Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Materiale sedinta CR din 07.02.2019, pentru consultare publica

Materiale sedinta CR din 07.02.2019, pentru consultare publica imprimare

05.02.2019     730 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

 

nr.01/ -XXVI                                                                                           din 07.02.2019                                                                                           

or. Cantemir

 

        Cu privire la   completarea şi modificarea  deciziei

consiliului raional nr.05/03-XXVI din 22.06.2017 „Cu  

privire  la coordonarea Regulamentului  şi aprobarea

 componenţei consiliului administratival IMSP Spitalul

Raional Cantemir  

 

                În temeiul art. 43 (2) din Legea  privind administraţia publică locală nr. 436-XIV din 28.12.2006, art.4, alineatul (5) din Legea ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII  din 28.03.1995 (cu modificările şi completările ulterioare), ordinul  Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr.404 din 30.10.20007, Hotărîrea  Guvernului Republicii Moldova nr. 1187 din 28.11.2018 „Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.837/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală” , examinând demersul IMSP Spitalul Raional Cantemir   cu privire la  completarea şi modificarea  coordonarii Regulamentului al IMSP Spitalul Raional Cantemir  , examinând demersul nr.01-6/54  din 21.01.2019 al IMSP Spitalul Raional Cantemir ,  avizele comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte , comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, Consiliul Raional

D E C I D E:

     01.Se modifică  şi completează decizia consiliului raional nr.05/03-XXVI din  22.06.2017 „Cu  privire  la coordonarea Regulamentului  şi aprobarea componenţei  consiliului administrativ al IMSP  Spitalul Raional Cantemir  ” , după cum urmează :

   01.1.pe parcursul textului  Regulamentului, cuvintele Ministerul Sănătăţii, la orice formă gramatică, se substituie cu cuvintele Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale ;

  01.2. la capitolul III „Organele de conducere şi de administrare , secţiunea I-Fondatorul punctul 15, alineatele 3 şi 4  a Regulamentului de organizare şi funcţionare al IMSP Spitalul Raional Cantemir,

      se exclude sintagma „Stabilirea şi evaluarea indicatorilor de performanţă ai activităţii instituţiei precum şi a drepturilor salariale ale  şefului instituţiei în conformitate cu legislaţia în vigiare,  şi

     se include sintagma  „Salariul de funcţie , precum şi suplimentele la salariu de funcţie lunar, acordarea premiilor personalului de conducere din IMSP  Spitalul Raional Cantemir în funcţie de calităţile manageriale şi profesionale ale personalului de conducere indicatorii de performanţă în activitatea instituţiei , se stabilesc de persoana responsabilă a Fondatorului”, personalului de conducere cu permisiunea persoanei responsabile a Fondatorului i se pot stabili suplimente la salariu pentru performanţe profesionale individuale în muncă în mărime de pînă la 50 la suta din salariul de funcţie, ţinîndu-se cont de indeplinirea indicilor de performanţă, precum şi de calităţile profesionale manageriale ale personalului de conducere .

      

     02.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor interesaţi şi publicului în termen de 10 zile prin înmânare , expediere, afişare pe panoul informativ, publicarea pe pagina web a consiliului raional şi în Registrul de stat al actelor locale.

    03. Controlul executării deciziei  prezente se pune  în sarcina  comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism .

 

Preşedintele şedinţei                                                                        ______________________

     Avizat:

Secretar al consiliului  raional                                                           Ludmila Ţurcanu

Elaborat:IMSP Spitalul raional Cantemir,

director, Mihăescu Iurie_______________

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

 

nr.01/ -XXVI                                                                                           din 07.02.2019                                                                                           

or. Cantemir

 

    Cu privire la completarea şi modificarea deciziei

consiliului raional nr.08/10-XXVI din 07.12.2017 „Cu

 privire  la coordonarea Regulamentului  şi aprobarea

 componenţei  consiliului administrativ al IMSP

 Centrul de Sănătate Cantemir” 

 

        În temeiul art. 43 (2) din Legea  privind administraţia publică locală nr. 436-XIV din 28.12.2006, art.4, alineatul (5) din Legea ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII  din 28.03.1995 (cu modificările şi completările ulterioare), ordinul  Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr.404 din 30.10.20007, Hotărîrea  Guvernului Republicii Moldova nr. 1187 din 28.11.2018 „Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.837/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală” , examinând demersul IMSP Centul de Sănătate Cantemir  cu privire la  completarea şi modificarea  coordonarii Regulamentului al IMSP Centrul de Sănătate Cantemir examinând demersul nr.18/01-6  din 28.01.2019 al IMSP Centrul de Sănătate Cantemir  avizele comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte , comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, Consiliul Raional

D E C I D E:

     01. Se modifică  şi completează decizia consiliului raional nr.08/10-XXVI din 07.12.2017 „Cu  privire  la coordonarea Regulamentului  şi aprobarea componenţei  consiliului administrativ al IMSP Centrul de Sănătate Cantemir” , după cum urmează :

   la capitolul III „Organele de conducere şi de administrare , secţiunea I-Fondatorul  punctul 18 , alineatul 3 al Regulamentului de organizare şi funcţionare al IMSP Centrul de Sănătate Cantemir ,

      se exclude sintagma „Stabilirea şi evaluarea indicatorilor de performanţă ai activităţii instituţiei precum şi a drepturilor salariale ale  şefului instituţiei în conformitate cu legislaţia în vigiare,  şi

     se include sintagma  „Salariul de funcţie , precum şi suplimentele la salariu de funcţie lunar, acordarea premiilor personalului de conducere din IMSP Centrul de Sănătate Cantemir în funcţie de calităţile manageriale şi profesionale ale personalului de conducere indicatorii de performanţă în activitatea instituţiei , se stabilesc de persoana responsabilă a Fondatorului”, personalului de conducere cu permisiunea persoanei responsabile a Fondatorului i se pot stabili suplimente la salariu pentru performanţe profesionale individuale în muncă în mărime de pînă la 50 la suta din salariul de funcţie, ţinîndu-se cont de indeplinirea indicilor de performanţă, precum şi de calităţile profesionale manageriale ale personalului de conducere .

       02. Se aprobă  modificările componenţa consiliului administrativ al IMSP Centru de Sănătate Cantemir la  anexa nr.02 , după cum urmeză:

        Punctul 3 –   se exclude  numele şi prenumele , Bujac Constantin,medic ecografist, şi se include numele , prenumele Ciobu Ecaterina , medic de familie al IMSP Centrul de Sănătate Cantemir  .

     03. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor interesaţi şi publicului în termen de 10 zile prin înmânare , expediere, afişare pe panoul informativ, publicarea pe pagina web a consiliului raional şi în Registrul de stat al actelor locale.

    04. Controlul executării deciziei  prezente se pune  în sarcina  comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism .

 

  

Preşedintele şedinţei                                                                        ______________________

     Avizat:

Secretar al consiliului  raional                                                           Ludmila Ţurcanu

Elaborat:IMSP Centrul de Sănătate Cantemir ,

şef, Hîţu Olga _______________

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

 

nr.01/ -XXVI                                                                                           din 07.02.2019                                                                                           

or. Cantemir

 

    Cu privire la completarea şi modificarea deciziei

consiliului raional nr.08/12-XXVI din 07.12.2017 „Cu

 privire  la coordonarea Regulamentului  şi aprobarea

 componenţei  consiliului administrativ al IMSP

 Centrul de Sănătate  Baimaclia” 

 

        În temeiul art. 43 (2) din Legea  privind administraţia publică locală nr. 436-XIV din 28.12.2006, art.4, alineatul (5) din Legea ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII  din 28.03.1995 (cu modificările şi completările ulterioare), ordinul  Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr.404 din 30.10.20007, Hotărîrea  Guvernului Republicii Moldova nr. 1187 din 28.11.2018 „Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.837/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală” , examinând demersul IMSP Centul de Sănătate Baimaclia  cu privire la  completarea şi modificarea  coordonarii Regulamentului al IMSP Centrul de Sănătate Baimaclia, examinând demersul nr.18/01-6  din 28.01.2019 al IMSP Centrul de Sănătate Cantemir  avizele comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte , comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, Consiliul Raional

D E C I D E:

     01. Se modifică  şi completează decizia consiliului raional nr.08/12-XXVI din 07.12.2017 „Cu  privire  la coordonarea Regulamentului  şi aprobarea componenţei  consiliului administrativ al IMSP Centrul de Sănătate  Baimaclia ” , după cum urmează :

   la capitolul III „Organele de conducere şi de administrare , secţiunea I-Fondatorul  punctul 18 , alineatul 3 al Regulamentului de organizare şi funcţionare al IMSP Centrul de Sănătate Baimaclia ,

      se exclude sintagma „Stabilirea şi evaluarea indicatorilor de performanţă ai activităţii instituţiei precum şi a drepturilor salariale ale  şefului instituţiei în conformitate cu legislaţia în vigiare,  şi

     se include sintagma  „Salariul de funcţie , precum şi suplimentele la salariu de funcţie lunar, acordarea premiilor personalului de conducere din IMSP Centrul de Sănătate Baimaclia  în funcţie de calităţile manageriale şi profesionale ale personalului de conducere indicatorii de performanţă în activitatea instituţiei , se stabilesc de persoana responsabilă a Fondatorului”, personalului de conducere cu permisiunea persoanei responsabile a Fondatorului i se pot stabili suplimente la salariu pentru performanţe profesionale individuale în muncă în mărime de pînă la 50 la suta din salariul de funcţie, ţinîndu-se cont de indeplinirea indicilor de performanţă, precum şi de calităţile profesionale manageriale ale personalului de conducere .   

     02. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor interesaţi şi publicului în termen de 10 zile prin înmânare , expediere, afişare pe panoul informativ, publicarea pe pagina web a consiliului raional şi în Registrul de stat al actelor locale.

    03. Controlul executării deciziei  prezente se pune  în sarcina  comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism .

 

Preşedintele şedinţei                                                                        ______________________

     Avizat:

Secretar al consiliului  raional                                                           Ludmila Ţurcanu

Elaborat:IMSP Centrul de Sănătate Cantemir ,

şef, Hîţu Olga _______________

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

 

nr.01/ -XXVI                                                                                           din 07.02.2019                                                                                           

or. Cantemir

 

    Cu privire la completarea şi modificarea deciziei

consiliului raional nr.08/14-XXVI din 07.12.2017 „Cu

 privire  la coordonarea Regulamentului  şi aprobarea

 componenţei  consiliului administrativ al IMSP

 Centrul de Sănătate  Cociulia” 

 

        În temeiul art. 43 (2) din Legea  privind administraţia publică locală nr. 436-XIV din 28.12.2006, art.4, alineatul (5) din Legea ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII  din 28.03.1995 (cu modificările şi completările ulterioare), ordinul  Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr.404 din 30.10.20007, Hotărîrea  Guvernului Republicii Moldova nr. 1187 din 28.11.2018 „Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.837/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală” , examinând demersul IMSP Centul de Sănătate Cociulia cu privire la  completarea şi modificarea  coordonarii Regulamentului al IMSP Centrul de Sănătate Cociulia, examinând demersul nr.18/01-6  din 28.01.2019 al IMSP Centrul de Sănătate Cantemir  avizele comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte , comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, Consiliul Raional

D E C I D E:

     01. Se modifică  şi completează decizia consiliului raional nr.08/14-XXVI din 07.12.2017 „Cu  privire  la coordonarea Regulamentului  şi aprobarea componenţei  consiliului administrativ al IMSP Centrul de Sănătate Cociulia” , după cum urmează :

   la capitolul III „Organele de conducere şi de administrare , secţiune I-Fondatorul a p.18 , alineatul 3 al Regulamentului de organizare şi funcţionare al IMSP Centrul de Sănătate Cociulia,

      se exclude sintagma „Stabilirea şi evaluarea indicatorilor de performanţă ai activităţii instituţiei precum şi a drepturilor salariale ale  şefului instituţiei în conformitate cu legislaţia în vigiare,  şi

     se include sintagma  „Salariul de funcţie , precum şi suplimentele la salariu de funcţie lunar, acordarea premiilor personalului de conducere din IMSP Centrul de Sănătate Cociulia  în funcţie de calităţile manageriale şi profesionale ale personalului de conducere indicatorii de performanţă în activitatea instituţiei , se stabilesc de persoana responsabilă a Fondatorului”, personalului de conducere cu permisiunea persoanei responsabile a Fondatorului i se pot stabili suplimente la salariu pentru performanţe profesionale individuale în muncă în mărime de pînă la 50 la suta din salariul de funcţie, ţinîndu-se cont de indeplinirea indicilor de performanţă, precum şi de calităţile profesionale manageriale ale personalului de conducere .

     02. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor interesaţi şi publicului în termen de 10 zile prin înmânare , expediere, afişare pe panoul informativ, publicarea pe pagina web a consiliului raional şi în Registrul de stat al actelor locale.

    03. Controlul executării deciziei  prezente se pune  în sarcina  comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism .

  

Preşedintele şedinţei                                                                        ______________________

     Avizat:

Secretar al consiliului  raional                                                           Ludmila Ţurcanu

Elaborat:IMSP Centrul de Sănătate Cantemir ,

şef, Hîţu Olga _______________

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

 

nr.01/ -XXVI                                                                                           din 07.02.2019                                                                                           

or. Cantemir

 

    Cu privire la completarea şi modificarea deciziei

consiliului raional nr.08/16-XXVI din 07.12.2017 „Cu

 privire  la coordonarea Regulamentului  şi aprobarea

 componenţei  consiliului administrativ al IMSP

 Centrul de Sănătate  Ciobalaccia” 

 

        În temeiul art. 43 (2) din Legea  privind administraţia publică locală nr. 436-XIV din 28.12.2006, art.4, alineatul (5) din Legea ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII  din 28.03.1995 (cu modificările şi completările ulterioare), ordinul  Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr.404 din 30.10.20007, Hotărîrea  Guvernului Republicii Moldova nr. 1187 din 28.11.2018 „Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.837/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală” , examinând demersul IMSP Centul de Sănătate Ciobalaccia  cu privire la  completarea şi modificarea  coordonarii Regulamentului al IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia , examinând demersul nr.18/01-6  din 28.01.2019 al IMSP Centrul de Sănătate Cantemir  avizele comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte , comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, Consiliul Raional

D E C I D E:

     01. Se modifică  şi completează decizia consiliului raional nr.08/16-XXVI din 07.12.2017 „Cu  privire  la coordonarea Regulamentului  şi aprobarea componenţei  consiliului administrativ al IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia” , după cum urmează :

   la capitolul III „Organele de conducere şi de administrare , secţiunea I-Fondatorul  punctul 18 , alineatul 3 al Regulamentului de organizare şi funcţionare al IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia,

      se exclude sintagma „Stabilirea şi evaluarea indicatorilor de performanţă ai activităţii instituţiei precum şi a drepturilor salariale ale  şefului instituţiei în conformitate cu legislaţia în vigiare,  şi

     se include sintagma  „Salariul de funcţie , precum şi suplimentele la salariu de funcţie lunar, acordarea premiilor personalului de conducere din IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia în funcţie de calităţile manageriale şi profesionale ale personalului de conducere indicatorii de performanţă în activitatea instituţiei , se stabilesc de persoana responsabilă a Fondatorului”, personalului de conducere cu permisiunea persoanei responsabile a Fondatorului i se pot stabili suplimente la salariu pentru performanţe profesionale individuale în muncă în mărime de pînă la 50 la suta din salariul de funcţie, ţinîndu-se cont de indeplinirea indicilor de performanţă, precum şi de calităţile profesionale manageriale ale personalului de conducere .

      

     02. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor interesaţi şi publicului în termen de 10 zile prin înmânare , expediere, afişare pe panoul informativ, publicarea pe pagina web a consiliului raional şi în Registrul de stat al actelor locale.

    03. Controlul executării deciziei  prezente se pune  în sarcina  comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism .

 

Preşedintele şedinţei                                                                        ______________________

     Avizat:

Secretar al consiliului  raional                                                           Ludmila Ţurcanu

Elaborat:IMSP Centrul de Sănătate Cantemir ,

şef, Hîţu Olga _______________

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

 

nr.01/ -XXVI                                                                                           din 07.02.2019                                                                                           

or. Cantemir

 

    Cu privire la completarea şi modificarea deciziei

consiliului raional nr.08/18-XXVI din 07.12.2017 „Cu

 privire  la coordonarea Regulamentului  şi aprobarea

 componenţei  consiliului administrativ al IMSP

 Centrul de Sănătate  Goteşti” 

 

        În temeiul art. 43 (2) din Legea  privind administraţia publică locală nr. 436-XIV din 28.12.2006, art.4, alineatul (5) din Legea ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII  din 28.03.1995 (cu modificările şi completările ulterioare), ordinul  Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr.404 din 30.10.20007, Hotărîrea  Guvernului Republicii Moldova nr. 1187 din 28.11.2018 „Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.837/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală” , examinând demersul IMSP Centul de Sănătate Goteşti  cu privire la  completarea şi modificarea  coordonarii Regulamentului al IMSP Centrul de Sănătate Goteşti , examinând demersul nr.18/01-6  din 28.01.2019 al IMSP Centrul de Sănătate Cantemir  avizele comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte , comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, Consiliul Raional

D E C I D E:

     01. Se modifică  şi completează decizia consiliului raional nr.08/18-XXVI din 07.12.2017 „Cu  privire  la coordonarea Regulamentului  şi aprobarea componenţei  consiliului administrativ al IMSP Centrul de Sănătate  Goteşti ” , după cum urmează :

   la capitolul III „Organele de conducere şi de administrare , secţiunea I-Fondatorul punctul 18 , alineatul 3 al Regulamentului de organizare şi funcţionare al IMSP Centrul de Sănătate  Goteşti,

      se exclude sintagma „Stabilirea şi evaluarea indicatorilor de performanţă ai activităţii instituţiei precum şi a drepturilor salariale ale  şefului instituţiei în conformitate cu legislaţia în vigiare,  şi

     se include sintagma  „Salariul de funcţie , precum şi suplimentele la salariu de funcţie lunar, acordarea premiilor personalului de conducere din IMSP Centrul de Sănătate  Goteşti în funcţie de calităţile manageriale şi profesionale ale personalului de conducere indicatorii de performanţă în activitatea instituţiei , se stabilesc de persoana responsabilă a Fondatorului”, personalului de conducere cu permisiunea persoanei responsabile a Fondatorului i se pot stabili suplimente la salariu pentru performanţe profesionale individuale în muncă în mărime de pînă la 50 la suta din salariul de funcţie, ţinîndu-se cont de indeplinirea indicilor de performanţă, precum şi de calităţile profesionale manageriale ale personalului de conducere .

      

     02.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor interesaţi şi publicului în termen de 10 zile prin înmânare , expediere, afişare pe panoul informativ, publicarea pe pagina web a consiliului raional şi în Registrul de stat al actelor locale.

    03. Controlul executării deciziei  prezente se pune  în sarcina  comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism .

  

Preşedintele şedinţei                                                                        ______________________

     Avizat:

Secretar al consiliului  raional                                                           Ludmila Ţurcanu

Elaborat:IMSP Centrul de Sănătate Cantemir ,

şef, Hîţu Olga _______________

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.01/–XXVI                                                                                                       din 07.02.2019                                                                                                 or. Cantemir

 

       Despre  modificarea şi completarea deciziei nr.08/07-XXVI

 din 07.12.2017 Despre  modificarea şi completarea deciziei

 nr.06/02-XXVI din 27.07.2017„Cu privire la participarea în cadrul

Proiectului  Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei F/P 1756(2011)

de Construcţie a Locuinţelor pentru Păturile Vulnerabile (UIP) Faza II”

 

     În temeiul  art. 4 alin. (1) lit. c) şi g), art. 5 din Legea Republicii Moldova  nr. 435-XVI din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă,  art.43 alin. (1) lit. g) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Acordului-cadru de împrumut întru realizarea proiectului de Construcţie a Locuinţelor pentru păturile socialmente vulnerabile II, semnat între Republica Moldova şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la 16 iunie 2012, al Legii nr.182 din 11 iulie 2012 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut întru realizarea proiectuluii de Construcţie a Locuinţelor pentru păturile socialmente vulnerabile II  , semnat între Republica Moldova şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei , întru realizarea proiectuluii de Construcţie a Locuinţelor pentru păturile socialmente vulnerabile II,urmărind scopul atragerii finanţării construcţiei apartamentelor din rnul Cantemir cu statut de locuinţă în regim social pentru păturile social- vulnerabile , Procesul Verbal al ședinței Comitetului de Supraveghere al Unității de Implementare  a Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II din 31.01.2019, examinând avizul comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte , Consiliul raional Cantemir

 

D E C I D E :

    01.Se modifică şi se completeză decizia nr.08/07-XXVI din 07.12.2017 Despre  modificarea şi completarea deciziei nr.06/02-XXVI din 27.07.2017 „Cu privire la participarea în cadrul Proiectului Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei F/P 1756(2011) de Construcţie a Locuinţelor pentru Păturile Vulnerabile (UIP) Faza II”  după cum urmează:

01.1.        Punctul 02 se modifică în următoarea redacţie:

Consiliul raional Cantemir se angajează să asigure partea de cofinanţare,  asumându-şi responsabilitatea pentru: aportul calculat la suma de 2479,2 mii lei (fără calculul  TVA), echivalentul de 121 767 Euro (42,6%),  din care :

     nefinanciară 1382,50 lei MD echivalentul  a 66 517 Euro inclusiv:

·         costul bunului imobil fiind de 1018,5 mii lei;

·         cheltuielile deja efectuate în sumă totală de 364,0 mii lei legate de  proiectarea lucrărilor, expertiza proiectului, inclusiv :

 - 312, 0 mii lei-lucrări de proiectare;

- 43,25 mii lei – serviciile de verificare a documentaţiei de proiect;

-  8, 75 mii lei – expertiza tehnică a obiectului;

-  8,33 mii lei – construcţia şi instalarea uşilor metalice.

şi financiară 1096,7 lei MD echivalentul a 55 250 Euro inclusiv :

achitat în 2019  suma    315,03 mii lei, echivalentul a 15 000 Euro

contributie adăugătoare

suma de 784 875 lei MD echivalentul a 40 250 Euro, inclusiv:

96 000 lei MD echivalentul a 4 900 Euro –lucrări de proiectare;

688 875 lei MD echivalentul a 35 350 Euro –lucrări suplimentare.

01.2. În Punctul 03 al deciziei  sintagma  „suma de 94 214 Euro” se substitute cu sintagma „suma de 164 214 Euro”.

 

    02.Decizia se aduce la cunoştinţa factorilor interesaţi şi publicului în termen de 10 zile prin expediere, înmânare, plasarea pe standul şi site-ul consiliului raional şi se publică în Registrul de Stat al actelor locale.

 

    03.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina  comisiei consultative de specialitate  finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte .      

 

   Președintele ședinței                                                                 ________________

              Avizat:

  Secretar al consiliului rational                                                  Ludmila Țurcanu

 Elaborat: Valeriu Mocanu_____________,

şef direcţie construcţie, gospodărie comunală,

dezvoltare locală şi regională

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.01/–XXVI                                                                                                       din 07.02.2019                                                                                                 or. Cantemir

 

            Cu privire la modificarea deciziei consiliului raional

 nr.01/01-XXVI din 20.08.2015,,Cu  privire  la  numărul de locuri

care revin fiecărui grup de consilieri  şi componenţa nominală a

    comisiilor  consultative de specialitate  în consiliul raional”

 

    În temeiul art.43 (2) din  Legea  privind  administraţia  publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale nr. 457-XV din 14.11.2003, Legii privind statutul alesului local nr. 768-XV din 02.02.2000, deciziei nr. 06/01-XXVI din 09.07.2015 „Despre hotărîrea judecătoriei Cantemir, dosarul nr. 3 -35/2015 din 25.06.2015 privind confirmarea legalităţii alegerii consiliului raional  şi validarea mandatelor de consilier în consiliul raional”, deciziei nr. 03/11-XXVI din 05.11.2015 „Despre aprobarea Regulamentului privind constituirea şi funcţionarea consiliului raional”, Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr.2046 din 03  ianuarie 2019, examinând  avizul  comisiei consultative de specialitate  drept, disciplină şi culte, Consiliul raional  

 

                                                                  D E C I D E :

 

01. Se aprobă modificările la numărul de locuri care revin fiecărui grup de consilieri şi componenţa nominală a comisiilor consultative de specialitate, după cum urmează:

           din componenţa  comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte se exclude numele, prenumele  dlui  Antoniu  Anatolie şi se include numele, prenumele dlui  Dubenco Andrei .

  

   02.Se stabileşte că comisia consultativă de specialitate din care face parte  consilierul nominalizat din decizia în cauză este pentru el  comisia consultativă de specialitate de bază.

 

  03.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor interesaţi şi publicului în termen de 10 zile.

 

 04.Controlul asupra executării deciziei prezente se pune în seama comisiei  consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 Preşedintele şedinţei                                                                       ______________________

     Avizat:

Secretar al consiliului  raional                                                           Ludmila Ţurcanu

Elaborat:Aparatul preşedintelui raionului

Ţurcanu Ludmila_______________

Anexa                                                                                                                                                        

 la decizia consiliului raional                                                                                                                                    

                                                                                                                                    nr.01/-XXVI din 07.02.2019

 

 

Notă informativă

cu privire la modificarea deciziei consiliului raional nr.01/01-XXVI  din 20.08.2015

,,Cu  privire  la  numărul de locuri care revin fiecărui grup de consilieri  şi componenţa

nominală a comisiilor  consultative de specialitate  în consiliul raional”

 

        În temeiul art.43 (2) din  Legea  privind  administraţia  publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale nr. 457-XV din 14.11.2003, Legii privind statutul alesului local nr. 768-XV din 02.02.2000, deciziei nr. 06/01-XXVI din 09.07.2015 „Despre hotărîrea judecătoriei Cantemir, dosarul nr. 3 -35/2015 din 25.06.2015 privind confirmarea legalităţii alegerii consiliului raional  şi validarea mandatelor de consilier în consiliul raional”,    Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2046 din  03 ianuarie   2019 ,a  fost ridica mandatul de consilier raional dlui Antoniu Anatolie  şi atribuit  mandatul  de consilier în Consiliul raional Cantemir candidatului  supleant  dlui Dubenco Andrei,  de pe lista  Partidului Democrat  din Moldova.

             În acest context intervine necesitatea modificării deciziei sus-menţionate.

 

Secretar al consiliului raional                                                                       Ludmila Ţurcanu

Republica Moldova                                                                Республика Молдова

Consiliul Raional                                                          Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z IE

nr.01/-XXVI                                                                                      din  07.02.2019

or. Cantemir

 

           Cu privire la aderarea Consiliului Raional

Cantemir  la Asociaţia ,, Euroregiunea Siret-Prut-Nistru”

 

 

       În conformitate cu art.10 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15.10.1985 şi ratificată prin Hotărîrea Parlamentului nr.1253-XIII din 16.06.1977 , în temeiul art. 42,alin. (1), lit.t) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006 , examinând, avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte,comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii ,Consiliul Raional  

                                          

                                                           D e c i d e :

 

01.Se  aderă Consiliul Raional Cantemir la Asociaţia ,,Euroregiunea Siret-Prut-Nistru”, care este o formă de conlucrare a administraţiilor publice din România şi Republica Moldova.

      

02.Se garantează alocarea surselor financiare pentru plata cotizaţiei de membru la bugetul  Asociaţiei  ,,Euroregiunea Siret-Prut-Nistru”, pentru anul 2019 conform calculului 0,05 eurocent pentru fiecare locuitor al raionului Cantemir, Republica Moldova, la cursul valutar la momentul achitării.

 

03.Se împuterniceşte Preşedintele Raionului Cantemir, domnul Andrei Ciobanu să depună cererea de  aderare către Preşedintele Asociaţiei ,,Euroregiunea Siret-Prut-Nistru, domnului  TOADER Bogdan Andrei, privind aderarea Consiliului Raional Cantemir la Asociaţia ,,Euroregiunea Siret-Prut-Nistru”.

 

04.Decizia se expediază factorilor interesaţi, se plasează pe panoul informativ, şe publică pe pagina web a consiliului raional şi în Registrul de Stat al actelor locale  în termen de 10 zile . 

 

05.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina  comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte,comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii

 

Preşedintele şedinţei                                                                   _____________________                                                                            

  Avizat:

Secretar al consiliului raional                                                  Ludmila Turcanu

Elaborat: Ludmila Ţurcanu,

secretar al consiliului raional__________

Coordonat: Veaceslav Cozma,

Şef direcţie finanţe________________ 

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

                                                               

D E C I Z I E

nr. 01/ -XXVI                                                                                                        din 07.02.2019                                                                                                             

or. Cantemir

 

        Cu privire la modificarea şi completarea deciziei nr.09/17-XXVI

 din 06.12.2018 ,,Cu privire la cererea cetăţenei Biscup Galina,

 domiciliată mun.Chişinău, str. Burebista 66/4, ap.21 ,

despre procurarea casei de locuit din satul Pleşeni,

 proprietate privată a unităţii administrativ-teritorială

de nivelul II Cantemir”

 

       În temeiul art.43, alineatul 1, lit. e ) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Legii privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI din 28.12.2006 ,  Codului Civil al Republicii Moldova nr.1107 din 06.06.2002 ,  examinând avizele  comisiei consultative  de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii,  Consiliul Raional

 

D E C I D E:

      01.Se modifică  şi se completează decizia consiliului raional  nr.09/17-XXVI din 06.12.2018 ,,Cu privire la cererea cetăţenei Biscup Galina, domiciliată mun.Chişinău, str. Burebista 66/4, ap.21 ,

despre procurarea casei de locuit din satul Pleşeni, proprietate privată a unităţii administrativ-teritorială  de nivelul II Cantemir”, după cum urmează:

În pt. 03 după sintagma  ,,Se înstrăinează 1/2 din casa de locuit “   se include sindagma   ,, şi 1/2 cotă-parte din terenul pentru construcţii, nr. cadastral 214220.264”.

   

02.Despre executarea deciziei date consiliul raional va fi informat la şedinţa ordinară din trimestrul I, anul 2019.

  03.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor interesaţi şi publicului prin expediere , înmânare şi  afişare pe stand, publicare pe  pagina web a consiliului raional şi în Registrul de stat al actelor locale în termenii stabiliţi de legislaţie.

      04.Controlul îndeplinirii deciziei date se pune în seama comisiei  consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

Preşedintele şedinţei                                                                      _____________________                                                           

    Avizat:

 Secretar al consiliului raional                                                       Ludmila Ţurcanu

Elaborat:Aparatul preşedintelui raionului

Ţurcanu Ludmila_______________

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin