Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Sedinta CR din 07.02.2019

Sedinta CR din 07.02.2019 imprimare

12.02.2019     716 

 

ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI RAIONAL CANTEMIR

  Convocați în ședință extraordinară, consilierii Consiliului raional Cantemir au examinat un set de chestiuni de importanță vitală pentru populația din teritoriu.  

 Este vorba, în primul rând, de modificarea și completarea deciziei nr.08/07-XXVI din 07.12.2017 Cu privire la participarea în cadrul Proiectului Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei F/P 1756(2011) de Construcție a Locuințelor pentru Păturile Vulnerabile(VIP)Faza II, avându-se în vedere modificarea punctului 02, în următoarea redacție:  Consiliul raional Cantemir se angajează să asigure partea de cofinanţare,  asumându-şi responsabilitatea pentru: aportul calculat la suma de 2479,2 mii lei (fără calculul  TVA), echivalentul de 121 767 Euro (42,6%),  din care: nefinanciară 1382,50 lei MD(echivalentul  a 66 517 Euro), inclusiv:costul bunului imobil fiind de 1018,5 mii lei;cheltuielile deja efectuate în sumă totală de 364,0 mii lei legate de  proiectarea lucrărilor, expertiza proiectului, inclusiv: 312, 0 mii lei-lucrări de proiectare; 43,25 mii lei-serviciile de verificare a documentaţiei de proiect; 8, 75 mii lei-expertiza tehnică a obiectului;  8,33 mii lei-construcţia şi instalarea uşilor metalice şi financiară- 1096,7 lei MD(echivalentul a 55 250 Euro) inclusiv:achitat în 2019  suma de 315,03 mii lei(echivalentul a 15 000 Euro); contribuție adăugătoare:suma de 784 875 lei MD(echivalentul a 40 250 Euro), inclusiv:96 000 lei MD(echivalentul a 4 900 Euro)-lucrări de proiectare; 688 875 lei MD(echivalentul a 35 350 Euro)-lucrări suplimentare. Precum și în punctul 03 al deciziei precedente sintagma  „suma de 94 214 Euro” se substituie cu sintagma „suma de 164 214 Euro”, aceasta însemnând că lucrările de finisare a apartamentelor deteriorate în rezultatul deflagrației de pe strada Trandafirilor din orașul Cantemir vor avea suportul material necesar.

De asemenea, consilierii au aprobat alocarea din fondul de rezervă al Consiliului raional a sumei de 20.0 mii lei-Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei, pentru achitarea ajutorului financiar veteranilor participanți la războiul de pe Nistru, conform procesului verbal nr.1 din 27.01.2019 al Organizației teritoriale a veteranilor de război pentru Independența și Intergritatea teritorială a R.Moldova (15 mii lei) și sumei de 5 mii lei-ajutor material participanților la războiul din Afganistan, persoanelor social vulnerabile și cu grad de invaliditate(conform procesului verbal din 19.01.2019); Consiliului raional -10 mii lei, pentru desfășurarea activităților prilejuite de Ziua comemorării celor căzuți în războiul din Afganistan. În legătură cu care fapt, consilierii au votat și modificarea și completarea deciziei Consiliului raional nr.09/04-XXVI din 06.12.2018 Cu privire la aprobarea bugetul local de nivelul II în lectura a doua pe anul 2019.

O altă decizie importantă aprobată unaim de consilieriii prezenți la ședința prezidată de consilierul Ștefan Zaharia, a fost cea Cu privire la aderarea Consiliului raional Cantemir la Asociația “Euroregiunea Siret-Prut-Nistru”, care deschide posibilități reale de colaborare transfrontalieră avantajoasă pentru raion cu UTA din România. Unul din obiectivele principale în acest sens fiind reprofilarea podului feroviar Cantemir-Fălciu, județul Vaslui.Prin această decizie, președintele raionului, Andrei Ciobanu a fost delegat să depună cererea de aderare la Asociația “Euroregiunea Siret-Prut-Nistru”, Consiliul raional Cantemir garantând și alocarea surselor financiare pentru plata cotizației de membru în 2019,în bugetul Asociației, care este, de altfel, calculată reieșind din 0,05 eurocent pentru fiecare locuitor al raionului, la cursul valutar la momentul achitării.

 În aceeași ședință extraordinară, consilierii au aprobat deciziile respective Cu privire la completarea și modificarea deciziei Consiliului raional privitor la coordonarea Regulamentului și aprobarea componenței consiliului administrativ al IMSP din raion-Spitalul raional și cele 4 Centre de Sănătate-Cantemir, Baimaclia, Ciobalaccia și Cociulia.

  Text și imagini: Ion Doru

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin