Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Sedinta CSE, 27.09.18

Sedinta CSE, 27.09.18 imprimare

04.10.2018     714 

Republica Moldova                                           Pеспублика Молдова

Consiliul Raional  Cantemir                    Районный Совет Кантемир

                                           

                                                                                                                                                                                                                                                        

  COMISIA PENTRU SITUAŢII EXCEPŢIONALE A RAIONULUI CANTEMIR

                                                      DECIZIE

 din 27.09.2018                                                                 nr. 1   

Cu privire la situaţia epizootică nefavorabilă

privind răspândirea Pestei Porcine Africane

 şi măsurile  de prevenire și combatere a acesteia

În  temeiul art.52 , alineatul  (3),  art.53,  alineatul (1), litera „m”, art. 54  aliniatul (1) din  Legea privind  administraţia publică locală nr. 436 –XVI   din 28.12.2006, Legii „Cu privire la protecţia civilă” nr.271-XIII din 09.11.1994, Dispoziției Prim-Ministrului Republicii Moldova, Pavel Filip, nr.1 din 21 septembrie 2018 Cu privire la măsurile de profilaxie, combatere și eradicare a pestei porcine africane,  în conformitate cu prevederile  Hotărârii Guvernului nr. 1115 din 07.10.2016 „Cu privire la unele măsuri de prevenire a introducerii pestei porcine africane” și a Ordinului ANSA nr. 413 din 06.12.2017 „Cu privire la aplicarea măsurilor speciale de protecție împotriva introducerii și răspândirii pestei porcine africane pe teritoriul Republicii Moldova” și a celor 14 focare active de PPA pe teritoriul R. Moldova și examinând raportul prezentat la ședință de către Serghei Secrieru, șeful subdiviziunii teritoriale Cantemir pentru Siguranța Alimentelor, Comisia pentru Situații Excepționale constată că Pesta Porcină se răspândește foarte repede, aceasta poate avea consecințe grave pentru economie. Virusul poate afecta industrii întregi-de la creşterea porcinelor până la cultivarea furajelor, de aceea ANSA atrage o atenție sporită acestui pericol, prin încercarea de izolare a focarelor existente și prevenirea apariției altor focare noi. În context menționăm că încă din anul 2016, a fost elaborat un plan de măsuri bine definit privind prevenirea răspândirii pestei porcine africane pe teritoriul Republicii Moldova. Din păcate, însă, la fiecare caz depistat de PPA motivul a fost transmiterea virusului către animale din resturile produselor infectate aduse din Ucraina și transmiterea virusului de la animalele din fauna sălbatică provenite din Romania și Ucraina. Putem constata, deci, că anume iresponsabilitatea, gradul redus de conștientizare de către populație a pericolului acestei maladii, nivelul scăzut de cultură sanitaro-igienică, lucrul neeficient al punctelor vamale și numărul sporit de animale sălbatice (mistreți, șacali și vulpi) au condus la situația actuală.

Reieşind din cele expuse şi în scopul prevenirii apariției PPA pe teritoriul raionului Cantemir, Comisia pentru Situații Excepționale Cantemir,

   DECIDE:

1. Se ia act  de  informaţia  prezentată  de  dl Secrieru Serghei, șeful Subdiviziunii Teritoriale pentru Siguranța Alimentelor Cantemir, despre situaţia epizootică nefavorabilă privind răspîndirea PPA în R. Moldova și prevenirea acesteia pe teritoriul raionului Cantemir.

2. Primarilor comunelor  şi satelor  din raionul Cantemir  li se recomandă să întreprindă următoarele măsuri de biosecuritate:

2.1 Amenajarea cimitirelor pentru animale și a gropilor Bekary;

2.2 Neadmiterea circulației libere a animalelor din specia suine pe pajiști și alte teritorii în afara spațiilor din ferme autorizate;

2.3 Combaterea comerțului stradal neautorizat;         

2.4 Identificarea resurselor umane, financiare și materiale pentru aplicarea măsurilor  de combatere și eradicare a focarelor de PPA;

2.5 Organizarea campaniilor de informare a deținătorilor de animale despre obligativitatea crotalierii porcinelor, precum și de combatere a focarelor de PPA;

2.6 În scopul eradicării și prevenirii răspîndirii PPA, sacrificarea și distrugerea tuturor porcilor din satele în care s-au depistat trei și mai multe focare de pestă porcină africană;    

2.7 Instituirea punctelor de dezinfecție pe drumurile publice, la intrarea și ieșirea din localitățile unde evoluează focare de PPA.                                                              

3. Reprezentanții Moldsilva, ocolul silvic Baimaclia și ocolul silvic Cociulia vor asigura:

3.1 Supravegherea stării de sănătate a efectivelor de mistreți care habiteaza sau tranzitează prin regiunile forestiere;

3.2 Inspectarea domeniilor din gestiune în scopul depistării cadavrelor de mistreți.

4.   Inspectoratul de poliție Cantemir va asigura :           

4.1  Identificarea și tragerea la răspundere a persoanelor care încalcă prevederile actelor normative naționale privind transportarea animalelor;                                                                                                                                                      4.2  Combaterea comerțului stradal neautorizat;

4.3 Identificare exploatațiilor unde sunt întreținuți mistreți în captivitate și stabilirea legalității funcționării acestora.

  5. Medicii veterinari de liberă practică subcontractați de ANSA vor petrece măsurile strategice conform programului pe anul 2018 și anume:

- vor preleva probe de sânge de la porcinele din gospodăriile individuale,cât și comerciale.

6. DRSA Cantemir va efectua următoarele acțiuni:

6.1 Controale la fermele de porcine din raion;

6.2 Instruirea fermierilor și personalului angajat în fermele de porcine;

6.3 Controale inopinate la târgurile de animale din raion;

6.5            Distribuirea de materiale informative şi postere în toate localităţiile din raion;

6.5 Controlul și expertiza cărnii de porc în unitățile comerciale;

6.6 Supravegherea bolii prin examene de laborator, prin recoltarea de probe de la porcii mistreţi vânaţi, accidentaţi sau găsiţi morţi, conform programului stabilit de ANSA;

6.7 Prelevarea probelor de la misreții vânați pentru examenul de laborator;

6.8.Organizarea în comun cu organele intersectoriale (Serviciul Situații Excepționale, Inspectoratul de Poliție, Poliția de Frontieră,  APL) a unui seminar privind riscul PPA și modalitatea de prevenire și combatere a acesteia.

7. Inspectoratul General al Poliției de Frontieră va îndeplini :

7.1 Monitorizarea situației din zona de responsabilitate privind  migrația mistreților și altor animale purtătoare a virusului de PPA, prin intermediul unor grupe special create în acest sens, care vor fi dotate cu echipamentul reaspectiv;

7.2 Realizarea complexului de măsuri orientate spre diminuarea și/sau excluderea migrației mistreților din țările vecine spre R. Moldova prin crearea discomfortului și unui habitat nefavorabil pe teritoriile aferente frontierei de stat.

2.Controlul asupra executării prezentei decizii mi-l asum.

 

Preşedintele CSE,

preşedintele raionului           semnat                                                   Andrei CIOBANU

 

Ex.I.Domenco, tel 0273-2-23-36Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin