Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Colaboraare transfrontaliera in cadrul Euroregiunii Siret Prut Nistru

Colaboraare transfrontaliera in cadrul Euroregiunii Siret Prut Nistru imprimare

23.05.2019     614 

EUROREGIUNEA SIRET-PRUT-NISTRU:NOI OBIECTIVE DE COLABORARE TRANSFRONTALIERĂ

 Aflat într-o vizită de lucru de scurtă durată în raionul Cantemir, care recent a devenit membru al Asociației "Euroregiunea Siret-Prut-Nistru"(ESPN), Mircea Cosma, directorul executiv al Asociației a avut o întrevedere cu președintele raionului, Andrei Ciobanu, în cadrul căreia oaspetele a reiterat faptul că “Obiectivul de bază al acestei  structuri europene este extinderea și îmbunătățirea relațiilor dintre colectivitățile și autoritățile locale în domeniile economic, educațional, cultural, știintific și sportiv și asigurarea unei dezvoltări durabile a regiunii în contextul alinierii la standardele în domeniu în plan european, inclusiv, în raioanele Republicii Moldova”.Asociația, a subliniat oficialul, urmărește, de asemenea, respectarea, apărarea și garantarea drepturilor și intereselor unităților administrativ teritoriale membre ale Euroregiunii Siret - Prut - Nistru, ea fiind o organizație neguvernamentală, cu o deplină autonomie structurală, organizatorică și funcțională față de orice formațiune politică și apolitică, guvernamentală sau neguvernamentală din țara sau din străinătate-transformarea frontierelor din linii de separare în loc al comunicării între vecini;depășirea prejudecăților reciproce și a divergentelor dintre oamenii din euroregiune;depășirea barierelor psihologice prin schimburi informaționale permanente ca premise ale înțelegerii și încrederii; consolidarea democrației și dezvoltarea unităților teritorial administrative; depășirea poziției național periferice și a izolării; stimularea creșterii economice și a dezvoltării și imbunătățirea standardului de viață;asimilarea rapidă și, respectiv o apropiere de idealul de integrare europeană;consultanță, asistență și coordonare a cooperarii transfrontaliere; imbunătățirea continuă a infrastructurii de transport și comunicații în și dintre regiunile de frontieră, ceea ce pune bazele cooperării transfrontaliere de durată și pentru noi activități economice;conservarea mostenirii culturale; rezolvarea problemelor cotidiene de frontieră, crearea de noi puncte de trecere etc. Activitățile și proiectele Asociației ESPN acoperă domenii variate de interes, de la economie, infrastructură, protecția mediului, turism, agricultură și dezvoltare rurală, dezvoltarea resurselor umane și servicii sociale și până la educație, societate informațională și cultură, în concordanță cu strategiile de dezvoltare ale administrațiilor locale.

  În contextul realizării obiectivelor stipulate la ultima ședință a Consiliului director al Asociației ESPN, președintele Andrei Ciobanu a solicitat oficialului deplasarea la podul de cale ferată Cantemir-Fălciu, implementarea proiectul de reprofilare a căruia durează de ceva ani, pentru a puncta sarcinile prioritare și a purcede la începerea lucrărilor. La fața locului au fost stabilite sarcinile imediate, de durată scurtă și de perspectivă, pentru a nu tergiversa atingerea obiectivului propus.

 Apoi, deja împreună cu președintele Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu, cei doi oficiali s-au deplasat spre Cimitirul de Onoare al Eroilor Români, unde de curând, cu suportul financiar al Consiliului Județean Vaslui și contribuția Consiliului raional Cantemir au fost finalizate lucrările de reabilitare a drumului spre Cimitir, amenajare a unui teren de parcare a autorismelor. Cu concursul și contribuția părții cantemirene, pe teritoriul Cimitirului au fost plantați arbori și arbuști, amenajate mese, scaune de lemn. Oficialii au dezbătut și alte posibilități de dezvoltare și aprofundare a colaborării transfrontaliere.

Text și imagini: Ion Domenco

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin