Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Decizia CESP

Decizia CESP imprimare

03.03.2020     872 

  

Герб  REPUBLICA MOLDOVA                                   РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

      CONSILIUL RAIONAL                                      РАЙОННЫЙ СОВЕТ

           CANTEMIR                                                              CANTEMIR 

   Comisia  Extraordinară                             ЧЕРЕЗВЫЧАЙНАЯ КОМИСИЯ  ПО 

   de Sănătate Publică                                    ОБЩЕСТВЕННОМУ ЗДОРОВЬЮ

             

                                                             HOTĂRÎRE                                                 

 nr. 1                                                                                                           din 27.02.2020

                                                                or. Cantemir

 

Cu privire la situaţia epidemiologică la infecţiile                                                                  respiratorii virale acute cu Coronavirusul de tip nou,                                                             măsurile prevenire şi răspuns

 

       În temeiul  art. 12, alin.2  din Legea  privind  Supravegherea de Stat  a Sănătăţii  Publice  nr.10-XVI din 03.02.2009, deciziei consiliului raional Cantemir nr.03/15-XXVII din 19.12.2019 ,,Cu privire la aprobarea componenţei Comisiei raionale Extraordinare de Sănătate Publică, a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia”, examinînd   situaţia   epidemiologică la infecţiile respiratorii virale acute și cu Coronavirusul ( 2019-nCoV) de tip nou, măsurile prevenire  şi răspuns, Comisia Extraordinară Sănătate Publică  constată,  că situaţia epidemiologică la infecţia  cu Coronavirus  de  tip nou ( 2019-nCoV) este tensionată fapt ce a determinat Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) să declare la 31 ianuarie 2020 urgenţa de Sănătate Publică de interes internaţional. 

       Infecţia cu Coronavirusul de tip nou (2019-nCoV) a debutat în decembrie  2019 în China, actualmente fiind înregistrate  cazuri de boală în 32 ţări. Către 26 februarie 2020 la nivel global au fost raportate 81027 cazuri de boală confirmate de laborator  şi 2763  decese.

       Serviciile de control, responsabile de prevenirea importului/ apariţiei  persoanelor suspecte /bolnave cu infecţia  (2019-nCoV) pe teritoriul raionului au implimentat şi realizat măsuri concrete în acest sens, însă luînd în consideraţie evoluţia epidemiologică internațională alarmantă prin infecţia cu Coronavirusul de tip nou (2019-nCoV), la nivel republican şi teritorial, măsurile de prevenire a bolii necesită a fi efectuate în continuare cu asigurarea realizarii controlului acestora.

       Agenția Națională Sănătate Publică raportează că este o evoluţie similară a infecţiilor respiratorii, pe ultimele săptămîni indicatorii îmbolnăvirilor sunt mai mari decît în perioada similară a anului trecut. Rata de spitalizare a IRA severe nu depăşeşte indicatorul de 3,5 la sută  şi acesta este un indicator acceptat nu doar pentru ţara noastră, dar în general pe zonă. Gripa sezonieră este cauzată preponderent de  virusul sezonier tip A cu formula A(H1N1), dar se înregistrează  şi cazuri de boală provocate de virusurile A (H2N2) şi tipul de virus ,,B,,.

  Săptămînal pe site-ul ANSP  se plasează informaţia despre evoluţia săptămînală a morbidităţii prin gripă, viroză respiratorie acută şi infecţii acute severe, iar ceia ce ţine de actualizarea informaţiei despre noul tip de Coronavirus, aceasta se efectuiază zilnic , inclusiv în zilele de odihnă şi sărbători.

          Reieșind din cele relatate  și în scopul asigurării realizării măsurile de prevenire a IRVA și prin Coronavirusul de tip nou (2019-nCoV),  Comisia raională Extraordinară de Sănătate Publică, 

HOTĂRĂŞTE:

1. Se ia act de informaţia prezentată de dl Dumitru Vrabie, medic-epidemiolog, IMSP CSP Cahul, raionul Cantemir privind situaţia epidemiologică la infecţiile respiratorii virale acute și cu Coronavirusul de tip nou, măsurile prevenire  şi răspuns.

 

2. Dl Vrabie Dumitru, medic-epidemiolog, IMSP CSP Cahul, raionul Cantemir va ține la control și va asigura;

   a) supraveghera epidemiologică a persoanelor suspecte de IRVA și realizarea în continuare a evaluării riscului pentru sănătate publică cu atribuirea, la necesitate a codului de alertă reieşind din situaţia epidemiologică  prin infecţia cu Coronavirusul de tip nou (2019-nCoV);

   b)  monitorizarea situaţiei epidemiologice privind infecţia cu Coronavirusul de tip nou cu evaluarea riscurilor pentru sănătatea publică şi informarea operativă a autorităţilor publice;

   c)  acordarea suportului consultativ metodologic  IMSP din raion, conducătorilor instituțiilor de învățămînt preuniversitar, precum şi altor autorităţi implicate privind pregătirea şi răspunsul la apariţia cazurilor/ suspecţiei de boală şi implimentarea măsurilor de intervenție și control al infecţiilor;

    d) evaluarea gradului de pregătire şi răspuns a instituţiilor medico-sanitare publice și private din raion cu propunerea măsurilor de rigoare la necesitate;

    e) schimbul de informaţii cu punctele focale în cadrul Regulamentului Sanitar Internaţional în caz de confirmare a contaminării cu Coronavirusul  de tip nou;

    f) informarea populaţiei privind situaţia epidemiologică la infecţia  cu Coronavirusul  de tip nou şi măsurile de protecţie.

 

3. În perioada de Cod galben de alertă la IRVA se interzic desfășurarea în incinta instituțiilor preuniversitare(grădinițe, gimnazii, licee) din raion a manifestărilor socio-culturale: matinee, olimpiade, competiții sportive, victorine, mese rotunde, etc.

4. Dl Răcilă Anatolie , șef-interimar al Instituţiei Medico-Sanitară Publică, Spitalul raional Cantemir, va asigura:

    a)  evaluarea  necesităţilor şi actualizarea stocurilor de echipament de protecţie individual, medicamente şi preparate biodistructive;

    b) identificarea şi dotarea unui spaţiu separat destinat pentru izolarea suspecţilor şi eventualilor bolnavi;

    c)  instruirea lucrătorilor medicali pentru reactualizarea cunoştinţelor în domeniul manifestărilor clinice, diagnosticului şi măsurilor primare de limitare şi control al infecţiei

     d) elaborarea  unui plan de acțiuni alternative pentru extinderea la necesitate a numărului de paturi pentru bolnavi cu boli infecțioase și reorganizarea, pregătirea spațiilor suplimentare de carantină și coordonarea cu autoritățile publice locale de nivelul II pînă la data de 06.03.2020 a situației și acțiunilor întreprinse.

 

  5. Șefii  IMSP a CS autonome vor asigura:

     a) afișarea informațiilor care să încurajeze persoanele bolnave cu IRVA să anunțe imediat medicul de familie;

     b) planificarea și efectuarea vizitei bolnavilor la domiciliu cu infecții respiratorii acute la începutul sau sfîrșitul zilei sau în perioade de timp diferit de examinare a altor bolnavi;

      c) asigurarea lucrătorilor medicali cu echipament medical pentru colectarea

probelor folosind tampoane standartizate, cu remediu viral de montare în eprubete etașate ermetic și condiții de transportare, conform ordinului  Ministerului Sănătății  al RM nr.824 din 31.10.2011.

 

5. Dna Manole Tatiana, șef  direcţie generală învăţămînt în comun cu dl Vrabie Dumitru, medic-epidemiolog , IMSP CSP Cahul,  raionul Cantemir  vor asigura:

      a) sporirea vigilenţei lucrătorilor medicali în instituţiile de învățămînt preuniversitar din raion la depistarea precoce a posibililor bolnavi cu IRVA;

       b)  în instituțiile de învățămînt respectarea zilnică a procedurilor sanitar-

epidemiologice și de profilaxie la infecțiile respiratorii virale acute cu utilizarea preparatelor biodistructive permisive conform normativelor sanitare.

 

6. Dna Manole Tatiana, șef  direcţie generală învăţămînt va asigura:

  a) monitorizarea și supravegherea sporită a copiilor și angajaților instituțiilor de învățămînt preuniversitar suspecți de IRV și întreprinderea acțiunilor de izolare a acestora pentru perioada  riscului de contaminare la infecție;

  b) evaluarea curentă şi suplinirea stocului de echipament individual de protecţie personalului angajat,  medicamente, preparate de igienă de unică folosință și biodistructive pentru spațiile instituțiilor de învățămînt gimnazial, licean;

  c)  organizarea și realizare în perioada 28.02.2020-06.03.2020 campania de informare a copiilor, angajaților despre profilaxia și măsurile de protecție împotriva IRVA și la infecţia  cu Coronavirusul  de tip nou în fiecare instituție de învămînt din raion:

 

7. Primarii satelor, comunelor, orașului vor asigura:

a) evaluarea curentă şi suplinirea stocului de echipament individual de protecţie a personalului angajat,  medicamente, preparate de igienă de unică folosință și biodistructive pentru spațiile instituțiilor de învățămînt preșcolar;

b) evaluarea curentă a stării blocurilor sanitare din instituţiile preșcolare şi dotarea acestora cu: dezinfectanți, apă curgătoare, conform normelor sanitare în vigoare.

 

8. Conducătorii organizațiilor , întreprinderilor de deservire a populației raionului, care desfășoară activități economice de transportare a călătorilor prin servicii regulate, servicii de: telefonie, poștă, comerț , prestări servicii  îngrijire corporală (frizerii, saune ș.a) vor  asigura aprovizionarea cu preparate biodistructive și vor respecta efectuarea procedurilor sanitare și de dezinfectare a mîinerelor, barelor, suprafețelor după fiecare oră de activitate pe perioada codului calben de alertă epidemiologică.

 

9. Prezenta hotărîre se aduce la cunoștința publicului și persoanelor vizate prin email și afișare pe panourile informative  ale autorităților publice locale de nivelul I, II.

 

Preşedinte al comisiei raionale

extraordinare de sănătate publică    SEMNAT                   Iurie Mihăiescu

 

Secretar  al comisiei raionale

extraordinare de sănătate publică     SEMNAT               Victoria Balan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anexă la

hotărîrea nr.1 din 27.02.2020                                                                                                                       a Comisiei raionale Extraordinare                                                                                                                de Sănătate Publică 

 

Nota

 

privind situaţia   epidemiologică la infecţiile respiratorii virale acute și cu Coronavirusul ( 2019-nCoV) de tip nou, măsurile prevenire  şi răspuns, Comisia Extraordinară Sănătate Publică  

    

        Centrul de Sănătate Publică Cahul raionul Cantemir, Vă informează despre sitiaţia epidemiologică internațională la infecţia cu Coronavirusul de tip nou, măsurile de prevenire  şi răspuns este tensionată.

      În anul 2003 cercetătorii din Hong-Kong au înştiinţat despre izolarea unui nou tip de coronavirus  care poate produce forme grave de infecţie respiratorie –sindrom acut respirator sever (SARS) sau aşa numita “ pneumonie atipică”.

      Rezervorul şi sursa de agent patogen în infecţiile umane cu coronavirusuri  o reprezintă omul bolnav cu forme  tipice  sau atipice de boală.  Perioada de contagiozitate este îndelungată. Transmiterea coronavirusurilor de la surse  la persoanele receptive are loc atît prin mecanismul respirator, de regulă prin aerozoli lichizi cît şi prin mecanismul fecal oral, pe cale alimentară. Perioada de incubaţie constitue  2-3 zile. Factorii favorizanţi de răspîndire a infecției: aglomeraţiile, nerespectarea regulilor sanitaro-antiepidemice. Infecţiile cu coronavirusuri se întîlnesc pretutindeni , cazurile au fost raportate la Centrul European pentru Controlul Bolilor în peste 29 ţări ale lumii.

        Procesul epidemic se manifestă atît prin cazuri sporadice , cît şi prin erupţii epidemice, care poartă mai mult un caracter localizat. În infecţiile coronavirale respiratorii semnele clinice sunt asemănătoare  cu cele ale infecţiei rinovirale  şi anume: rinoree pronunţată, dureri la înghiţire, cefalee moderată, strănut, temperatura corpului normală sau subfebrilă.  Durata manifestărilor clinice  nu depăşeşte  5-7 zile. La copii în unele cazuri pot apărea semne de afectare a tractului respirator inferior: tuse, dureri în cutia toracică  în timpul respiraţiei.

       Agenția Națională Sănătate Publică raportează că este o evoluţie similar a infecţiilor respiratorii, pe ultimele săptămîni avem indicatori mai mari decît în perioada similară  a anului trecut. Rata de spitalizare a infecțiilor respiratorii acute severe nu depăşeşte indicatorul de 3,5 la sută  şi acesta este un indicator acceptat nu doar pentru ţara noastră, dar în zonă general. Gripa sezonieră este cauzată preponderant de  virusul sezonier tip A cu formula A(H1N1) dar înregistrăm  şi cazuri de boală provocate de virusurile A (H2N2) şi tipul de virus B.

         Săptămînal pe site-ul ANSP se plasează informaţia despre evoluţia săptămînală a morbidităţii prin gripă /viroză respiratorie acută şi infecţii acute severe, iar ceia ce ţine de actualizarea informaţiei despre noul tip de Coronavirus, aceasta se efectuiază zilnic , inclusiv în zilele de odihnă şi sărbători.

       Măsuri profilactice şi antiepidemice .

    În infecţiile coronavirale tradiţionale măsurile profilactice  şi antiepidemice sunt aceleaş ca şi în gripă şi alte infecții respiratorii virale acute.

   Bolnavul este supus spitalizării obligatorii în staţionarul de boli infecţioase. Persoanele contactante sunt supuse izolării şi supravegherii  timp de 10 zile. În focar se efectuiază dezinfecţia curentă sau terminală.

     În profilaxia nespecifică se mai includ următoarele măsuri profilactice și de protecție:

-         evitarea aglomeraţiilor  (spectacole, transport în comun, conferinţe) de către persoanele cu risc  crescut în timpul episodului epidemic;

-         evitarea contactului neprotejat cu animalele( sălbatice şi domestic);

-         triajul epidemic în unităţile preşcolare şi preuniversitare, reţinerea la domiciliu de către părinţi a  copiilor cu afecţiuni respiratorii acute, febrile;

-         acordarea asistenţei medicale la domiciliu copiilor mici, persoanelor în etate şi bolnavilor cronici care solicită asistenţă în timpul episodului epidemic.

 

 

 

Medic-coordonator, IMSP CSP Cahul,                                                                                  raionul Cantemir                                                                           Dumitru Vrabie

                    

 

 

 

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin