Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Informatie activitatea Comisiilor Consiliului raional, 2018

Informatie activitatea Comisiilor Consiliului raional, 2018 imprimare

04.02.2019     563 

Informaţie despre activitatea pe parcursul anului 2018 a comisiilor,                                                                                                                                                             instituite de Consiliul raional Cantemir şi preşedintele raionului pentru legislatura XXVI.

Nr.or

Denumirea comisiei

Actul administrativ

 prin care a fost

creată comisia

Data întrunirii

 în şedinţă a comisiei

Numărul de  Hotărîri adoptate

Preşedintele comisiei

Secretarul comisiei

1.

Comisia raională pentru combaterea traficului de fiinţe umane.

Decizia

nr.02/24-XXVI

din 24.09.2015

modificată prin Decizia

nr.02/13-XXVI

din 24.03.2016

04.04.2018

4

Butuc Sergiu,

vicepreşedinte al raionului

Specialist principal, direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei

2.

Comisia raională pentru organizarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate.

Decizia

nr.03/10-XXVI

din 05.11.2015

26.03.2018

1

Dimcea Ion, vicepreşedinte al raionului

Specialist principal, direcţia CGCDLR

3.

Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de conducători ai subdiviziunilor Consiliului raional

Decizia

nr.02/13-XXVI

din 04.09.2015

16.11.2018

1

Ciobanu Andrei, preşedintele raionului

Specialist principa, aparatul preşedintelui raionului

4.

Comisia pentru Situaţii Excepţionale a raionului Cantemir

Decizia

nr.02/14-XXVI

din 24.09.2015

29.03.18,

22.05.2018,

25.06.2018,

27.09.2018

9

Ciobanu Andrei, preşedintele raionului

Domenco Ion, specialist, aparatul preşedintelui raionului

5.

Consiliul raional de menţinere a ordinii publice, asigurarea securităţii şi apărarea drepturilor cetăţenilor

Decizia

 nr.02/15-XXVI

din 24.09.2015

06.07.2018

1

Ciobanu Andrei, preşedintele raionului

Specialist principal, aparatul preşedintelui raionului

6.

Consiliul Economic pe lîngă preşedintele raionului

Decizia

nr.02/16-XXVI

din 24.09.2015

0

0

Bazilevici Anatolie, vicepreşedinte al raionului

Specialist principal, direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare.

7.

Comisia raională pentru monitorizarea restanţelor la buget şi combaterea evaziunilor fiscale

Decizia

nr.02/17-XXVI

din 24.09.2015

0

0

Ciobanu Andrei, preşedintele raionului

Cozma Veaceslav, şef direcţia finanţe

8

Consiliul arhitectural-urbanistic al raionului.

Decizia

nr.02/18-XXVI

din 24.09.2015

0

0

Ciobanu Andrei, preşedintele raionului

Banicov Valeriu, arhitect-şef al raionului

9.

Comisia raională pentru protecţia consumatorului

Decizia

nr.02/19-XXVI

din 24.09.2015

0

0

Bazilevici Anatolie, vicepreşedinte al raionului

Specialist principal, aparatul preşedintelui raionului

10.

Comisia raională pentru recepţionarea şi repartizarea ajutoarelor

Decizia

nr.02/19-XXVI

din 24.09.2015

0

0

Bazilevici Anatolie, vicepreşedinte al raionului

Specialist principal, aparatul preşedintelui raionului

11.

Comisia raională pentru asigurarea securităţii alimentare a populaţiei, monitorizarea procesului de achiziţionare a grîului alimentar şi de asigurare a necesităţilor populaţiei cu pîine.

Decizia

nr.02/21-XXVI

din 24.09.2015

0

0

Bazilevici Anatolie, vicepreşedinte al raionului

Larisa Vîlcu, şef diecţie agricultură, economie şi relaţii funciare

12.

Comisia de licitaţie a bunurilor

Decizia

nr.02/22-XXVI

din 24.09.2015

16

16

Bazilevici Anatolie, vicepreşedinte al raionului

Specialist principal, aparatul preşedintelui raionului

13.

Comisia raională extraordinară de sănătate publică

Decizia

nr.02/23-XXVI

din 24.09.2015

03.04.2018

22.05.2018

11.09.2018

30.10.2018

4

Butuc Sergiu,

vicepreşedinte al raionului

Balan Victoria, şef serviciu administraţie publică

14.

Consiliul administrativ al IMSP Spitalul raional Cantemir

Decizia

nr.02/26-XXVI

din 24.09.2015

19.02.2018

19.06.2018

03.07.2018

12.09.2018

02.11.2018

8

4

3

2

2

Ciobanu Andrei, preşedintele raionului

Mihăiescu Iurie, director al IMSP  Spitalul Raional

15.

Consiliul administrativ al IMSP Centru de Sănătate Cantemir

Decizia

nr.02/27-XXVI

din 24.09.2015

26.02.2018

30.05.2018

28.12.2018

3

Butuc Sergiu, vicepreşedinte al raionului

Hîţu Olga,  şef IMSP Centru de Sănătate Cantemir

16.

Consiliul administrativ al IMSP Centru de Sănătate Baimaclia

Decizia

nr.02/28-XXVI

din 24.09.2015

21.02.2018

30.05.2018

28.12.2018

12

2

3

Butuc Sergiu, vicepreşedinte al raionului

Olteanu Elena, director al IMSP Centru de Sănătate Baimaclia

17.

Consiliul administrativ al IMSP Centru de Sănătate Cociulia

Decizia

nr.02/29-XXVI

din 24.09.2015

17.02.2018

01.04.2018

12.08.2018

28.12.2018

18

Butuc Sergiu,

vicepreşedinte al raionului

Putregai Maia, director al IMSP Centru de Sănătate Cociulia

18.

Consiliul administrativ al IMSP Centru de Sănătate Ciobalaccia

Decizia

nr.02/30-XXVI

din 24.09.2015

21.02.2018

 

12

Butuc Sergiu,

vicepreşedinte al raionului

Corober Ecaterina, director al IMSP Centru de Sănătate Ciobalaccia

19

Consiliul administrativ al IMSP Centru de Sănătate Goteşti

Decizia

nr.02/31-XXVI

din 24.09.2015

26.02.2018

01.04.2018

28.12.2018

 

4

1

2

Butuc Sergiu,

vicepreşedinte al raionului

Carabeşchi Mihail, director al IMSP Centru de Sănătate Goteşti

20

Consiliul teritorial de apărare

Decizia

nr.02/34-XXVI

din 24.09.2015

0

0

Ciobanu Andrei, preşedintele raionului

 

21

Comisia raională de privatizare a fondului de locuinţe .

Decizia

nr.01/18-XXVI

din 20.08.2015

27.02.2018

22.03.2018

10.09.2018

19.11.2018

4

Ciobanu Andrei, preşedintele raionului

Manole Gheorghe, specialist principal, aparatul preşedintelui raionului

22

Comisiei pentru protecția persoanelor aflate în situații de  dificultate

Decizia

06/01 – XXVI din 10.08.2018

22.11.2018

11.12.2018

 

54 avize

Butuc Sergiu,

vicepreşedinte al raionului

Coşer Natalia, specialist, direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei şi copilului

23

Comisia pentru protecţia copilului aflat în dificultate

Decizia

nr.05/21-XXVI

din 29.09.2016

13 şedinţe

241 avize

Butuc Sergiu,

vicepreşedinte al raionului

specialist principal, direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei

24

Consiliul de administraţie al Întreprinderii Municipale,,Biroul de Proiectări şi Producere pe lîngă Consiliul Raional Cantemir.

Decizia

nr.07/24-XXVI

din 27.09.2018

0

0

Bazilevici Anatolie, vicepreşedinte al raionului

Arhitect-şef , aparatul preşedintelui raionului

25

Comisia specială  privind restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensaţii personelor supuse represiunilor politice

Dispoziţia                     nr. 104-A

din 29.09.2015

10.07.2018

25.09.2018

09.11.2018

3

Ciobanu Andrei, preşedintele raionului

Cozma Veaceslav, şef direcţia finanţe

 

Şef  Serviciu Administraţie Publică                                      Victoria BalanPlasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin