Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Hotatrirea CESP, 26 august 2020

Hotatrirea CESP, 26 august 2020 imprimare

02.09.2020     47 

Anexă la Hotărîrea nr. 26 din 21.08.2020 a Comisiei naționale extraordinare pentru sănătate publică

 

 

 

INSTRUCȚIUNEA

 

privind măsurile de protecție care trebuie aplicate pentru organizarea activității instituțiilor de învățământ publice și private în contextul epidemiologic al COVID – 19

 

I.                    Principiile generale care stau la baza măsurilor sunt:

 

       menținerea distanței fizice de cel puțin 1,5 metri;

 

       prevenirea aglomerării;

       curățarea și dezinfectarea spațiilor și echipamentelor cu produse biocide avizate (Registrul Național al produselor biocide disponibil pe pagina web a ANSP, https://ansp.md/index.php/registrul-national-al-produselor-biodistructive);

 

       instruirea, informarea și comunicarea (părinți, elevi, studenți, personal didactic și nedidactic);

 

       protecția sănătății elevilor, studenților, cadrelor didactice și a altui personal aflate în grupele de vârstă expuse la risc, și/sau având afecțiuni cronice și/sau stări imunosupresive;

 

       respectarea legislației sanitare în vigoare.

 

II.                 Măsuri de protecție în instituțiile de învățământ pentru organizarea procesului educațional în contextul epidemiologic al COVID – 19

 

1.                   Organizarea spațiilor educaționale: Crearea în interiorul instituțiilor de învățământ (curte, săli pentru cursuri, coridoare, săli de sport, cantine, ateliere, etc.) a circuitelor clare, prin demarcare cu benzi vizibile care să asigure „trasee prestabilite” de intrare, deplasare în interiorul instituției și de părăsire a instituției, facilitând păstrarea unei distanțe între persoane de cel puțin 1,5 metri pe tot parcursul prezenței în instituția de învățământ.

 

2.                   Organizarea spațiilor în clase/sălile pentru cursuri

 

2.1.             Fiecare elev/student va ocupa zilnic același loc în bancă/masă la o distanță de cel puțin 1,5 metri față de ceilalți (în față spate și lateral).

 

2.2.             Se  recomandă  păstrarea  stabilă  a  componenței  claselor/grupelor

academice.

 

2.3.             Experimentele (la orele de chimie/fizică/biologie) care necesită mișcare și/sau interacțiune strânsă între elevi/studenți nu se organizează. Elevii/studenții nu se vor muta din sala de lecții/cursuri de bază în laboratoare. Experimentele pot fi prezentate pe înregistrări video.

 

2.4.             Orele de educație fizică vor fi organizate în aer liber, fără utilizarea inventarului sportiv.

2.5. Orele de informatică vor fi organizate cu respectarea măsurilor de prevenire și control al infecției, cu un interval mai mare între ore, pentru aerisirea încăperii.

 

3.                   Organizarea programului de instruire

 

3.1.             Decalarea orelor de intrare: intrările și ieșirile grupurilor de elevi/studenți din instituție vor fi eșalonate, la intervale regulate de timp, pentru a se evita aglomerările.

 

3.1.1.       Ora de începere a lecțiilor/cursurilor după caz să fie diferită pe clase/grupe academice de studiu, dacă este posibil, pentru a evita aglomerația școlarilor la triajul epidemiologic și la intrarea în instituție (de ex. decalaj de 15-20 de minute); în consecință și intrarea în pauze se va face la ore diferite pentru a evita aglomerarea la grupurile sanitare.

 

3.2.             Diminuarea timpului alocat orelor de curs:

 

3.2.1.       Se recomandă reducerea numărului de ore petrecute de elevi/studenți în cadrul instituției.

 

3.2.2.       După caz, durata orei academice poate fi redusă până la 30 min.

3.2.3.       Durata pauzelor va fi reglementată pentru a fi asigurată aerisirea încăperilor și igienizarea mâinilor.

 

3.3.             Amânarea și anularea manifestărilor sportive, culturale, în perioada cu risc sporit de infectare, pentru evitarea aglomerării și limitarea transmiterii infecțiilor respiratorii.

 

3.4.             Diminuarea circulației elevilor/studenților și a personalului instituției în incinta acesteia.

 

3.5.             În cazul organizării activităților extrașcolare, vor fi respectate obligatoriu măsurile de prevenire și control a infecției.

 

4.                   Organizarea și efectuarea triajului epidemiologic:

 

4.1.       Efectuarea zilnică de către un cadru medical/didactic instruit a triajului epidemiologic a elevilor/studenților și personalului la intrarea în instituția de învățământ.

 

4.2.       Triajul va include după caz, o anamneză privind starea de sănătate – a elevului/studentului și părinților/reprezentanților legali al acestora referitor la simptomatologia respiratorie și digestivă; măsurarea temperaturii cu termometre non

 

-   contact.

4.3.       În cazul în care elevii/studenții la triajul epidemiologic sau în timpul orelor de curs prezintă: temperatura corporala mai mare de 37,0 oC și/sau simptomatologie de tip respirator (ex. tuse, rinoree, febră, probleme respiratorii), sau alte simptome de boală, aceștia vor fi izolați într-un spațiu desemnat pentru acest scop și, în cazul copiilor minori, vor fi anunțați imediat părinții/reprezentanții legali ai acestora. Elevul simptomatic, care așteaptă să fie luat de la instituția de învățământ va fi izolat într-un spațiu separat, în funcție de vârsta copilului și cu supravegherea adecvată de către adult, dacă este necesar. Dacă este necesar să meargă la baie în această perioadă, se va folosi o baie separată, dacă este posibil. Baia trebuie curățată și dezinfectată folosind produse de curățare avizate înainte de a fi folosită de oricine

altcineva. Nu se va transporta elevul până la sosirea părintelui la medicul de familie, serviciul de urgență sau spital; doar dacă simptomele/semnele sunt severe, se va apela serviciul de urgență 112. Persoana care asistă elevul cu simptome caracteristice infecției va respecta măsurile de prevenire a infecției (mască, mănuși). Persoana care a ajutat se va spăla bine pe mâini cu utilizarea săpunului și dezinfecția mâinilor cu soluție dezinfectantă pe bază de alcool de 70%. Igienizarea suprafețelor se face cu substanțe biocide avizate, după ce bolnavul a plecat, pentru a reduce riscul de a transmite infecția la alte persoane. Se va informa medicul de familie despre suspecția de COVID-19. Investigația epidemiologică și coordonarea măsurilor de răspuns se va realiza de comun cu specialiștii CSP teritoriale, iar organizarea și implementarea măsurilor se va realiza de către administrația instituției.

 

4.4. În cazul studenților mai mari de 18 ani sau a personalului angajat, care au prezentat în timpul orelor de studii sau în timpul zilei de lucru simptome ale infecției COVID-19 (febră, tuse, dispnee etc.) aceștia vor fi izolați într-un spațiu desemnat pentru acest scop și se va recomanda solicit area serviciului 112. Dacă persoana manifestă semne clinice ușoare de boală, aceasta poate să se deplaseze de sine-stătător la domiciliu cu condiția că dispune de transport personal sau domiciliază în apropierea instituției și nu necesită utilizarea transportului public. Persoana suspectă la COVID-19 se va autoizola la domiciliu cu informare medicului de familie, care va coordona acțiunile ulterioare.

 

5.                   Adoptarea de măsuri igienico-sanitare:

 

5.1.             Fiecare instituție de învățământ elaborează un plan de curățenie și dezinfecție a spațiilor.

 

5.2.             Organizarea curățeniei și dezinfecției în instituțiile de învățământ va fi reglementată conform Suplimentului nr. 1 la prezenta Anexă.

 

5.3.             Se va atrage atenție la următoarele particularități cum ar fi:

 

5.3.1.       operațiunile și ordinea în care se vor efectua (ex. deversarea deșeurilor, spălarea pardoselii, dezinfecția pardoselii, ștergerea și dezinfectarea suprafețelor de scris ale băncilor, cât și spațiului interior de depozitare în acestea a obiectelor școlare, dezinfectarea dulapurilor personale ale elevilor/studenților unde există, ștergerea și dezinfecția pervazurilor, dezinfecția clanțelor, mânerelor ferestrelor, cuierelor pentru haine, etc.);

 

5.3.2.       materialele care se vor utiliza pentru fiecare operațiune (ex: substanțe biocide avizate de MSMPS pentru dezinfectarea pardoselilor, etc.);

 

5.3.3.       tehnica ce va fi aplicată pentru fiecare operațiune;

5.3.4.       ritmul de curățenie și dezinfecție, ținând cont și de timpul necesar de aerisire a spațiului (ex: zilnic, în clasă/sala de curs imediat după ieșirea din sala de curs a elevilor/studenților la finalul orelor unei clase/grupe academice de elevi/studenți din ziua respectivă, sau după fiecare utilizare de către un grup diferit de elevi; zilnic în cancelarie cel puțin de două ori, înainte de începerea fiecărui ciclu de învățământ sau probe de examen; pentru WC - uri după fiecare pauză, la finalul zilei, și ori de cate ori este necesar);

 

5.3.5.       cine va face curățenia și cine va supraveghea efectuarea conformă a

curățeniei;

5.3.6.       ritmul și durata de aerisire a sălilor de curs, ca ncelariei și oricare alta încăpere (ex., după curățenie și dezinfecție, minim 10 minute) precum și asigurarea aerisirii în timpul orelor de clasă cu geamul rabatat;

 

5.3.7.       în fiecare dintre zonele care sunt igienizate va fi afișat la loc vizibil o schemă care să conțină operațiunile de curățare și dezinfecție, secvența acestora, orarul și un loc pentru semnătura persoanei care le efectuează și a celei care verifică.

 

5.4.             Asigurarea funcționalității sistemelor de ventilație cu dezinfectare lor, în cazul utilizării climatizoarelor cu igienizarea lor și aprovizionarea lor cu filtre bactreriene instalate în birourile administrației și cancelariei;

 

5.5.             Curtea instituției de învățământ va fi măturată și spălată zilnic cu jeturi de apă, dimineața înaintea începerii lecțiilor. Spațiul verde acolo unde există, va fi bine îngrijit, iarba tunsă ritmic pentru a putea asigura un spațiu adecvat activităților în aer liber și a preveni posibilele afectări de tip alergic ale sistemului respirator.

 

5.6.             Asigurarea aprovizionării instituției de învățământ cu materialele necesare (săpun lichid, hârtie igienică, hârtie de șters pe mâini sau uscătoare pentru mâini, antiseptic pe bază de alcool și dispensere, dezinfectanți avizați pentru suprafețe (ex. bănci, podele, pervazuri, clanțe, întrerupătoare) galeți, mături/perii, soluție de spălat pardoselile, mopuri diferite pentru baie si celelalte săli, detergenți și perii pentru vasele de WC, detergenți pentru curățenia chiuvetelor, lavete, materiale de protecție pentru elevi/studenți, cadre didactice, personalul care va supraveghea un elev depistat bolnav în timpul orelor de curs, personalul de curățenie și auxiliar: măști faciale de protecție de dimensiuni adecvate, mănuși, halate, bonete, etc.).

 

6. Organizarea și asigurarea accesului elevilor/studenților la facilitățile de spălare/dezinfecție a mâinilor

6.1. Spălarea mâinilor. Toți elevii/studenții și personalul instituției trebuie să se spele/dezinfecteze pe mâini (cu apa și săpun sau soluție hidroalcoolică dezinfectant ă) astfel:

 

6.1.1.       imediat după intrarea în instituție și înainte de a intra în sala de curs;

6.1.2.       înainte de pauza de masă (se va organiza procesul de spălare pe mâini al elevilor astfel încât fiecare elev să aibă accesul necesar la apă și săpun pentru a se spăla pe mâini timp de 20 de secunde înainte de a lua masa și după masă). Daca nu este posibil ca toți elevii să aibă acces să se spele pe mâini într-o singură pauză, se pot organiza mai multe pauze de masă astfel încât toți să se poată spăla sau să-și dezinfecteze mâinile cu antiseptic pe baza de alcool;

 

6.1.3.       spălatul și/sau dezinfecția mâinilor după utilizarea toaletei, după tuse sau strănut, sau atunci când mâinile sunt vizibil murdare.

 

6.1.4.       toți elevii/studenții și angajații instituției se vor spăla obligatoriu pe mâini cât mai des posibil, recomandabil la maxim 2 ore.

 

6.1.5.       se vor asigura un număr suficient de dispensere de săpun lichid la toalete.

 

6.1.6.       se vor asigura dispozitive cu prosoape de hârtie sau uscătoare de mâini dispuse lâng ă lavoare.

 

6.1.7.       când mâinile nu sunt vizibil murdare se poate utiliza antisepticul pe baza de alcool pentru igienizarea mâinilor.

6.2. Asigurarea dezinfecției mâinilor atât pentru elevi/studenți cât și pentru personalul instituției cu antiseptic avizat pe bază de alcool înainte de fiecare intrare în instituție și sala de curs. Dispenserele cu antis eptic pe baza de alcool vor fi amplasate în locuri vizibile și ușor accesibile în interiorul încăperii (sală de curs, birou).

 

7. Instruiri periodice ale elevilor/studenților privind măsuri de prevenire a infecției COVID-19: În instituțiile de învățământ (în grupurile sanitare) vor fi afișate postere care prezintă modalitatea de spălare a mâinilor. Cel puțin odată pe săptămână elevii/studenții vor fi instruiți de către cadrele didactice despre măsurile de protecție împotriva noului coronavirus:

 

7.1.             Spălați-vă frecvent și regulat pe mâini, cel puțin 20 de secunde cu apă si

 

săpun.

7.2.             Mențineți distanța de cel puțin 1,5 metri față de celelalte persoane.

7.3.             Evitați să vă atingeți ochii, nasul și gura cu mâinile neigienizate.

7.4.             Deoarece picăturile nazofaringiene răspândesc virusul, igiena respiratorie este foarte importantă. Acoperiți-vă gura și nasul cu o batistă de unica folosință sau folosiți cotul îndoit în cazul în care se întâmplă să strănutați sau să tușiți. După aceea, aruncați batista utilizată.

 

7.5.             Curățați obiectele/suprafețele utilizate/atinse frecvent înainte de a le folosi (folosind șervețele/lavete impregnate cu soluție dezinfectantă hidroalcoolică sau substanțe biocide).

 

7.6.             Solicitați consult de specialitate dacă prezentați simptome precum febră, tuse sau dificultăți la respirație sau orice altă simptomatologie de boală.

 

8.                   Purtarea măștilor faciale de protecție

 

8.1.             Purtarea măștilor faciale de protecție (cu acoperirea nasului și a gurii) în cadrul instituției de învățământ este obligatorie pentru personalul instituției de învățământ.

 

8.2.             Ca măsură de prevenire și control a infecției cu COVID -19 elevii/studenții sunt încurajați să poarte masca de protecție în situația în care nu poate fi respectată distanța fizică sau la indicații medicale. Masca trebuie să acopere gura și nasul.

 

8.3.             În funcție de situația epidemiologică din regiune, în baza deciziilor Comisiei teritoriale extraordinare de sănătate publică, condițiile de purtare a măștilor faciale de protecție de către elevi/studenți în cadrul instituției de învățământ pot fi revizuite.

 

9. Măsuri privind transportul în comun al elevilor la și de la instituția de învățământ.

9.1.             Transportul la și de la instituția de învățământ trebuie să fie organizat astfel încât autobuzele să funcționeze la jumătate din capacitate.

 

9.2.             În drum spre și de la instituția de învățământ, elevii sunt supuși regulilor generale de conduită prevăzute în măsurile de criză, în special: acoperirea obligatorie gurii și nasului cu echipament de protecție (mască).

9.3.             Șoferul autobuzului și personalul de însoțire vor respecta măsurile generale de protecție.

 

9.4.             Autobuzul va fi aerisit și dezinfectat după fiecare cursă.

 

10.               Alte măsuri

 

10.1.         Asigurarea că elevii/studenții nu vor utiliza în comun obiecte precum pahare, tacâmuri, pixuri, creioane, caiete, telefoane mobile, etc.

 

10.2.         Sala de bibliotecă se recomandă a fi utilizată individual numai cu scopul de a primi sau a returna literatura împrumutată.

 

10.3.         Instituțiile de învățământ care realizează în incinta instituției servirea alimentelor, trebuie: să adopte măsuri igienico-sanitare stricte, precum și măsurile de prevenție pentru infecția COVID-19 (de distanțare fizică, echipament protecție, igienizare, dezinfecție, instruire).

 

10.4.         Alimentația elevilor trebuie să fie organizată conform normelor sanitare în vigoare. Meniurile model fiind coordonate în modul stabilit.

 

10.5.         Organizarea alimentației va fi reglementată în conformitate cu Recomandările privind funcționarea blocului alimentar în cadrul instituției de învățământ în vederea prevenirii răspândirii infecției COVID – 19 în rândul elevilor și al angajaț ilor, expuse în Suplimentul nr.2 la prezenta Anexă.

 

10.6.         Organizarea cazării în căminele din subordinea instituțiilor de învățământ va fi efectuată în confirmate cu Recomandările pentru deschiderea căminelor din subordinea instituțiilor de învățământ de stat, în contextul COVID-19, expuse în Suplimentul nr.3 la prezenta Anexă.

 

11. Recomandări pentru situații de confirmare a cazurilor de infecție COVID-19:

11.1. În cazul confirmării diagnosticului COVID-19 la un elev/student – toți elevii/studenții din clasa/grupa academică în care acesta făcea studiile se plasează în autoizolare la domiciliu pentru perioada de 14 zile, calculul zilelor fiind efectuat de la ultima zi a contactului cu elevul/studentul confirmat ,,COVID-19 – pozitiv”. Clasa va continua studiile în regim on-line pentru perioada menționată (14 zile). Decizia privind autoizolarea profesorilor, care au predat în clasa/grupa academică respectivă va fi luată de către conducătorul instituției de învățământ, prin coordonare cu medicul epidemiolog teritorial, reieșind din specificul didactic și riscurile epidemiologice.

 

11.2.      În cazul confirmării diagnosticului COVID-19 la unul sau mai mulți membri ai familiei elevului/studentului – acesta se va plasa în autoizolare la domiciliu pentru 14 zile de la ultima zi de contact cu persoana infectată.

 

11.3.      În cazul confirmării diagnosticului COVID-19 la unul din profesori - decizia privind plasarea în autoizolare a elevilor/studenților se va lua de către conducătorul instituției de învățământ, prin coordonare cu medicul epidemiolog teritorial, reieșind din specificul didactic și riscurile epidemiologice.

 

11.4.      Revenirea în colectivitate a elevilor/studenților care au avut probleme de sănătate și nu au frecventat orele se va realiza obligatoriu în baza certificatului medical.

12.               Dispoziții finale

 

12.1.         Instituțiile de învățământ pot fi redeschise în funcție de evoluția situației epidemiologice din teritoriu cu întrunirea condițiilor impuse de prevederile prezentei Instrucțiuni și în conformitate cu Raportul de autoevaluare privind pregătirea pentru redeschiderea instituției de învățământ, expus în Suplimentul nr. 4 la prezenta Anexă.

 

12.2.         Conducătorul instituției va completa Raportul de autoevaluare privind pregătirea pentru redeschiderea instituției de învățământ și-l va prezenta spre coordonare structurilor teritoriale ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP) și Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).

 

12.3.         Fondatorul ia decizia de deschiderea a instituției în baza prezentării de către conducătorul instituției a Raportului de autoevaluare privind pregătirea pentru redeschiderea instituției de învățământ, însoțit de avizele ANSP și ANSP.

 

12.4.         Deciziile referitor la sistarea sau reluarea ulterioară a activității instituțiilor de învățământ vor fi luate de către Comisia teritorială extraordinară de sănătate publică.

 

 

 

Suplimentul nr. 1 la Anexă la Hotărîrea nr. 26 din 21.08.2020 a Comisiei naționale extraordinare pentru sănătate publică

 

 

ORGANIZAREA CURĂȚENIEI ŞI DEZINFECȚIEI ÎN

 

INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT 1. Elaborarea unui plan de curățenie şi dezinfecție

 

Se identifică zonele care trebuie să fie curățate.

Zonele neocupate timp de cel puțin 7 zile necesită doar de curățare de rutină. Mențineți practicile de curățare existente în zonele exterioare.

 

Se determină modul în care trebuie dezinfectate zonele.

 

Se ia în considerare tipul de suprafață și cât de des este atinsă suprafața. Se prioritizează dezinfecția suprafețelor atinse frecvent, precum:

 

  clanțe, încuietori, butoane și mânere ale uşilor

 

  treptele scărilor

  băncile, catedrele și scaunele din clase/sălile de curs

  mesele și scaunele din sălile de cantină

  blaturi

  balustrade

  întrerupătoare de lumină

  mânerele echipamentelor si aparatelor (precum, cele sportive)

  butoanele ascensoarelor și ale automatelor de vânzare

  obiecte didactice comune

  calculator tastatură, mouse, laptop și tablete partajate între persoane; Notă: Tastatura computerului este greu de curățat. Calculatoarele ar trebui să aibă afișe în care se indică igiena corectă a mâinilor, înainte și după utilizarea acestora pentru a minimiza transmiterea bolii.

 

Nu este necesară aplicarea de rutină a dezinfectanților pe suprafețe care nu sunt atinse frecvent sau cu risc scăzut (de ex, rafturile bibliotecilor, blaturile dulapurilor din depozite). Suprafețele moi, cum ar fi covoare, tapițerii și draperii pot fi curățate folosind detergent și apă sau un produs de curățare adecvat pentru aceste materiale.

 

Se ia în vedere resursele și echipamentul necesare.

 

                    Se evaluează necesarul şi disponibilitatea produselor d e curățare și dezinfecție şi a echipamentelor de protecție personală (EPP) adecvate pentru utilizarea acestora.

 

                    Pe durata activităților de curățare și dezinfecție se poartă mănuși și după îndepărtarea mănușilor se spală mâinile.

 

Se implementează practicile de reducere a riscului potențial de contaminare a suprafețelor.

 

Se implementează practicile pentru scăderea gradului de frecventare a spațiilor comune și a frecvenței de atingere a obiectelor.

2. Aplicarea planului de curățenie şi dezinfecție

 

Se curăță suprafețele vizibil murdare cu detergent și apă înainte de dezinfecție.

 

Se folosește un dezinfectant aprobat împotriva virusurilor (cu acțiune virucidă/virulicidă) și se citește eticheta pentru a asigura că acesta corespunde nevoilor de dezinfecție.

 

Dezinfectanții pe bază de alcool reduc semnificativ infecția virusurilor a precum SARS-CoV-2, în concentrații de 70-80% cu un timp de expunere de un minut.

 

Se respectă întotdeauna indicațiile de pe etichetă. Eticheta va include informații de siguranță și instrucțiuni de aplicare.

Nu se lasă detergenții şi dezinfectanții la îndemâna copiilor.

 

Precauții generale pentru personalul care prestează servicii de curățenie şi dezinfecție,

a)                  Pericole fizice si toxicologice ale produselor curățare şi dezinfecție

 

            Produsele curățare (detergenți) - sunt de obicei iritanți ai pielii, și/sau ai ochilor și/sau ai căilor respiratorii.

 

            Produsele care conțin alcooli în concentrație mare - sunt iritanți pentru ochi, nas și gât la concentrații ridicate în aer și pot prezenta un risc de incendiu. Alcoolii sunt inflamabili și, prin urmare, trebuie depozitați într-o zonă rece, bine ventilată.

 

            Produsele pe bază de hipoclorit și compușii organici cu eliberare de clor - sunt corozive în forma lor concentrată și sunt clasificate ca iritanți pentru ochi și piele, sub forma diluată (5 <10%).

 

            Personalul trebuie să fie instruit cu privire la pericolele produselor chimice de curățare (detergenți) şi dezinfecție utilizate la locul de muncă, în conformitate cu legislația în vigoare.

 

            Personalul trebuie să se asigure că etichetele de pe ambalajele produselor chimice de curățare şi dezinfecție nu sunt scoase sau deteriorate.

 

            Achiziția primului lot de produse chimice de curățare (detergenți) şi dezinfecție se realizează împreună cu fișa cu date de securitate; aceasta este ușor accesibilă personalului în timpul fiecărui schimb de lucru care realizează curățenia și dezinfecția spaț iilor.

 

            Se achiziționează doar produse în ambalaje originale, sigilate, nedeteriorate, închise etanş.

 

            În mod normal, trebuie evitați dezinfectanții care conțin substanțe chimice toxice prin inhalare sau prin piele sau care sunt clasificați ca sensibilizatori (de ex. unele aldehide), cu excepția cazului în care programul de dezinfecție identifică o cerință absolută. În astfel de cazuri, vor fi necesare măsuri stricte de siguranță pentru controlul expunerii lucratorilor și a celorlalte persoane (adulți si copii).

 

Este preferabilă achiziționarea detergenților și dezinfectanților care au acțiune

virucidă/virulicidă, care sunt destinați şi publicului larg.

 

În timpul utilizării produsului, este obligatorie purtarea mănușilor rezistente la chimicale și asigurarea ventilației adecvate. Se recomandă protecția ochilor sau cel puțin accesul imediat la o sursa de apă pentru spălarea ochilor.

 

Produsele chimice incompatibile trebuie păstrate separat. De exemplu, dezinfectanții pe bază de clor eliberează gaze toxice de clor atunci când sunt în contact cu detergenții acizi sau oxidanți. De asemenea, dezinfectanții pe baza de hipoclorit formează halogenuri de azot sub forma de vapori iritanți în contact cu dezinfectanții pe baza de săruri de amoniu cuaternar și trebuie depozitați separat.

 

Atunci când costurile permit, achiziționarea de dezinfectanți gata-de-utilizare sau în cantități preambalate pentru diluare directă sunt opțiunile mai sigure. Dezinfectanții corozivi și iritanți care necesită diluție înainte de utilizare trebuie folosiți cu multa precauție, numai de către personalul instruit în prealabil.

 

Dacă produsul concentrat se diluează conform indicațiilor producătorului, soluția de lucru poate fi utilizată în cel mult 24 de ore; după aceea, soluția poate să nu fie eficientă.

 

Pentru evitarea accidentelor, se recomandă ca produsele pe bază de alcool destinate elevilor pentru dezinfecția mâinilor să fie sub formă de gel sau disponibile în dispensere.

 

b) Pericolul de transmitere comunitară a COVID-19 pe durata activităților de curățare si dezinfecție

 

       Personalul nu trebuie să îşi atingă fața în timpul lucrului, ci doar după spălarea mâinilor.

 

       Personalul de curățenie trebuie să poarte uniforme sau haine de lucru sau echipament de protecție, după caz și mănuși de unică folosință în timpul lucrului și manipularea deşeurilor. La sfârșitul fiecărei ture, personalul trebuie să schimbe hainele. Poate fi util să se păstreze un schimb de haine la locul de muncă.

 

       Îmbrăcămintea purtată în timpul curățeniei şi dezinfecție trebuie plasată într-o pungă de plastic până când poate fi spălată. Spălarea trebuie făcută cât mai curând posibil și în siguranță.

 

       Personalul de curățenie trebuie să se spele bine pe mâini cu apă și săpun timp de cel puțin 20 de secunde după îndepărtarea mănușilor.

 

       Personalul responsabil de curățenie şi dezinfecție trebuie să fie instruit să utilizeze dezinfectanții în siguranță și în mod eficient și să curețe în siguranță materiale potențial infecțioase și fluide corporale - sânge, vărsături, fecale și urină.

 

3. Revizuirea planului de curățenie şi dezinfecție

 

În cazul în care vor fi publicate noi studii privind infecția COVID-19 sau vor fi studiate noi aspecte ale rezistenței virusului SARS-Cov-2 la substanțe biocide și la concentrațiile de utilizare ale dezinfectanților, actualele recomandări pot fi revizuite și pot fi recomandate etape suplimentare de curățenie şi dezinfecție.


Suplimentul nr. 2 la Anexă la Hotărîrea nr. 26 din 21.08.2020 a Comisiei naționale extraordinare pentru sănătate publică

 

Recomandări privind funcționarea blocului alimentar în cadrul instituției de învățământ în vederea prevenirii răspândirii infecției COVID – 19

 

în rândul elevilor/studenților și al angajaților

1.                   Administratorii/lucrătorii medicali din cadrul instituțiilor de învățământ să consolideze măsurile de igienă personală și să ofere o instruire actualizată a angajaților cu privire la principiile de igienă a alimentelor pentru a reduce riscul ca produsele alimentare, materialele de ambalare a acestora și suprafețele de lucru să fie contaminate cu virusul de la angajații din blocul alimentar.

 

2.                   Dotarea blocului alimentar din cadrul instituției de învățământ școlar cu cantitatea necesară de instalații de spălare și dezinfecție a mâinilor.

 

3.                   Asigurarea personalului din blocul alimentar cu echipament de protecție (mănuși, șorțuri, halate, măști, ecrane etc.). Mănușile utilizate de către personal trebuie să fie schimbate frecvent și mâinile trebuie să fie spălate între utilizarea mănușilor, şi atunci când mănușile sunt eliminate. Mănușile trebuie schimbate după desfășurarea activităților nealimentare, cum ar fi deschiderea / închiderea ușilor cu mâna și golirea coșurilor. Angajații din domeniul alimentar trebuie să evite să-și atingă gura și ochii atunci când poartă mănuși.

 

4.                   Asigurarea accesului în blocul alimentar din cadrul instituției doar a personalului lucrător sănătos – declarație pe propria răspundere, dar și monitorizarea individuală a lucrătorilor cu mențiunile necesare în registrul de sănătate.

 

5.                   În cazul în care un lucrător prezintă la locul de muncă simptome de boli respiratorii să informeze administratorul/asistenta medicală, pentru ca aceștia să poată lua măsurile necesare retragerii acestuia din procesul de lucru.

 

6.                   Personalul angajat din blocul alimentar este obligat să respecte toate măsurile stricte de igienă personală la toate etapele procesului tehnologic. Să spele și să își dezinfecteze mâinile:

 

                    înainte de începerea activității;

 

                    după manipularea sau prepararea materiilor prime;

                    după manipularea deșeurilor;

                    după realizarea operațiunilor curățenie și dezinfecție a ustensilelor;

                    după utilizarea toaletei;

 

                    după curățarea căilor nazale, strănut sau tuse;

                    după consumul de alimente;

                    după îndepărtarea mănușilor.

 

7.                   Admiterea strictă în blocul alimentar din cadrul instituției de învățământ doar a produselor alimentare provenite din unitățile autorizate sanitar-veterinar și însoțite cu acte ce atestă proveniența și calitatea lor.

 

8.                   Produsele alimentare care sunt livrate către instituția de învățământ să fie transportate cu autovehicul autorizat sanitar-veterinar. Între curse se va face

prelucrarea sanitaro-igienică a vehiculului cu utilizarea substanțelor de dezinfectare, procesele respective fiind înregistrate în caiete speciale.

 

9.                   Persoanele care transportă/însoțesc produsele alimentare (șoferul și însoțitorul său) să folosească echipament special: halat, mănuși de unică folosință, mască, bonetă și să dețină carnet medical, cu mențiunile ce atestă că au fost supuse controlului medical și instruirii igienice. Șoferii trebuie să fie asigurați cu dezinfectanți de mâini pe bază de alcool și prosoape de hârtie. Șoferii trebuie să utilizeze dezinfectantul de mâini înainte de a livra produsele alimentare și înmâna documentele de livrare către personalul din instituția respectivă.

 

10.               Igienizarea și dezinfectarea periodică a blocului alimentar, utilajului, inventarului, instrumentarului de lucru, echipamentului de protecție cu dezinfectanți uzuali admiși în blocuri alimentare de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Menținerea acestor dezinfectanți astfel încât să nu fie la accesul copiilor.

 

11.               Întreţinerea permanentă a stării de curăţenie generală în blocul alimentar din cadrul instituției prin spălarea şi dezinfectarea zilnică, cu utilizarea materialelor de curăţenie şi a substanţelor biodistructive, după finisarea fiecărui proces tehnologic de preparare a bucatelor.

 

12.               Păstrarea și depozitarea substanţelor d e igienizare în locuri special amenajate, în recipiente nealimentare, marcate corespunzător. Orice reziduuri de detergenţi sau substanţe dezinfectante de pe suprafaţă care pot veni în contact cu produsele alimentare sunt îndepărtate prin spălare minuţioasă cu apă potabilă curgătoare, înainte de folosirea suprafeţei sau a instalaţiei pentru manipularea produselor alimentare.

 

Siguranța și igiena pregătirii și servirii meselor în unitățile de învățământ

• Respectarea legislației naționale în materie de siguranță alimentară și a principiilor de igienă corespunzătoare de către persoanele care manipulează alimente, atunci când recepționează, depozitează, pregătesc și distribuie bucate finite/produse alimentare.

 

• Afișarea elementelor vizuale cu privire la principiile de igienă în prepararea meselor, inclusiv curățarea și dezinfectarea zilnică a suprafețelor de preparare a alimentelor, bucătăriilor și spațiilor de servire a mesei, precum și a instrumentelor de gătit și a tacâmurilor.

 

• Copiii din clasele primare (1-4) vor fi supravegheați de către dirigintele de clasă în momentul igienizării mâinilor.

 

• Întrerupeți opțiunile alimentare în stil bufet și oferiți porții individuale de mâncare, dacă este posibil.

 

• Mesele se pot servi în sala de mese sau în alte încăperi mai generoase, cum ar fi sala de sport, biblioteca și alte zone comune. Încercați să mențineți distanța dintre persoane cât mai mare, având în vedere numărul de persoane și dimensiunea camerei unde se ia masa. Mesele pot fi, de asemenea, organizate în camera în care eleviii î și desfășoară activitatea, caz în care mâncarea trebuie servită gata porționată.

 

• Elevii care stau la coadă pentru a-și lua mâncarea trebuie să respecte distanța sigură. Ori de câte ori este posibil, aranjați ca aceeași elevi să mănânce mereu împreună.

                      Minimizați riscurile de contaminare. Reamintiți elevilor să nu împartă și să nu atingă mâncarea sau băuturile celorlalți și să nu folosească aceleași tacâmuri etc.

 

                      Limitați accesul altor persoane în spațiul folosit pentru a lua masa, atât timp cât elevii sunt prezenți (de exemplu: pentru curățenie, reparații).

 

Triajul personalului:

     Comunicați personalului că este foarte important să fie atent la apariția simptomelor și să țină legătura cu managementul instituției în cazul în care încep să se simtă rău.

 

    Zilnic, la sosirea și plecarea de la serviciu, este recomandat să se măsoare temperatura tuturor angajaților, folosind un termometru fără contact, și să se observe dacă au simptome respiratorii sau semne ale altor boli infecțioase.

 

    Personalul cu temperatură corporală crescută, simptome respiratorii și alte simptome de boală infecțioasă nu trebuie să se prezinte la serviciu.


Suplimentul nr. 3 la Anexă la Hotărîrea nr. 26 din 21.08.2020 a Comisiei naționale extraordinare pentru sănătate publică

 

Recomandări

 

pentru deschiderea căminelor din subordinea instituțiilor de învăţământ de stat, în contextul COVID-19

 

§     Organizarea și efectuarea, până la reluarea activității, a reparațiilor curente și/ sau capitale necesare, curățenia gener ală, deratizarea și dezinfecția teritoriului, a spațiilor și suprafețelor, a utilajului/ inventarului din instituție.

 

§     Asigurarea cu cantități necesare a produselor de igienă precum săpun lichid, detergenți și dezinfectanți pentru realizarea măsurilor de ig ienizare și dezinfecție a spațiilor comune din cămine.

 

§     Asigurarea cu echipament de protecție personală a angajaților căminelor (măști, mănuși, halate);

 

§     Purtarea obligatorie de către toți angajații a măștilor de protecție.

§     Instalarea la intrare și în incinta căminelor a dozatoarelor cu dezinfectant pentru mâini pe bază de alcool 70%;

 

§     Evaluarea și asigurarea funcționalității sistemelor de aerisire și ventilație pentru toate spațiile instituției.

 

§     Organizarea termometriei cu termometre non-contact la intrare în cămin pentru elevi/studenți, vizitatori și angajați.

 

o În cazul depistării unui angajat sau elev/student cu temperatură mai mare de 37 oC, persoana se va izola într-o încăpere special destinată suspecților la infecția COVID-19, cu informează intendentului căminului și ulterior a medicului de familie (instituției AMP).

 

o În cazul depistării unui vizitator cu temperatură mai mare de 37 oC, nu se va admite intrarea acestui în cămin, fiind recomandată adresarea la instituție medical ă.

 

§     Identificarea în cămin a unor încăperi/camere destinate izolării temporare a persoanelor suspecte la infecția COVID-19 sau contaților apropiați cu bolnavul de COVID-19 confirmat, până la luarea deciziilor ulterioare, consultate cu lucrătorul medical.

 

§     Limitarea numărului de persoane permis în încăperile de bază și auxiliare (hol, bucătărie, sală de lectură etc.).

 

§     Evitarea aglomerări în timpul aflării elevilor/studenților în cămine.

§     Respectarea distanței fizice de cel puțin 1,5 metri față de alte persoane în spațiile comune a căminului.

 

§     Informarea elevilor/studenților despre măsurile privind prevenirea infecției COVID-19 și necesitatea respectării acestora (igiena adecvată și frecventă a mâinilor, igiena respiratorie, utilizarea măștilor, salutările fără contact, evitarea atingerii ochilor, nasului și gurii cu mâinile neigienizate).

§     Elevii/studenții nu vor schimba între ei obiectele de folosință personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, pixuri, creioane, manuale, caiete de scris etc.).

 

§     Instruirea personalului căminelor privind măsurile de prevenire și control COVID-19.

 

§     Desemnarea unei persoane responsabile de organizarea, coordonarea și controlul aplicării măsurilor indicate.

 

§     Monitorizarea de către o persoană responsabilă a respectării măsurilor privind prevenirea infecției COVID-19;

 

§     Stabilirea unui grafic pentru igienizarea și dezinfectarea zilnică a spațiilor utilizate din interior de minim 3 ori pe zi. Curățarea și dezinfectarea suprafețelor atinse frecvent, cum ar fi mânerele ușilor, robinete, obiecte sanitare, rafturi, tastaturi, monitoare, diverse echipamente, mese, întrerupătoarele de lumină, tocurile ușilor, butonul pentru ascensoare etc.

 

§     Se recomandă mărirea spațiul între paturi (cel puțin 1 metru între paturi) cu respectarea suprafeței pentru un loc de 6 m2.

 

§     Realizarea aerisirii cât mai frecvente a încăperilor.

 

§     Interzicerea organizării activităților festive (festivităților, zile de naștere

 

etc.).

§     Afișarea în locuri vizibile a materialelor informative aprobate de autorități, referitor la măsurile de prevenire a infecției COVID-19.

 

§     Administrația instituției va deține informația necesară pentru anunțarea părinților/ reprezentanților legali și a medicului de familie (instituției AMP) despre cazul de îmbolnăvire a elevului și/sau contactul elevului cu un bolnav de COVID-19.

 

§     La confirmarea cazurilor de COVID-19 în cameră/etaj – întreg etaj va fi plasat în carantină.

 

§     În cazul identificării a 2 și mai multe cazuri de infectare COVID-19 la etaje diferite, se va institui regimul de carantină pentru tot căminul.


Suplimentul nr. 4 la Anexă la Hotărîrea nr. 26 din 21.08.2020 a Comisiei naționale extraordinare pentru sănătate publică

 

RAPORT DE AUTOEVALUARE

 

PRIVIND PREGĂTIREA PENTRU RE-DESCHIDEREA INSTITUȚIEI DE

ÎNVĂȚĂMÂNT

Instituția de învățământ ______________________________________________________

Numărul elevilor/studenților ____________________________________________________

Localitatea __________________________________________________________________

Raionul/ municipiul ___________________________________________________________

 

Nr.

 

 

Indicator

Da/Nu

Cantitatea

ct

 

 

 

 

 

 

 

I

Asigurarea instituției pentru controlul infecției Covid-19

 

 

1.

Instituția dispune de sistem centralizat de asigurare cu apă

 

x

2.

Instituția dispune de apă caldă curgătoare

 

x

3.

Instituția dispune de sistem de canalizare:

 

x

 

-

Centralizat;

 

 

 

-

Hazna impermeabilă.

 

x

4.

Sunt create condiții pentru respectarea igienei personale a elevilor

 

 

 

(numărul lavoarelor funcționale - de indicat)

 

 

5.

Intrarea/intrările în instituție sunt accesibile/deblocate, inclusiv cele de

 

x

 

evacuare

 

 

6.

Instituția a efectuat până la reluarea activității:

 

x

-  deratizarea și dezinsecția încăperilor și a blocului alimentar;

 

 

 

-

dezinfecția   încăperilor și   a   blocului   alimentar   cu   substanțe

 

x

 

 

biodistructive;

 

 

 

-  dezinfecția, prelucrarea veselei cu substanțe biodistructive;

 

x

 

-  dezinfecția și prelucrarea inventarului sportiv;

 

x

 

-  lucrări de curățenie generală, inclusiv a blocului alimentar;

 

x

 

-  lucrări de reparație curentă/capitală, inclusiv și a blocului alimentar.

 

x

7.

Instituția este asigurată permanent și conform necesităților cu: (se indică

 

 

 

nr./cantitatea)

 

 

 

-  termometre non – contact;

 

 

 

-  măști de protecție de orice tip și mănuși de unică folosință pentru

 

 

 

 

personal (câte trei complecte pentru o persoană/zi);

 

 

 

-  mănuși de cauciuc (2 perechi: 1 pentru clase și 1 pentru WC);

 

 

 

-  detergenți pentru vase și curățarea încăperilor

 

 

 

 

(geam/teracotă/mobilă/dușumea);

 

 

 

-  lavete de spălat vasele din textil rezistente la fierbere (1 sau 2 lavete

 

 

 

 

în dependență de numărul de mese);

 

 

 

-  mopuri, căldări, pungi pentru gunoi (câte un complet separate pentru

 

 

 

 

clase, coridoare, WC);

 

 

 

-

detergenți veceu;

 

 

 

-  dezinfectanți pe bază de clor;

 

 

 

-  pungi din plastic pentru depozitarea măștilor folosite

 

 

 

-  dezinfectant pentru mâini și suprafețe pe bază de alcool de 70%;

 

 

 

-

săpun lichid;

 

 

 

-

hârtie de WC;

 

 


 

-  șervețele sau prosoape de hârtie.

 

 

 

8.

Instituția dispune de inventar de dereticare separat pentru:

 

x

 

-

clase/săli de curs; ateliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

bloc sanitar;

 

 

x

 

-  vestiar, coridoare, teritoriul din exterior;

 

 

x

 

-  bloc alimentar (dacă este prezent).

 

 

x

9.

Instituția  dispune  de  încăpere  pentru  Izolarea  elevilor/studenților

 

x

 

angajaților depistați bolnavi

 

 

 

10.

Instituția dispune de echipamente speciale pentru personalul auxiliar:

 

 

 

-

lucrătorii  blocului  alimentar  (2  halate

sau  costume, șorț  de

 

 

 

 

mușama/stofă, bonetă)

 

 

 

 

-  asistentul medical (2 halate sau costume albe);

 

x

 

-

dereticători (2 halate).

 

 

x

11.

În

depozitul blocului alimentar, produsele alimentare sunt:

 

x

 

-  cu termen de valabilitate corespunzător;

 

 

 

 

-

păstrate  conform  cerințelor  prevăzute  de  producător  (temperatură,

 

x

 

 

umiditate).

 

 

 

 

Notă: Valabil doar pentru instituțiile de învățământ ce dispun de cantine

 

 

12.

În clase/sălile de curs băncile/mesele sunt aranjate în așa mod ca se se

 

x

 

respecte distanța de 1,5 metri dintre elevi/studenți.

 

 

13.

Instituția dispune de sistem de ventilație suficient și funcționabil

 

x

II.

Personal

 

 

 

1.

Instituția este asigurată cu asistent medical (în lipsa acestuia poate fi

 

x

 

cooptat unul din alte instituții medicale)

 

 

 

2.

Instituția are completat personalul blocului alimentar

 

x

3.

Instituția are personal care asigură dereticarea spațiilor comune

 

x

4.

Personalul a susținut:

 

 

x

 

-

examenul medical

 

 

 

 

-

instruirea igienică

 

 

x

5.

Personalul este instruit privind implementarea măsurilor de control și

 

x

 

prevenirea răspândirii infecției în instituție (proces verbal cu semnăturile

 

 

 

angajaților)

 

 

 

6.

 

Angajații  de  la  blocul  alimentar și  depozitul  pentru  păstrarea

 

x

 

produselor alimentare sunt instruiți cu privire la principiile de igienă a

 

 

 

alimentelor,  ambalajelor  acestora și  dezinfectare  a  suprafețelor  de

 

 

 

procesare - pentru condițiile actuale privind controlul infecției Covid-19

 

 

 

(proces verbal cu semnăturile angajaților)

 

 

 

 

 

Notă: Valabil doar pentru instituțiile de învățământ ce dispun de

 

 

 

cantine

 

 

 

III.

Management

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Instituția deține un plan de acțiuni privind respectarea cerințelor

 

x

 

sanitare pe timp de pandemie de COVID-19

 

 

 

2.

 

Desemnarea persoanei responsabilă de organizarea, coordonarea

 

x

 

și controlul aplicării măsurilor de prevenire a infecției COVID-19

 

 

3.

 

Desemnarea  persoanei  responsabile  de

monitorizarea  stării  de

 

x

 

sănătate a angajaților.

 

 

 

4.

 

Sunt instalate și funcționează dozatoare cu dezinfectant pentru

 

x

 

mâini pe bază de 70% alcool la intrare în locuri vizibile și accesibile în

 

 

 

edificiu și în toate sălile de clasă.

 

 

 

5.

 

Este organizat fluxul pe teritoriul și în edificiu, cu scopul evitării

 

x

 

aglomerărilor.

 

 

 

 

6.

Asigurarea  măsurilor  de  aerisire  a  tuturor  încăperilor  prin

 

x

 

intermediul geamurilor și canalelor de ventilare.

 

 

 

7.

Graficul

pauzelor   pentru   clase/grupe   pentru

a   evita

 

x

 

supraaglomerarea

 

 

 

 

8.

Grafic de igienizare a sălilor de studii (ora, durata), afișat la loc vizibil

 

x

9.

Grafic de curățare a spațiilor comune (coridoare, scări, galerii,

 

x

 

cabinete)

 

 

 

 

10.

Info-grafice plasate în locurile comune – despre infecția COVID-

 

x

 

19, regulile de igienă, etc.

 

 

 

11.

Prezența meniului-model, pentru perioada vară-toamnă pentru alimentaţia

 

x

 

elevilor coordonat cu CSP teritoriale

 

 

 

 

Notă: Valabil doar pentru instituțiile de învățământ general.

 

 

 

12.

Este organizată asigurarea asistenței medicale în instituție

 

 

x

13.

Sunt elaborate proceduri clare de primire la / luare a elevilor de la

 

x

 

instituție, pentru a evita supraaglomerarea, grafic/calendar eșalonat și

 

 

 

programul de activitate al instituției (aprobat prin ordinul instituției) Notă:

 

 

 

Valabil doar pentru instituțiile de învățământ general.

 

 

 

14.

Părinții sunt informați/instruiți în vederea respectării regulilor de control

 

x

 

a infecției (proces verbal cu semnăturile părinților sau copia înregistrării

 

 

 

sesiunii online)

 

 

 

 

 

Notă: Valabil doar pentru instituțiile de învățământ general.

 

 

15.

Părinții au depus declarație pe proprie răspundere:

 

 

x

 

-  privind verificarea zilnică a stării de sănătate – a lor ( în cazul în care

 

 

 

are elev de vârsta ciclului primar) și a elevului - înainte de a merge la

 

 

 

scoală și la apariția semnelor de boală se vor izola acasă;

 

 

 

 

-  că va aduce la și îl va lua pe copil de la scoală (în cazul elevului de

 

 

 

vârsta ciclului primar) o persoană nu mai în vârstă de 63 ani

 

 

 

recomandabil una și aceeași;

 

 

 

 

-  privind angajarea în respectarea măsurilor de protecție aplicate de

 

 

 

instituția de învățământ pentru controlul infecției Covid-19.

 

 

 

 

Notă: Valabil doar pentru instituțiile de învățământ general.

 

 

 

               

Notă: Raportul se examinează în cadrul ședinței Consiliului de administrație și se aprobă de către conducător.

 

Notă: Pentru instituțiile de învățamânt general Raportul se coordonează cu Organul Local de Specialitate în Domeniul Învățământului.

 

 

 

Conducătorul instituției de învățământ                                    __________________

 

(semnătura)

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin