Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Proiecte in derulare

Proiecte in derulare imprimare

28.12.2017     1117 

ÎNTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA NIVELULUI DE TRAI AL COMUNITĂȚILOR

 Pe parcursul anului 2017, în raionul Cantemir a continuat asigurarea monitorizării și evaluării mersului dezvoltării locale și regionale, scopul acestui proces fiind evaluarea atingerii obiectivelor a Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului și constatarea durabilitatii proiectelor implementate.Pe parcursul anului au fost continuate și inițiate un șir de proiecte importante in toate domeniile, fiind investite cca 60 mln lei, dintre care 10 % reprezintă contribuția Consiliului raional, 5 % bugetele locale și a instituțiiilor publice. Este imbucurător faptul că în acest proces se implică tot mai mulți cetățeni, contribuind cu cca 5 % din cheltuieli.

  In perioada de referință s-a reușit de a realiza un șir de proiecte de importanță regională, raională și locală:

- reparația drumurilor de acces în sumă de 9,719 mii, cu lungimea totală de 25 km și cca 6,3 mln lei din fondul rutier, pentru întreținerea și reparația unor segmente de drum. În total- 25 km de drum reabilitat. A fost elaborat și depus spre finanțare proiectul Reabilitarea coridorului de drum 24 R34 – Ciobalaccia – Tartaul – R56 – Baimaclia – Enichioi – R37”, fiind ulterior selectat și inclus în Documentul Unic de Proiecte (DUP) în Regiunea Sud. A fost elaborată cererea de finanțare “Reabilitarea drumului de acces  spre Cimitirul de Onoare în s.Stoianovca”. Lucrările, care vor fi executate și cu suportul financiar al Consiliului raional, vor începe în anul viitor.

  Avem și proiecte în derulare -Reabilitarea termică a clădirii IMSP„Spitalul raional Cantemir”(blocul chirurgical),costul total -12,7 mii lei. În cadrul acestui proiect de eficientizare energetică au fost deja alocate și valorificate 5,0 mii lei.A fost  înaintat un nou proiect în cadrul Proiectului “Reforma Învățământului în Moldova (PRIM)”, în cadrul căruia sunt prevăzute mijloace financiare pentru dotarea gimnaziului „Vasile Pârvan” din s. Gotești în sumă de 22 000 mii lei. De asemenea, în ceea ce privește extinderea retelelor de alimentare cu apa si canalizare, Consiliul raional a contribuit la dezvoltarea coerentă a sistemului de aprovizionare cu apă și canalizare în raion, dezvoltând clastere și proiecte noi, cât și asigurând viitorul bunei functionări a sistemului prin identificarea oportunităților de colaborare cu primariile Porumbești, Pleșeni, Antonești, Cantemir  și dezvoltarea operatorului regional „Apă-Canal Cantemir”. La fel-construcția apeductului pe porțiunea  or.Cantemir-s.Toceni. A fost încheiat un contract în valoare de 2 500 mii lei, finanțat de Ministerul Mediului. Investiția Consiliului raional pentru lucrările de recalculare a devizelor de cheltuieli, reproiectarea stației de tratare, verificare și expertiza proiectului este de 32mii lei, ceea ce va permite îmbunătățirea nivelului de trai pentru 2,5  mii locuitori din 2 localități ale raionului; construcția sistemelor de canalizare  în satele raionului și a stației de epurare a apei din orașul Cantemir, pentru 3500  locuitori din urbe, acesta fiind inclus în Documentul Unic de Program pentru finanțare. La compartimentul managementul deșeurilor solide a fost acceptat spre aplicare studiul de fezabilitate privind crearea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Zona de Management a Deșeurilor (ZMD)3 în Regiunea de Dezvoltare Regională  Sud.  

  Este o confirmare a faptului că doar prin atragerea investițiilor, elaborarea și implementarea proiectelor comunitare pute, îmbunutăți situația soci-oeconomică a localităților noastre.

 

 

   Oxana Arnaut, șef serviciu dezvoltare locală și regională, direcția construcții, Consiliul raional CantemirPlasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin