Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Sedinta operativa

Sedinta operativa imprimare

13.05.2019     658 

 

 ȘEDINȚĂ OPERATIVĂ

 

 În cadrul ședinței operative a președintelui raionului, Andrei Ciobanu, cu conducătorii serviciilor descentralizate și desconcentrate, desfășurată, tradițional, în fiecare lună, au fost examinate chestiuni importante, din diverse domenii, soluționarea cărora nu mai suferă amânare.

 Cum ar fi activitatea desfășurată de angajații Secţiei Situaţii Excepţionale(SSE) a raionului, vizând asigurarea securităţii cetăţenilor în perioada sărbătorilor de Paşte şi Blajini, dar și măsurile întreprinse de către secţia SSE privind organizarea aplicaţiilor practice la lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale şi situaţiilor excepţionale în raionul Cantemir, preconizate pentru 12 iulie curent, informațiile pe aceste chestiuni fiind prezentate de către Roman Cipeleaga, șeful SSE Cantemir. În context, președintele raionului, președintele Comisiei pentru Situații Excepționale, Andrei Ciobanu, a subliniat responsabilitatea ce îi revine fiecărui conducător vis-a-vis de pregătirea și desfășurarea acestui examen din domeniul Protecțiiei Civile, necesitatea mobilizării tuturor resurselor disponibile pentru buna desfășurare a aplicațiilor practice. Trebuie să conștientizăm cu toții adevărul că orice problemă nesoluționată la timp, generează altele, cu consecințe nefaste.

 Discuții consistente au avut loc și în cazul următoarei probleme și anume- informaţie despre situaţia şi măsurile întreprinse pentru determinarea nivelului de rezistenţă la seism a clădirilor multietajate a instituţiilor publice din raion                (raportori -Anatolie  Bazilevici, vicepreşedinte al raionului și                                  Valeriu  Banicov, arhitect-şef al raionului), care au menționat că pentru redresarea stării de lucruri(care lasă mult de dorit!), se impun acțiuni concrete, lichidarea cât mai urgentă a prescripțiilor anterioare. Președintele A.Ciobanu a dispus crearea unei comisii mixte, care va evalua, detaliat, situația în fiecare localitate.

 Asistența a ascultat, de asemenea, informaţii despre măsurile întreprinse pentru organizarea şi desfăşurarea  probelor de evaluare anuală  şi a examenelor de BAC, sesiunea 2019,  în instituţiile preuniversitare din raion, prezentată de              Tatiana Monoli, şefa Direcției Generale Învățământ, despre starea semănăturilor de primăvară şi a plantaţiilor multianuale în rezultatul condiţiilor climaterice din primăvara anului 2019(raportor-Larisa Vâlcu, şefa Direcției Agricultură, Economie și Relații Funciare).

 În final, președintele ședinței, președintele raionului, Andrei Ciobanu, a făcut bilanțul celor relatate, punctând prioritățile în activitatea serviciilor și subdiviziunilor raionale pentru luna mai.                  

 

  

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin