Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Raport transparenta, CR Cantemir, a.2017

Raport transparenta, CR Cantemir, a.2017 imprimare

19.02.2018     946 

Raport

privind transparenţa în procesul decizional a activităţii                                                             Consiliul raional Cantemir în anul 2017.

 

         Pe parcursul anului 2017 s-au organizat şi desfăşurat opt şedinţe publice ale Consiliului raional Cantemir, din ele patru ordinare(23.03.2017; 22.06.2017; 28.09.2017; 07.12.2017) şi patru extraordinare (26.01.2017; 27.04.2017; 11.08.2017: 27.07.2017). În perioada de referinţă s-au elaborat 196 proiecte de decizii şi s-au adoptat 194 decizii. Au fost plasate pe pagina web  a Consiliului raional 138 proiecte de decizii pentru consultare publică şi a fost asigurat acces necondiţionat la informaţie prin expunerea a101 decizii pentru interes public pe pagina web şi mai multe pe panourile de informare. Alte surse de informare  au reflectat 8 materiale ale şedinţelor Consiliului raional Cantemir, respectiv 5 pe paginile PPI ,,Cuvîntul Liber” şi 3 ale PPI ,,Gazeta de Sud”,  alte 17 materiale au reflectat subiecte importante ale activităţii instituţiilor publice ale raionului în sursele nominalizate.

              Denumirea indicatorilor

Valoarea indicatorilor

 

Procesul de elaborare a deciziilor

 

1

Numărul deciziiloe elaborate în perioada de raportare

196 decizii

 

2

Numărul deciziiloe adoptate în perioada de raportare

194 decizii

 

3

Numărul proiectelor de decizii consultate( din numărul deciziilor adoptate)

134 decizie

 

4

Numărul deciziiloe adoptate în regim de urgenţă cu respectarea aliniatului 2 din atricolul 14 din Legea nr.239- XVI

0 decizii

 

5

Numărul întrunirilor consultative(audieri publice, dezbateri, şedinţe ale grupurilor de lucru etc.) desfăşurate de autoritatea administraţiei publice locale. 

2

 

6

Numărul participanţilor la întrunirile consultative (audieri publice, dezbateri, şedinţe ale grupurilor de lucru )etc.

14

 

7

Numărul recomandărilor

recepţionate

acceptate

7.1

Cetăţeni

0

0

7.2

Asociaţii obşteşti

0

0

7.3

Sindicate

0

0

7.4

Asociaţii de patronat

0

0

7.5

Partide şi alte organizaţii social-politice 

0

0

7.6

Mijloace de informare în masă

0

0

7.7

Reprezentanţi ai mediului de afaceri

0

0

7.8

Parteneri de dezvoltare

7

7

7.9

Alte părţi interesate

0

0

           

 

 

Serviciu administraţie publică                                                                                                                         Tel; (273) 223160Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin