Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Raport, transparenta in procesul decizional, activitatea Consiliului raional in 2018

Raport, transparenta in procesul decizional, activitatea Consiliului raional in 2018 imprimare

30.01.2019     628 

 

Raport

privind transparenţa în procesul decizional a activităţii                                                             Consiliul raional Cantemir în anul 2018.

 

         Pe parcursul anului 2018 s-au organizat şi desfăşurat zece şedinţe publice ale Consiliului raional Cantemir, din ele patru ordinare(22.03.2018; 28.06.2018; 27.09.2018; 06.12.2018) şi şase extraordinare (25.01.2018; 08.05.2018; 11.05.2018: 10.08.2018,11.10.2018,21.12.2018). În perioada de referinţă s-au elaborat 150 proiecte de decizii şi s-au adoptat 148 decizii. Au fost plasate pe pagina web  a Consiliului raional 4 proiecte de decizii pentru consultare publică şi a fost asigurat acces necondiţionat la informaţie prin expunerea a 68 proiecte decizii pentru interes public pe pagina web şi mai multe pe panourile de informare. Alte surse de informare  au reflectat 17 materiale ale şedinţelor Consiliului raional Cantemir, respectiv 15 pe paginile PPI ,,Cuvîntul Liber” şi 2 ale PPI ,,Adevărul Moldovei”,  alte 65 materiale au reflectat subiecte importante ale activităţii instituţiilor publice ale raionului în sursele nominalizate.

              Denumirea indicatorilor

Valoarea indicatorilor

 

Procesul de elaborare a deciziilor

 

1

Numărul deciziilor elaborate în perioada de raportare

150 decizii

 

2

Numărul deciziilor adoptate în perioada de raportare

148 decizii

 

3

Numărul proiectelor de decizii consultate( din numărul deciziilor adoptate)

68 decizie

 

4

Numărul deciziilor adoptate în regim de urgenţă cu respectarea aliniatului 2 din atricolul 14 din Legea nr.239- XVI

0 decizii

 

5

Numărul întrunirilor consultative(audieri publice, dezbateri, şedinţe ale grupurilor de lucru etc.) desfăşurate de autoritatea administraţiei publice locale. 

3

 

6

Numărul participanţilor la întrunirile consultative (audieri publice, dezbateri, şedinţe ale grupurilor de lucru )etc.

76

 

7

Numărul recomandărilor

recepţionate

acceptate

7.1

Cetăţeni

0

0

7.2

Asociaţii obşteşti

0

0

7.3

Sindicate

0

0

7.4

Asociaţii de patronat

0

0

7.5

Partide şi alte organizaţii social-politice 

0

0

7.6

Mijloace de informare în masă

0

0

7.7

Reprezentanţi ai mediului de afaceri

0

0

7.8

Parteneri de dezvoltare

3

2

7.9

Alte părţi interesate

0

0

           

 

 

Şef serviciu administraţie publică          Victoria Balan                                                                                                               Tel; (273) 23160

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin