Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Plan activitati, februarie 2019

Plan activitati, februarie 2019 imprimare

04.02.2019     603 

                                                                                                  Aprobat :

                                                                                            Andrei Ciobanu

                                                                                    preşedintele raionului Cantemir

                                                                                     „01”februarie”, 2019

 

G R A F I C U L

acţiunilor de nivel raional, planificate pentru luna februarie, 2019.

 

Nr. d/o

Data desfăşurării acţiunii

Tipul acţiunii

Locul desfăşurării

Responsabil de organizarea acţiunii

Notă

1

2

3

4

5

6

1

01.02.2019

Evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici din aparatul preşedintelui raionului şi subdiviziunile Consiliului raional

Consiliul raional

A.Ciobanu;

conducătorii entităţilor publice

 

2

01.02.2019

Sesiuni de lectură: Campania de promovare a cititului împreună

Biblioteca publică

A.Nechit

 

3

04.02.2019

Şedinţa operativă a preşedintelui raionului cu conducătorii serviciilor decentralizate şi desconcentrate, conducători de instituţii publice.

Sala de şedinţe et. II

Ora 09.00

A. Ciobanu

 

4

05.02.2019

Inspecţia financiară pentru instituţiile de învăţămînt din raion

Sala de şedinţe et. II

T.Manoli

 

5

06.02.2019

Instruirea continuă a  lucrătorilor sociali comunitari din r. Cantemir.

Sala de şedinţe et.II,  ora 9.00

V. Munteanu

 

6

07.02.2019

Şedinţele comisiilor consultative de specialitate:

-Finanţe,buget,activităţi economico-financiare;

-Drept, disciplină şi culte.

Sala de şedinţe et.II, 

9.30

A.Ciobanu

L.Ţurcanu

V.Balan

 

7

07.02.2019

Şedinţa extraordinară a Consiliului raional

Sala de şedinţe et. V

A.Ciobanu

L.Ţurcanu

V.Balan

 

8

08.02.2019

Seminar organizat primari  secretari şi contabili-şefi

Sala de şedinţe et. II, ora 10.00

V.Balan

 

9

08.02.2019

Activul lucrătorilor  din cultură .Raportul de activitate a Serviciului Cultură şi Turism pe anul 2018.

Casa raională de cultură, ora 09.00

 

S. Toderici

 

                       

 

10

08.02.2019

Darea de seamă privind rezultatele activităţii subdiviziunilor Consiliului raional

Sala de şedinţe et. II, ora 14.00

Vicepreşedinţii raionului;

Conducătorii subdiviziunilor

 

11

09.02.2019

Şedinţă de darea de seamă a DCGCDLR pentru anul de activitate 2018.

Sala de şedinţe et. II , ora 15.00

A.Bazilevici

V.Mocanu

 

 

 

12

12.02.2019

Şedinţă de darea de seamă a DF pentru anul de activitate 2018.

Sala de şedinţe et.II, ora 14.00

V.Cozma

A.Ciobanu

 

13

13.02.2019

Şedinţa Consiliului olimpic raional al DGÎ.

Sala de şedinţe et. V

Ora 09.00

T.Manoli

 

14

13.02.2019

Şedinţă de darea de seamă a aparatului preşedintelui raionului pentru anul de activitate 2018.

Sala de şedinţe et.II, ora 15.00

A.Ciobanu

 

15

14.02.2019

Supervizarea  asistenţilor sociali comunitari din r. Cantemir.

Sala de şedinşe et. II, ora 09.00

V. Munteanu

 

16

14.02.2019

Şedinţă de darea de seamă a DAERF pentru anul de activitate 2018.

Sala de şedinţe et. II, ora 10.00

L.Vîlcu

A.Bazilevici

 

17

14.02.2019

Şedinţă de darea de seamă a DASPF pentru anul de activitate 2018.

Sala de şedinţe et. II

Ora.14.00

V.Munteanu

S.Butuc

 

18

14.02.2019

Recital de poezie  ,,Grigore Vieru – poietul nemuririi noastre”.

Biblioteca publică , ora 14.00

 S. Toderici

 

19

15.02.2019

Şedinţa ordinară cu managerii şcolari.

Sala de şedinţe et. V

Ora 09.00

T.Manoli

 

20

15.02.2019

Concurs internaţional ,,Bravo-Bravisimo”

Casa raională de Cultură, ora 16.00

S. Toderici

 

                       

 

21

17.02.2019

Ora muzicală,,Stîrcea Alexei-compozitor şi profesor”, 100 ani de la naştere

Biblioteca publică

A.Nechit

 

22

18, 22.    02.2019

Supervizarea  lucrătorilor sociali comunitari din r. Cantemir.

Sala de şedinţe et.II,  ora 9.00

V. Munteanu

 

23

19,20,21

02.2019

Supervizarea  asistenţilor sociali comunitari din r. Cantemir.

Sala de şedinşe et. II, ora 09.00

V. Munteanu

 

24

22.02.2019

Şedinţa Consiliului de administrarţie al DGÎ

Sala de şedinţe et. V, ora 14.00

T.Manoli

 

25

27.02.2019

Întrunirea asistenţilor sociali comunitari.

Sala de şedinşe et. II, ora 09.00

V. Munteanu

 

         

 

         

 

 

 

Şef serviciu administraţie publică                      Victoria BalanPlasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin