Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Seminar raional Cartea-perpetua faclie a luminii

Seminar raional Cartea-perpetua faclie a luminii imprimare

19.11.2019     770 

 

                  CARTEA-PERPETUĂ FĂCLIE A LUMINII

MOTTO:”Din Cartea lumina ne vine/ Din file-adevărul învie/ De-aceea vin cu plecăciune/ Pentru acel care o scrie!”

  Seminarul instructiv-metodic raional cu genericul „Promovarea cărții și a lecturii în rândul copiilor”, desfășurat în gimnaziul din satul Haragâș, a fost unul deosebit prin faptul că, în cadrul lui, bibliotecarii școlari din localitățile cantemirene, alte persoane interesate au asistat la lansarea cărților “Eroi au fost, eroi mai sunt...” și   “Fereastra Sufletului”(autor-publicistul Ion Domenco).

 După ce managerul instituției, Alexandru Roșca, a prezentat asistenței cartea de vizită a localității și, implicit, a gimnaziului, moderatoarea evenimentului, subsemnata, a făcut publică agenda seminarului, oferind cuvânt Lidiei Roșca, bibliotecar școlar la Haragâș. Ședința sfatului bibliotecii cu tema „Promovarea cărții și a lecturii în rândul copiilor”, a fost armonios întregită de mărturisirile sincere ale unui grup de elevi, împătimiți de carte, de lectură, de cuvântul scris și rostit-Luminița Jorovlea, Jenifer Bârcă, Patricia Coman, Loredana Baraghin, Silvia Coman, Filoteea Popescu ș.a.- reușind, astfel, să-i predispună pe toți cei prezenți la o discuție despre rolul și locul cărții în viața fiecăruia dintre noi, în acest început de secol și mileniu,dominat de internet.Acum,când tehnologiile informaționale au pus stăpânire pe mințile oamenilor, bibliotecarilor, pedagogilor le revine deloc ușoara misiune de a prețui, a promova insistențele celor care sunt pasionați de Carte, de lectură, or, spunea marele nostru înaintaș, Miron Costin că   nu este alta mai frumoasă şi mai de folos în toată viaţa omului zăbavă, decât cetitul cărţilor“, de încercările literare, ce vor deveni, ulterior, prea poate, adevărate opere.

 În context, au menționat moderatorii celei de-a doua părți a evenimentului - Maria Domenco și Natalia Lungu, bibliotecară la LT “D.Cantemir”-, salutăm și apreciem osârdia, abnegația, consecvența admirabilă a publicistului Ion Domenco, care ne bucură cu noi apariții editoriale-cărțile “Eroi au fost, eroi mai sunt...”și “Fereastra Sufletului”. Ion Domenco, a menționat Natalia Lungu, a reușit să scrie o carte “de o valoare incontestabilă din punct de vedere social-istoric și moral-educativ”, care vine, pe de o parte, ca o ofrandă ostașilor români, căzuți în luptele pentru reântregirea Țării, pe Capul de Pod Țiganca,  iar pe de altă parte-ca omagiu echipajului SMURD, căzut la datorie, în misiune de salvare de vieți omenești, la 2 iunie 2016, aici, în pădurea de la Haragâș. Cartea a văzut lumina tiparului cu binecuvântarea I.P.S Petru, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor și are un cuvânt de susținere din partea Excelenței Sale, Anca Corfu, Consul General al României la Cahul.„Eroi au fost, eroi mai sunt...”este structurată pe două părți: în prima parte, autorul ne prezintă cu deosebită acribie pagini emoționante din războiul pentru reîntregirea Neamului, în perioada anilor 1941-1945, cu o atenție specială asupra sângeroaselor lupte de pe Capul de pod Țiganca, apoi trece la prezentarea istoriei Cimitirului de Onoare Țiganca, o adevărată capodoperă a memoriei, în care își au odihna veșnică peste 1200 de soldați și ofițeri ai Armatei Române căzuți pe câmpul de bătălie; în partea a doua a cărții, autorul ne readuce în memorie tragicul accident aviatic al echipajului SMURD, care, într-o misiune de salvare de vieți omenești, a căzut, la 2 iunie 2016. Ne sunt prezentate eforturile pentru edificarea unui Complex Memorial pe locul unde cei patru membri ai echipajului SMURD și-au ”frânt” aripile. Fie că și-au jertfit viețile în război sau pentru a salva viața altor semeni, și unii, și alții sunt adevărații eroi, pe care istoria nu îi va uita niciodată: ”Eroi au fost, eroi sunt încă,/Și-or fi în neamul românesc”!    În context, bibliotecara Angela Stepanov din Țiganca, avea să sublinieze că această carte este un important document, izvor de cunoaștere a istoriei celei mai crâncene bătălii din vara lui 1941, purtate de armatele române cu cele sovietice pentru reântregirea Țării, o carte de căpătâi pentru profesori, studenți și elevi. Maria Domenco a scos în lumină emoționanta vizită împreună cu autorul și primarul de Haragâș, Iurie Bălănuță, în Unitatea de Aviație din Iași, unde și-au făcut serviciul, până la 2 iunie 2016, membrii echipajului SMURD, iar profesoara de istorie din Haragâș, Nadejda Țuțuianu, a adăugat că “noi vom continua să-i pomenim pe cei 4 eroi:fapta lor vor rămâne nemuritoare în memoria consătenilor noștri, de la mic la mare, numele lor este pomenit în biserici, despre curajul și sacrificiul lor se vorbește la manifestările desfășurate la Complexul Memorial, edificat, la 2 iunie 2017, pe locul prăbușirii elicopoterului, în cadrul gimnaziului din sat, cu alte ocazii... ”. Bibliotecara gimnaziului din Cociulia, Domnica Leon, a dat citire unui mesaj din partea Elenei Dănăilă, aflată departe de casă:”membrii echipajului SMURD au dat dovadă de curaj, devotament și sacrificiu în numele vieții, de aceea, și-au găsit loc pentru vecie în inimile noastre”.

 În cartea, „Fereastra Sufletului”, a spus Ion Domenco, le propun cititorilor povestiri scurte despre tradițiile, datinile din satul de baștină, Șamalia, obiceiurile și în ansamblu modul de viață al sătenilor, oameni cuminți,cu credință creștină, cu frică de Dumnezeu.Aici veți găsi folclor, tradiții, poezii, proverbe și zicători, vorba mucalită a băștinașilor. Îmi sunt scumpi anii petrecuți acasă, acolo, unde totul mi-a fost drag, unde am avut o patimă nestăvilită de a citi cât mai mult, a afla cât mai multe despre viață, cu bucuriile și necazurile ei, unde am ascultat basme și vorbe cu tâlc, bocete și tânguiri, am cunoscut întâmplări hăioase.Iată-l pe moșul Ion Ostaș, cel care a ridicat cu soția sa zece copii, cu umorul lui ce-ți trezesc zâmbetul, pe care, se pare, îl poate depăși doar mătușa Ileana:deși rămasă văduvă de război, mereu în zbucium și curajoasă, ea înfruntă orice obstacol; pe mama Cleopatra, cu o inimă mare, blândă la suflet ca pâinea cea caldă, la fel ca și mama Tudora, “moașa satului”; surorile Chilina și Tudora, ce au păstrat cu sfințenie prin ani în suflet credința creștină; “nepriceputul” dogar, Ion Boiștean, care se arată indignat de “șefu”, unul venit de pe aiurea, “atotștiutor”, dar care nu dorește să însușească graiul băștinașilor; pe moș Toader Domenco, care își învață feciorii să fie omenoși cu cei din jur, cu credință de Dumnezeu, să nu-și uite înaintașii, să studieze limba mamei, cea română, or, așa-numita limbă moldovenească e un fals; pe dascălul satului, moș Petrea; moșul Chirilă, găgăuzul; aminitirile dureroase despre război, represiunile staliniste, întâmplările tragice din viața satului, care au lăsat o amprentă adâncă în sufletul meu de copil. Sincere, inocente, de  o semnificație aparte sunt amintirile despre adolescență, anii petrecuți la Școala Pedagogică din Cahul, apoi-la Universitatea din Chișinău etc. Găsim aici secvențe grăitoare despre dragostea de țară, de limba strămoșilor, de tot ce e frumos în acest colț de Țară. Vă îndemn, deci, să lecturați cartea, care conține multe lecții ce se cer însușite. Fiindcă acolo e baștina străbună, vatra bunicilor și părinților, locul cel mai drag din lume. Acolo e “oricând un loc cu îngerii aproape/Și o fereastră cu lumina florilor de tei,/La care cineva mereu ne-așteaptă!”.

 Cartea a trezit interesul deosebit al asistenței, mai mulți vorbitori declarând că se regăsesc în amintirile autorului despre copilărie, casa,  satul natal. Vădit emoționată, Ludmila Banaru, a mărturisit că “acele dulci amintiri din copilărie, “singurul paradis pierdut”(Gr.Vieru)sunt atât de sincere și veridice, încât nu le poți citi fără emoții. Lecturând cartea, am retrăit, cu ochii înrourați, cea mai fericită perioadă a vieții, am revăzut-o, imaginar, pe bunica dragă, consătenii dumneaei, oameni blajini, harnici și înțelepți, am petrecut din  nou dulcile vacanțe la bunica, de la care am învățat tot ce e mai scump în viață-bunătatea, cumsecădenia, hărnicia, răbdarea, dar și curajul- calități, pe care Ion Domenco le-a preluat pe deplin de la părinții dragi și care i-au fost „punct de pornire”de-a lungul vieții de ziarist, reporter radio și TV, prin care transmite un mesaj puternic, autentic, profund, cu înțelepciune și har scriitoricesc.Lectura cărților dumnealui te face să fii mai bogat și mai puternic sufletește, să însușești lecții inedite despre sensul vieții, să te redescoperi, să te identifici cu autorul, cu eroii săi. Cu ei te scoli odată cu zorii și mergi în câmp, la muncile agricole, alergi, zburzi pe câmpii, pe văi și dealuri, asculți melosul popular, te prinzi în hora satului ș.a.,aceste pasaje având o incontestabilă valoare educativă, inspirându-le tinerilor să-și iubească părinții și buneii, țarina străbună, graiul matern, școala dragă, tradițiile și datinile, folclorul românesc, motiv, pentru care este apreciat de colegii de breaslă ca „omul nostru din stepa Bugeacului”, „cugetător, tămăduitor al folclorului românesc”, „neistovit îndrăgostit de viață, de această palmă de pământ”. Cartea a fost apreciată înalt, pe bună dreptate și de Nadejda Țuțuianu, care a subliniat că “dl Domenco este atât de talentat și de al nostru”, de alte “semănătoare de lumină”- Natalia Salciuc, Lilia Bujac, Nina Știrbu,Vera Parșov ș.a., ele subliniind deschiderea,sinceritatea, originalitatea autorului, care “cu lumini fragede și mângâietoare, cu fraze și vorbe ce parcă trec, dar de-a pururea rămân, cu sublim artistism descrie realitatea ce atinge cele mai firave coarde ale sufletului; a găsit cele mai strălucitoare “perle ale veșniciei născute la sat”, a scos din anonimat omul simplu, cu harul și înțelepciunea lui, cu dragostea nețărmurită de vatra străbună”.

 Profund semnificativ și demn de apreciere este gestul organizatorilor seminarului de a se deplasa, în final, la Complexul Memorial edificat, în 2017, la un an de la tragicul accident aviatic pe locul prăbușirii elicopterului SMURD. Aici participanții au ținut un minut de reculegere în memoria celor 4 eroi, după care a urmat depunerea de flori.

 Maria Domenco,specialist principal,metodist, Direcția Generală Învățământ Cantemir

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin