Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Seminar regional

Seminar regional imprimare

24.01.2020     576 

  ELEMENT-CHEIE AL POLITICII NAȚIONALE ÎN DOMENIU

 Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a organizat, la Cantemir, un seminar regional cu referire la politica națională privind regionalizarea serviciului de alimentare cu apă și canalizare, care are la bază reorganizarea serviciilor publice actuale deținute de autoritățile publice locale. Evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților publice locale(APL) și ai operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și canalizare din Cantemir și Cahul. 

 Discuțiile reprezentanților Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului cu autoritățile publice locale, specialiștii în domeniu au scos în evidență necesitatea asistenței tehnice în procesul de regionalizare, or, regionalizarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare este un concept nou pentru R.Moldova, ce necesită a fi înțeles și aplicat corespunzător. Procesul este în competența APL, care, de regulă, nu dispun de capacități pentru a putea realiza aceste sarcini. De aceea, întru facilitarea procedurilor de regionalizare, s-a decis informarea reprezentanților APL, în calitate de autorități executive, care vor transmite mesajul consiliilor locale, pentru a aproba acțiunile privind                             furnizarea/prestarea acestor servicii pe teritoriul primăriilor, realizarea, în comun,  a proiectelor de infrastructură.Operatorului local S.A „ Apă-Canal” îi revin principalele activități ale companiilor, posibilitățile de prestare a serviciilor pentru consumatori prin extinderea ariei de operare.
  În cadrul discuțiilor au fost abordate etapele de implementare a politicii de regionalizare prin studii de caz ale operatorilor regionali naționali.În final, participanții au adresat experților întrebări cu referire la gestionarea serviciului și crearea operatorilor regionali, oportunitățile oferite de Fondurile Naționale și contribuțiile locale pentru proiecte, în acest sens, precum și obligarea prin lege a conectărilor la canalizare acolo unde există sisteme centralizate.
 Precizăm că seminarele de informare sunt organizate în cadrul proiectului SDC/ADA „Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova”, cu suportul Agenției Elvețiene de Dezvoltare și Cooperare și Agenției Austriece de Dezvoltare.

    Ion DoruPlasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin