Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Materiale, sedinta CR din 07.12.17, spre consultare publica

Materiale, sedinta CR din 07.12.17, spre consultare publica imprimare

29.11.2017     980 

Republica Moldova                                                           Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                             Кантемир

 

                                                                                                                                                                                          

                                          

    Preşedintele                    Raionului                      Cantemir

 

D I S P O Z I Ţ I E

 din 27.11.2017                                                                              nr. 198-A

or. Cantemir

        Cu privire la convocarea  consiliului

raional  în  şedinţă ordinară

 

             În temeiul art.45 , alineatul  (3),  art.53,  alineatul (1), litera „f”, art. 54  (1,2,4) din  Legea privind  administraţia publică locală nr. 436 –XVI   din 28.12.2006,

D I S P U N :

     I .  Se convoacă consiliul raional în şedinţă  ordinară  în ziua de 07 decembrie curent, ora  10.00,  în  încinta  Consiliului raional Cantemir , et.VI , sala de şedinţe cu următoarea ordine de zi :

  01.Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2018  în prima lectură.

   02..Cu privire la alocarea surselor financiare  din fondul de rezervă a consiliului raional Cantemir            Raportor:Veaceslav Cozma, şef direcţie finanţe.

  03   Cu privire la modificarea deciziei consiliului raional nr.07/03-XXVI din  08.12.2016 ,,  Cu privire la aprobarea bugetuluiu raional pentru anul 2017  în a doua lectură”.

                  Raportor:Veaceslav Cozma,şef direcţie finanţe.

  04.Cu privire la aprobarea bugetului  raional pentru anul 2018  în a doua lectură.

                   Raportor:Veaceslav Cozma, şef direcţie finanţe.

  05.Cu privire la executarea bugetului raional coform rezultatelor pe 9 luni ale anului 2017.

                  Raportor:Veaceslav Cozma, şef direcţie finanţe. 

06.Cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe a Direcţiei Finanţe.

          Raportor:Veaceslav Cozma, şef direcţie finanţe.

07.Despre  modificarea și complectarea deciziei nr.06/02-XXVI  din 27.07.2017„Cu privire la participarea în cadrul Proiectului  Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei F/P 1756(2011)

de Construcție a Locuințelor pentru Păturile Vulnerabile (UIP) Faza II”.

Raportor: Mocanu Valeriu, şef direcţie construcţii, gospodărie comunală, dezvoltare locală şi regională.

08.Cu privire la completarea deciziei consiliului raional nr.05/17-XXVI din 22.06.2017  Despre  contribuţia financiară a consiliului raional Cantemir  privind  reconstrucţia imobilului preconizat amplasării  Secţiei Situaţii Exepţionale Cantemir.

Raportor: Ciobanu Andrei, preşedintele raionului.

09.Cu privire la coordonarea Regulamentului de funcţionare şi aprobarea componenţei consiliului administrativ al Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Cantemir.

Raportor: Olga Hîţu, şef,IMSP Centrul de Sănătate Cantemir.

10. Cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la  mijloace fixe  ale Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Cantemir.

        Raportor: Olga Hîţu, şef,IMSP Centrul de Sănătate Cantemir.

  11.Cu privire la coordonarea Regulamentului de funcţionare şi aprobarea componenţei consiliului administrativ al Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Baimaclia.

Raportor: Elena Olteanu, şef,IMSP Centrul de Sănătate Baimaclia.

12. Cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la  mijloace fixe  ale Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Baimaclia.

        Raportor: Elena Olteanu, şef,IMSP Centrul de Sănătate Baimaclia.

13.Cu privire la coordonarea Regulamentului de funcţionare şi  aprobarea componenţei consiliului administrativ al Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Cociulia.

Raportor: Maia Putregai, şef, IMSP Centrul de Sănătate Cociulia.

14. Cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la  mijloace fixe  ale Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Cociulia.

        Raportor: Maia Putregai, şef, IMSP Centrul de Sănătate Cociulia.

15.Cu privire la coordonarea Regulamentului de funcţionare şi  aprobarea componenţei consiliului administrativ al Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Ciobalaccia.

     Raportor: Butuc  Sergiu, vicepreşedinte al raionului.

16. Cu privire la casarea bunurilor uzate,  raportate la  mijloace fixe  ale Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Ciobalaccia.

        Raportor:  Butuc  Sergiu, vicepreşedinte al raionului.

17.Cu privire la coordonarea Regulamentului de funcţionare şi aprobarea componenţei consiliului administrativ al Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Goteşti.

     Raportor: Mihail Сarabeţchi, şef,IMSP Centrul de Sănătate Goteşti.

18. Cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la  mijloace fixe  ale Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Goteşti.

        Raportor: Mihail Carabeţchi, şef, IMSP Centrul de Sănătate Goteşti.

19.Cu privire la Programul de repartizare a Fondului Rutier pe raionul Cantemir pentru anul 2018.

       Raportor:Mocanu Valeriu, şef direcţie construcţii, gospodărie comunală, dezvoltare locală şi regională.

20.Cu privire la reorganizarea unor instituţii de Învăţământ din raionul Cantemir de la 01.01.2018 .

     Raportor:Cebotaru Lilia, şef direcţie generală învăţămînt.

21.Cu privire la  aprobarea actului primire-transmitere a bunurilor Şcolii Profesionale nr.15 din or. Leova Consiliului raional Cantemir .

                 Raportor: Ciobanu Andrei, preşedinte al raionului.

22.Cu privire la aprobarea Planului local anticorupţie pentru anii 2018-2020.

      Raportor:Ţurcanu  Ludmila, secretar al consiliului raional.

23.Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Şcolii Sportive a raionului

Cantemir.

        Raportor: Cabac Ion, director,  Şcoala Sportivă Cantemir.

24.Cu privire la Acordul de colaborare încheiat între Consiliul raional Cantemir şi Asociaţia Obştească Concordia Proiecte Sociale.

        Raportor: Ciobanu Andrei, preşedinte al raionului.

25.Cu privire la închiderea sedviciului de Asistenţă Parentală Profesionistă- familia Culicovschi Raisa, domiciliată în satul Coştangalia.

        Raportor: Viorica Munteanu, şef direcţie asistenţă socială şi protecţia familiei.

26.Cu privire la casarea bunurilor uzate,  raportate la mijloace fixe a Serviciului Cultură şi Turism.

Raportor: Toderici Sergiu, şef serviciul Cultură şi Turism.

   27. Cu privire la aprobarea hotărîrii Comisie de privatizare nr. 04  din data de 21.11.2017.

                Raportor: Manoli  Gheorghe, specialist principal, aparatul preşedintelui raionului.    

  28. Cu privire la încetarea contractului individual de muncă prin demisie a   dnei  Corober Ecaterina,   şef,  IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia.

        Raportor: Butuc Sergiu, vicepreşedinte al raionului.

29.Despre numirea dlui/dnei__________, medic , în funcţie de şef, IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia,  pe  perioadă determinată.

             Raportor: Butuc Sergiu, vicepreşedinte al raionului.

30.Cu privire la rezilierea contractului de locaţiune nr.17/13,, L” din 22.07.2013 încheiat între Consiliul raional şi  Gospodăria Comunal -Locativă Cantemir.

Raportor: Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

31. Despre demersul ,, NG Production”SRL cu privire la rezilierea contractului de locaţiune .

  Raportor: Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

32.Despre demersul   ,, Real Radio”SRL  cu privire la rezilierea contractului de locaţiune. 

  Raportor: Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

33. Despre demersul     ,, GMG  Production”SRL cu privire la darea în locaţiune a unui spaţiu.

Raportor: Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

34.Despre demersul   Î.M. ,,Moldcell” SA cu  privire la rezilierea contractului de locaţiune .

Raportor: Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

35.Despre demersul   ÎM ,,Moldcell” SA cu privire la semnarea contractului de acces pe proprietatea publică.

Raportor: Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

36.Despre demersul    Î.M. ,,Orange Moldova” SA cu  privire la rezilierea contractului de locaţiune .

Raportor: Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

37.Despre demersul  Î.M. ,,Orange  Moldova” SA cu privire la semnarea contractului de acces pe proprietatea publică.

Raportor: Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului rational.

38. Despre demersul     Î.M.,,Apă-Canal Cantemir”  cu privire la darea în locaţiune a 5(cinci) birouri.

Raportor: Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

39.Despre executarea deciziei nr.07/18-XXVI din 08.12.2016 Cu privire la aprobarea Planului de Acţiuni pentru anul 2017 de implimentare a Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a raionului Cantemir pentru anii 2016-2020.

Raportor: Vîlcu Larisa, şef direcţie agricultură, economie şi relaţii funciare.

 

40.Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru anul 2018 de implimentare a Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Cantemir pentru anii 2016-2020.

                  Raportor:Ciobanu Andrei, preşedinte al raionului.

   41.Cu privire la  programul de activitate a aparatului preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor consiliului raional pentru anul 2018.

                 Raportor: Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

    42. Cu privire la programul  de activitate a aparatului preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor consiliului raional pentru semestru I al anului 2018.

                 Raportor: Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

  43.Cu privire la desfăşurarea activităţilor de trecere în evidenţă militară a cetăţenilor cu anul naşterii 2002 şi a cetăţenilor de vîrstă mai mare ce anterior nu au fost luaţi la evidenţă militară, locuitori a raionul Cantemir.

                  Raportor: Porneală Oleg, şef secţie administrativ-militară Cantemir.

  

   44. Cu privire la aprobarea graficului concediilor anuale plătite pentru anul 2018.

               Raportor: Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

45.Despre completarea deciziei nr.02/38-XXVI din  24.09.2015 Cu privire la împuternicirea preşedintelui

raionului de a exercita  atrubuţii suplimentare  încredinţate de către consiliul raional .

              Raportor:Ţurcanu  Ludmila, secretar al consiliului raional.

46. Cu privire la aprobarea  Programul Teritorial de combatere a hepatitelor virale B, C şi D pentru anii 2017- 2021

      Raportor: Dumitru Vrabie, Medic şef sanitar de Stat  al  raionului  Cantemir.

47.Cu privire la aprobarea Regulamentului de conduită etică  a funcţionarilor publici, a persoanelor cu funcţii de demnitate publică din cadrul aparatului preşedintelui raionului şi  a subdiviziunilor consiliului raional

Raportor:Ţurcanu  Ludmila, secretar al consiliului raional.

 

48. Despre  desemnarea reprezentantului consiliului raional în instanţele de judecată în litigiile privind  legalitatea deciziilor adoptate şi în cele care rezultă din raporturile cu alte autorităţi publice şi aprobarea conţinutului procurii.

Raportor:Ţurcanu  Ludmila, secretar al consiliului raional.

49.Cu privire la abrogarea deciziei consiliului raional nr.07/12-XXVI din 28.09.2017 Despre demersul IMSP

CS Cantemir privind darea în locaţiune a unui spaţiu în incinta instituţiei respective.

Raportor: Andrei Ciobanu, preşedinte al raionului.

50.Cu privire la casarea bunurilor uzate,  raportate la mijloace fixe a Liceului Tooretic,,N.Mihai” din s.Ciobalaccia.

Raportor: Cebotaru Lilia, şef direcţie generală îmvăţămînt

    II. În temeiul dispoziţiei în cauză fiecărui consilier raional se expediază o înştiinţare în  care se indică ordinea de zi, ora şi locul desfăşurării şedinţei.

   Preşedintele raionului                                                                         Andrei Ciobanu

  

   Avizat:

secretar al consiliului raional

___________Ludmila Ţurcanu

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

                                          

D E C I Z I E

nr.08 /   -XXVI                                                                                        din  07.12.2017                                                                                      

or. Cantemir

 

     Despre  modificarea și completarea deciziei nr.06/02-XXVI

 din 27.07.2017„Cu privire la participarea în cadrul Proiectului

Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei F/P 1756(2011)

de Construcție a Locuințelor pentru Păturile Vulnerabile (UIP) Faza II”

 

     În temeiul  art. 4 alin. (1) lit. c) şi g), art. 5 din Legea Republicii Moldova  nr. 435-XVI din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă,  art.43 alin. (1) lit. g) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Acordului-cadru de împrumut întru realizarea proiectului de Construcție a Locuinţelor pentru păturile socialmente vulnerabile II, semnat între Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la 16 iunie 2012, al Legii nr.182 din 11 iulie 2012 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut întru realizarea proiectuluii de Construcție a Locuinșelor pentru păturile socialmente vulnerabile II  , semnat între Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei , întru realizarea proiectuluii de Construcție a Locuinșelor pentru păturile socialmente vulnerabile II,urmărind scopul atragerii finanțării construcției apartamentelor din rnul Cantemir cu statut de locuință în regim social pentru păturile social- vulnerabile , examinînd avizul comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte , comisiei consultative de specialitate probleme sociale:  învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism,  comisiei consultative de specialitate agricultură, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, Consiliul raional Cantemir

