Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Activiatea in 2017 a Comisiilor DASPF

Activiatea in 2017 a Comisiilor DASPF imprimare

17.01.2018     1171 

REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL CANTEMIR

 

 

Описание: Герб

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

РАЙОННЫЙ СОВЕТ КАНТЕМИР

 

 

 

CONSILIUL RAIONAL PENTRU PROTECȚIA DREPTURILOR COPILULUI

MD – 7301, or. Cantemir, str. Trandafirilor 2, tel. 0273 22182(fax), 22249

 

 

 

 

Consiliul raional Cantemir

 

 

 

 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ

 

 

 

         Prin prezenta, Consiliul raional Cantemir pentru protecția drepturilor copilului în baza planului de activitate aprobat,  pe parcursul  anului 2017 s-a convocat în 2 ședințe  la data  de 14.07.2017 și la data de 05.12.201,  unde au fost adoptate 8 decizii.

 

 

Președintele consiliului raional

pentru protecția drepturilor copilului       SEMNAT                     Sergiu Butuc

 

 

 

                                                                   NOTĂ  INFORMATIVĂ

 

          Prin prezenta, Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei Cantemir, în calitate de Autoritate tutelară teritorială, vă informează că pe parcursul anului 2017 au avut loc 7 ședințe ai Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate a raionului Cantemir la data de 10.01.2017, 15.03.2017, 20.03.2017, 10.04.2017, 08.06.2017, 21.11.2017, 15.12.2017.

             În cadrul Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate a raionului Cantemir  au fost discutate  discutate următoarele 53 de întrebări cu privire la:

              1. Plata indemnizației lunare pentru 14 copii din următoarele localități: sat.Baimaclia, or. Cantemir, sat. Enichioi, sat. Cîrpești, sat. Gotești, sat. Sadîc, sat. Țîganca.

              2. Încetarea plasamentului a 5 copii în serviciile APP și CCTF.

              3. S-au identificat, evaluat, referit, asistat și monitorizate cazurile la 25 copii.

              4. Plasamentul copiilor în servicii specializate: 1 copil în APP, 12 copii în CCTF

              5. Aprobarea a 2 CCTF

              6. Închiderea 1 serviciu APP și 2 servicii CCTF:  APP Culicovschi Raisa- Coștangalia, CCTF Petco Ecaterina-Toceni, CCTF Vîrlan M ariana-Toceni.

              7. Instituționalizarea a 2 copii în Centrul de plasament și reabilitare a copiilor de vîrsta fragedă din municipiul Chișinău, 1 copil în Școala specializată din or.Orhei și 1 copil în Centrul de asistență și protecție pentru victimele violenței în familie

               8. Dezinstituționalizarea a 6 copii din Centrul de plasament a copiilor de vîrsta fragedă din municipiul Chișinău

               9. Prelungirea plasamentului copiilor în centre specializate 9 copii

               10. Reintegrarea a 2 copii  în familia biologic extinsă: Spînu Maria- sat.Baimaclia;

               11. Au fost evaluate competențele a 6 asistenți parentali profesioniști și 9 părinți-educatori.

           

 

 

  Președintele comisiei      SEMNAT                        Sergiu Butuc

 

Notă informativă

 cu privire la activitatea Comisiei raionale pentru combaterea

traficului de ființe umane din raionul Cantemir în perioada

anului 01.01.2017 – 31.12.2017

               

Comisia raională pentru combaterea traficului de ființe umane activează în baza Hotărîrii de Guvern nr. 234 din 29.02.2008 privind aprobarea Regulamentului-cadru al comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de ființe umane și Decizia Consiliului rational nr. 02/13-XXVI din 24.03.2016 cu privire la crearea comisiei raionale pentru combaterea traficului de ființe umane și aprobarea Regulamentului de activitate al acesteia.

În perioada 01.01.2017-31.12.2017 Comisia raională pentru combaterea traficului de ființe umane au fost convocate 3 ședințe la data de 11.04.2017, 24.07.2017 și 29.11.2017.

La data de 11.04.2017 în cadrul ședinței de către OIM și Comitetul Național pentru combaterea traficului de ființe umane a fost organizat un Atelier de lucru pentru autoritățile publice locale cu genericul ,, Tendințe, progrese ți provocări în prevenirea și combaterea TFU”.

În cadrul ședinței din data de 24.07.2017 au fost discutate 3 întrebări la ordinea de zi și adoptate trei decizii:

·         Cu privire la situația și măsurile întreprinse privind combaterea și prevenirea traficului de ființe umaneîn raionul Cantemir în simestrul I a anului 2017;

·         S-a aprobat planul de activitate al CRCTFU pentru desfășurarea Companiei Naționale de informare și sensibilizare a populației ,, Săptămîna de luptă împotriva TFU” la nivel local.

·         Cu privire la cazul fraților Tabureanu Dumitru și Tabureanu Ion originari din satul Țiganca, raionul Cantemir.

În cadrul ședinței din data de 29.11.2017 de asemenea au fost discutate 3 întrebări la ordinea de zi și s-au adoptat următăarele decizii:

·         Cu privire la situația și măsurile întreprinse pentru combaterea și prevenirea TFU în raionul Cantenir în simestrul II a anului 2017.

·         Despre măsurile întreprinse pe cazul ftaților Taburenu Dumitru și Tabureani Ion, exploatați prin muncă.

·         Despre situația privind ,, munca la negru” în raionul Cantemir în anul 2017.

În cadrul DASPF Cantemir cu implicarea membrilor Comisiei raionale pentru combaterea traficului de ființe umane a fost organizată de către Comitetul Național pentru combaterea traficului de ființe umnae în parteneriat cu Misiunea OIM în Repuplica Moldova Compania de informare în spațiul public ,, Invizibili printre noi”. Conceptul Companiei: pe scuarul Consiliului raional au fost plasate 10 siluete umane din placaj, pe care au fost scrise istorii reale ale victimelor traficului de ființe umane care trăiesc printre noi, dar de mai multe ori rămîn nevăzute și simbolizînd soarta miilor de victime ale TFU.

De asmenea vă informez că în anul 2017 nu au fost alocate resurse financiare din bugetul APL de nivelul I și II care au fost direcțonate pentru asistența și protecția victimelor și potențialelor victime ale traficului de ființe umane, inclusiv și a traficului de copii. Totodată nu s-au planificat resursele financiare în perioada anului 2018 din budgetul APL de nivelul Iși II pentru domeniul anti-trafic și pentru asistența și protecția victimelor și potențialelor victime ale traficului de ființe umane, respectiv nu sunt planificate acțiuni care vor fi realizate cu acest suport financiar.

Totodată va informez că pe parcursul anului 2017 în adresa Comisiei raionale pentru combaterea traficului de ființe umane au fost expediate 6 solicitări și demersuri la care au fost expediate răspunsurile. De asemenea membrii Comisie au paricipat la ședințe de lucru și seminare de instruire cu privire la prevenirea traficului de ființe umane organizate de către Comitetul Național pentru combaterea traficului de ființe umane și Organizația Internațională pentru migrație.

 

              Președintele comisiei         SEMNAT                                       Sergiu BUTUC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin