Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  raport anticoruptie, sem.I 2019

raport anticoruptie, sem.I 2019 imprimare

23.07.2019     2295 

Raportul semestrial privind implementarea planului

local anticorupţie pentru anii 2018-2020 al autorităţilor publice locale de nivelul II, Cantemir pentru semestru I al anului 2019.

 

Prioritatea 1: Consolidarea integrității instituționale a autorității publice prin aplicarea prevederilor legislației în domeniul anticorupție.

 

Acţiunea 1. Asigurarea respectării regimului de incompatibilităţi de restricţii în ierarhie şi de limitare a publicităţii

Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: Consiliul Raional Cantemir, Președintele raionului, șefii DGÎ, DF, DASPF, DCGCDLR, DAERF

Indicator de progres: 1.Numărul de cazuri de incompatibilităţi şi restricţii în ierarhie atestate şi soluţionate în entitățile publice; 2.Numărul de sesizări la ANI cu privire la încălcarea regimului de incompatibilităţi şi limitare a publicităţii; 3.Numărul de persoane suspendate pentru asemenea încălcări.

 

Progresul în implementarea acţiunii

 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituţiile responsabile de realizarea acţiunii:

Realizarea indicatorilor de progres

 

Indicator 1

Indicator 2

Indicator 3

Indicator 4

Indicator 5

Indicator 6

 

Consiliul Raional Cantemir

decizia Nr.08/ -XXVI  din 07.12.2017s-au aprobat norme de conduită

0

0

0

 

 

 

 

Președintele raionului

Monitorizare

1

0

0

 

 

 

 

Direcția agricultură, economie și relații funciare

Monitorizare

Nu au fost întîlnite cazuri de incompatibilităţi şi restricţii în ierarhie atestate

Nu au fost sesizări la ANI cu privire la încălcarea regimului de incompatibilităţi şi limitare a publicităţii

Nici o persoană suspendată

 

 

 

 

Direcția construcții, gospodarie comunală, dezvoltare locală și regională

Monitorizare

Nu au fost întîlnite cazuri de incompatibilităţi şi restricţii în ierarhie atestate

Nu au fost sesizări la ANI cu privire la încălcarea regimului de incompatibilităţi şi limitare a publicităţii

Nici o persoană suspendată

 

 

 

 

Direcția Generală Învăţământ

Monitorizare

 

0

 

0

 

 

0

 

 

 

 

 Direcţia finanţe,

Prevederile Legii Integrităţii a fost adusă la cunoştinţă angajaţilor sub semnătură în scopul diminuării riscurilor anticorupţie.

În perioada de raportare nu au fost atestate cazuri de incompatibilităţi

În perioada de raportare nu sînt sesizări la ANI cu privire la încălcarea regimului de incompatibilităţi şi limitare a publicităţii

În perioada de raportare persoane suspendate pentru asemenea încălcări nu sînt.

 

 

 

 

 Direcţia ASPF

Monitorizare

0

0

0

 

 

 

 

SCT

Monitorizarea

 

0

0

0

 

 

 

 

Acţiunea 2. Asigurarea respectării regimului declarării averilor şi intereselor personale

Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: Consiliul Raional Cantemir, Președintele raionului, șefii DGÎ, DF, DASPF, DCGCDLR, DAERF, SCT, agenții publici subiecții declarării averilor și intereselor

Indicator de progres: 1.Numărul de agenţi publici angajaţi/ numiţi/cu mandatele validate pe parcursul anului şi numărul de declaraţii depuse în momentul angajării/ numirii / validării mandatului; 2.Numărul total de agenţi publici angajaţi/numiţi/cu mandatele validate care activează în entitatea publică pe parcursul anului şi numărul de declaraţii depuse anual; 3.Numărul de agenţi publici ale căror mandat/raporturi de muncă sau de serviciu au încetat pe parcursul anului şi numărul de declaraţii depuse la încetarea mandatului/raporturilor de muncă sau de serviciu pe parcursul anului respectiv.

 

Consiliul Raional Cantemir,

A fost asigurat cu transmiterea cheiţelor electronice pentru subiecţii declarării

1 consilieri

Nu avem acces la informaţie

33consilieri

Nu avem acces la infoprmaţie

0 consilieri

Nu avem acces la infoprmaţie

 

 

 

 

Președintele raionului

A  emis dispoziţia nr. 24 –P din 31.01.2018 ,,Cu privire la desemnarea responsabilului de colectarea declaraţiilor e de avere şi interese personale »

Nr.agent public angajat- 0

Nr.declarații depuse-0

Nr.total agenți publici -13

Nr.declarații depuse- 13

Nr.agenți                       publici - 1

Nr.declarații depuse- nu deţinem informaţia

 

 

 

 

Direcția agricultură, economie și relații funciare

A monitorizat depunerea  declarațiilor de catre angajați

0

5 agenţi publici angajaţi;

5 declarații depuse

0

 

 

 

 

 

Direcția construcții, gospodarie comunală, dezvoltare locală și regională

Monitorizarea depunerii declarațiilor de catre angajați

Nu sunt agenții publici angajați/numiți pe parcursul anului

3 agenţi publici angajaţi;

3 declarații depuse

1 raportur de muncă încetat pe parcursul semestrului;

 

 

 

 

 

Direcția Generală Învăţământ

Monitorizare

0

7

0

 

 

 

 

 Direcţia finanţe,

Monitorizare

0

10

0

 

 

 

 

 Direcţia ASPF

Monitorizare

3

8 agenţi publici şi  5 declaraţii depuse

1

 

 

 

 

Serviciu Cultură şi Turism

Monitorizare

0

3

0

 

 

 

 

Acţiunea 3. Asigurarea respectării regimului conflictelor de interese şi neadmiterea favoritismului

Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: Consiliul Raional Cantemir, Președintele raionului, șefii DGÎ, DF, DASPF, DCGCDLR, DAERF, SCT, agenții publici subiecții declarării

Indicator de progres: 1.Numărul conflictelor de interese declarate; 2.Numărul conflictelor soluţionate în cadrul entităţilor publice; 3.Numărul conflictelor de interese sesizate la ANI; 4.Numărul actelor de constatare ale ANI cu privire la conflictele de interese. 

 

Consiliul Raional Cantemir,

monitoruzare

0

0

0

0

 

 

 

Președintele raionului

Monitorizare permanentă

0

0

0

0

 

 

 

Direcția agricultură, economie și relații funciare

Monitorizare permanentă

Nu au fost declarate conflicte de interese

0

0

0

 

 

 

Direcția construcții, gospodarie comunală, dezvoltare locală și regională

Monitorizare permanentă

Nu au fost declarate conflicte de interese

0

0

0

 

 

 

Direcția Generală Învăţământ

Monitorizare

0

0

0

0

 

 

 

 Direcţia finanţe,

Monitorizare

0

0

0

0

 

 

 

 Direcţia ASPF

Monitorizare

0

0

0

0

 

 

 

Serviciu Cultură şi Turism

Monitorizare

0

0

0

0

 

 

 

Acţiunea 4. Asigurarea respectării regimului cadourilor

Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: Consiliul Raional Cantemir, Președintele raionului, șefii DGÎ, DF, DASPF, DCGCDLR, DAERF, SCT

Indicator de progres: 1.Comisia de evaluare și evidență a cadourilor instituită și funcțională; 2.Numărul cadourilor predate comisiei de evidență și evaluare a cadourilor în cadrul entităţilor publice; 3.Numărul şi suma cadourilor răscumpărate; 4.Numărul de cadouri inadmisibile, transmise agenţiei anticorupţie şi numărul de dosare penale şi contravenţionale instrumentate; 5.Registru de evidenţă a cadourilor publicat pe pagina web.

 

Consiliul Raional Cantemir

Monitorizare

Comisie creată.

0

0

0

0

 

 

Președintele raionului

Asigură evidenţa şi  monitorizarea situaţiei.

Comisie creată.

0

0

0

0

 

 

Direcția agricultură, economie și relații funciare

Monitorizare permanentă

Comisie creată.

0

0

0

0

 

 

Direcția construcții, gospodarie comunală, dezvoltare locală și regională

Monitorizare permanentă

Comisie creată.

0

0

0

0

 

 

Direcția Generală Învăţământ

Monitorizare

Prin Ordinul şefului direcţiei este creatăcomisia

Comisie instituită

0

0

0

0

 

 

 Direcţia finanţe,

Monitorizare

Comisie instituită

0

0

0

0

 

 

 Direcţia ASPF

Ordinul şefului direcţiei este instituită comisia

Comisie instituită

0

0

0

0

 

 

Serviciu Cultură şi Turism

Transparență Registrul de evidenţă a cadourilor

Comisie instituită

0

0

0

0

 

 

Acţiunea 5. Asigurarea neadmiterii, denunţării şi tratării influenţelor necorespunzătoare

Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: Consiliul Raional Cantemir, Președintele raionului, șefii DGÎ, DF, DASPF, DCGCDLR, DAERF, SCT

Indicator de progres: 1.Numărul cazurilor de influenţă necorespunzătoare denunţate; 2.Numărul cazurilor de influenţă necorespunzătoare soluţionate subdiviziunilor consiliului raional; 3.Numărul cazurilor de influenţă necorespunzătoare denunţate la CNA/alte autorități anticorupţie responsabile.

 

Consiliul Raional Cantemir

monitorizare

0

0

0

 

 

 

 

Președintele raionului

Monitorizare

0

0

0

 

 

 

 

Direcția agricultură, economie și relații funciare

Monitorizare

Cazuri de influență- zero

Cazuri de influență denunțate la CNA- zero

Cazuri de influenţă necorespunzătoare denunţate la CNA

 

 

 

 

Direcția construcții, gospodarie comunală, dezvoltare locală și regională

Monitorizare

Cazuri de influență- zero

Cazuri de influență denunțate la CNA- zero

Cazuri de influenţă necorespunzătoare denunţate la CNA-zero

 

 

 

 

Direcția Generală Învăţământ

Monitorizare

0

0

0

 

 

 

 

 Direcţia finanţe,

Monitorizare

0

0

0

 

 

 

 

 Direcţia ASPF

Monitorizare

0

0

0

 

 

 

 

Serviciu Cultură şi Turism

Monitorizarea

 

0

0

0

 

 

 

 

Acţiunea 6. Asigurarea neadmiterii și denunţării manifestărilor de corupţie; protecţia avertizorilor de integritate

Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: Președintele raionului, şefii DGÎ, DF, DASPF, DCGCDLR, DAERF, SCT

Indicator de progres: 1.Regulament privind organizarea activităţilor de denunţare a manifestărilor de corupţie, adoptat; 2.Numărul manifestărilor de corupţie denunţate de către agenţii publici; 3.Numărul avertizărilor de integritate depuse; 4.Numărul avertizărilor de integritate transmise la CNA; 5.Numărul avertizorilor de integritate supuşi protecţiei.

 

Președintele raionului

Monitorizare

0

0

0

0

Zero avertizori de integritate supuși protecției

 

 

Direcția agricultură, economie și relații funciare

Monitorizare

0

Zero manifestări de corupție

Zero avertizări de integritate

Zero avertizări de integritate transmise la CNA

Zero avertizori de integritate supuși protecției

 

 

Direcția construcții, gospodarie comunală, dezvoltare locală și regională

Monitorizare

0

Zero manifestări de corupție

Zero avertizări de integritate

Zero avertizări de integritate transmise la CNA

Zero avertizori de integritate supuși protecției

 

 

Direcția Generală Învăţământ

Monitorizare

0

0

0

0

0

 

 

 Direcţia finanţe,

Monitorizare

0

0

0

0

0

 

 

 Direcţia ASPF

Monitorizare

0

0

0

0

0

 

 

Serviciu Cultură şi Turism

Monitorizare

 

0

0

0

0

0

 

 

Acţiunea 7. Asigurarea intoleranţei faţă de incidentele de integritate

Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: Consiliul Raional Cantemir, Președintele raionului, șefii DGÎ, DF, DASPF, DCGCDLR, DAERF, SCT

Indicator de progres: 1.Numărul de sancţiuni disciplinare aplicate în cadrul entităţilor publice în legătură cu incidentele de integritate admise de agenţii publici; 2.Numărul sesizărilor depuse de către conducătorii entităţilor publice la autoritățile anticorupţie cu privire la incidentele de integritate ce constituie infracţiuni şi contravenţii; 3.Numărul de suspendări din funcţii ale agenţilor publici inculpaţi pentru infracţiuni de corupţie sau conexe corupţiei.

 

Consiliul Raional Cantemir

Monitorizare

0

0

0

 

 

 

 

Preşedintele raionului

Monitorizare

0

0

0

 

 

 

 

Direcţia agricultură, economie și relații funciare

Monitorizare

Zero sancțiuni desciplinare

Zero sesizări depuse de către conducători

Zero suspendări din funcții ale agenţilor publici

 

 

 

 

Direcţia construcții, gospodarie comunală, dezvoltare locală și regională

Monitorizare

Zero sancţiuni desciplinare

Zero sesizări depuse de către conducători

Zero suspendări din funcții ale agenţilor publici

 

 

 

 

Direcția Generală Învăţământ

Monitorizare

0

0

0

 

 

 

 

 Direcţia finanţe,

Monitorizare

0

0

0

 

 

 

 

 Direcţia ASPF

Monitorizare

0

0

0

 

 

 

 

Serviciu Cultură şi Turism

Monitorizarea

 

0

0

0

 

 

 

 

Acţiunea 8. Asigurarea respectării accesului la informaţii de interes public

Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă Consiliul Raional Cantemir, Președintele raionului, șefii DGÎ, DF, DASPF, DCGCDLR, DAERF, SCT

Indicator de progres: 1.Persoanele responsabile de accesul la informaţii de interes public, desemnate în cadrul subdiviziunilor  consiliului raional; 2.Numărul de solicitări de acces la informaţii, transmise anual entităţii publice; 3.Numărul de refuzuri de acces la informaţii; 4.Numărul contestațiilor depuse anual în instanţa de judecată împotriva refuzului entităţii publice de a oferi acces la informaţii; 5.Numărul de hotărîri adoptate anual de instanţele de judecată privind obligarea entităţii publice de a oferi informaţiile solicitate.

 

Consiliul Raional Cantemir

Monitorizare

1 persoană resposabilă

23

0

0

0

 

 

Preşedintele raionului

Amenajarea  spaţiului pentru acces   la informaţii din oficiu

2 persoane resposabile desemnate

263 solicitări

0

0

0

 

 

Direcția agricultură, economie și relaţii funciare

Monitorizare

Şeful Direcției este responsabil de accesul la informaţii de interes public

34 de solicitări de acces la informaţii

0

0

Zero hotărîri de instanţele de judecată

 

 

Direcția construcții, gospodarie comunală, dezvoltare locală şi regională

Monitorizare

şeful Direcției este responsabil de accesul la informaţii de interes public

Zero  solicitări de acces la informaţii

0

0

Zero hotărîri de instanţele de judecată

 

 

Direcția Generală Învăţământ

Monitorizare

Prin Ordinul nr.88 A din 22.03.2018 al DGÎ Cantemir, etse numită persoana responsabilă

 

1

 

0

 

0

 

0

 

0

 

 

 Direcţia finanţe,

Persoană desemnată

1

0

0

0

0

 

 

 Direcţia ASPF

Monitorizare

Specialistul principal responsabil de accesul la informaţii

0

0

0

0

 

 

Serviciu Cultură şi Turism

Monitorizarea

 

1

0

0

0

0

 

 

Acţiunea 9. Asigurarea implementării şi respectării normelor de etică şi deontologie

Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: Consiliul Raional Cantemir, Președintele raionului, șefii DGÎ, DF, DASPF, DCGCDLR, DAERF, SCT

Indicator de progres: 1.Adoptarea codurilor de etică şi deontologie pentru entităţile publice/subdiviziunile care nu au astfel de coduri; 2.Planurile anuale de instruire, inclusiv de instruire continuă, aprobate; 3.Numărul de instruiri şi de agenţi publici instruiţi cu privire la normele de etică şi deontologie; 4.Numărul de cazuri de încălcare a normelor de etică şi deontologie, sancţionate disciplinar.

 

Consiliul Raional Cantemir

Cod de etică aprobat

1

0

0

0

 

 

 

Peşedintele raionului

 

Monitorizare

Cod de etică aprobat Dispoziția președintelui raionului nr.10-A din 16.01.2018

Plan de instruire aprobat

Nr.instruiri- 1

Nr.agenţi publici-13

0

 

 

 

Direcția agricultură, economie și relații funciare

Monitorizare

Este Dispoziția Președintelui Raionului din 16.01.2018  nr. 10-A

În cadrul Direcției nu este elaborat și aprobat planul de instruire

1 instruire din cadrul Consiliului Raional

Zero cazuri de încălcare

 

 

 

Direcția construcții, gospodarie comunală, dezvoltare locală și regională

Monitorizare

Cod de etică aprobat prin Dispoziția Președintelui Raionului din 16.01.2018  nr. 10-A

1 instruire din cadrul Direcției CGCDLR

1 instruire din cadrul Consiliului Raional

Zero cazuri de încălcare

 

 

 

Direcția Generală Învăţământ

Conform Codului de Etică nr.861 din 07.09.2015 este constituită comisia de etică a DGÎ.

 

 

1

 

 

1

 

 

85

 

 

0

 

 

 

 Direcţia finanţe,

Monitorizare

Cod de etică aprobat prin Dispoziția Președintelui Raionului din 16.01.2018  nr. 10-A şi adus la cunoştinţa f/p

0

0

0

 

 

 

 Direcţia ASPF

Monitorizare

Cod de etică aprobat prin Dispoziția Președintelui Raionului din 16.01.2018  nr. 10-A şi adus la cunoştinţa f/p prin ordin intern

Plan de instruire  aprobat.

8

0

 

 

 

Serviciu Cultură şi Turism

Monitorizarea

 

1

 

1

3

 

0

 

 

 

 

Acţiunea 10. Asigurarea implementării managementului riscurilor de corupţie

Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: Președintele raionului, șefii DGÎ, DF, DASPF, DCGCDLR, DAERF, SCT

Indicator de progres: 1.Registrele riscurilor, care includ și riscurile de corupţie, elaborate; 2.Completarea registrului riscurilor cu riscurile de corupție după incidentele de integritate din cadrul entităților publice; 3.Raportul privind implementarea măsurilor de tratare a riscurilor, elaborat anual.

 

Președintele raionului

monitorizare

1 registru

comletat

Raport anual elaborat

 

 

 

 

Direcţia agricultură, economie și relații funciare

monitorizare

1 registru în cadrul Direcţiei

Completat

Raportul va fi elaborat la sfîrşit de an

 

 

 

 

Direcția construcții, gospodarie comunală, dezvoltare locală şi regională

Monitorizarea

 

1 registru în cadrul Direcției

 

 

Completat

Raportul va fi elaborat la sfîrşit de an

 

 

 

 

Direcția Generală Învăţământ

Monitorizarea

 

1

0

Raport anual elaborat

 

 

 

 

 Direcţia finanţe,

Monitorizarea

 

Registru elaborat

Completat

Raportul va fi elaborat la sfîrşit de an

 

 

 

 

 Direcţia ASPF

Monitorizarea

 

1

0

0

 

 

 

 

Serviciu Cultură şi Turism

Monitorizarea

 

0

0

0

 

 

 

 

Acţiunea 11. Asigurarea respectării regimului de restricții și limitări în legătură cu încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu și migrarea agenților publici în sectorul privat (pantuflaj)

Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: Consiliul Raional Cantemir, Președintele raionului, șefii DGÎ, DF, DASPF, DCGCDLR, DAERF, SCT

Indicator de progres: 1.Numărul anual de agenți publici care și-au încetat mandatul, raporturile de muncă sau de serviciu; 2.Numărul ofertelor de muncă sau de angajare oferite agenților publici în cadrul organizațiilor comerciale, comunicate de către agenții publici înainte de încetarea mandatului, a raporturilor de serviciu; 3.Numărul de contracte comerciale refuzate anual de către entitățile publice din motivul că în organizațiile comerciale activează persoane care, pe parcursul ultimului an, au fost agenți publici în cadrul entităților publice.

 

Consiliul raional

Monitorizare

0

0

0

 

 

 

 

Președintele raionului

Monitorizare

1 agenți public

Nr.oferte de muncă- 0

Nr.contracte- 0

 

 

 

 

Direcția agricultură, economie şi relații funciare

Monitorizare

0

Zero oferte de muncă

Zero contracte comerciale refuzate

 

 

 

 

Direcţia construcții, gospodarie comunală, dezvoltare locală și regională

Monitorizare

0

0

0

 

 

 

 

Direcția Generală Învăţământ

Monitorizare

Registrul riscurilor

1

0

0

 

 

 

 

 Direcţia finanţe,

Monitorizarea

 

0

0

0

 

 

 

 

 Direcţia ASPF

Monitorizare

1

0

0

 

 

 

 

Serviciu Cultură şi Turism

Monitorizarea

 

0

 

0

0

 

 

 

 

Acţiunea 12. Angajarea specialistului la  unitatea de audit intern în cadrul autorităţii

Termenul de realizare: 2017-2019

Instituţia responsabilă: Preşedintele raionului,

Indicator de progres: 1. Concurs de ocuparea a funcţiei publice vacante organizat;

2. Persoană selectată pe bază de merit;3. Plan strategic şi anual al activităţii de audit aprobat de către Preşedintele raionului.

 

Preşedintele raionului

Identificarea şi selectarea specialistului

 

0

0

0

 

 

 

 

Prioritatea 2: Gestionarea patrimoniului public local în condiţii de legalitate, transparenţă şi eficienţă..

 

Acţiunea 13. Asigurarea gestionării transparente și responsabile a patrimoniului public și a asistenței externe

Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: Consiliul Raional Cantemir, Președintele raionului, şefii DGÎ, DF, DASPF, DCGCDLR, DAERF, SCT, IMSP

Indicator de progres: 1.Numărul bunurilor patrimoniului public local înregistrate şi evaluate; 2.Informația privind gestionarea patrimoniului entităților publice publicată; 3.Informația privind atragerea și gestionarea asistenței externe, publicată; 4.Numărul informațiilor privind planificarea și administrarea lucrărilor de construcții publicate pe pagina web; 5.Rapoartele entităților publice care au atras fonduri externe cu privire la rezultatul obținut în urma acestei asistențe; 6.Planurile anuale și trimestriale de achiziții publice ale entităților publice, publicate pe paginile lor a web a Consiliului Raional.

 

Preşedintele raionului

 

Înregistrare

 

Conform  inventarierii înregistrate și evaluate 16  bunuri la suma de 90.659.1 mii  lei

publicată

 

Parţial publicată

0

+

+

 

Direcia agricultură, economie și relații funciare

Monitorizare

Conform  inventarierii înregistrate în contabilitatea aparatului peşedintelui raionalui

Parţial publicată

Parţial publicată

0

0

0

 

Direcția construcții, gospodarie comunală, dezvoltare locală şi regională

Monitorizare

Conform  inventarierii înregistrate în contabilitatea aparatului peşedintelui raionalui

Parţial publicată

Parţial publicată

2

5

+

 

Direcția Generală Învăţământ

Înregistrare

5 bunuri

 

5

0

0

0

0

 

 Direcţia finanţe,

Înregistrare

187 bunuri

0

0

0

0

0

 

 Direcţia ASPF

Monitorizare

1294.4 mii lei

0

0

0

0

0

 

Serviciu Cultură şi Turism

Monitorizare și înregistrare

5 bunuri

5

0

0

0

0

 

IMSP CS Cantemir

Înregistrare

258 bunuri

0

0

0

0

0

 

IMSP CS Ciobalaccia

Înregistrare

39 bunuri

0

0

+

+

+

 

IMSP CS Baimaclia

Înregistrare

46 bunuri

0

0

0

0

0

 

IMSP CS Cociulia

înregistrare

71 bunuri

0

0

0

0

0

 

IMSP CS Goteşti

Înregistrare

31 bunuri

0

0

0

0

0

 

IMSP Spitalul Raional Cantemir

Înregistrare

421 bunuri la suma de 11 548 879 lei

0

0

+

+

+

 

Acţiunea 14. Asigurarea transparenței în procesul de administrare și gestionare a bunurilor patrimoniului public local

Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: Consiliul Raional Cantemir, Președintele raionului, șefii DGÎ, DF, DASPF, DCGCDLR, DAERF, SCT

Indicator de progres: 1.Numărul de anunțuri privind desfășurarea licitațiilor de vînzare/locațiune/arendă a bunurilor patrimoniului public local, publicate în termeni rezonabili, inclusiv pe pagina web a Consiliului Raional; 2.Numărul informațiilor cu privire la rezultatele licitațiilor/concursurilor/negocierilor de vînzare/locațiune/arendă a bunurilor patrimoniului public local aduse la cunoștința publicului prin intermediul panourilor informative, paginii web a Consiliului Raional.

 

Preşedintele raionului

 

Vînzare şi

negocieri directe

  1 anunţ repetat de 3 ori pentru vînrare şi 1 anunţ        locaţiune prin negocieri directe,

   2  informaţii pe panoul informativ

 

 

 

 

 

Direcția agricultură, economie și relații funciare

Monitorizare

Zero anunţuri

Zero informaţii

 

 

 

 

 

Direcția construcții, gospodarie comunală, dezvoltare locală și regională

Monitorizare

Zero anunţuri

Zero informaţii

 

 

 

 

 

Direcția Generală Învăţământ

Monitorizare

3

0

 

 

 

 

 

 Direcţia finanţe,

Monitorizare

0

0

 

 

 

 

 

 Direcţia ASPF

Monitorizare

0

0

 

 

 

 

 

Serviciu Cultură şi Turism

Monitorizarea

 

0

0

 

 

 

 

 

Acţiunea 15. Elaborarea, adoptarea și publicarea Regulamentului intern de gestionare a patrimoniului public local

Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: Consiliul Raional Cantemir, Președintele raionului, șefii DGÎ, DF, DASPF, DCGCDLR, DAERF, SCT

Indicator de progres: 1. Regulamentul intern de gestionare a patrimoniului public local elaborat, aprobat și publicat; 2.Desemnarea persoanei responsabile de administrarea și gestionarea patrimoniului public și publicarea datelor de contact.

 

Președintele

raionului

Planificare

Urmează să fie elaborat /aprobat

Identificarea persoanelor responsabile

 

 

 

 

 

Direcția agricultură, economie și relații funciare

Prezentarea actelor contabilităţii

0

Identificarea persoanelor responsabile

 

 

 

 

 

Direcția construcții, gospodarie comunală, dezvoltare locală și regională

Prezentarea actelor contabilităţii

0

Identificarea persoanei responsabile

 

 

 

 

 

Direcția Generală Învăţământ

Monitorizare

Ordin emis în cadrul direcţiei conform legislaţiei

 

1

Identificarea persoanei responsabile

 

 

 

 

 

 Direcţia finanţe,

Planificare

0

Identificarea persoanei responsabile

 

 

 

 

 

 Direcţia ASPF

Monitorizare

 

0

 

Identificarea persoanei responsabile

 

 

 

 

 

Serviciu Cultură şi Turism

 

0

Identificarea persoaneli responsabile

 

 

 

 

 

Acţiunea 17. Instruirea specialiştilor în domeniul administrării şi gestionării patrimoniului public

Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: Preşedintele raionului, şefii DGÎ, DF, DASPF, DCGCDLR, DAERF, SCT

Indicator de progres: 1. Numărul persoanelor instruite; 2.Numărul cursurilor de instruire.

 

Președintele raionului

Identificarea persoanelor ce necesită instruirea

0

0

 

 

 

 

 

Direcţia agricultură, economie și relații funciare

Identificarea operatorului care oferă instruirea

4

1

 

 

 

 

 

Direcția construcții, gospodarie comunală, dezvoltare locală și regională

Monitorizare

0

0

 

 

 

 

 

Direcția Generală Învăţământ

1

1

0

 

 

 

 

 

 Direcţia finanţe,

Planificare

3

6

 

 

 

 

 

 Direcţia ASPF

Monitorizare,

6

2

 

 

 

 

 

Serviciu Cultură şi Turism

Monitorizarea

 

1

3

 

 

 

 

 

Prioritatea 3: Asigurarea transparenţei și prevenirea corupției în procesul de planificare, desfășurare și monitorizare a achizițiilor publice.

 

Acţiunea 18. Corelarea procesului de achiziții cu planurile de dezvoltare a raionului, antrenarea societății în procesul de identificare a necesităților, evitarea achizițiilor inutile și neplanificate

Termenul de realizare: Anual, la elaborarea proiectului bugetului

Instituţia responsabilă: Consiliul Raional Cantemir, Președintele raionului, șefii DGÎ, DF, DASPF, DCGCDLR, DAERF, SCT

Indicator de progres: 1. Bugetul consultat înainte de aprobare, elaborat; 2.Planul de achiziții elaborat și publicat pe pagina web a instituției; 3.Achizițiile efectuate conform planului de achiziții.

 

Președintele raionului

Activitate în regim transparent şi acces  la informaţii

buget elaborat

Plan elaborat şi publicat

4 achiziţii contracte, înregistrate

 

 

 

 

Direcția agricultură, economie și relații funciare

Monitorizare

Este bugetul elaborat

Este elaborat şi publicat pe pagina web

0

 

 

 

 

Direcția construcții, gospodarie comunală, dezvoltare locală și regională

+

+

+

+

 

 

 

 

Direcția Generală Învăţământ

+

+

+

+

 

 

 

 

 Direcţia finanţe,

Activitate în regim transparent şi acces  la informaţii

Bugetul consultat înainte de aprobare, elaborat

Planul de achiziții elaborat, dar  nu a fost publicat pe pagina web a instituției

Achiziţiile efectuate conform planului de achiziții

 

 

 

 

 Direcţia ASPF

Monitorizare

 

Este bugetul elaborat

+

+

 

 

 

 

Serviciu Cultură şi Turism

Transparenţa

 

+

+

+

 

 

 

 

Acţiunea 19. Asigurarea transparenței în procesul de planificare, desfășurare și monitorizare a achizițiilor publice

Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: Președintele raionului, șefii DGÎ, DF, DASPF, DCGCDLR, DAERF, SCT

Indicator de progres: 1. Numărul anunțurilor de intenție publicate în Buletinul Achizițiilor Publice și pe pagina web a Agenției Achiziții Publice; 2. Rezultatele/anunțurile de atribuire, publicate pe pagina web a consiliului Raional; 3.Numărul anunțurilor publicate în presa locală și regională; 4.Rapoartele anuale și simestriale privind executarea contractelor de achiziții publice elaborate și publicate pe pagina web a APL.

 

Președintele raionului

Monitorizare , coordonare a procesului

Conform Legii Nr. 169 din 26.07.2018 pentru modificarea Legii nr. 131/2015 privind achiziții publice, nu se mai publică anunţurile de intenţie.

Nu sunt publicate pe pagina web a Consiliului dar sunt vizibile pentru toţi pe pagina web achizitii.md

Nu sunt

Raportul semestrial este în proces de lucru, după care va fi publicat pe pagina web a Consiliului

 

 

 

Direcția agricultură, economie și relații funciare

Planificare şi executare

0

0

0

0

 

 

 

Direcția construcții, gospodarie comunală, dezvoltare locală și regională

Asigură  documental desfăşurarea achiziţiilor

0

0

0

0

 

 

 

Direcția Generală Învăţământ

Planificare şi executare

3

0

0

0

 

 

 

 Direcţia finanţe,

Nu efgectuiază achiziţii

0

0

0

0

 

 

 

 Direcţia ASPF

Nu efgectuiază achiziţii

0

0

0

0

 

 

 

Serviciu Cultură şi Turism

Nu efgectuiază achiziţii

0

0

0

0

 

 

 

Acţiunea 20. Reglementarea internă a procesului de achiziții publice

Termenul de realizare: Trim.II 2018, permanent

Instituţia responsabilă: Președintele raionului, șefii DGÎ, DF, DASPF, DCGCDLR, DAERF, SCT

Indicator de progres: 1. Ordinul intern privind activitatea grupului de lucru cu specificarea comprehensivă a drepturilor și responsabilităților fiecărui membru este elaborat și aprobat.

 

Președintele raionului

Dispoziție emisă

Dispoziția preşedintelui nr.59-A din 27.04.2018

 

 

 

 

 

 

Direcția agricultură, economie și relații funciare

Responsabilităţi stabilite .

 Dispoziţia președintelui nr.100-N din 27.04.2018.

 

 

 

 

 

 

Direcția construcții, gospodarie comunală, dezvoltare locală și regională

Nu efgectuiază achiziţii

0

 

 

 

 

 

 

Direcția Generală Învăţământ

Responsabilităţi stabilite .

+

 

 

 

 

 

 

 Direcţia finanţe,

Responsabilităţi stabilite .

+

 

 

 

 

 

 

 Direcţia ASPF

Nu efgectuiază achiziţii

0

 

 

 

 

 

 

Serviciu Cultură şi Turism

Nu efgectuiază achiziţii

0

 

 

 

 

 

 

Acţiunea 21. Consolidarea procesului de monitorizare a executării contractelor și efectuarea modificărilor în contracte

Termenul de realizare: Permanent cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: Președintele raionului, secretarul grupului lucru pentru achiziții

Indicator de progres: 1.Persoana responsabilă de monitorizare a procesului de executare a contractelor desemnată; 2.Rapoartele de monitorizare sunt prezentate lunar grupului de lucru pentru achiziții; 3.Numărul acordurilor de modificare a contractelor din numărul total de acorduri adiționale semnate, examinate și aprobate de grupul de lucru; 4. Numărul contractelor neperformante examinate în ședința grupului de lucru, cu luarea deciziilor în contextul acestora; 5.Valoarea penalităților aplicate; 6.Numărul de sesizări a organelor competente.

 

Grup de lucru creat

Preşedintele raionului,

Emiterea actului administrativ

Rotaru Diana de la data de 01.01.2019

 

Sunt executate rapoartele

Zero acorduri

Zero contracte

Zero penalități

Zero sesizări

 

Secretarul grupului de lucru pentru achiziții

Executarea

Rotaru Diana de la data de 01.01.2019

 

Sunt executate rapoartele

Zero acorduri

Zero contracte

Zero penalități

Zero sesizări

 

Acţiunea 22. Încurajarea participării societății în componența grupului de lucru prin crearea unei liste de ONG-uri care vor primi înștiințări la anunțarea achizițiilor și includerea în componența grupului de lucru pentru achiziții a reprezentanților societății civile.

Termenul de realizare: Permanent cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: Președintele raionului, Președintele grupului lucru pentru achiziții, Secretarul grupului lucru pentru achiziții

Indicator de progres: 1.Registru de evidență a cererilor parvenite de la societatea civilă întocmit; 2.Numărul cererilor de includere în componența grupului de lucru pentru achiziții din partea societății civile; 3.Numărul reprezentanților societății civile incluși în componența grupului de lucru pentru achiziții; 4.Numărul procedurilor de achiziție, la care au participat reprezentanții societății civile în calitate de membri ai grupului de lucru pentru achiziții.

 

Preşședintele raionului,

Monitorizare

Este întocmit Registru de evidență a cererilor

Nu sunt cereri de includere în componența grupului de lucru pentru achiziții din partea societății civile

Nu sunt reprezentanți

Nu sunt cereri

 

 

 

Preşedintele grupului lucru pentru achiziții,

gestionare

Este întocmit Registru de evidență a cererilor

Nu sunt cereri de includere în componența grupului de lucru pentru achiziții din partea societății civile

Nu sunt reprezentanți

Nu sunt cereri

 

 

 

Secretarul grupului lucru pentru achiziții

Asigurarea informării ONG

Este întocmit Registru de evidență a cererilor

Nu sunt cereri de includere în componența grupului de lucru pentru achiziții din partea societății civile

Nu sunt reprezentanți

 

 

 

 

Acţiunea 23.1 Asigurarea respectării regulilor de evitare a conflictelor de interese pe parcursul aplicării procedurii de atribuire a contractului de achiziții

Termenul de realizare: Permanent cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: Grupul de lucru pentru achiziţii

Indicator de progres: 1.Membrii grupului de lucru pentru achiziții informați și instruiți privind regulile de evitare a conflictelor de interese; 2.Declarațiile de confidențialitate și imparțialitate semnate de către fiecare membru al grupului de lucru la fiecare procedură de achiziție publică; 3.Numărul de încălcări constatate/Măsurile întreprinse în vederea înlăturării încălcărilor constatate.

 

Grupul de lucru pentru achiziţii

 

Monitorizare

11 membri ai grupului dintre care 2 suplianţi

Sunt prezente declaraţiile de confidențialitate și imparțialitate semnate de către fiecare membru al grupului de lucru

Nu sunt încălcări constatate

 

 

 

 

DGÎ

Monitorizare şi instruire. Semnarea declaraţiilor

 

6

 

6

 

0

 

 

 

 

Acţiunea 23.2 Prevenirea concurenței neloiale în achizițiile publice

Termenul de realizare: Permanent cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: Președintele raionului, Grupul de lucru pentru achiziții

Indicator de progres: 1.Numărul de participări a membrilor grupului de lucru pentru achiziții informați la instruiri privind regulile de combatere a concurenței neloiale în procesul de achiziție publică; 2.Numărul mediu de operatori economici participanți la o procedură de achiziție publică; 3.Numărul procedurilor anulate din lipsa concurenței/ofertelor; 4.Numărul contestațiilor depuse privind o procedurile de achiziție desfășurate de APL; 5.Numărul de încălcări constatate/ Măsurile întreprinse în vederea înlăturării încălcărilor constatate; 6.Numărul sezizărilor depuse de către APL la Agenția Achiziții Publice, Consiliul Concurenței, Centrul Național Anticorupție.

 

Preşedintele raionului,

Evaluarea riscurilor

Sunt 9 participări a membrilor grupului de lucru

Numărul mediu de operatori 2-3

2 proceduri anulate

O contestație depusă la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Zero incălcări

Zero sesizări depuse

 

Grupul de lucru pentru achiziții

Respectarea condiţiilor legitime

9

2- 3

2

0

0

0

 

Acţiunea 23. 3Instruirea specialiștilor în achiziții publice, a membrilor grupului de lucru pe achiziții din cadrul APL

Termenul de realizare: Permanent cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: Președintele raionului, Președintele grupului lucru pentru achiziții publice, Secretarul grupului lucru pentru achiziții publice

Indicator de progres: 1.Numărul specialiștilor, membrilor grupului de lucru pe achiziții instruiți; 2.Numărul instruirilor de care a beneficiat fiecare specialist în achiziții publice și membru al grupului de lucru.

 

Președintele raionului,

Monitorizare

11 specialişti

Instruirea se efectuează la fiecare procedură de achizişii publice

 

 

 

 

 

Președintele grupului lucru pentru achiziții publice,

Organizarea instruirii

11 specialişti

Instruirea se efectuează la fiecare procedură de achiziţii publice

 

 

 

 

 

Secretarul grupului lucru pentru achiziții publice

Informarea membrilor grupului.

11 specialişti

Instruirea se efectuează la fiecare procedură de achiziţii publice

 

 

 

 

 

DGÎ

Monitorizare

6

2

 

 

 

 

 

Prioritatea 4: Sporirea calității serviciilor publice printr-un management eficient al resurselor umane.

 

Acţiunea 24. Asigurarea angajării şi promovării agenţilor publici pe bază de merit şi de integritate profesională

Termenul de realizare: Permanent cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: Consiliul Raional Cantemir, Președintele raionului, șefii DGÎ, DF, DASPF, DCGCDLR, DAERF, SCT

Indicator de progres: 1.Numărul de agenți publici angajaţi  prin concurs sau prin transfer de la alte entităţi publice; 2.Numărul de anunțuri privind lansarea concursurilor de ocupare a funcțiilor publice publicate pe portalul web; 3.Numărul cazierelor de integritate solicitate de entitățile publice la angajare; 4.Numărul de contestații depuse împotriva rezultatelor concursurilor organizate; 5.Numărul de agenți publici angajați/reconfirmați în funcții ca urmare a verificării conform Legii nr. 271/2008 privind verificarea titularilor și a candidaților la funcții publice.

 

Preşedintele

raionului

Transparență

Monitorizare

Nr.agenți publici angajaţi- 0

Nr.anunţuri- 0

Nr.caziere- 0

Nr.contestaţii- 0

Nr.agenţi publici- 0

 

 

Direcția agricultură, economie și relații funciare

Monitorizare

Angajaţi prin concurs 0 persoane

 

0

 

0- caziere de integritate

 

Zero contestaţii

 

Zero agenţi publici

 

 

 

Direcția construcții, gospodarie comunală, dezvoltare locală și regională

Monitorizare

0

0

0

0

0

 

 

Direcția Generală Învăţământ

Monitorizare

0

2

0

0

0

 

 

 Direcţia finanţe,

Monitorizare

0

0

0

0

0

 

 

 Direcţia ASPF

Monitorizare

0

0

0

0

0

 

 

Serviciu Cultură şi Turism

Monitorizarea

 

0

0

0

0

0

 

 

Acţiunea 25. Asigurarea condițiilor și încurajarea participării în cadrul instruirilor, programelor de dezvoltare profesională pentru agenții publici și aleșii locali (domeniul de specialitate, integritate anticorupție)

Termenul de realizare: Permanent cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: Specialist principal responsabil de procesul de selectare/recrutare a de resurse umane, aparatul preşedintelui.

Indicator de progres: 1.Numărul agenților publici și aleșilor locali care a beneficiat de programe de dezvoltare profesională;

2.Numărul instruirilor, programelor de dezvoltare profesională de care a beneficiat un agent public, ales local pe durata unui an.

 

Specialist principal responsabil de procesul de selectare/recrutare, de resurse umane, aparatul preşedintelui.

Delegarea la instruire

0 agenţi publici

0

 

 

 

 

 

DGÎ

Monitorizare

0

0

 

 

 

 

 

Acţiunea 26. Evaluarea permanentă a performanţelor personalului

Termenul de realizare: Permanent cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: Președintele raionului, șefii DGÎ, DF, DASPF, DCGCDLR, DAERF, SCT

Indicator de progres: 1.Numărul proceduri de evaluare efectuate ; 2.Numărul funcționarilor supuși evaluării.

 

Preşedintele

raionului

Aprecierea individuală a volumului, calităţii intensităţii muncii personalului

1

19

 

 

 

 

 

Direcția agricultură, economie și relații funciare

Aprecierea individuală a volumului, calităţii intensităţii muncii personalului

1

4

 

 

 

 

 

Direcția construcții, gospodarie comunală, dezvoltare locală și regională

Aprecierea individuală a volumului, calităţii intensităţii muncii personalului

1

2

 

 

 

 

 

Direcția Generală Învăţământ

Monitorizare

Ordinul direcţiei de desemnare a comisiei

 

1

 

6

 

 

 

 

 

 Direcţia finanţe,

Aprecierea individuală a volumului, calităţii intensităţii muncii personalului

1

9

 

 

 

 

 

 Direcţia ASPF

Aprecierea individuală a volumului, calităţii intensităţii muncii personalului

1

7

 

 

 

 

 

Serviciu Cultură şi Turism

Aprecierea individuală a volumului, calităţii intensităţii muncii personalului

1

2

 

 

 

 

 

Acţiunea 27. Instituirea unui mecanism de evidență a reclamațiilor cetățenilor privind calitatea serviciilor publice prestate.

 Termenul de realizare: Permanent cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: Specialistul responsabil de relaţii cu publicul, aparatul preşedintelui

Indicator de progres:1 Boxă pentru reclamații instalată în cadrul APL;

2.Rubrică pentru reclamații disponibilă pe pagina web a APL; 3.Numărul cetățenilor nemulțumiți de calitatea serviciilor publice prestate;  4.Numărul problemelor depistate; 5.Raport privind evoluția calității serviciilor publice în viziunea cetățenilor/beneficiarilor elaborat și publicat;

 

Specialistul responsabil de relaţii cu publicul, aparatul preşedintelui

Recepţionarea reclamaţiilor, informarea angajatorului, întocmirea raportului

Boxă instalată în incinta sediului APL

-

0

Nu sunt reclamaţii

 

 

 

DGÎ

Monitorizare

0

0

0

0

 

 

 

Prioritatea 5: Îmbunătățirea comunicării cu cetățenii și transparenței activității Consiliului raional Cantemir și președintelui raionului.

 

Acţiunea 28. Elaborarea/îmbunătățirii funcționării paginii web prin plasarea informațiilor exacte, complete și operativ.

Termenul de realizare: Permanent cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: Preşedintele raionului;şefii: DGÎ;DF;DASPF;DCGCDLR;DAERF;SCT.

Indicator de progres: 1.Pagină web elaborată, funcțională și actualizată permanent cu informații;

2 Pagina web dispune de:

- compartimente suficiente privind transparența decizională; consultări publice; servicii publice, achiziții publice, prevenirea corupției

- programul de lucru al APL și subdiviziunile sale, cu indicarea zilelor și orelor de audiență a funcționarilor responsabili de furnizarea informațiilor, documentelor oficiale;

- datele Consiliu local, aleșii locali (nume, date de contact), informaţii despre  rezultatele activităţilor şi serviciile prestate, ,  publicate şi actualizate;

- un instrument online pentru depunerea plângerilor/ reclamațiilor;

- proiectele de decizii publicate, materialele aferente, date despre organizarea ședințelor publice, etc.

 

Preşedintele

raionului

Moniorizarea

Pagina web existenă

Compartimente insuficiente pentru pagina web

+

+

+

 

 

DAERF

Informaţii prezentate pentru pagina web.

+

-

-

-

+

 

 

Direcția construcții, gospodarie comunală, dezvoltare locală și regională

Informaţii prezentate pentru pagina web.

+

-

-

-

+

 

 

Direcția Generală Învăţământ

Informaţii prezentate pentru pagina web.

+

+

+

+

+

 

 

 Direcţia finanţe,

Informaţii prezentate pentru pagina web.

+

-

-

-

+

 

 

 Direcţia ASPF

Informaţii prezentate pentru pagina web.

+

-

-

-

+

 

 

Serviciu Cultură şi Turism

Informaţii prezentate pentru pagina web.

+

-

-

-

+

 

 

Acţiunea 29. Organizarea și publicarea informațiilor privind ședințele/consultările publice pentru proiecte de decizie

Termenul de realizare: Permanent cu verificarea simestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: Preşedintele raionului;şefii: DGÎ;DF;DASPF;DCGCDLR;DAERF;SCT

Indicator de progres: 1.Numărul anunțurilor privind ședințele/consultările publice ce urmează a fi organizate; 2.Numărul consultărilor publice organizate; 3.Numărul participanților la consultări publice; 4.Numărul recomandărilor primite din partea participanților la proiectele de decizii; 5.Numărul recomandărilor acceptate; 6.Sinteza recomandărilor la fiecare proiecte de decizie consultat publicată pe pagina web a APL.

 

Preşedintele

raionului

Organizare

0

1

12

0

0

0

 

Direcția agricultură, economie și relații funciare

Monitorizare

0

2

30

0

0

0

 

Direcția construcții, gospodarie comunală, dezvoltare locală și regională

Monitorizare

0

0

0

0

0

0

 

Direcția Generală Învăţământ

Monitorizare

0

1

15

0

0

0

 

 Direcţia finanţe,

Prezentarea proiectelor pentru plasare pe pag web

0

0

0

0

0

0

 

 Direcţia ASPF

Monitorizare

 

0

0

0

0

0

0

 

Serviciu Cultură şi Turism

Monitorizare

 

0

0

0

0

0

0

 

Acţiunea 30. Crearea unor grupuri consultative de lucru permanente sau ad-hoc care participă la elaborarea proiectelor de decizii

Termenul de realizare: Permanent cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: Preşedintele raionului;L.Ţurcanu, secretar al Consiliului raional

Indicator de progres: 1Numărul grupurilor de lucru permanente sau ad-hoc care participă în procesul decizional;

2.Numărul întrunirilor/ ședințelor   grupurilor de lucru permanente sau ad-hoc

3.Numărul deciziilor adoptate cu consultarea grupurilor și numărul total de decizii adoptate.

 

Preşedintele

raionului

Adresări oficiale către ONG

0

0

0

 

 

 

 

L.Ţurcanu, secretar al Consiliului raional

 

Condiţii asigurate pentru participare

0

0

0

 

 

 

 

Acţiunea 31. Aigurarea respectării transparenţei în procesul decizional

Termenul de realizare: Permanent cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: L.Ţurcanu, secretar al Consiliului raional

Indicator de progres: 1.Rapoartele anuale privind transparența în procesul decizional publicate pe paginile web ale entității.

2.Stabilirea unor indicatori calitativi privind transparența în procesul decizional.

 

L.Ţurcanu, secretar al Consiliului raional

 

Întocmirea raportului

1

Indicatori stabiliţi

 

 

 

 

 

Acţiunea 32. Plasarea informației privind ajutorul social plasat pe pagina web a autorității, panouri informative, mass-media locală și regională Termenul de realizare: Permanent cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres

Instituţia responsabilă: DASPF

Indicator de progres:1.Numărul informațiilor privind ajutorul social plasat pe pagina web a autorității, panouri informative, mass-media locală și regională

 

 

DASPF

 

Monitorizare

1

 

 

 

 

 

 

Total instituţii responsabile -8

0-numărul de instituţii care au realizat toţi indicatorii ;
13-numărul de instituţii care au restanţe la anumiţi indicatori ;
0-numărul de instituţii care nu au realizat niciun indicator

Total indicator.1  

Restanţe:

 A.10-SCT;                   A15-PR;                          A.28-5 instituţii                  

Total indicator.2

Restanţe:

A.9-4instituţii;                         A.13-10 instituţii;           A.14- 1 instituţie;              A17.- 2 instituţie; A.19-1 instituţie; A.25-2 instituţie;                                                           

A.28-5 instituţii;

A.29- 4 instituţie;         

Total indicator.3

Restanţe:0

 A.13-10 instituţii

Total indicator.4

Restanţe:0

A.22-3instituţii

Total indicator.5

Restanţe:0

A.4-8 instituţii 

 

Indicator. 6

Restanţe:0

 

 

                                             

III. RISCURI AFERENTE IMPLEMENTĂRII ACŢIUNILOR

SCADENTE LA SFÎRŞITUL SEMESTRULUI/ANULUI

[La prioritatea .5, Acţiunea.28 a planului există riscul implementării, deoarece instituţiile responsabile nu au surse financiare planificate pentru elaborarea, administrarea şi gestionarea paginii web. Fapt care crează impedimente şi la gestionarea paginii web pe care o deţine Consiliul raional. Compartimentele paginii web a Consiliului raional au un format limitat şi nu permit identificarea/ căutarea operativă a  informaţiei, dar îmbunătăţirea formatului acesteia necesită surse financiare.]

 IV. PROPUNERI DE MODIFICARE ŞI AJUSTARE

A PLANULUI DE ACŢIUNI SECTORIAL/ LOCAL

[.Acţiunea nr.16 a fost exclusă din plan deoarece UAT de nivelul II nu deţine terenuri.]Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin