Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Sedinta Consiliului raional

Sedinta Consiliului raional imprimare

04.04.2018     914 

     BILANȚURI, REALIZĂRI ȘI NOI OBIECTIVE

Sedința ordinară a Consiliului raional Cantemir din 22 martie curent a pus în discuție activitatea președintelui raionului și a subdiviziunilor Consiliului raional în anul 2017, trasând noi sarcini pentru anul 2018.

După ce președintele raionului, Andrei Ciobanu a prezentat darea de seamă a activității pe parcursul anului trecut, , care a fost orientată la executarea deciziei Consiliului raional Cu privire la strategia de dezvoltare socio-economică a raionului pentru anii 2016-2020, transpuneri în fapt a obiectivelor propuse, ce reies din hotărârile organelor ierarhic superioare, a administrației centrale, a trecut în revistă realizăriel, dar și problemele cu care s-a confruntat în această perioadă, rapoartele succinte ale vicepreședinților Ion Dimcea, Sergiu Butuc și Antolie Bazilevici la aceeași temă, raportorul și coraportorii săi au răspuns la întrebările parvenite din partea consilierilor. În proiectul de decizie asupra chestiunii examinate, au fost stabilite sarcinile prioritare pentru a.c. pentru președintele și vicepreședinții raionului, conducătorii subdiviziunilor Consiliului raional:realizarea prevederilor deciziilor Cu privire la aprobarea bugetului raional Cantemir în lectura a doua pentru a.2018, executarea acestuia cu cel puțin 100%;adoptarea  măsurilor pentru asigurarea executării în termenii stabiliți a deciziilor Consiliului raional; asigurarea transparenței în procesul decizional; realizarea obiectivelor economico-sociale pentru a.c.-implementarea proiectului reprofilării podului feroviar Cantemir-Fălciu; finalizarea proiectului de renovare a edificiului Spitalului raional ș.a. În aceeași decizie sunt stipulate sarcini concrete pentru fiecare subdiviziune a Consiliului, eforturile comune ale cărora vor contribui la îndeplinirea celor schițate. Precum avea să menționeze președintele ședinței, Dumitru Jelev, aceeași decizie stipulează ca la fiecare ședință ordinară să fie examinat mersul executării decizilor adoptate anterior, a deciziilor cu termen de control, despre executarea prezentei decizii informația urmând a fi adusă la cunoștința consilierilor și persoanelor interesate în trimestrul I a.2019.

 Un alt set de chestiuni examinate au vizat domeniul sănătății, asistenței sociale și protecția familiei, inclusiv-programul teritorial pentru implementarea obiectivelor privind Apa și Sănătatea în raionul Cantemir până în anul 2025, încorporarea în rândurile Forțelor Armate ale RM, privatizarea fondului locativ ș.a., asupra cărora au fost adoptate deciziile corespunzătoare. Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin