Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Sedinta extraodinara a Consiliului raional

Sedinta extraodinara a Consiliului raional imprimare

29.01.2018     1061 

       ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ

 Convocat în ședință extraordinară, la 25 ianuarie curent, Consiliul raional Cantemir a examinat și adoptat decizii asupra unui șir de chestiuni. Astfel, la chestiunea Cu privire la  corelarea deciziei nr.08/04-XXVI din 07.12.2017 privind aprobarea  bugetului  local de nivelul II în lectura a doua pe anul 2018 cu Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr.289 din 15.12.2017, raportorul, vaceslav Cozma, șeful Direcției Finanțe a menționat că, în conformitate cu prevederile Legii menţionate au fost modificate relaţiile interbugetare şi suplimentate transferurile cu destinaţie specială pentru finanţarea învăţământului pe anul 2018 în sumă de 200,0 mii lei. Aceste transferuri de la bugetul de stat către bugetul raional sunt destinate pentru cheltuieli capitale-finalizarea gazificării gimnaziului                                                 „ Vasile Pârvan” din comuna Goteşti, proiectul de decizie asupra acestei probleme fiind aprobat de către consilieri în unanimitate.

 O altă chestiune de importanță vitală din ordinea de zi, avea să sublinieze președintele ședinței, Ștefan Zaharia, a fost cea Cu privire la executarea bugetului  raional conform rezultatelor  anului 2017.În nota informativă asupra acesteia, se menționează că, în temeiul art. 43 (2),art.53,alineatul 1,litera „I” din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, şi art. 29 (3)   din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 – XV din 16.10.2003,examinând avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate  drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional  constată, că pentru anul 2017  partea de venituri  totale a fost executată cu 99,5 la sută şi  partea de  cheltuieli şi active nefinanciare  cu 89,1 la sută în comparaţie cu prevederile planului precizat pe anul 2017.La impozite şi taxe executarea constituie 4463,7 mii lei, planul precizat fiind de 3470,4 mii lei, ceea ce constituie 128,6 la sută. Nu este îndeplinit planul la alte venituri care includ: mijloacele atrase de instituţiile publice, donaţii voluntare , amenzi şi sancţiuni e.t.c. şi la transferurile de la bugetul de stat în cadrul bugetului public naţional. La aceste capitole executarea constituie respectiv 91,3 şi 99,0 la sută. La partea de cheltuieli s-a asigurat o stabilitate în achitarea salariilor şi cheltuielilor prioritare, cum sunt: datoriile sistemului energetic şi comunale, servicii informaţionale şi de telecomunicaţii, efectuarea operaţiunilor cu activele nefinanciare  ş.a.

 În cadrul examinării chestiunii Cu privire la alocarea mijloacelor   financiare din fondul de rezervă a consiliului raional, consilierii au susținut poriectul de decizie, care stipulează următoarele: în temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, art. 18  din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 – XV din 16.10.03,  deciziei Consiliului raional              Cantemir,nr.05/07-XXIII din 23.06.2005„Despre  Regulamentul privind constituirea Fondului de rezervă al Consiliului raional şi utilizarea acestuia” pct.4  (cu modificările  ulterioare), examinând avizul comisiei consultative  de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate finanţe,buget, activităţi economico-financiare şi construcţii , comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, Consiliul Raional a decis: Alocarea din fondul de rezervă a sumei de 130,0 mii lei Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei, inclusiv:50,0 mii lei-pentru achitarea ajutorului financiar  cet.Coroi Gheorghe, din  s.Baimaclia, pentru intervenţia chirurgicală costisitoare şi tratamentul ulerior; 10,0  mii lei  pentru achitarea ajutorului financiar  cet.Rotaru Ion Andrei, din s.Hănăseni,  participant la  luptele pentru Independenţa R.Moldova care a suportat cheltuieli în urma intervenţiei chirurgicale; 5,0  mii lei  pentru achitarea ajutorului financiar  cet.Doina Costantin,  din s.Cania, participant la  luptele pentru Independenţa R.Moldova care a suportat cheltuieli în urma intervenţiei chirurgicale; 5,0  mii lei  pentru achitarea ajutorului financiar  cet.Chiriac Vasile Ion, din s.Acui,  comuna Baimaclia, participant la  luptele pentru Independenţa RM, care a suportat cheltuieli în urma intervenţiei chirurgicale;        30,0  mii lei  pentru achitarea ajutorului financiar  conform demersului şi listei prezentate de „Uniunea Naţională a Veteranilor războiului pentru Independenţă din rl Cantemir”; 30,0  mii lei  pentru achitarea ajutorului financiar  conform demersului şi listei prezentate de  „Asociaţia Veteranilor războiului din Afganistan”.

 

 Consilierii au examinat șu aprobat Acordul de cooperare dintre Consiliul Raional Cantemir și Consiliul Județean Ialomița, România, prezentat de președintele raionului, Andrei Ciobanu, care prevede colaborare multiplanică a autorităților, inclusiv, în domeniul adiministrației publice locale, economic, colaborării transfrontaliere și al protecției mediului înconjurător, învățământului, cultural tirismului și sportului, politicii de tineret, sănătății, asistenței sociale ș.a., au adoptat deciziile corespunzătoare și asupra altor chestiuni de pe ordinea de zi.Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin