Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Plan local anticoruptie 2018-2020, sem.II, rl Cantemir

Plan local anticoruptie 2018-2020, sem.II, rl Cantemir imprimare

10.02.2020     495 

 

Raportul semestrial privind implementarea planului

local anticorupţie pentru anii 2018-2020 al autorităţii publice locale de nivelul II, Cantemir

pentru  semestrul II al anului 2019.

 

Prioritatea 1: Consolidarea integrității instituționale a autorității publice prin aplicarea prevederilor legislației în domeniul anticorupție.

 

Acţiunea 1. Asigurarea respectării regimului de incompatibilităţi de restricţii în ierarhie şi de limitare a publicităţii

Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: Consiliul Raional Cantemir, Președintele raionului, șefii DGÎ, DF, DASPF, DCGCDLR, DAERF

Indicator de progres: 1.Numărul de cazuri de incompatibilităţi şi restricţii în ierarhie atestate şi soluţionate în entitățile publice; 2.Numărul de sesizări la ANI cu privire la încălcarea regimului de incompatibilităţi şi limitare a publicităţii; 3.Numărul de persoane suspendate pentru asemenea încălcări.

 

Progresul în implementarea acţiunii

 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituţiile responsabile de realizarea acţiunii:

Realizarea indicatorilor de progres

 

Indicator 1

Indicator 2

Indicator 3

Indicator 4

Indicator 5

Indicator 6

 

Consiliul Raional Cantemir

decizia Nr.08/ -XXVI  din 07.12.2017s-au aprobat norme de conduită

6

0

0

 

 

 

 

Președintele raionului

Monitorizare

4

0

0

 

 

 

 

Direcția agricultură, economie și relații funciare

Monitorizare

Nu au fost întîlnite cazuri de incompatibilităţi şi restricţii în ierarhie atestate

Nu au fost sesizări la ANI cu privire la încălcarea regimului de incompatibilităţi şi limitare a publicităţii

Nici o persoană suspendată

 

 

 

 

Direcția construcții, gospodarie comunală, dezvoltare locală și regională

Monitorizare

Nu au fost întîlnite cazuri de incompatibilităţi şi restricţii în ierarhie atestate

Nu au fost sesizări la ANI cu privire la încălcarea regimului de incompatibilităţi şi limitare a publicităţii

Nici o persoană suspendată

 

 

 

 

Direcția Generală Învăţământ

Monitorizare

 

0

 

0

 

 

0

 

 

 

 

 Direcţia finanţe,

 

0

0

0

 

 

 

 

 Direcţia ASPF

Monitorizare

0

0

0

 

 

 

 

SCT

Monitorizarea

 

0

0

0

-

-

-

 

Acţiunea 2. Asigurarea respectării regimului declarării averilor şi intereselor personale

Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: Consiliul Raional Cantemir, Președintele raionului, șefii DGÎ, DF, DASPF, DCGCDLR, DAERF, SCT, agenții publici subiecții declarării averilor și intereselor

Indicator de progres: 1.Numărul de agenţi publici angajaţi/ numiţi/cu mandatele validate pe parcursul anului şi numărul de declaraţii depuse în momentul angajării/ numirii / validării mandatului; 2.Numărul total de agenţi publici angajaţi/numiţi/cu mandatele validate care activează în entitatea publică pe parcursul anului şi numărul de declaraţii depuse anual; 3.Numărul de agenţi publici ale căror mandat/raporturi de muncă sau de serviciu au încetat pe parcursul anului şi numărul de declaraţii depuse la încetarea mandatului/raporturilor de muncă sau de serviciu pe parcursul anului respectiv.

 

Consiliul Raional Cantemir,

Ttransmiterea cheiţele electronice

35 consilieri 

Nu avem acces la informaţie

35consilieri

Nu avem acces la infoprmaţie

35consilieri

Nu avem acces la infoprmaţie

 

 

 

 

Președintele raionului

Depunerea declarațiilor.

Monitorizare.

Nr.agent public angajat- 5

Nr.declarații depuse- 4

Nr.total agenți publici -13

Nr.declarații depuse- 13

Nr.agenți

 publici - 5

Nr.declarații depuse- 5

 

 

 

 

Direcția agricultură, economie și relații funciare

Au fost depuse declarațiile de catre angajați și au fost monitorizate

Nu sunt agenţi publigi angajaţi

4 agenţi publici angajaţi;

4 declarații depuse

Nu sunt agenţi publici ale căror mandat/raporturi de muncă sau de serviciu au încetat pe parcursul anului;

 Zero declarații depuse la încetarea mandatului/ raporturilor de muncă sau de serviciu

 

 

 

 

Direcția construcții, gospodarie comunală, dezvoltare locală și regională

Au fost depuse declarațiile de catre angajați și au fost monitorizate

Nu sunt agenții publici angajați/numiți pe parcursul anului

3 agenţi publici angajaţi;

3 declarații depuse

Nu sunt agenţi publici ale căror mandat/raporturi de muncă sau de serviciu au încetat pe parcursul anului ;

 Zero declarații depuse la încetarea mandatului/ raporturilor de muncă sau de serviciu

 

 

 

 

Direcția Generală Învăţământ

Monitorizare

1

7

0

 

 

 

 

 Direcţia finanţe,

Monitorizare

0

10

0

 

 

 

 

 Direcţia ASPF

Monitorizare

0

9

0

 

 

 

 

Serviciu Cultură şi Turism

Monitorizare

0

3

0

 

 

 

 

Acţiunea 3. Asigurarea respectării regimului conflictelor de interese şi neadmiterea favoritismului

Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: Consiliul Raional Cantemir, Președintele raionului, șefii DGÎ, DF, DASPF, DCGCDLR, DAERF, SCT, agenții publici subiecții declarării

Indicator de progres: 1.Numărul conflictelor de interese declarate; 2.Numărul conflictelor soluţionate în cadrul entităţilor publice; 3.Numărul conflictelor de interese sesizate la ANI; 4.Numărul actelor de constatare ale ANI cu privire la conflictele de interese. 

 

Consiliul Raional Cantemir

monitoruzare

2

0

0

0

 

 

 

Președintele raionului

Registrul pentru înregistrarea conflictelor de interese

1

0

0

0

 

 

 

Direcția agricultură, economie și relații funciare

Monitorizare permanentă

Nu s-au întîlnit conflicte de interese

Zero conflicte

Conflicte de interes sesizate la ANI-zero

Acte de constatare ale ANI-zero

 

 

 

Direcția construcții, gospodarie comunală, dezvoltare locală și regională

Monitorizare permanentă

Nu s-au întîlnit conflicte de interese

Nu s-au întîlnit conflicte de interese

Conflicte de interes sesizate la ANI-zero

Acte de constatare ale ANI-zero

 

 

 

Direcția Generală Învăţământ

Monitorizare

10

10

2

1

 

 

 

 Direcţia finanţe,

Monitorizare

0

0

0

0

 

 

 

 Direcţia ASPF

Monitorizare

0

0

0

0

 

 

 

Serviciu Cultură şi Turism

Monitorizare

0

0

0

0

 

 

 

Acţiunea 4. Asigurarea respectării regimului cadourilor

Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: Consiliul Raional Cantemir, Președintele raionului, șefii DGÎ, DF, DASPF, DCGCDLR, DAERF, SCT

Indicator de progres: 1.Comisia de evaluare și evidență a cadourilor instituită și funcțională; 2.Numărul cadourilor predate comisiei de evidență și evaluare a cadourilor în cadrul entităţilor publice; 3.Numărul şi suma cadourilor răscumpărate; 4.Numărul de cadouri inadmisibile, transmise agenţiei anticorupţie şi numărul de dosare penale şi contravenţionale instrumentate; 5.Registru de evidenţă a cadourilor publicat pe pagina web.

 

Consiliul Raional Cantemir

Monitorizare

Comisie creată.

0

0

0

0

 

 

Președintele raionului

Asigură evidenţa. Monitorizează

Comisie creată.

0

0

0

0

 

 

Direcția agricultură, economie și relații funciare

Monitorizare permanentă

Comisia creată 

Nu s-au primit cadouri

Zero

Zero

Registru este în cadrul Direcției, nu este publicat pe web

 

 

Direcția construcții, gospodarie comunală, dezvoltare locală și regională

Monitorizare permanentă

Comisia creată 

Nu s-au primit cadouri

Zero

Zero

Registru este în cadrul Consiliului raional, nu este publicat pe web

 

 

Direcția Generală Învăţământ

Monitorizare

 

Prin Ordinul şefului direcţiei este creată comisia

0

0

0

0

 

 

 Direcţia finanţe

Monitorizare

Comisie prin ordinul direţiei nr. 3A din 10.01.2017

0

0

0

0

 

 

 Direcţia ASPF

Ordinul şefului direcţiei este instituită comisia

Comisia creată 

0

0

0

0

 

 

Serviciu Cultură şi Turism

Transparență Registrul de evidenţă a cadourilor

Comisia creată 

0

0

0

0

 

 

Acţiunea 5. Asigurarea neadmiterii, denunţării şi tratării influenţelor necorespunzătoare

Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: Consiliul Raional Cantemir, Președintele raionului, șefii DGÎ, DF, DASPF, DCGCDLR, DAERF, SCT

Indicator de progres: 1.Numărul cazurilor de influenţă necorespunzătoare denunţate; 2.Numărul cazurilor de influenţă necorespunzătoare soluţionate subdiviziunilor consiliului raional; 3.Numărul cazurilor de influenţă necorespunzătoare denunţate la CNA/alte autorități anticorupţie responsabile.

 

Consiliul Raional Cantemir

monitorizare

0

0

0

 

 

 

 

Președintele raionului

Monitorizare

0

0

0

 

 

 

 

Direcția agricultură, economie și relații funciare

Monitorizare

Cazuri de influență- zero

Cazuri de influență denunțate la CNA- zero

Cazuri de influenţă necorespunzătoare denunţate la CNA

 

 

 

 

Direcția construcții, gospodarie comunală, dezvoltare locală și regională

Monitorizare

Cazuri de influență- zero

Cazuri de influență denunțate la CNA- zero

Cazuri de influenţă necorespunzătoare denunţate la CNA-zero

 

 

 

 

Direcția Generală Învăţământ

Monitorizare

0

0

0

 

 

 

 

 Direcţia finanţe,

Monitorizare

0

0

0

 

 

 

 

 Direcţia ASPF

Monitorizare

0

0

0

 

 

 

 

Serviciu Cultură şi Turism

Monitorizarea

 

0

0

0

 

 

 

 

Acţiunea 6. Asigurarea neadmiterii și denunţării manifestărilor de corupţie; protecţia avertizorilor de integritate

Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: Președintele raionului, șefii DGÎ, DF, DASPF, DCGCDLR, DAERF, SCT

Indicator de progres: 1.Regulament privind organizarea activităţilor de denunţare a manifestărilor de corupţie, adoptat; 2.Numărul manifestărilor de corupţie denunţate de către agenţii publici; 3.Numărul avertizărilor de integritate depuse; 4.Numărul avertizărilor de integritate transmise la CNA; 5.Numărul avertizorilor de integritate supuşi protecţiei.

 

Președintele raionului

Monitorizare

+

0

0

0

0

 

 

Direcția agricultură, economie și relații funciare

Monitorizare

+

Zero manifestări de corupție

Zero avertizări de integritate

Zero avertizări de integritate transmise la CNA

Zero avertizori de integritate supuși protecției

 

 

Direcția construcții, gospodarie comunală, dezvoltare locală și regională

Monitorizare

+

Zero manifestări de corupție

Zero avertizări de integritate

Zero avertizări de integritate transmise la CNA

Zero avertizori de integritate supuși protecției

 

 

Direcția Generală Învăţământ

Monitorizare

+

0

0

0

0

 

 

 Direcţia finanţe

Monitorizare

+

0

0

0

0

 

 

 Direcţia ASPF

Monitorizare

+

0

0

0

0

 

 

Serviciu Cultură şi Turism

Monitorizare

 

+

0

0

0

0

 

 

Acţiunea 7. Asigurarea intoleranţei faţă de incidentele de integritate

Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: Consiliul Raional Cantemir, Președintele raionului, șefii DGÎ, DF, DASPF, DCGCDLR, DAERF, SCT

Indicator de progres: 1.Numărul de sancţiuni disciplinare aplicate în cadrul entităţilor publice în legătură cu incidentele de integritate admise de agenţii publici; 2.Numărul sesizărilor depuse de către conducătorii entităţilor publice la autoritățile anticorupţie cu privire la incidentele de integritate ce constituie infracţiuni şi contravenţii; 3.Numărul de suspendări din funcţii ale agenţilor publici inculpaţi pentru infracţiuni de corupţie sau conexe corupţiei.

 

Consiliul Raional Cantemir

Monitorizare

0

0

0

 

 

 

 

Preşedintele raionului

Monitorizare

Nr.sancţiuni- 0

Nr.sesizări- 0

Nr.suspendări- 0

 

 

 

 

Direcţia agricultură, economie și relații funciare

Monitorizare

Zero sancțiuni desciplinare

Zero sesizări depuse de către conducători

Zero suspendări din funcții ale agenţilor publici

 

 

 

 

Direcţia construcții, gospodarie comunală, dezvoltare locală și regională

Monitorizare

Zero sancţiuni desciplinare

Zero sesizări depuse de către conducători

Zero suspendări din funcții ale agenţilor publici

 

 

 

 

Direcția Generală Învăţământ

Monitorizare

0

0

0

 

 

 

 

 Direcţia finanţe,

Monitorizare

0

0

0

 

 

 

 

 Direcţia ASPF

Monitorizare

0

0

0

 

 

 

 

Serviciu Cultură şi Turism

Monitorizarea

 

0

0

0

 

 

 

 

Acţiunea 8. Asigurarea respectării accesului la informaţii de interes public

Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă Consiliul Raional Cantemir, Președintele raionului, șefii DGÎ, DF, DASPF, DCGCDLR, DAERF, SCT

Indicator de progres: 1.Persoanele responsabile de accesul la informaţii de interes public, desemnate în cadrul subdiviziunilor  consiliului raional; 2.Numărul de solicitări de acces la informaţii, transmise anual entităţii publice; 3.Numărul de refuzuri de acces la informaţii; 4.Numărul contestațiilor depuse anual în instanţa de judecată împotriva refuzului entităţii publice de a oferi acces la informaţii; 5.Numărul de hotărîri adoptate anual de instanţele de judecată privind obligarea entităţii publice de a oferi informaţiile solicitate.

 

Consiliul Raional Cantemir

Monitorizare

1 persoană resposabilă

2

1

0

0

 

 

Preşedintele raionului

Amenajarea  spaţiului pentru acces   la informaţii din oficiu

2 persoane resposabile desemnate

476

1

0

0

 

 

Direcția agricultură, economie și relaţii funciare

Monitorizare

Şeful Direcției este responsabil de accesul la informaţii de interes public

0

0

Zero contestații

Zero hotărîri de instanţele de judecată

 

 

Direcția construcții, gospodarie comunală, dezvoltare locală şi regională

Monitorizare

şeful Direcției este responsabil de accesul la informaţii de interes public

Zero  solicitări de acces la informaţii

Zero refuzuri

Zero contestații

Zero hotărîri de instanţele de judecată

 

 

Direcția Generală Învăţământ

Monitorizare

Prin Ordinul nr.88 A din 22.03.2018 al DGÎ Cantemir, etse numită persoana responsabilă

 

1

 

47

 

0

 

0

 

0

 

 

 Direcţia finanţe

Monitorizare

Ordin nr.23-A din 26.04.2017

65

0

0

0

 

 

 Direcţia ASPF

Monitorizare

Specialistul principal responsabil de accesul la informaţii

379

0

0

0

 

 

Serviciu Cultură şi Turism

Monitorizarea

 

Şeful Serviciului de Cultură şi turism

0

0

0

0

 

 

Acţiunea 9. Asigurarea implementării şi respectării normelor de etică şi deontologie

Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: Consiliul Raional Cantemir, Președintele raionului, șefii DGÎ, DF, DASPF, DCGCDLR, DAERF, SCT

Indicator de progres: 1.Adoptarea codurilor de etică şi deontologie pentru entităţile publice/subdiviziunile care nu au astfel de coduri; 2.Planurile anuale de instruire, inclusiv de instruire continuă, aprobate; 3.Numărul de instruiri şi de agenţi publici instruiţi cu privire la normele de etică şi deontologie; 4.Numărul de cazuri de încălcare a normelor de etică şi deontologie, sancţionate disciplinar.

 

Consiliul Raional Cantemir

Monitorizare

Decizia consiliului 08/47-XXVI din data 07.12.2017 Despre aprobarea Regulamentului de conduită etică a funcţionarilor publici şi persoanelor cu funcţie de demnitate publică din cadrul aparatului preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor Consiliului raional Cantemir

0

0

0

 

 

 

Peşedintele raionului

 

Monitorizare

Decizia consiliului 08/47-XXVI din data 07.12.2017 Despre aprobarea Regulamentului de conduită etică a funcţionarilor publici şi persoanelor cu funcţie de demnitate publică din cadrul aparatului preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor Consiliului raional Cantemir

0

0

încălcări- 0

 

 

 

Direcția agricultură, economie și relații funciare

Monitorizare

Decizia consiliului 08/47-XXVI din data 07.12.2017 Despre aprobarea Regulamentului de conduită etică a funcţionarilor publici şi persoanelor cu funcţie de demnitate publică din cadrul aparatului preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor Consiliului raional Cantemir

În cadrul Direcției nu este elaborat și aprobat planul de instruire

0

Zero cazuri de încălcare

 

 

 

Direcția construcții, gospodarie comunală, dezvoltare locală și regională

Monitorizare

Decizia consiliului 08/47-XXVI din data 07.12.2017 Despre aprobarea Regulamentului de conduită etică a funcţionarilor publici şi persoanelor cu funcţie de demnitate publică din cadrul aparatului preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor Consiliului raional Cantemir

1 instruire din cadrul Direcției CGCDLR

1 instruire din cadrul Consiliului Raional

Zero cazuri de încălcare

 

 

 

Direcția Generală Învăţământ

 

Decizia consiliului 08/47-XXVI din data 07.12.2017 Despre aprobarea Regulamentului de conduită etică a funcţionarilor publici şi persoanelor cu funcţie de demnitate publică din cadrul aparatului preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor Consiliului raional Cantemir

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

 

 Direcţia finanţe

Monitorizare

Decizia consiliului 08/47-XXVI din data 07.12.2017 Despre aprobarea Regulamentului de conduită etică a funcţionarilor publici şi persoanelor cu funcţie de demnitate publică din cadrul aparatului preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor Consiliului raional Cantemir

0

0

0

 

 

 

 Direcţia ASPF

Monitorizare

Decizia consiliului 08/47-XXVI din data 07.12.2017 Despre aprobarea Regulamentului de conduită etică a funcţionarilor publici şi persoanelor cu funcţie de demnitate publică din cadrul aparatului preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor Consiliului raional Cantemir

Plan de instruire  aprobat

0

0

 

 

 

Serviciu Cultură şi Turism

Monitorizarea

 

Decizia consiliului 08/47-XXVI din data 07.12.2017 Despre aprobarea Regulamentului de conduită etică a funcţionarilor publici şi persoanelor cu funcţie de demnitate publică din cadrul aparatului preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor Consiliului raional Cantemir

0

0

 

0

 

 

 

 

Acţiunea 10. Asigurarea implementării managementului riscurilor de corupţie

Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: Președintele raionului, șefii DGÎ, DF, DASPF, DCGCDLR, DAERF, SCT

Indicator de progres: 1.Registrele riscurilor, care includ și riscurile de corupţie, elaborate; 2.Completarea registrului riscurilor cu riscurile de corupție după incidentele de integritate din cadrul entităților publice; 3.Raportul privind implementarea măsurilor de tratare a riscurilor, elaborat anual.

 

Președintele raionului

monitorizare

1 registru

comletat

1

 

 

 

 

Direcţia agricultură, economie și relații funciare

monitorizare

1 registru în cadrul Direcției

completat

1

 

 

 

 

Direcția construcții, gospodarie comunală, dezvoltare locală şi regională

Monitorizare

 

1 registru în cadrul Direcției

 

 

completat

1

 

 

 

 

Direcția Generală Învăţământ

Monitorizare

 

1

completat

1

 

 

 

 

 Direcţia finanţe,

Monitorizare

Registru elaborat

completat

1

 

 

 

 

 Direcţia ASPF

Monitorizare

 

1

completat

1

 

 

 

 

Serviciu Cultură şi Turism

Monitorizare

1

completat

1

 

 

 

 

Acţiunea 11. Asigurarea respectării regimului de restricții și limitări în legătură cu încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu și migrarea agenților publici în sectorul privat (pantuflaj)

Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: Consiliul Raional Cantemir, Președintele raionului, șefii DGÎ, DF, DASPF, DCGCDLR, DAERF, SCT

Indicator de progres: 1.Numărul anual de agenți publici care și-au încetat mandatul, raporturile de muncă sau de serviciu; 2.Numărul ofertelor de muncă sau de angajare oferite agenților publici în cadrul organizațiilor comerciale, comunicate de către agenții publici înainte de încetarea mandatului, a raporturilor de serviciu; 3.Numărul de contracte comerciale refuzate anual de către entitățile publice din motivul că în organizațiile comerciale activează persoane care, pe parcursul ultimului an, au fost agenți publici în cadrul entităților publice.

 

Consiliul Raional Cantemir

Monitorizare

33

-

-

 

 

 

 

Președintele raionului

Monitorizare

0

Nr.oferte de muncă- 0

Nr.contracte- 0

 

 

 

 

Direcția agricultură, economie şi relații funciare

Monitorizare

1

Zero oferte de muncă

Zero contracte comerciale refuzate

 

 

 

 

Direcţia construcții, gospodarie comunală, dezvoltare locală și regională

Monitorizare

0

0

0

 

 

 

 

Direcția Generală Învăţământ

Monitorizare

Registrul riscurilor

0

3

0

 

 

 

 

 Direcţia finanţe,

Monitorizarea

 

0

0

0

 

 

 

 

 Direcţia ASPF

Monitorizare

2

0

0

 

 

 

 

Serviciu Cultură şi Turism

Monitorizarea

 

0

 

0

0

 

 

 

 

Acţiunea 12. Angajarea specialistului la  unitatea de audit intern în cadrul autorităţii

Termenul de realizare: 2017-2019

Instituţia responsabilă: Președintele raionului, DF,DGÎ,DASPF.

Indicator de progres: 1. Concurs de ocuparea a funcţiei publice vacante organizat;

2. Persoană selectată pe bază de merit;3. Plan strategic şi anual al activităţii de audit aprobat de către conducătoriii entităților.

 

Preşedintele raionului

Identificarea şi selectarea specialistului

 

0

0

0

 

 

 

 

 Direcţia finanţe,

Monitorizarea

 

0

0

0

 

 

 

 

Direcția Generală Învăţământ

Monitorizare

 

0

0

0

 

 

 

 

 Direcţia ASPF

Monitorizare

0

0

0

 

 

 

 

Prioritatea 2: Gestionarea patrimoniului public local în condiţii de legalitate, transparenţă şi eficienţă..

 

Acţiunea 13. Asigurarea gestionării transparente și responsabile a patrimoniului public și a asistenței externe

Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: Consiliul Raional Cantemir, Președintele raionului, şefii DGÎ, DF, DASPF, DCGCDLR, DAERF, SCT

Indicator de progres: 1.Numărul bunurilor patrimoniului public local înregistrate şi evaluate; 2.Informația privind gestionarea patrimoniului entităților publice publicată; 3.Informația privind atragerea și gestionarea asistenței externe, publicată; 4.Numărul informațiilor privind planificarea și administrarea lucrărilor de construcții publicate pe pagina web; 5.Rapoartele entităților publice care au atras fonduri externe cu privire la rezultatul obținut în urma acestei asistențe; 6.Planurile anuale și trimestriale de achiziții publice ale entităților publice, publicate pe paginile lor a web a Consiliului Raional.

 

Preşedintele raionului

 

Inventariere, evaluare.

Conform listei de inventariere sunt înregistrate 510 bunuri în sumă de 1 08358238,00 lei

Parţial publicată

Parţial publicată

2 informaţii în mass-media, PP ,,Cuvîntul Liber”

-

+

 

Direcția agricultură, economie și relații funciare

monitorizare

Conform listei de inventariere sunt înregistrate 85 bunuri, evaluate la suma de 224545,00 lei

Nu este publicată

Nu este publicată

Nu este publicată

Nu sunt prezente

0

 

Direcția construcții, gospodarie comunală, dezvoltare locală și regională

monitorizare.

Conform listei de inventariere sunt înregistrate 85 bunuri, la suma de 754433,00 lei

    Publicată

Parţial publicată

Parţial publicată

Nu sunt prezente

1

 

Direcția Generală Învăţământ

Inventariere, evaluare.

 

+

 

0

 

+

Informații publicate, plasate

0

0

 

 Direcţia finanţe,

Inventariere, evaluare.

+

0

0

0

0

+

 

 Direcţia ASPF

Inventariere, evaluare.

4 bunuri la suma 27870,00lei

0

0

0

0

 

 

Serviciu Cultură şi Turism

Inventariere, evaluare.

4 bunuri imobile la suma de 11261872,96 lei și bunuri mijloace fixe la suma  de 189560522,00 lei

0

0

0

0

0

 

Acţiunea 14. Asigurarea transparenței în procesul de administrare și gestionare a bunurilor patrimoniului public local

Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: Consiliul Raional Cantemir, Președintele raionului, șefii DGÎ, DF, DASPF, DCGCDLR, DAERF, SCT

Indicator de progres: 1.Numărul de anunțuri privind desfășurarea licitațiilor de vînzare/locațiune/arendă a bunurilor patrimoniului public local, publicate în termeni rezonabili, inclusiv pe pagina web a Consiliului Raional; 2.Numărul informațiilor cu privire la rezultatele licitațiilor/concursurilor/negocierilor de vînzare/locațiune/arendă a bunurilor patrimoniului public local aduse la cunoștința publicului prin intermediul panourilor informative, paginii web a Consiliului Raional.

 

Preşedintele raionului

 

Negocieri directe

3  contracte locaţiune,

3 informaţii pe panoul informativ

 

 

 

 

 

Direcția agricultură, economie și relații funciare

Monitorizare

Zero anunţuri

Zero informaţii

 

 

 

 

 

Direcția construcții, gospodarie comunală, dezvoltare locală și regională

Monitorizare

Zero anunțuri

Zero informaţii

 

 

 

 

 

Direcția Generală Învăţământ

Monitorizare

0

0

 

 

 

 

 

 Direcţia finanţe,

Monitorizare

0

0

 

 

 

 

 

 Direcţia ASPF

Monitorizare

0

0

 

 

 

 

 

Serviciu Cultură şi Turism

Monitorizarea

 

0

0

 

 

 

 

 

Acţiunea 15. Elaborarea, adoptarea și publicarea Regulamentului intern de gestionare a patrimoniului public local

Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: Consiliul Raional Cantemir, Președintele raionului, șefii DGÎ, DF, DASPF, DCGCDLR, DAERF, SCT

Indicator de progres: 1. Regulamentul intern de gestionare a patrimoniului public local elaborat, aprobat și publicat; 2.Desemnarea persoanei responsabile de administrarea și gestionarea patrimoniului public și publicarea datelor de contact.

 

Președintele

raionului

Elaborare

Regulament elaborat /aprobat

Persoană desemnată

 

 

 

 

 

Direcția agricultură, economie și relații funciare

Monitorizat, urmează să fie elaborat

0

Persoana responsabilă este contabila Consiliului Raional

 

 

 

 

 

Direcția construcții, gospodarie comunală, dezvoltare locală și regională

Monitorizat, urmează să fie elaborat

0

Persoana responsabilă este contabilul -şef

 

 

 

 

 

Direcția Generală Învăţământ

Monitorizare

Ordin emis în cadrul direcţiei conform legislaţiei

0

1

 

 

 

 

 

 Direcţia finanţe,

Planificare

0

Persoana responsabilă este contabilul -şef

 

 

 

 

 

 Direcţia ASPF

Monitorizare

 

0

 

Contabilul instituţiei, persoana responsabila

 

 

 

 

 

Serviciu Cultură şi Turism

 

0

0

 

 

 

 

 

Acţiunea 16. Delimitarea și înregistrarea tuturor terenurilor în terenuri proprietate publică a statului și terenuri proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, inclusiv a terenurilor ce țin de domeniul public sau privat

Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: Președintele raionului, DAERF

Indicator de progres: 1. Registru al terenurilor proprietate publică elaborat, aprobat, actualizat permanent și publicat; 2.Numărul terenurilor- proprietate publică delimitate și înregistrate în Registru.

 

Președintele raionului

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcția agricultură, economie și relații funciare

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcția construcții, gospodarie comunală, dezvoltare locală și regională

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcția Generală Învăţământ

 

 

 

 

 

 

 

 

 Direcţia finanţe,

 

 

 

 

 

 

 

 

 Direcţia ASPF

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciu Cultură şi Turism

 

 

 

 

 

 

 

 

Acţiunea 17. Instruirea specialiștilor în domeniul administrării și gestionării patrimoniului public

Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: Președintele raionului, șefii DGÎ, DF, DASPF, DCGCDLR, DAERF, SCT

Indicator de progres: 1. Numărul persoanelor instruite; 2.Numărul cursurilor de instruire.

 

Președintele raionului

monitorizare

7

1

 

 

 

 

 

Direcția agricultură, economie și relații funciare

Monitorizare

5 persoane instruite

1 curs de instruire în cadrul Direcției

 

 

 

 

 

Direcția construcții, gospodarie comunală, dezvoltare locală și regională

Monitorizare

0

0

 

 

 

 

 

Direcția Generală Învăţământ

Monitorizare

1

0

 

 

 

 

 

 Direcţia finanţe,

Monitorizare

2

0

 

 

 

 

 

 Direcţia ASPF

Monitorizare,

1persoană

1 curs de instruire

 

 

 

 

 

Serviciu Cultură şi Turism

Monitorizarea

 

0

0

 

 

 

 

 

Prioritatea 3: Asigurarea transparenței și prevenirea corupției în procesul de planificare, desfășurare și monitorizare a achizițiilor publice.

 

Acţiunea 18. Corelarea procesului de achiziții cu planurile de dezvoltare a raionului, antrenarea societății în procesul de identificare a necesităților, evitarea achizițiilor inutile și neplanificate

Termenul de realizare: Anual, la elaborarea proiectului bugetului

Instituţia responsabilă: Consiliul Raional Cantemir, Președintele raionului, șefii DGÎ, DF, DASPF, DCGCDLR, DAERF, SCT

Indicator de progres: 1. Bugetul consultat înainte de aprobare, elaborat; 2.Planul de achiziții elaborat și publicat pe pagina web a instituției; 3.Achizițiile efectuate conform planului de achiziții.

 

Președintele raionului

Planificare strategică

1

Plan publicat

4

 

 

 

 

Direcția agricultură, economie și relații funciare

Monitorizare

Buget elaborat,aprobat

0

0

 

 

 

 

Direcția construcții, gospodarie comunală, dezvoltare locală și regională

Monitorizare

Buget elaborat,aprobat

0

0

 

 

 

 

Direcția Generală Învăţământ

Monitorizare

Buget elaborat,aprobat

-

-

 

 

 

 

 Direcţia finanţe,

Planificare coordonare şi consultare

Bugetul consultat înainte de aprobare, elaborat

Planul de achiziții elaborat, dar  nu a fost publicat pe pagina web a instituției

Achiziţiile efectuate conform planului de achiziții

 

 

 

 

 Direcţia ASPF

Monitorizare

 

Buget elaborat,aprobat

0

0

 

 

 

 

Serviciu Cultură şi Turism

Transparența

 

Buget elaborat,aprobat

0

0

 

 

 

 

Acţiunea 19. Asigurarea transparenței în procesul de planificare, desfășurare și monitorizare a achizițiilor publice

Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: Președintele raionului, șefii DGÎ, DF, DASPF, DCGCDLR, DAERF, SCT

Indicator de progres: 1. Numărul anunțurilor de intenție publicate în Buletinul Achizițiilor Publice și pe pagina web a Agenției Achiziții Publice; 2. Rezultatele/anunțurile de atribuire, publicate pe pagina web a consiliului Raional; 3.Numărul anunțurilor publicate în presa locală și regională; 4.Rapoartele anuale și simestriale privind executarea contractelor de achiziții publice elaborate și publicate pe pagina web a APL.

 

Președintele raionului

Planificare , organizare  a procesului

0

0

0

Raport plasat pe pagina  web

 

 

 

Direcția agricultură, economie și relații funciare

Asigură  documental desfăşurarea achiziţiilor

0

0

0

0

 

 

 

Direcția construcții, gospodarie comunală, dezvoltare locală și regională

Asigură  documental desfăşurarea achiziţiilor

0

0

0

0

 

 

 

Direcția Generală Învăţământ

Planificare organizare,

1

0

1

0

 

 

 

 Direcţia finanţe,

Planificare organizare,

0

0

0

0

 

 

 

 Direcţia ASPF

Planificare organizare,

0

0

0

0

 

 

 

Serviciu Cultură şi Turism

Planificare organizare,

0

0

0

0

 

 

 

Acţiunea 20. Reglementarea internă a procesului de achiziții publice

Termenul de realizare: Trim.II 2018, permanent

Instituţia responsabilă: Președintele raionului, șefii DGÎ, DF, DASPF, DCGCDLR, DAERF, SCT

Indicator de progres: 1. Ordinul intern privind activitatea grupului de lucru cu specificarea comprehensivă a drepturilor și responsabilităților fiecărui membru este elaborat și aprobat.

 

Președintele raionului

Dispoziție emisă

Dispoziția preşedintelui nr.59-A din 27.04.2018

 

 

 

 

 

 

Direcția agricultură, economie și relații funciare

Responsabilităţi identificate .

Este Dispoziția președintelui nr.59A din 27.04.2018, cu modificări Dispoziția nr. 90A din 22.06.2018

 

 

 

 

 

 

Direcția construcții, gospodarie comunală, dezvoltare locală și regională

Nu efgectuiază achiziţii

+

 

 

 

 

 

 

Direcția Generală Învăţământ

organizare

Ordin emis, grup creat.

 

 

 

 

 

 

 Direcţia finanţe,

organizare

Ordin emis, grup creat.

 

 

 

 

 

 

 Direcţia ASPF

organizare

Ordin emis, grup creat.

 

 

 

 

 

 

Serviciu Cultură şi Turism

organizare

Ordin emis, grup creat.

 

 

 

 

 

 

Acţiunea 21. Consolidarea procesului de monitorizare a executării contractelor și efectuarea modificărilor în contracte

Termenul de realizare: Permanent cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: Președintele raionului, secretarul grupului lucru pentru achiziții

Indicator de progres: 1.Persoana responsabilă de monitorizare a procesului de executare a contractelor desemnată; 2.Rapoartele de monitorizare sunt prezentate lunar grupului de lucru pentru achiziții; 3.Numărul acordurilor de modificare a contractelor din numărul total de acorduri adiționale semnate, examinate și aprobate de grupul de lucru; 4. Numărul contractelor neperformante examinate în ședința grupului de lucru, cu luarea deciziilor în contextul acestora; 5.Valoarea penalităților aplicate; 6.Numărul de sesizări a organelor competente.

 

Grup de lucru creat

Preşedintele raionului,

Emiterea actului administrativ

Manole Gheorghe- pînă la data de 22.04.2018

Guțanu Raisa- de la data de 23.04.2018

 

Sunt executate rapoartele

Zero acorduri

Zero contracte

Zero penalităţi

Zero sesizări

 

Secretarul grupului de lucru pentru achiziții

executarea

Manole Gheorghe- pînă la data de 22.04.2018

Guțanu Raisa- de la data de 23.04.2018

 

Sunt executate rapoartele

Zero acorduri

Zero contracte

Zero penalităţi

 

 

Acţiunea 22. Încurajarea participării societății în componența grupului de lucru prin crearea unei liste de ONG-uri care vor primi înștiințări la anunțarea achizițiilor și includerea în componența grupului de lucru pentru achiziții a reprezentanților societății civile.

Termenul de realizare: Permanent cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: Președintele raionului, Președintele grupului lucru pentru achiziții, Secretarul grupului lucru pentru achiziții, , șefii DGÎ, DF, DASPF, DCGCDLR, DAERF, SCT

Indicator de progres: 1.Registru de evidență a cererilor parvenite de la societatea civilă întocmit; 2.Numărul cererilor de includere în componența grupului de lucru pentru achiziții din partea societății civile; 3.Numărul reprezentanților societății civile incluși în componența grupului de lucru pentru achiziții; 4.Numărul procedurilor de achiziție, la care au participat reprezentanții societății civile în calitate de membri ai grupului de lucru pentru achiziții.

 

Preşședintele raionului,

Monitorizare

Este întocmit Registru de evidență a cererilor

Nu sunt cereri de includere în componența grupului de lucru pentru achiziții din partea societății civile

1

Nu sunt cereri

 

 

 

Preşedintele grupului lucru pentru achiziții,

gestionare

Este întocmit Registru de evidență a cererilor

Nu sunt cereri de includere în componența grupului de lucru pentru achiziții din partea societății civile

-

-

 

 

 

Secretarul grupului lucru pentru achiziții

Asigurarea informării ONG

Este întocmit Registru de evidență a cererilor

Nu sunt cereri de includere în componența grupului de lucru pentru achiziții din partea societății civile

-

-

 

 

 

Direcția agricultură, economie și relații funciare

Asigurarea informării ONG

Este întocmit Registru de evidență a cererilor

0

0

0

 

 

 

Direcția construcții, gospodarie comunală, dezvoltare locală și regională

Asigurarea informării ONG

Este întocmit Registru de evidență a cererilor

0

0

0

 

 

 

Direcția Generală Învăţământ

Asigurarea informării ONG

Este întocmit Registru de evidență a cererilor

0

1

0

 

 

 

 Direcţia finanţe,

Asigurarea informării ONG

Este întocmit Registru de evidență a cererilor

0

0

0

 

 

 

 Direcţia ASPF

Asigurarea informării ONG

Este întocmit Registru de evidență a cererilor

0

1

0

 

 

 

Serviciu Cultură şi Turism

Asigurarea informării ONG

Este întocmit Registru de evidență a cererilor

0

0

0

 

 

 

Acţiunea 23.1 Asigurarea respectării regulilor de evitare a conflictelor de interese pe parcursul aplicării procedurii de atribuire a contractului de achiziții

Termenul de realizare: Permanent cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: Grupul de lucru pentru achiziţii

Indicator de progres: 1.Membrii grupului de lucru pentru achiziții informați și instruiți privind regulile de evitare a conflictelor de interese; 2.Declarațiile de confidențialitate și imparțialitate semnate de către fiecare membru al grupului de lucru la fiecare procedură de achiziție publică; 3.Numărul de încălcări constatate/Măsurile întreprinse în vederea înlăturării încălcărilor constatate.

 

Grupul de lucru pentru achiziţii

 

Monitorizare

11 membri ai grupului dintre care 2 suplianţi

Sunt prezente declaraţiile de confidențialitate și imparțialitate semnate de către fiecare membru al grupului de lucru

Nu sunt încălcări constatate

 

 

 

 

DGÎ

Monitorizare şi instruire. Semnarea declaraţiilor

 

+

 

+

 

0

 

 

 

 

Acţiunea 23.2 Prevenirea concurenței neloiale în achizițiile publice

Termenul de realizare: Permanent cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: Președintele raionului, Grupul de lucru pentru achiziții

Indicator de progres: 1.Numărul de participări a membrilor grupului de lucru pentru achiziții informați la instruiri privind regulile de combatere a concurenței neloiale în procesul de achiziție publică; 2.Numărul mediu de operatori economici participanți la o procedură de achiziție publică; 3.Numărul procedurilor anulate din lipsa concurenței/ofertelor; 4.Numărul contestațiilor depuse privind o procedurile de achiziție desfășurate de APL; 5.Numărul de încălcări constatate/ Măsurile întreprinse în vederea înlăturării încălcărilor constatate; 6.Numărul sezizărilor depuse de către APL la Agenția Achiziții Publice, Consiliul Concurenței, Centrul Național Anticorupție.

 

Preşedintele raionului,

Evaluarea riscurilor

Sunt 9 participări a membrilor grupului de lucru

Numărul mediu de operatori 2-3

2 proceduri anulate

Zero contestații depuse

Zero incălcări

Zero sesizări depuse

 

Grupul de lucru pentru achiziții

Respectarea condiţiilor legitime

9

2- 3

2

0

0

0

 

DGÎ

Monitorizare

1

2

0

0

0

0

 

Acţiunea 23. 3Instruirea specialiștilor în achiziții publice, a membrilor grupului de lucru pe achiziții din cadrul APL

Termenul de realizare: Permanent cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: Președintele raionului, Președintele grupului lucru pentru achiziții publice, Secretarul grupului lucru pentru achiziții publice,DGÎ

Indicator de progres: 1.Numărul specialiștilor, membrilor grupului de lucru pe achiziții instruiți; 2.Numărul instruirilor de care a beneficiat fiecare specialist în achiziții publice și membru al grupului de lucru.

 

Președintele raionului,

Monitorizare

11 specialiști

Instruirea se efectuează la fiecare procedură de achiziții publice

 

 

 

 

 

Președintele grupului lucru pentru achiziții publice,

Organizarea instruirii

11 specialiști

Instruirea se efectuează la fiecare procedură de achiziții publice

 

 

 

 

 

Secretarul grupului lucru pentru achiziții publice

Informarea membrilor grupului.

11 specialiști

Instruirea se efectuează la fiecare procedură de achiziții publice

 

 

 

 

 

DGÎ

Monitorizare

7

2

 

 

 

 

 

Prioritatea 4: Sporirea calității serviciilor publice printr-un management eficient al resurselor umane.

 

Acţiunea 24. Asigurarea angajării şi promovării agenţilor publici pe bază de merit şi de integritate profesională

Termenul de realizare: Permanent cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: Consiliul Raional Cantemir, Președintele raionului, șefii DGÎ, DF, DASPF, DCGCDLR, DAERF, SCT

Indicator de progres: 1.Numărul de agenți publici angajași prin concurs sau prin transfer de la alte entităţi publice; 2.Numărul de anunțuri privind lansarea concursurilor de ocupare a funcțiilor publice publicate pe portalul web; 3.Numărul cazierelor de integritate solicitate de entitățile publice la angajare; 4.Numărul de contestații depuse împotriva rezultatelor concursurilor organizate; 5.Numărul de agenți publici angajați/reconfirmați în funcții ca urmare a verificării conform Legii nr. 271/2008 privind verificarea titularilor și a candidaților la funcții publice.

 

Consiliul Raional Cantemir

Transparență

Monitorizare

0

0

0

0

0

 

 

Preşedintele

raionului

Transparență

Monitorizare

Nr.agenți publici angajaţi- 1prin transfer

0

Nr.caziere- 0

Nr.contestații- 0

Nr.agenți publici- 0

 

 

Direcția agricultură, economie și relații funciare

Monitorizare

0

 

0

 

0

 

Zero contestații

 

Zero agenți publici

 

 

 

Direcția construcții, gospodarie comunală, dezvoltare locală și regională

Monitorizare

0

0

0

0

0

 

 

Direcția Generală Învăţământ

Monitorizare

1

2

0

0

0

 

 

 Direcţia finanţe,

Monitorizare

0

3

0

0

0

 

 

 Direcţia ASPF

Monitorizare

0

0

0

0

0

 

 

Serviciu Cultură şi Turism

Monitorizarea

 

0

0

0

0

0

 

 

Acţiunea 25. Asigurarea condițiilor și încurajarea participării în cadrul instruirilor, programelor de dezvoltare profesională pentru agenții publici și aleșii locali (domeniul de specialitate, integritate anticorupție)

Termenul de realizare: Permanent cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: Specialist principal responsabil de procesul de selectare/recrutare a de resurse umane, aparatul preşedintelui.

Indicator de progres: 1.Numărul agenților publici și aleșilor locali care a beneficiat de programe de dezvoltare profesională;

2.Numărul instruirilor, programelor de dezvoltare profesională de care a beneficiat un agent public, ales local pe durata unui an.

 

Preşedintele

raionului

Delegarea la instruire

2 agenţi publici

1

 

 

 

 

 

Direcția agricultură, economie și relații funciare

Delegarea la instruire

 

 

 

 

 

 

 

Direcția construcții, gospodarie comunală, dezvoltare locală și regională

Delegarea la instruire

 

 

 

 

 

 

 

DGÎ

Monitorizare

6

2

 

 

 

 

 

 Direcţia finanţe,

Delegarea la instruire

2

2

 

 

 

 

 

 Direcţia ASPF

Delegarea la instruire

 

 

 

 

 

 

 

Serviciu Cultură şi Turism

Delegarea la instruire

 

 

 

 

 

 

 

Acţiunea 26. Evaluarea permanentă a performanţelor personalului

Termenul de realizare: Permanent cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: Președintele raionului, șefii DGÎ, DF, DASPF, DCGCDLR, DAERF, SCT

Indicator de progres: 1.Numărul proceduri de evaluare efectuate ; 2.Numărul funcționarilor supuși evaluării.

 

Preşedintele

raionului

Aprecierea individuală a volumului, calităţii intensităţii muncii personalului

1

10

 

 

 

 

 

Direcția agricultură, economie și relații funciare

Aprecierea individuală a volumului, calităţii intensităţii muncii personalului

1

4

 

 

 

 

 

Direcția construcții, gospodarie comunală, dezvoltare locală și regională

Aprecierea individuală a volumului, calităţii intensităţii muncii personalului

1

3

 

 

 

 

 

Direcția Generală Învăţământ

Monitorizare

Ordinul direcţiei de desemnare a comisiei

1

7

 

 

 

 

 

 Direcţia finanţe,

Aprecierea individuală a volumului, calităţii intensităţii muncii personalului

1

10

 

 

 

 

 

 Direcţia ASPF

Aprecierea individuală a volumului, calităţii intensităţii muncii personalului

1

9

 

 

 

 

 

Serviciu Cultură şi Turism

Aprecierea individuală a volumului, calităţii intensităţii muncii personalului

1

3

 

 

 

 

 

Acţiunea 27. Instituirea unui mecanism de evidență a reclamațiilor cetățenilor privind calitatea serviciilor publice prestate.

 Termenul de realizare: Permanent cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: Specialistul responsabil de relaţii cu publicul, aparatul preşedintelui

Indicator de progres:1 Boxă pentru reclamații instalată în cadrul APL;

2.Rubrică pentru reclamații disponibilă pe pagina web a APL; 3.Numărul cetățenilor nemulțumiți de calitatea serviciilor publice prestate;  4.Numărul problemelor depistate; 5.Raport privind evoluția calității serviciilor publice în viziunea cetățenilor/beneficiarilor elaborat și publicat;

 

Specialistul responsabil de relaţii cu publicul, aparatul preşedintelui

Recepţionarea reclamaţiilor, informarea angajatorului, întocmirea raportului

Boxă instalată în cadrul APL

-

0

Nu sunt reclamaţii

 

 

 

DGÎ

Monitorizare

1

0

0

0

 

 

 

Prioritatea 5: Îmbunătățirea comunicării cu cetățenii și transparenței activității Consiliului raional Cantemir și președintelui raionului.

 

Acţiunea 28. Elaborarea/îmbunătățirii funcționării paginii web prin plasarea informațiilor exacte, complete și în timp util.

Termenul de realizare: Permanent cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: Preşedintele raionului;şefii: DGÎ;DF;DASPF;DCGCDLR;DAERF;SCT.

Indicator de progres: 1.Pagină web elaborată, funcțională și actualizată permanent cu informații;

2 Pagina web dispune de:

- compartimente  privind transparența decizională; consultări publice; servicii publice, achiziții publice, etc.

- programul de lucru al APL și subdiviziunile sale, cu indicarea zilelor și orelor de audiență a funcționarilor responsabili de furnizarea informațiilor, documentelor oficiale;

- date despre Consiliu Local, aleșii locali (nume, date de contact);

- un instrument online pentru depunerea plângerilor/       reclamațiilor;

 

 

Preşedintele

raionului

Moniorizarea

Pagina web existenă

 Informații plasate

Informații plasate

Informații plasate

0

 

 

DAERF

Pagina web a autorității.

0

0

0

0

0

 

 

Direcția construcții, gospodarie comunală, dezvoltare locală și regională

Informaţii prezentate pentru pagina web a APL.

1

1

0

0

0

 

 

Direcția Generală Învăţământ

Ppagima DGÎ administrată și gestionată.

Plasate pe pagina DGÎ Ordine, Decizii ale Consiliului consultativ ; rezultate a examenelor de absolvire; Olimpiade / rezultatele, Rețeaua de instituții.

Programul de luacru al DGÎ, servicii; consultări; informații; contacte

Anunțuri la funcțiile de directori ai instituțiilor, angajați în rezultatul concursului organizat de  direcției

Seminare / instruiri / formări; rapoarte de activitate / evaluare

 

 

 

 Direcţia finanţe,

Informaţii prezentate pentru pagina web.

Informaţii prezentate și plasate

+

+

+

 

 

 

 Direcţia ASPF

Administrarea paginii web a DGÎ.

Informaţii prezentate și plasate

+

+

+

 

 

 

Serviciu Cultură şi Turism

Crearea paginii web a serviciului cultură.

Informaţii prezentate și plasate

+

+

+

 

 

 

Acţiunea 29. Organizarea și publicarea informațiilor privind ședințele/consultările publice pentru proiecte de decizie

Termenul de realizare: Permanent cu verificarea simestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: Preşedintele raionului;şefii: DGÎ;DF;DASPF;DCGCDLR;DAERF;SCT

Indicator de progres: 1.Numărul anunțurilor privind ședințele/consultările publice ce urmează a fi organizate; 2.Numărul consultărilor publice organizate; 3.Numărul participanților la consultări publice; 4.Numărul recomandărilor primite din partea participanților la proiectele de decizii; 5.Numărul recomandărilor acceptate; 6.Sinteza recomandărilor la fiecare proiecte de decizie consultat publicată pe pagina web a APL.

 

Preşedintele

raionului

Organizare

9

3

25

0

0

0

 

Direcția agricultură, economie și relații funciare

Monitorizare

0

0

0

0

0

0

 

Direcția construcții, gospodarie comunală, dezvoltare locală și regională

Monitorizare

0

0

0

0

0

0

 

Direcția Generală Învăţământ

Monitorizare

0

0

0

0

0

0

 

 Direcţia finanţe,

Prezentarea pentru plasare pe pag web

3

3

57

60

15

15

 

 Direcţia ASPF

Monitorizare

 

0

0

0

0

0

0

 

Serviciu Cultură şi Turism

Monitorizare

 

0

0

0

0

0

0

 

Acţiunea 30. Crearea unor grupuri consultative de lucru permanente sau ad-hoc care participă la elaborarea proiectelor de decizii

Termenul de realizare: Permanent cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: Preşedintele raionului;L.Ţurcanu, secretar al Consiliului raional, şefii: DGÎ;DF;DASPF;DCGCDLR;DAERF;SCT

Indicator de progres: 1Numărul grupurilor de lucru permanente sau ad-hoc care participă în procesul decizional;

2.Numărul întrunirilor/ ședințelor   grupurilor de lucru permanente sau ad-hoc

3.Numărul deciziilor adoptate cu consultarea grupurilor și numărul total de decizii adoptate.

 

Preşedintele

raionului

Adresări oficiale către ONG

2

3

23

 

 

 

 

L.Ţurcanu, secretar al Consiliului raional

 

Condiţii asigurate pentru participare

2

3

23

 

 

 

 

Direcția agricultură, economie și relații funciare

organizare

0

0

0

 

 

 

 

Direcția construcții, gospodarie comunală, dezvoltare locală și regională

organizare

0

0

0

 

 

 

 

Direcția Generală Învăţământ

organizare

0

0

0

 

 

 

 

 Direcţia finanţe,

organizare

1

3

3

 

 

 

 

 Direcţia ASPF

organizare

0

0

0

 

 

 

 

Serviciu Cultură şi Turism

organizare

0

0

0

 

 

 

 

Acţiunea 31. Aigurarea respectării transparenţei în procesul decizional

Termenul de realizare: Permanent cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: L.Ţurcanu, secretar al Consiliului raional

Indicator de progres: 1.Rapoartele anuale privind transparența în procesul decizional publicate pe paginile web ale entității.

2.Stabilirea unor indicatori calitativi privind transparența în procesul decizional.

 

L.Ţurcanu, secretar al Consiliului raional

 

Întocmirea raportului

1

2

 

 

 

 

 

Acţiunea 32. Plasarea informației privind ajutorul social plasat pe pagina web a autorității, panouri informative, mass-media locală și regională Termenul de realizare: Permanent cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: DASPF

Indicator de progres:1.Numărul informațiilor privind ajutorul social plasat pe pagina web a autorității, panouri informative, mass-media locală și regională

 

 

DASPF

 

Monitorizare

Rapotrul de activitate a directiei plasat pe panoul informativ al DASPF

 

 

 

 

 

 

Total instituţii responsabile -8

0-numărul de instituţii care au realizat toţi indicatorii ;
8-numărul de instituţii care au restanţe la anumiţi indicatori ;
0-numărul de instituţii care nu au realizat niciun indicator

Total indicator.1 

Restanţe:

 A.4-DAERF;                                                 A.28-PR;                       A.29-5 instituţii (DCGCDLR, DGÎ ,DF,DASPF, SCT)

Total indicator.2

Restanţe:

  A.28-PR,      DAERF;

A.29- DCGCDLR,  DAERF, DGÎ, DASPF, SCT;

A.30-DAERF, DCGCDLR,  DGÎ,DASPF, SCT.

 

Total indicator.3

Restanţe:

A12-PR,DF. DGÎ,DASPF;

A13-DAERF, DF,     DASPF, SCT;

A22-DAERF, DCGCDLR,DF, SCT;

A29-DAERF, DCGCDLR DGÎ, DASPF, SCT;

 

Total indicator.4

Restanţe:

A3-DGÎ;

A4- PR,DGÎ, DF, DASPF, DCGCDLR, DAERF, SCT;

A13- PR,DGÎ, DF, DASPF, DCGCDLR, DAERF, SCT;

A19- DGÎ, DF, DASPF, DCGCDLR, DAERF, SCT.

 

Total indicator.5

Restanţe:

A28- PR;

A13- CGCDLR, DAERF.

 

 

Indicator. 6

Restanţe:0

 

 

                                             

 

III. RISCURI AFERENTE IMPLEMENTĂRII ACŢIUNILOR

SCADENTE LA SFÎRŞITUL SEMESTRULUI/ANULUI

[La prioritatea .5, Acţiunea.28 a planului există riscul implementării, deoarece institiţiile responsabile nu au surse financiare planificate pentru elaborarea, administrarea şi gestionarea paginii web. Fapt care crează impedimente şi la gestionarea paginii web pe care o deţine Consiliul raional. Compartimentele paginii web a Consiliului raional au un format limitat şi nu permit identificarea/ căutarea operativă a  informaţiei, dar îmbunătăţirea formatului acesteia necesită surse financiare.]

 

IV. PROPUNERI DE MODIFICARE ŞI AJUSTARE

A PLANULUI DE ACŢIUNI SECTORIAL/ LOCAL

[.Acţiunea nr.16 urmează să fie exclusă din plan deoarece UAT de nivelul II nu deţine terenuri.

Toate acţiunile de la Prioritatea. 3 a planului urmează să fie modificate astfel la compartimentul: Instituţii responsabile: Preşedintele raionului şi Grupul de lucru pentru achiziţii publice, secretarul grupului de lucru pentru achiziţii publice, deoarece este creat grupul de lucru  prin care se efectuiază achiziţiile publice la nivel de autoritate publică.]Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin