Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Sedinta regionala, Ministerul Educatiei, Culturii si Cercetarii

Sedinta regionala, Ministerul Educatiei, Culturii si Cercetarii imprimare

16.02.2018     1106 

EFICIENȚĂ ȘI DEBIROCRATIZARE ÎN SISTEMUL EDUCAȚIONAL

 Conform unui plan bine chibzuit, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC)desfășoară ședințe regionale de informare privind aplicarea documentelor

MECC de eficientizare și debirocratizare a învățământului general. Recent, o atare sedință a avut la Cantemir, la care au participat angajați ai direcțiilor de învățământ, manageri, cadre didactice din raioanele Cantemir, Cahul, Leova și Cimișlia.Moderatorul Valentin Crudu, șef Direcție Învățământ General MECC, a reiterat intenția MECC de a implementa măsurile de remediere a situației în domeniul educației, axate pe 5 aspecte:reforma curriculară; debirocratizarea procesului de raportare; repartizarea normei didactice; reevaluarea procesului de optimizare a școlilor; asigurarea mijloacelor financiare pentru cursurile de formare continuă.În acest scop, a fost elaborat și aprobat noul Concept de dezvoltare a Curriculumului Național din învățământul primar, gimnazial și liceal, care prevede reducerea numărului de ore și de discipline școlare obligatorii în învățământul liceal; includerea în Planul de învățământ a compartimentului-Extensii curriculare ce prevăd studierea la un nivel avansat a disciplinelor de profil;reconceptualizarea statutului (rolului și funcțiilor) disciplinelor opționale și mărirea cotei acestora în planurile de învățământ, pentru diversificarea ofertelor educaționale și asigurarea la maximum a intereselor și oportunităților elevilor, determinând traseul individual de formare;excluderea temelor pentru acasă pentru elevii din învățământul primar; excluderea evaluării prin note și introducerea evaluării prin descriptori la disciplinele din învățământul gimnazial (educația muzicală, educația plastică și tehnologică);excluderea evaluării prin note și a normativelor obligatorii la disciplina educație fizică, în învățământul gimnazial; reconceptualizarea unor discipline școlare, atribuindu-le valențe formative prioritare ș.a.  În ceea ce privește debirocratizarea procesului de raportare a informației în învățământul general și ca urmare a desfășurării consultărilor publice, cu participarea reprezentanților comunității educaționale din 20 raioane și municipii, a fost elaborat și aprobat Nomenclatorul tipurilor de documentație școlară și rapoarte în învățământul general, care prevede reducerea acesteia cu cca 36%.Totodată, a fost aprobată Metodologia privind repartizarea timpului de muncă a personalului didactic din învățământul general,

 

 O altă decizie importantă a fost instituirea moratoriului pe procesul de optimizare a instituțiilor de învățământ general. În consecință, au fost stabiliți indicatorii cu privire la impactul socio-economic asupra elevilor, părinților, cadrelor didactice și asupra localităților implicate în reforma rețelei școlare pentru perioada 2010-2017. Astfel, ca urmare a unei evaluări minuțioase, vor fi redeschise unele instituții de învățământ, din raioanele Hâncești, Soroca, Orhei ș.a.MECC a identificat 17 mln.lei pentru domeniul formării continue a cadrelor didactice din învățământul școlar. Deja în a.c.cca 16 mii de cadre didactice vor beneficia de aceste cursuri în Centrele de Formare Continuă, aprobate de MECC. Reprezentanții MECC au dat răspuns la întrebările parvenite din sală. La ședință au participat și au luat cuvântul vicepreședintele raionului, Ion Dimcea, șefa direcției învățământ, Lilia Cebotaru.

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin