munca la distanță. Pe perioada desfășurării activității prin muncă la domiciliu, salariații își îndeplinesc atribuțiile specifice funcției pe care o dețin. Angajatorul este în drept să verifice activitatea salariatului cu munca la domiciliu. Modalitatea concretă de realizare a controlului va fi agreată reciproc prin mijloace de comunicare electronică.

14. Se dispune autorităților din domeniul ordinii publice să continue supravegherea respectării de către persoanele fizice şi juridice a măsurilor de prevenire şi control a infecției COVID-19.

15.  În funcție de evoluția și tendința situației epidemiologice a infecției COVID-19, măsurile restrictive vor fi revizuite.                                                                                                                                                                         

16. Hotărârea Comisiei raionale extraordinare de sănătate publică este executorie pentru autorităţile administrației publice  locale, pentru persoanele fizice şi juridice, indiferent de domeniul de activitate şi forma juridică de organizare.

17. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta Hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.

18. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii și se remite autorităților publice locale pentru plasare pe panourile informative, se publică pe pagina oficială a Consiliului raional.

 

Preşedinte al Comisiei                                                                                                                                    Extraordinare  de Sănătate Publică                                                 Iurie  Mihăescu

Vicepreşedinte al Comisiei                                                                                                                                    Extraordinare de Sănătate Publică                                           Dumitru Vrabie

Secretar al Comisiei                                                                                                                                  Extraordinare de Sănătate Publică                                                  Victoria  Balan

Tel (+373) 273-2-20-58
(+373) 273-2-20-58
Fax (+373) 273-2-20-58
Copyright © 2021 Consiliul Raional Cantemir.Toate drepturile rezervate.