print
Raport semestrial privind implementarea Planului local anticoruptie pru aa.2018-2020
15.02.2021
436

 

Raportul semestrial privind implementarea planului

local anticorupţie pentru anii 2018-2020 al autorităţii publice locale de nivelul II, Cantemir

pentru  semestrul II al anului 2020.

 

Prioritatea 1: Consolidarea integrității instituționale a autorității publice prin aplicarea prevederilor legislației în domeniul anticorupție.

Acţiunea 1. Asigurarea respectării regimului de incompatibilităţi de restricţii în ierarhie şi de limitare a publicităţii

Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: Consiliul Raional Cantemir, Președintele raionului, șefii DGÎ, DF, DASPF, DCGCDLR, DAERF

Indicator de progres: 1.Numărul de cazuri de incompatibilităţi şi restricţii în ierarhie atestate şi soluţionate în entitățile publice; 2.Numărul de sesizări la ANI cu privire la încălcarea regimului de incompatibilităţi şi limitare a publicităţii; 3.Numărul de persoane suspendate pentru asemenea încălcări.

Progresul în implementarea acţiunii

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituţiile responsabile de realizarea acţiunii:

Realizarea indicatorilor de progres

Indicator 1

Indicator 2

Indicator 3

Indicator 4

Indicator 5

Indicator 6

Consiliul Raional Cantemir

decizia Nr.08/ -XXVI  din 07.12.2017s-au aprobat norme de conduită

0

0

0

 

 

 

Președintele raionului

Monitorizare

0

0

0

 

 

 

Direcția agricultură, economie și relații funciare

Monitorizare

Nu au fost întîlnite cazuri de incompatibilităţi şi restricţii în ierarhie atestate

Nu au fost sesizări la ANI cu privire la încălcarea regimului de incompatibilităţi şi limitare a publicităţii

Nici o persoană suspendată

 

 

 

Direcția construcții, gospodarie comunală, dezvoltare locală și regională

Monitorizare

0

0

0

 

 

 

Direcția Generală Învăţământ

Monitorizare

0

0

0

 

 

 

 Direcţia finanţe,

 

În perioada de raportare nu au fost atestate cazuri de incompabilităţi.

În perioada de raportare nu sînt sesizări la ANI cu privire la încălcarea regimului de incompabilităţi şi limitare a publicităţii.

În perioada de raportare personae suspendate pentru asemenea încălcări nu sînt.

 

 

 

 Direcţia ASPF

Monitorizare

0

0

0

 

 

 

SCT

Monitorizarea

 

Nu au fost întîlnite cazuri de incompatibilităţi şi restricţii în ierarhie atestate

Nu au fost sesizări la ANI cu privire la încălcarea regimului de incompatibilităţi şi limitare a publicităţii

0

 

 

 

Acţiunea 2. Asigurarea respectării regimului declarării averilor şi intereselor personale

Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: Consiliul Raional Cantemir, Președintele raionului, șefii DGÎ, DF, DASPF, DCGCDLR, DAERF, SCT, agenții publici subiecții declarării averilor și intereselor

Indicator de progres: 1.Numărul de agenţi publici angajaţi/ numiţi/cu mandatele validate pe parcursul anului şi numărul de declaraţii depuse în momentul angajării/ numirii / validării mandatului; 2.Numărul total de agenţi publici angajaţi/numiţi/cu mandatele validate care activează în entitatea publică pe parcursul anului şi numărul de declaraţii depuse anual; 3.Numărul de agenţi publici ale căror mandat/raporturi de muncă sau de serviciu au încetat pe parcursul anului şi numărul de declaraţii depuse la încetarea mandatului/raporturilor de muncă sau de serviciu pe parcursul anului respectiv.

Consiliul Raional Cantemir,

Ttransmiterea cheiţele electronice

0

33

0

 

 

 

Președintele raionului

Depunerea declarațiilor.

Monitorizare.

2

16

2

 

 

 

Direcția agricultură, economie și relații funciare

Au fost depuse declarațiile de catre angajați și au fost monitorizate

0

5 agenţi publici angajaţi;

5 declarații depuse

0

 

 

 

Direcția construcții, gospodarie comunală, dezvoltare locală și regională

Au fost depuse declarațiile de catre angajați și au fost monitorizate

0

3/3

0

 

 

 

Direcția Generală Învăţământ

Monitorizare

0

7/7

0

 

 

 

 Direcţia finanţe,

Monitorizare

2/2

8/8

0

 

 

 

 Direcţia ASPF

Monitorizare

0

8/8

0

 

 

 

Serviciu Cultură şi Turism

Monitorizare

Nu sunt agenții publici angajați/numiți pe parcursul anului

3/3 declarații depuse

Nu sunt agenţi publici ale căror mandat/raporturi de muncă sau de serviciu au încetat pe parcursul semestrului.

 

 

 

 

Acţiunea 3. Asigurarea respectării regimului conflictelor de interese şi neadmiterea favoritismului

Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: Consiliul Raional Cantemir, Președintele raionului, șefii DGÎ, DF, DASPF, DCGCDLR, DAERF, SCT, agenții publici subiecții declarării

Indicator de progres: 1.Numărul conflictelor de interese declarate; 2.Numărul conflictelor soluţionate în cadrul entităţilor publice; 3.Numărul conflictelor de interese sesizate la ANI; 4.Numărul actelor de constatare ale ANI cu privire la conflictele de interese. 

Consiliul Raional Cantemir

monitoruzare

0

0

0

0

 

 

Președintele raionului

Registrul pentru înregistrarea conflictelor de interese

0

0

0

0

 

 

Direcția agricultură, economie și relații funciare

Monitorizare permanentă

Nu s-au întîlnit conflicte de interese

Nu s-au întîlnit conflicte de interese

Conflicte de interes sesizate la ANI-zero

Acte de constatare ale ANI-zero

 

 

Direcția construcții, gospodarie comunală, dezvoltare locală și regională

Monitorizare permanentă

0

0

0

0

 

 

Direcția Generală Învăţământ

Monitorizare

0

0

0

0

 

 

 Direcţia finanţe,

Monitorizare

În perioada raportată nu au fost depistate conflicte de interese.

0

Conflicte de interese la ANI nu au fost declarate.

0

 

 

 Direcţia ASPF

Monitorizare

0

0

0

0

 

 

Serviciu Cultură şi Turism

Monitorizare

Nu s-au întîlnit conflicte de interese

Nu s-au întîlnit conflicte de interese

Conflicte de interes sesizate la ANI-zero

Acte de constatare ale ANI-zero

 

 

Acţiunea 4. Asigurarea respectării regimului cadourilor

Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: Consiliul Raional Cantemir, Președintele raionului, șefii DGÎ, DF, DASPF, DCGCDLR, DAERF, SCT

Indicator de progres: 1.Comisia de evaluare și evidență a cadourilor instituită și funcțională; 2.Numărul cadourilor predate comisiei de evidență și evaluare a cadourilor în cadrul entităţilor publice; 3.Numărul şi suma cadourilor răscumpărate; 4.Numărul de cadouri inadmisibile, transmise agenţiei anticorupţie şi numărul de dosare penale şi contravenţionale instrumentate; 5.Registru de evidenţă a cadourilor publicat pe pagina web.

Consiliul Raional Cantemir

Monitorizare

Comisie instituită

0

0

0

0

 

Președintele raionului

Asigură evidenţa. Monitorizează

Comisie instituită

0

0

0

0

 

Direcția agricultură, economie și relații funciare

Monitorizare permanentă

Comisia este creată la nivel de Consiliu raional

Nu s-au primit cadouri

Zero

Zero

Registru este în cadrul Consiliului raional, nu este publicat pe web

 

Direcția construcții, gospodarie comunală, dezvoltare locală și regională

Monitorizare permanentă

Comisie instituită

0

0

0

0

 

Direcția Generală Învăţământ

Monitorizare

 

0

0

0

0

0

 

 Direcţia finanţe

Monitorizare

Prin ordinul direcţiei nr.3-A din 10 ianuarie 2017 este instituită comisia de evaluare a cadourilor.

Nu au fost primite cadouri în cadrul

entităţii.

Nu au fost cadouri şi nici răscumpărări.

Nu au fost cadouri inadmisiile.

0

 

 Direcţia ASPF

Ordinul şefului direcţiei este instituită comisia

Comisie instituită

0

0

0

0

 

Serviciu Cultură şi Turism

Transparență Registrul de evidenţă a cadourilor

Nu s-au întreprins acțiuni, urmează a fi creată comisia

Nu s-au primit cadouri

0

0

0

 

Acţiunea 5. Asigurarea neadmiterii, denunţării şi tratării influenţelor necorespunzătoare

Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: Consiliul Raional Cantemir, Președintele raionului, șefii DGÎ, DF, DASPF, DCGCDLR, DAERF, SCT

Indicator de progres: 1.Numărul cazurilor de influenţă necorespunzătoare denunţate; 2.Numărul cazurilor de influenţă necorespunzătoare soluţionate subdiviziunilor consiliului raional; 3.Numărul cazurilor de influenţă necorespunzătoare denunţate la CNA/alte autorități anticorupţie responsabile.

Consiliul Raional Cantemir

monitorizare

0

0

0

 

 

 

Președintele raionului

Monitorizare

0

0

0

 

 

 

Direcția agricultură, economie și relații funciare

Monitorizare

Cazuri de influență- zero

Cazuri de influență denunțate la CNA- zero

Cazuri de influenţă necorespunzătoare denunţate la CNA-zero

 

 

 

Direcția construcții, gospodarie comunală, dezvoltare locală și regională

Monitorizare

0

0

0

 

 

 

Direcția Generală Învăţământ

Monitorizare

0

0

0

 

 

 

 Direcţia finanţe,

Monitorizare

0

0

0

 

 

 

 Direcţia ASPF

Monitorizare

0

0

0

 

 

 

Serviciu Cultură şi Turism

Monitorizarea

 

Cazuri de influență- zero

Cazuri de influență denunțate la CNA- zero

Cazuri de influenţă necorespunzătoare denunţate la CNA-zero

 

 

 

Acţiunea 6. Asigurarea neadmiterii și denunţării manifestărilor de corupţie; protecţia avertizorilor de integritate

Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: Președintele raionului, șefii DGÎ, DF, DASPF, DCGCDLR, DAERF, SCT

Indicator de progres: 1.Regulament privind organizarea activităţilor de denunţare a manifestărilor de corupţie, adoptat; 2.Numărul manifestărilor de corupţie denunţate de către agenţii publici; 3.Numărul avertizărilor de integritate depuse; 4.Numărul avertizărilor de integritate transmise la CNA; 5.Numărul avertizorilor de integritate supuşi protecţiei.

Președintele raionului

Monitorizare

Regulament adoptat

0

0

0

0

 

Direcția agricultură, economie și relații funciare

Elaborare

Nu este elaborat

Zero manifestări de corupție

Zero avertizări de integritate

Zero avertizări de integritate transmise la CNA

Zero avertizori de integritate supuși protecției

 

Direcția construcții, gospodarie comunală, dezvoltare locală și regională

Monitorizare

Regulament adoptat

0

0

0

0

 

Direcția Generală Învăţământ

Monitorizare

Regulament adoptat

0

0

0

0

 

 Direcţia finanţe

Monitorizare

Regulament adoptat de Consiliul raional Cantemir

Nu sunt

Nu sunt

Nu sunt

Nu sunt

 

 Direcţia ASPF

Monitorizare

Regulament adoptat

0

0

0

0

 

Serviciu Cultură şi Turism

Monitorizare

 

Regulament adoptat

Zero manifestări de corupție

Zero avertizări de integritate

Zero avertizări de integritate transmise la CNA

Zero avertizori de integritate supuși protecției

 

Acţiunea 7. Asigurarea intoleranţei faţă de incidentele de integritate

Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: Consiliul Raional Cantemir, Președintele raionului, șefii DGÎ, DF, DASPF, DCGCDLR, DAERF, SCT

Indicator de progres: 1.Numărul de sancţiuni disciplinare aplicate în cadrul entităţilor publice în legătură cu incidentele de integritate admise de agenţii publici; 2.Numărul sesizărilor depuse de către conducătorii entităţilor publice la autoritățile anticorupţie cu privire la incidentele de integritate ce constituie infracţiuni şi contravenţii; 3.Numărul de suspendări din funcţii ale agenţilor publici inculpaţi pentru infracţiuni de corupţie sau conexe corupţiei.

Consiliul Raional Cantemir

Monitorizare

0

0

0

 

 

 

Preşedintele raionului

Monitorizare

0

0

0

 

 

 

Direcţia agricultură, economie și relații funciare

Monitorizare

Zero sancţiuni desciplinare

Zero sesizări depuse de către conducători

Zero suspendări din funcții ale agenţilor publici

 

 

 

Direcţia construcții, gospodarie comunală, dezvoltare locală și regională

Monitorizare

0

0

0

 

 

 

Direcția Generală Învăţământ

Monitorizare

Zero sancţiuni desciplinare

Zero sesizări depuse de către conducători

Zero suspendări din funcții ale agenţilor publici

 

 

 

 Direcţia finanţe,

Monitorizare

Nu sunt

Nu sunt

Nu sunt

 

 

 

 Direcţia ASPF

Monitorizare

0

0

0

 

 

 

Serviciu Cultură şi Turism

Monitorizarea

 

0

0

0

 

 

 

Acţiunea 8. Asigurarea respectării accesului la informaţii de interes public

Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă Consiliul Raional Cantemir, Președintele raionului, șefii DGÎ, DF, DASPF, DCGCDLR, DAERF, SCT

Indicator de progres: 1.Persoanele responsabile de accesul la informaţii de interes public, desemnate în cadrul subdiviziunilor  consiliului raional; 2.Numărul de solicitări de acces la informaţii, transmise anual entităţii publice; 3.Numărul de refuzuri de acces la informaţii; 4.Numărul contestațiilor depuse anual în instanţa de judecată împotriva refuzului entităţii publice de a oferi acces la informaţii; 5.Numărul de hotărîri adoptate anual de instanţele de judecată privind obligarea entităţii publice de a oferi informaţiile solicitate.

Consiliul Raional Cantemir

Monitorizare

Persoană desemnată

3

0

0

0

 

Preşedintele raionului

Amenajarea  spaţiului pentru acces   la informaţii din oficiu

Persoane desemnate

49

0

0

0

 

Direcția agricultură, economie și relaţii funciare

Monitorizare

Șeful Direcției este responsabil de accesul la informaţii de interes public

10

Zero refuzuri

Zero contestații

Zero hotărîri de instanţele de judecată

 

Direcția construcții, gospodarie comunală, dezvoltare locală şi regională

Monitorizare

Șeful Direcției este responsabil de accesul la informaţii de interes public

5

0

0

0

 

Direcția Generală Învăţământ

Monitorizare

Prin Ordinul nr.88 A din 22.03.2018 al DGÎ Cantemir, etse numită persoana responsabilă

1

47

0

0

0

 

 Direcţia finanţe

Monitorizare

Este desemnată persoană responsabilă

Nu au fost solicitări

Nu au fost refuzuri

Nu au fost contestaţii depuse

Nu au fost hotărîri ale instanţelor de judecată

 

 Direcţia ASPF

Monitorizare

Șeful Direcției este responsabil de accesul la informaţii de interes public

229

0

0

0

 

Serviciu Cultură şi Turism

Monitorizarea

 

şeful Serviciul Cultură și Turism Cantemir

Zero  solicitări de acces la informaţii

Zero refuzuri

Zero contestații

Zero hotărîri de instanţele de judecată

 

Acţiunea 9. Asigurarea implementării şi respectării normelor de etică şi deontologie

Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: Consiliul Raional Cantemir, Președintele raionului, șefii DGÎ, DF, DASPF, DCGCDLR, DAERF, SCT

Indicator de progres: 1.Adoptarea codurilor de etică şi deontologie pentru entităţile publice/subdiviziunile care nu au astfel de coduri; 2.Planurile anuale de instruire, inclusiv de instruire continuă, aprobate; 3.Numărul de instruiri şi de agenţi publici instruiţi cu privire la normele de etică şi deontologie; 4.Numărul de cazuri de încălcare a normelor de etică şi deontologie, sancţionate disciplinar.

Consiliul Raional Cantemir

Monitorizare

Cod de etică aprobat

0

0

încălcări- 0

 

 

Peşedintele raionului

 

Monitorizare

Cod de etică aprobat .Dispoziția președintelui raionului nr.10-A din 16.01.2018

0

0

0

 

 

Direcția agricultură, economie și relații funciare

Monitorizare

Cod de etică aprobat prin Dispoziția Președintelui Raionului din 16.01.2018  nr. 10-A

1 instruire din cadrul Direcției DAERF

0

Zero cazuri de încălcare

 

 

Direcția construcții, gospodarie comunală, dezvoltare locală și regională

Monitorizare

Cod de etică aprobat

0

0

0

 

 

Direcția Generală Învăţământ

Planificare și organizare

Cod de etică aprobat

1

73

0

 

 

 Direcţia finanţe

Monitorizare

Angajații direcţiei finanţe se conduc de codul de etică si deontologie adoptat de Consiliul raional.

Funcţionarii publici din direcţie au participat la toate seminarele de instruire organizate cu tematica dată.

0

0

 

 

 Direcţia ASPF

Monitorizare

Cod de etică aprobat

0

0

0

 

 

Serviciu Cultură şi Turism

Monitorizarea

 

Cod de etică aprobat prin Dispoziția Președintelui Raionului din 16.01.2018  nr. 10-A

0

0

0

 

 

Acţiunea 10. Asigurarea implementării managementului riscurilor de corupţie

Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: Președintele raionului, șefii DGÎ, DF, DASPF, DCGCDLR, DAERF, SCT

Indicator de progres: 1.Registrele riscurilor, care includ și riscurile de corupţie, elaborate; 2.Completarea registrului riscurilor cu riscurile de corupție după incidentele de integritate din cadrul entităților publice; 3.Raportul privind implementarea măsurilor de tratare a riscurilor, elaborat anual.

Președintele raionului

monitorizare

Registru întocmit

Completat

Raportul elaborat anual

 

 

 

Direcţia agricultură, economie și relații funciare

monitorizare

1 registru în cadrul Direcției

 

 

Completat

Raportul va fi elaborat la sfîrşit de an

 

 

 

Direcția construcții, gospodarie comunală, dezvoltare locală şi regională

Monitorizare

 

Registru întocmit

Completat

Raportul va fi elaborat la sfîrşit de an

 

 

 

Direcția Generală Învăţământ

Monitorizare

 

Registru întocmit

Completat

Raportul va fi elaborat la sfîrşit de an

 

 

 

 Direcţia finanţe,

Monitorizare

Registrul este elaborat

În cadrul Direcţiei nu sunt.

Se elaborează anual.

 

 

 

 Direcţia ASPF

Monitorizare

 

Registru întocmit

Completat

Raportul va fi elaborat la sfîrşit de an

 

 

 

Serviciu Cultură şi Turism

Monitorizare

1 registru în cadrul Serviciul Cultură și Turism

Completat

Raportul elaborat anual

 

 

 

Acţiunea 11. Asigurarea respectării regimului de restricții și limitări în legătură cu încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu și migrarea agenților publici în sectorul privat (pantuflaj)

Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: Consiliul Raional Cantemir, Președintele raionului, șefii DGÎ, DF, DASPF, DCGCDLR, DAERF, SCT

Indicator de progres: 1.Numărul anual de agenți publici care și-au încetat mandatul, raporturile de muncă sau de serviciu; 2.Numărul ofertelor de muncă sau de angajare oferite agenților publici în cadrul organizațiilor comerciale, comunicate de către agenții publici înainte de încetarea mandatului, a raporturilor de serviciu; 3.Numărul de contracte comerciale refuzate anual de către entitățile publice din motivul că în organizațiile comerciale activează persoane care, pe parcursul ultimului an, au fost agenți publici în cadrul entităților publice.

Consiliul Raional Cantemir

Monitorizare

0

0

0

 

 

 

Președintele raionului

Monitorizare

0

0

0

 

 

 

Direcția agricultură, economie şi relații funciare

Monitorizare

0

0

0

 

 

 

Direcţia construcții, gospodarie comunală, dezvoltare locală și regională

Monitorizare

0

0

0

 

 

 

Direcția Generală Învăţământ

Monitorizare

Registrul riscurilor

0

0

0

 

 

 

 Direcţia finanţe,

Monitorizarea

 

2

0

0

 

 

 

 Direcţia ASPF

Monitorizare

0

0

0

 

 

 

Serviciu Cultură şi Turism

Monitorizarea

 

0

0

0

 

 

 

Acţiunea 12. Angajarea specialistului la  unitatea de audit intern în cadrul autorităţii

Termenul de realizare: 2017-2019

Instituţia responsabilă: Președintele raionului, DF,DGÎ,DASPF.

Indicator de progres: 1. Concurs de ocuparea a funcţiei publice vacante organizat;

2. Persoană selectată pe bază de merit;3. Plan strategic şi anual al activităţii de audit aprobat de către conducătoriii entităților.

Preşedintele raionului

Identificarea şi selectarea specialistului

 

Concurs organizat

1participant

Patraman Svetlana

Plan anual aprobat

 

 

 

 Direcţia finanţe,

Monitorizarea

 

În schema de încadrare a Direcţiei Finanţe nu este aprobată funcţia de audit intern

0

0

 

 

 

Direcția Generală Învăţământ

Monitorizare

 

În schema de încadrare a Direcţiei Finanţe nu este aprobată funcţia de audit

0

0

 

 

 

 Direcţia ASPF

Monitorizare

În schema de încadrare a Direcţiei Finanţe nu este aprobată funcţia de audit

0

0

 

 

 

Prioritatea 2: Gestionarea patrimoniului public local în condiţii de legalitate, transparenţă şi eficienţă..

Acţiunea 13. Asigurarea gestionării transparente și responsabile a patrimoniului public și a asistenței externe

Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: Consiliul Raional Cantemir, Președintele raionului, şefii DGÎ, DF, DASPF, DCGCDLR, DAERF, SCT

Indicator de progres: 1.Numărul bunurilor patrimoniului public local înregistrate şi evaluate; 2.Informația privind gestionarea patrimoniului entităților publice publicată; 3.Informația privind atragerea și gestionarea asistenței externe, publicată; 4.Numărul informațiilor privind planificarea și administrarea lucrărilor de construcții publicate pe pagina web; 5.Rapoartele entităților publice care au atras fonduri externe cu privire la rezultatul obținut în urma acestei asistențe; 6.Planurile anuale și trimestriale de achiziții publice ale entităților publice, publicate pe paginile lor a web a Consiliului Raional.

Preşedintele raionului

 

Inventariere, evaluare.

Înregistrate și evaluate378 bunuri la suma de 120797022.48 lei

Informația privind atragerea și gestionarea asistenței externe, publicată

Pagina ne funcțională

Pagina ne funcțională

Trimestriale și anual

Pagina ne funcțională

Direcția agricultură, economie și relații funciare

monitorizare

Conform listei de inventariere la 01.01.2021 sunt înregistrate și evaluate 53 de bunuri la suma de 224545 lei

Nu este publicată

Nu am beneficiat de asistență externă

Nu este publicată

Nu sunt prezente

Pagina ne funcțională

Direcția construcții, gospodarie comunală, dezvoltare locală și regională

monitorizare.

Înregistrate și evaluate 51 bunuri la suma de 876132.20lei

2

Pagina ne funcțională

2

Trimestriale și anual

Pagina ne funcțională

Direcția Generală Învăţământ

Inventariere, evaluare.

2070 bunuri la suma de 19.726.214,23 lei

Informații publicate

Decizii publicate pe pagina web APL

0

Anual

Publicate / plasate pe pagina web a DGÎ

 Direcţia finanţe,

Inventariere, evaluare.

Toate bunurile sunt înregistrate conform legislaţiei în vigoare

0

Nu am beneficiat de asistență externă

0

0

Pagina ne funcțională

 Direcţia ASPF

Inventariere, evaluare.

Înregistrate și evaluate 16 bunuri la suma de 18337,75

0

Nu am beneficiat de asistență externă

0

0

Pagina ne funcțională

Serviciu Cultură şi Turism

Inventariere, evaluare.

6 bunuri al patrimoniului public local înregistrate şi evaluate

0

Nu am beneficiat de asistență externă

0

0

0

Acţiunea 14. Asigurarea transparenței în procesul de administrare și gestionare a bunurilor patrimoniului public local

Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: Consiliul Raional Cantemir, Președintele raionului, șefii DGÎ, DF, DASPF, DCGCDLR, DAERF, SCT

Indicator de progres: 1.Numărul de anunțuri privind desfășurarea licitațiilor de vînzare/locațiune/arendă a bunurilor patrimoniului public local, publicate în termeni rezonabili, inclusiv pe pagina web a Consiliului Raional; 2.Numărul informațiilor cu privire la rezultatele licitațiilor/concursurilor/negocierilor de vînzare/locațiune/arendă a bunurilor patrimoniului public local aduse la cunoștința publicului prin intermediul panourilor informative, paginii web a Consiliului Raional.

Preşedintele raionului

 

Negocieri directe

0

0

 

 

 

 

Direcția agricultură, economie și relații funciare

Monitorizare

Zero anunțuri

Zero informaţii

 

 

 

 

Direcția construcții, gospodarie comunală, dezvoltare locală și regională

Monitorizare

0

0

 

 

 

 

Direcția Generală Învăţământ

Monitorizare

0

0

 

 

 

 

 Direcţia finanţe,

Monitorizare

Nu au fost.

Nu au fost.

 

 

 

 

 Direcţia ASPF

Monitorizare

0

0

 

 

 

 

Serviciu Cultură şi Turism

Monitorizarea

 

0

0

 

 

 

 

Acţiunea 15. Elaborarea, adoptarea și publicarea Regulamentului intern de gestionare a patrimoniului public local

Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: Consiliul Raional Cantemir, Președintele raionului, șefii DGÎ, DF, DASPF, DCGCDLR, DAERF, SCT

Indicator de progres: 1. Regulamentul intern de gestionare a patrimoniului public local elaborat, aprobat și publicat; 2.Desemnarea persoanei responsabile de administrarea și gestionarea patrimoniului public și publicarea datelor de contact.

Președintele

raionului

Planificare și emiterea actului de creare a grupului de lucru pentru elaborarea actului normativ

0

Confom prevederilor legislației în vigoare administrarea și gestionarea patrimoniului  revine autărităților publice locale deliberative și executive

 

 

 

 

Direcția agricultură, economie și relații funciare

Implicare și participare la elaborare

0

Persoana responsabilă desemnată

 

 

 

 

Direcția construcții, gospodarie comunală, dezvoltare locală și regională

Implicare și participare la elaborare

0

Persoana responsabilă desemnată

 

 

 

 

Direcția Generală Învăţământ

Implicare și participare la elaborare

0

1

 

 

 

 

 Direcţia finanţe,

Implicare și participare la elaborare

0

1

 

 

 

 

 Direcţia ASPF

Implicare și participare la elaborare

0

1

 

 

 

 

Serviciu Cultură şi Turism

Implicare și participare la elaborare

0

Persoana responsabilă desemnată

 

 

 

 

Acţiunea 17. Instruirea specialiștilor în domeniul administrării și gestionării patrimoniului public

Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: Președintele raionului, șefii DGÎ, DF, DASPF, DCGCDLR, DAERF, SCT

Indicator de progres: 1. Numărul persoanelor instruite; 2.Numărul cursurilor de instruire.

Președintele raionului

Planificarea instruirilor și identificarea prestatorilor serviciilor de instruire

2

1

 

 

 

 

Direcția agricultură, economie și relații funciare

Planificarea instruirilor Delegarea la instruire

0

0

 

 

 

 

Direcția construcții, gospodarie comunală, dezvoltare locală și regională

Planificarea instruirilor Delegarea la instruire

1

0

 

 

 

 

Direcția Generală Învăţământ

Planificarea instruirilor Delegarea la instruire

1

2

 

 

 

 

 Direcţia finanţe,

Planificarea instruirilor Delegarea la instruire

3

4

 

 

 

 

 Direcţia ASPF

Planificarea instruirilor Delegarea la instruire

1

0

 

 

 

 

Serviciu Cultură şi Turism

Planificarea instruirilor Delegarea la instruire

2 persoane instruite

(instruiri online)

0

 

 

 

 

Prioritatea 3: Asigurarea transparenței și prevenirea corupției în procesul de planificare, desfășurare și monitorizare a achizițiilor publice.

Acţiunea 18. Corelarea procesului de achiziții cu planurile de dezvoltare a raionului, antrenarea societății în procesul de identificare a necesităților, evitarea achizițiilor inutile și neplanificate

Termenul de realizare: Anual, la elaborarea proiectului bugetului

Instituţia responsabilă: Consiliul Raional Cantemir, Președintele raionului, șefii DGÎ, DF, DASPF, DCGCDLR, DAERF, SCT

Indicator de progres: 1. Bugetul consultat înainte de aprobare, elaborat; 2.Planul de achiziții elaborat și publicat pe pagina web a instituției; 3.Achizițiile efectuate conform planului de achiziții.

Președintele raionului

Coodonarea planului de achiziții cu planul de acțiuni strategice

Bugetul consultat

Planul de achiziții publice al Consiliului raional Cantemir pentru anul 2020/ elaborat/aprobat și publicat pe pagina web a Consiliului

În al II semestru- 3 achiziții de tip COP servicii, contracte încheiate;

1 Licitație deschisă-în proces de lucru

 

 

 

Direcția agricultură, economie și relații funciare

Organizarea participării societății civile în procesul de achiziții publice

Bugetul consultat

Planul de achiziții publice elaborat

Achiziţionarea bunurilor şi serviciilor se efectuează conform planului

 

 

 

Direcția construcții, gospodarie comunală, dezvoltare locală și regională

Organizarea participării societății civile în procesul de achiziții publice

Bugetul consultat

Planul de achiziții publice elaborat

Achiziţionarea bunurilor şi serviciilor se efectuează conform planului

 

 

 

Direcția Generală Învăţământ

Organizarea participării societății civile în procesul de achiziții publice

Bugetul consultat

+

+

 

 

 

 Direcţia finanţe,

Organizarea participării societății civile în procesul de achiziții publice

Bugetul pentru anul 2021 a fost elaborat în termenul stabilit de legislaţie, examinat în toate Comisiile Consilului raional şi aprobat de autoritatea reprezentativă şi deliberativă locală în termenul stabilit de legislaţie.

Planul de achiziții publice elaborat elaborat

Achiziţionarea bunurilor şi serviciilor se efectuează conform planului precizat al direcţiei.

 

 

 

 Direcţia ASPF

Organizarea participării societății civile în procesul de achiziții publice

Bugetul consultat

Planul de achiziții publice elaborat

Achiziţionarea bunurilor şi serviciilor se efectuează conform planului

 

 

 

Serviciu Cultură şi Turism

Organizarea participării societății civile în procesul de achiziții publice

Bugetul consultat

Planul de achiziții publice elaborat

Achiziţionarea bunurilor şi serviciilor se efectuează conform planului

 

 

 

Acţiunea 19. Asigurarea transparenței în procesul de planificare, desfășurare și monitorizare a achizițiilor publice

Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: Președintele raionului, șefii DGÎ, DF, DASPF, DCGCDLR, DAERF, SCT

Indicator de progres: 1. Numărul anunțurilor de intenție publicate în Buletinul Achizițiilor Publice și pe pagina web a Agenției Achiziții Publice; 2. Rezultatele/anunțurile de atribuire, publicate pe pagina web a consiliului Raional; 3.Numărul anunțurilor publicate în presa locală și regională; 4.Rapoartele anuale și simestriale privind executarea contractelor de achiziții publice elaborate și publicate pe pagina web a APL.

Președintele raionului

Planificare , organizare  a procesului

Pe pagina web a Agenției Achiziții Publice- plasate 5 anunțuri de participare

Rezultatele procedurii de achiziție publică sunt plasate pe pagina web a Agenției Achiziții Publice

0

 

Raportul anual privind executarea contractelor de achiziții publice va fi plasat pe pagina web a Consiliului până în data de 31.01.2021

 

 

Direcția agricultură, economie și relații funciare

Asigură  documental desfăşurarea achiziţiilor

Este mebrul grupului de lucru pe achiziții publice constituit prin dispoziția președintelui raionului

Rezultatele procedurii de achiziție publică sunt plasate pe pagina web a Agenției Achiziții Publice

0

0

 

 

Direcția construcții, gospodarie comunală, dezvoltare locală și regională

Asigură  documental desfăşurarea achiziţiilor

Este mebrul grupului de lucru pe achiziții publice constituit prin dispoziția președintelui raionului

Rezultatele procedurii de achiziție publică sunt plasate pe pagina web a Agenției Achiziții Publice

0

0

 

 

Direcția Generală Învăţământ

Planificare organizare,

0

Nu au fost planificate achiziții cu valoare pentru care se publică in buletin anunț

0

0

 

 

 Direcţia finanţe,

Planificare organizare,

Achiziţiile se efectuează prin cererea ofertelor de preţuri şi se examinează în grupul de lucru desemnat prin ordinul direcţiei.

Nu au fost planificate achiziții cu valoare pentru care se publică in buletin anunț

0

0

 

 

 Direcţia ASPF

Planificare organizare,

Achiziţiile se efectuează prin cererea ofertelor de preţuri şi se examinează în grupul de lucru desemnat prin ordinul direcţiei

Nu au fost planificate achiziții cu valoare pentru care se publică in buletin anunț

0

0

 

 

Serviciu Cultură şi Turism

Planificare organizare,

0

Nu au fost planificate achiziții cu valoare pentru care se publică in buletin anunț

0

0

 

 

Acţiunea 20. Reglementarea internă a procesului de achiziții publice

Termenul de realizare: Trim.II 2018, permanent

Instituţia responsabilă: Președintele raionului, șefii DGÎ, DF, DASPF, DCGCDLR, DAERF, SCT

Indicator de progres: 1. Ordinul intern privind activitatea grupului de lucru cu specificarea comprehensivă a drepturilor și responsabilităților fiecărui membru este elaborat și aprobat.

Președintele raionului

Dispoziție emisă

Dispoziția nr. 01-N din 03.01.2020

 

 

 

 

 

Direcția agricultură, economie și relații funciare

Participare/

nu este responsabil de organizarea procesului de achiziții

Este membru al grupului de lucru creat de președintele raionului

 

 

 

 

 

Direcția construcții, gospodarie comunală, dezvoltare locală și regională

Participare/

nu este responsabil de organizarea procesului de achiziții ii

Este membru al grupului de lucru creat de președintele raionului

 

 

 

 

 

Direcția Generală Învăţământ

organizare

+

 

 

 

 

 

 Direcţia finanţe,

organizare

Grupul de lucru este creat.

 

 

 

 

 

 Direcţia ASPF

organizare

Ordin emis, grup creat

 

 

 

 

 

Serviciu Cultură şi Turism

organizare

Ordin emis, grup creat

 

 

 

 

 

Acţiunea 21. Consolidarea procesului de monitorizare a executării contractelor și efectuarea modificărilor în contracte

Termenul de realizare: Permanent cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: Președintele raionului, secretarul grupului lucru pentru achiziții

Indicator de progres: 1.Persoana responsabilă de monitorizare a procesului de executare a contractelor desemnată; 2.Rapoartele de monitorizare sunt prezentate lunar grupului de lucru pentru achiziții; 3.Numărul acordurilor de modificare a contractelor din numărul total de acorduri adiționale semnate, examinate și aprobate de grupul de lucru; 4. Numărul contractelor neperformante examinate în ședința grupului de lucru, cu luarea deciziilor în contextul acestora; 5.Valoarea penalităților aplicate; 6.Numărul de sesizări a organelor competente

Preşedintele raionului,

Emiterea actului administrativ

Dispoziția nr. 01-N din 03.01.2020

0

0

0

0

0

Secretarul grupului de lucru pentru achiziții

executarea

Rotaru Diana

0

0

0

0

0

Acţiunea 22. Încurajarea participării societății în componența grupului de lucru prin crearea unei liste de ONG-uri care vor primi înștiințări la anunțarea achizițiilor și includerea în componența grupului de lucru pentru achiziții a reprezentanților societății civile.

Termenul de realizare: Permanent cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: Președintele raionului, Președintele grupului lucru pentru achiziții, Secretarul grupului lucru pentru achiziții, , șefii DGÎ, DF, DASPF, DCGCDLR, DAERF, SCT

Indicator de progres: 1.Registru de evidență a cererilor parvenite de la societatea civilă întocmit; 2.Numărul cererilor de includere în componența grupului de lucru pentru achiziții din partea societății civile; 3.Numărul reprezentanților societății civile incluși în componența grupului de lucru pentru achiziții; 4.Numărul procedurilor de achiziție, la care au participat reprezentanții societății civile în calitate de membri ai grupului de lucru pentru achiziții.

Preşședintele raionului,

Organizarea aplicării prevederilor legislației

1registru

2

2

2

 

 

Preşedintele grupului lucru pentru achiziții,

Monitorizare

Registrul întocmit

2

2

2

 

 

Secretarul grupului lucru pentru achiziții

Asigurarea informării ONG

Registrul întocmit

2

2

2

 

 

Direcția agricultură, economie și relații funciare

Asigurarea informării ONG

0

0

0

0

 

 

Direcția construcții, gospodarie comunală, dezvoltare locală și regională

Asigurarea informării ONG

0

0

0

0

 

 

Direcția Generală Învăţământ

Asigurarea informării ONG

0

0

0

0

 

 

 Direcţia finanţe,

Asigurarea informării ONG

0

0

0

0

 

 

 Direcţia ASPF

Asigurarea informării ONG

0

0

0

0

 

 

Serviciu Cultură şi Turism

Asigurarea informării ONG

Este întocmit Registru de evidență a cererilor

0

0

0

 

 

Acţiunea 23.1 Asigurarea respectării regulilor de evitare a conflictelor de interese pe parcursul aplicării procedurii de atribuire a contractului de achiziții

Termenul de realizare: Permanent cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: Grupul de lucru pentru achiziţii

Indicator de progres: 1.Membrii grupului de lucru pentru achiziții informați și instruiți privind regulile de evitare a conflictelor de interese; 2.Declarațiile de confidențialitate și imparțialitate semnate de către fiecare membru al grupului de lucru la fiecare procedură de achiziție publică; 3.Numărul de încălcări constatate/Măsurile întreprinse în vederea înlăturării încălcărilor constatate.

Grupul de lucru pentru achiziţii

 

Monitorizare şi instruire. Semnarea declaraţiilor

Toți membrii grupului de lucru sunt informați conform Legii 131/2015

Sunt prezente declarațiile de confidențialiate și imparțialitate semnate de fiecare membru la fiece procedură de achiziție

0

 

 

 

DGÎ

Monitorizare şi instruire. Semnarea declaraţiilor

 

+

 

+

 

0

 

 

 

Acţiunea 23.2 Prevenirea concurenței neloiale în achizițiile publice

Termenul de realizare: Permanent cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: Președintele raionului, Grupul de lucru pentru achiziții

Indicator de progres: 1.Numărul de participări a membrilor grupului de lucru pentru achiziții informați la instruiri privind regulile de combatere a concurenței neloiale în procesul de achiziție publică; 2.Numărul mediu de operatori economici participanți la o procedură de achiziție publică; 3.Numărul procedurilor anulate din lipsa concurenței/ofertelor; 4.Numărul contestațiilor depuse privind  procedurile de achiziție desfășurate de APL; 5.Numărul de încălcări constatate/ Măsurile întreprinse în vederea înlăturării încălcărilor constatate; 6.Numărul sezizărilor depuse de către APL la Agenția Achiziții Publice, Consiliul Concurenței, Centrul Național Anticorupție.

Preşedintele raionului,

Organizarea informării și instruirii

9

4

1

3

0

0

Grupul de lucru pentru achiziții

Monitorizarea și respectarea condiţiilor legitime

0

4

1

3

0

Pentru fiecare contestație depusă a fost transmis către Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor notificare cu punctul de vedere al APL

0

DGÎ

Organizarea informării și instruirii

5

0

0

0

0

0

Acţiunea 23. 3Instruirea specialiștilor în achiziții publice, a membrilor grupului de lucru pe achiziții din cadrul APL

Termenul de realizare: Permanent cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: Președintele raionului, Președintele grupului lucru pentru achiziții publice, Secretarul grupului lucru pentru achiziții publice,DGÎ

Indicator de progres: 1.Numărul specialiștilor, membrilor grupului de lucru pe achiziții instruiți; 2.Numărul instruirilor de care a beneficiat fiecare specialist în achiziții publice și membru al grupului de lucru.

Președintele raionului,

Aplicarea prevederilor legislației

9 membri

1

 

 

 

 

Președintele grupului lucru pentru achiziții publice,

Organizarea instruirii

9 membri

1

 

 

 

 

Secretarul grupului lucru pentru achiziții publice

Informarea membrilor grupului.

Întreg grupul de lucru este informat de modificările apărute în legislație

1 instruire- Rotaru Diana

 

 

 

 

DGÎ

Monitorizare

5

1

(contabil - șef)

 

 

 

 

Prioritatea 4: Sporirea calității serviciilor publice printr-un management eficient al resurselor umane.

Acţiunea 24. Asigurarea angajării şi promovării agenţilor publici pe bază de merit şi de integritate profesională

Termenul de realizare: Permanent cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: Președintele raionului, șefii DGÎ, DF, DASPF, DCGCDLR, DAERF, SCT

Indicator de progres: 1.Numărul de agenți publici angajași prin concurs sau prin transfer de la alte entităţi publice; 2.Numărul de anunțuri privind lansarea concursurilor de ocupare a funcțiilor publice publicate pe portalul web; 3.Numărul cazierelor de integritate solicitate de entitățile publice la angajare; 4.Numărul de contestații depuse împotriva rezultatelor concursurilor organizate; 5.Numărul de agenți publici angajați/reconfirmați în funcții ca urmare a verificării conform Legii nr. 271/2008 privind verificarea titularilor și a candidaților la funcții publice.

Preşedintele

raionului

Transparență

Monitorizare

1-concurs

1-transfer

5 anunțuri  publicate la început de an

2

0

0

 

Direcția agricultură, economie și relații funciare

Monitorizare

0

0

0

0

0

 

Direcția construcții, gospodarie comunală, dezvoltare locală și regională

Monitorizare

0

2

0

0

0

 

Direcția Generală Învăţământ

Monitorizare

0

0

0

0

0

 

 Direcţia finanţe,

Monitorizare

2

5 Plasate la Panoul informativ si în presa locală

2

Nu sunt.

2

 

 Direcţia ASPF

Monitorizare

0

1

0

0

0

 

Serviciu Cultură şi Turism

Monitorizarea

 

0

0

0

0

0

 

Acţiunea 25. Asigurarea condițiilor și încurajarea participării în cadrul instruirilor, programelor de dezvoltare profesională pentru agenții publici și aleșii locali (domeniul de specialitate, integritate anticorupție)

Termenul de realizare: Permanent cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: Conducătorul instituției și specialist principal responsabil de procesul de selectare/recrutare  de resurse umane

Indicator de progres: 1.Numărul agenților publici și aleșilor locali care a beneficiat de programe de dezvoltare profesională;

2.Numărul instruirilor, programelor de dezvoltare profesională de care a beneficiat un agent public, ales local pe durata unui an.

Preşedintele

raionului

Delegarea la instruire

4 agenților publici;

 

2-3 instruiri;

 

 

 

 

 

Direcția agricultură, economie și relații funciare

Delegarea la instruire

2

2

 

 

 

 

Direcția construcții, gospodarie comunală, dezvoltare locală și regională

Delegarea la instruire

0

0

 

 

 

 

DGÎ

Monitorizare

4

2

 

 

 

 

 Direcţia finanţe,

Delegarea la instruire

2

1

 

 

 

 

 Direcţia ASPF

Delegarea la instruire

2

1

 

 

 

 

Serviciu Cultură şi Turism

Delegarea la instruire

2

2

 

 

 

 

Acţiunea 26. Evaluarea permanentă a performanţelor personalului

Termenul de realizare: Permanent cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: Președintele raionului, șefii DGÎ, DF, DASPF, DCGCDLR, DAERF, SCT

Indicator de progres: 1.Numărul procedurilor de evaluare efectuate ; 2.Numărul funcționarilor supuși evaluării.

Preşedintele

raionului

Aprecierea individuală a volumului, calităţii intensităţii muncii personalului

2

10

 

 

 

 

Direcția agricultură, economie și relații funciare

Aprecierea individuală a volumului, calităţii intensităţii muncii personalului

2

5

 

 

 

 

Direcția construcții, gospodarie comunală, dezvoltare locală și regională

Aprecierea individuală a volumului, calităţii intensităţii muncii personalului

2

3

 

 

 

 

Direcția Generală Învăţământ

Monitorizare

Ordinul direcţiei de desemnare a comisiei

2

7

 

 

 

 

 Direcţia finanţe,

Aprecierea individuală a volumului, calităţii intensităţii muncii personalului

2

8

 

 

 

 

 Direcţia ASPF

Aprecierea individuală a volumului, calităţii intensităţii muncii personalului

2

7

 

 

 

 

Serviciu Cultură şi Turism

Aprecierea individuală a volumului, calităţii intensităţii muncii personalului

2

3

 

 

 

 

Acţiunea 27. Instituirea unui mecanism de evidență a reclamațiilor cetățenilor privind calitatea serviciilor publice prestate.

 Termenul de realizare: Permanent cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: Specialistul responsabil de relaţii cu publicul, aparatul preşedintelui

Indicator de progres:1 Boxă pentru reclamații instalată în cadrul APL;

2.Rubrică pentru reclamații disponibilă pe pagina web a APL; 3.Numărul cetățenilor nemulțumiți de calitatea serviciilor publice prestate;  4.Numărul problemelor depistate; 5.Raport privind evoluția calității serviciilor publice în viziunea cetățenilor/beneficiarilor elaborat și publicat;

Specialistul responsabil de relaţii cu publicul, aparatul preşedintelui

Recepţionarea reclamaţiilor, informarea angajatorului, întocmirea raportului

Boxa instalată

Rubrică pentru reclamații pe web existentă

0

0

0

 

DGÎ

Monitorizare

1

Rubrică pentru reclamații pe web a DGÎ existentă

0

0

0

 

Prioritatea 5: Îmbunătățirea comunicării cu cetățenii și transparenței activității Consiliului raional Cantemir și președintelui raionului.

Acţiunea 28. Elaborarea/îmbunătățirii funcționării paginii web prin plasarea informațiilor exacte, complete și în timp util.

Termenul de realizare: Permanent cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: Preşedintele raionului;şefii: DGÎ;DF;DASPF;DCGCDLR;DAERF;SCT.

Indicator de progres: 1.Pagină web elaborată, funcțională și actualizată permanent cu informații;

2 Pagina web dispune de:

- compartimente  privind transparența decizională; consultări publice; servicii publice, achiziții publice, etc.

- programul de lucru al APL și subdiviziunile sale, cu indicarea zilelor și orelor de audiență a funcționarilor responsabili de furnizarea informațiilor, documentelor oficiale;

- date despre Consiliu Local, aleșii locali (nume, date de contact);

- un instrument online pentru depunerea plângerilor/       reclamațiilor;

 

Preşedintele

raionului

Moniorizarea

Pagina web ne funcțională în proces de elaborare

0

 

 

 

 

DAERF

5 Informaţii prezentate pentru pagina web a APL

-

 

 

 

 

 

Direcția construcții, gospodarie comunală, dezvoltare locală și regională

3 Informaţii prezentate pentru pagina web a APL.

Informații plasate pe web

 

 

 

 

 

Direcția Generală Învăţământ

Ppagima DGÎ administrată și gestionată.

Informații publicate

 

 

 

 

 

 Direcţia finanţe,

Informaţii prezentate

Creat panou informativ

 

 

 

 

 

 Direcţia ASPF

Informaţii prezentate

Panouri informative

 

 

 

 

 

Serviciu Cultură şi Turism

Crearea paginii web a serviciului cultură.

Informații permanent actualizate și plasate

 

 

 

 

 

Acţiunea 29. Organizarea și publicarea informațiilor privind ședințele/consultările publice pentru proiecte de decizie

Termenul de realizare: Permanent cu verificarea simestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: Preşedintele raionului;şefii: DGÎ;DF;DASPF;DCGCDLR;DAERF;SCT

Indicator de progres: 1.Numărul anunțurilor privind ședințele/consultările publice ce urmează a fi organizate; 2.Numărul consultărilor publice organizate; 3.Numărul participanților la consultări publice; 4.Numărul recomandărilor primite din partea participanților la proiectele de decizii; 5.Numărul recomandărilor acceptate; 6.Sinteza recomandărilor la fiecare proiecte de decizie consultat publicată pe pagina web a APL.

Preşedintele

raionului

Organizare

14

0 -din motiv a restricțiilor epidemiologice

restricțiilor epidemiologice -0 participanți

0

0

0

Direcția agricultură, economie și relații funciare

Monitorizare

1anunt Cu privire  la aprobarea Planului de Actiuni pentru anul 2020 de implimentare a strategiei de Dezvoltare Socio- Economică a raionului Cantemir pentru anii 2016-2020

2 onlain

2

15

0

0

Direcția construcții, gospodarie comunală, dezvoltare locală și regională

Monitorizare

1

0

0

0

0

0

Direcția Generală Învăţământ

Monitorizare

4

4

54

4

4

Toate 13 proiecte de decizii au fost acceptate și publicate

 Direcţia finanţe,

Prezentarea pentru plasare pe pag web

De cite ori este necesar

3

Limitate din cauza pandemiei de Covid-19

2

2

0

 Direcţia ASPF

Monitorizare

 

4

4

6

0

0

0

Serviciu Cultură şi Turism

Monitorizare

 

2

2

12

0

0

0

Acţiunea 30. Crearea unor grupuri consultative de lucru permanente sau ad-hoc care participă la elaborarea proiectelor de decizii

Termenul de realizare: Permanent cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: Preşedintele raionului;L.Ţurcanu, secretar al Consiliului raional, şefii: DGÎ;DF;DASPF;DCGCDLR;DAERF;SCT

Indicator de progres: 1Numărul grupurilor de lucru permanente sau ad-hoc care participă în procesul decizional;

2.Numărul întrunirilor/ ședințelor   grupurilor de lucru permanente sau ad-hoc

3.Numărul deciziilor adoptate cu consultarea grupurilor și numărul total de decizii adoptate.

Preşedintele

raionului

Adresări oficiale către ONG

1

1

14/51

 

 

 

L.Ţurcanu, secretar al Consiliului raional

 

Condiţii asigurate pentru participare

4

24

122/122

 

 

 

Direcția agricultură, economie și relații funciare

organizare

1

4

5/7

 

 

 

Direcția construcții, gospodarie comunală, dezvoltare locală și regională

organizare

0

0

3/9

 

 

 

Direcția Generală Învăţământ

organizare

0

0

2/13

 

 

 

 Direcţia finanţe,

organizare

1

2

4/7

 

 

 

 Direcţia ASPF

organizare

1

3

9/24

 

 

 

Serviciu Cultură şi Turism

organizare

2

2

10/12

 

 

 

Acţiunea 31. Aigurarea respectării transparenţei în procesul decizional

Termenul de realizare: Permanent cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: L.Ţurcanu, secretar al Consiliului raional

Indicator de progres: 1.Rapoartele anuale privind transparența în procesul decizional publicate pe paginile web ale entității.

2.Stabilirea unor indicatori calitativi privind transparența în procesul decizional.

L.Ţurcanu, secretar al Consiliului raional

 

Întocmirea raportului

Rapoart anual publicat

+

 

 

 

 

Acţiunea 32. Plasarea informației privind ajutorul social plasat pe pagina web a autorității, panouri informative, mass-media locală și regională Termenul de realizare: Permanent cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: DASPF

Indicator de progres:1.Numărul informațiilor privind ajutorul social plasat pe pagina web a autorității, panouri informative, mass-media locală și regională

 

DASPF

 

Monitorizare

Trimestrial și anual informații plasate pe web și pe panoul nfoemativ

0

 

 

 

 

Total instituţii responsabile -8

0-numărul de instituţii care au realizat toţi indicatorii ;
8-numărul de instituţii care au restanţe la anumiţi indicatori ;
0-numărul de instituţii care nu au realizat niciun indicator

Total indicator.1 

Restanţe:

 

A.4-DGÎ,SCT;

 

A6-DAERF;

 

A.15-toate 7instituții;

 

A.22-DGÎ,DF,DASPF;

 

A.28-Președintele raionului(APL)

Total indicator.2

Restanţe:

 

A.9-CR, Pr.r, DCGCDLR, DF, DASPF, SCT;

A.21-Pr.r;

 

A.27-DGÎ;

 

A.28-Pr.r;

 

A.29-DCGCDLR;

 

A.30- DCGCDLR;

A.32-DASPF.

 

 

Total indicator.3

Restanţe:

 

Total indicator.4

Restanţe:

 

Total indicator.5

Restanţe:

 

Indicator. 6

Restanţe:0

 

                                         

 

III. RISCURI AFERENTE IMPLEMENTĂRII ACŢIUNILOR

SCADENTE LA SFÎRŞITUL SEMESTRULUI/ANULUI

[La prioritatea .5, Acţiunea.28 a planului există riscul implementării, deoarece institiţiile responsabile nu au surse financiare planificate pentru elaborarea, administrarea şi gestionarea paginii web. Fapt care crează impedimente şi la gestionarea paginii web pe care o deţine Consiliul raional. Compartimentele paginii web a Consiliului raional au un format limitat şi nu permit identificarea/ căutarea operativă a  informaţiei, dar îmbunătăţirea formatului acesteia necesită surse financiare.]

 

IV. PROPUNERI DE MODIFICARE ŞI AJUSTARE

A PLANULUI DE ACŢIUNI SECTORIAL/ LOCAL

[.Acţiunea nr.16 a exclusă din plan deoarece UAT de nivelul II nu deţine terenuri..Planul local anticorupţie pentru anii 2018-2020 a fost modificat prin decizia Consiliului raional din din 06.12.2018.

Toate acţiunile de la Prioritatea. 3 a planului urmează să fie modificate astfel la compartimentul: Instituţii responsabile: Preşedintele raionului şi Grupul de lucru pentru achiziţii publice, secretarul grupului de lucru pentru achiziţii publice, deoarece este creat grupul de lucru  prin care se efectuiază achiziţiile publice la nivel de autoritate publică .]

 

 

Tel (+373) 273-2-20-58
(+373) 273-2-20-58
Fax (+373) 273-2-20-58
Copyright © 2021 Consiliul Raional Cantemir.Toate drepturile rezervate.