 

D E C I D E :

01.  Se modifică și se completeză decizia nr.06/02-XXVI din 27.07.2017„Cu privire la participarea în cadrul Proiectului Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei F/P 1756(2011) de Construcție a Locuințelor pentru Păturile Vulnerabile (UIP) Faza II”  după cum urmează:

01.1.        Punctul 03 se modifică în următoarea redacție:

Consiliul raional Cantemir se angajează să asigure partea de cofinanțare,  asumîndu-și responsabilitatea pentru:

01.1.1. aportul calculat la suma de 1694,3 mii lei (fără calculul  TVA), echivalentul de 81 517 Euro,  costul bunului imobil fiind de 1018,5 mii lei, iar cheltuielile deja efectuate în sumă totală de 364,0 mii lei legate de  proiectarea lucrărilor, expertiza proiectului, inclusiv :

 - 312, 0 mii lei-lucrări de proiectare;

- 43,25 mii lei – serviciile de verificare a documentației de proiect;

-  8, 75 mii lei – expertiza tehnică a obiectului;

-  8,33 mii lei – construcția și instalarea ușilor metalice.

01.1.2.  aportul financiar de 315,03 mii lei, echivalentul a 15 000 Euro) la suma totală a proiectului de 3652,44 mii lei , echivalentul 17 731 Euro , ceia ce constituie 46,39 % din costul total al proiectului.

 

01.2.        Punctul 04 se modifică în următoarea redacție:

Se împuternicește dl Andrei Ciobanu, președinte al raionului,  să semneze contractul de împrumut de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei cu Ministerul Finanțelor la suma de  94 214 Euro_ și Acordul de cooperare cu Unitatea de Implementare a Proiectului  de Consttrucție a Locuințelor pentru Păturile Vulnerabile (UIP) Faza II.

 

01.3.        Punctul 05 se complectează:

     Consiliul raional Cantemir  acceptă darea în gestiune către Unitatea de Implementare a Proiectului  de Construcție a Locuințelor pentru Păturile Vulnerabile (UIP) Faza II, a părții sale de cofinanțare în sumă de 1694,3 mii lei, pe perioada de implementare a Proiectlui de  reabilitare a 10 apartamente a Blocului Locativ str.Trandafirilor, 12 or.Cantemir, în cadrul Proiectlui  Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei F/P 1756 (2011) de Construcție a Locuințelor pentru Păturile Vulnerabile (UIP) Faza II.  

 

02.  Decizia  dată se expediază către Unitatea de Implementare a Proiectului  de Construcție a Locuințelor pentru Păturile Vulnerabile (UIP) Faza II, în vederea începerii procedurii de implementare a Proiectului de  reabilitare a 10 apartamente a Blocului Locativ str.Trandafirilor, 12 or.Cantemir în cadrul Proiectlui  Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei F/P 1756 (2011) de Construcție a Locuințelor pentru Păturile Vulnerabile (UIP) Faza II.

03.  Decizia se aduce la cunoştinţa factorilor interesaţi şi publicului în termen de 10 zile prin expediere, înmânare, plasarea pe standul şi site-ul consiliului raional.

 

04. Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina  comisiei consultative de specialitate  finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte .      

 

 

   Președintele ședinței                                                                         ________________

 

              Avizat:

  Secretar al consiliului rational                                                          Ludmila Țurcanu

 

 

D E C I Z I E                                       

nr.08/ -XXVI                                                                                                        din 07.12.2017                                                                                     

or. Cantemir

 

           Cu privire la alocarea mijloacelor

       financiare din fondul de rezervă a

 Consiliului raional Cantemir

 

            În temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, art. 18  din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 – XV din 16.10.03,  deciziei Consiliului raional   Cantemir nr.05/07-XXIII din 23.06.2005„Despre  Regulamentul privind constituirea Fondului de rezervă a Consiliului raional şi utilizarea acestuiea” pct.4  ( cu modificările  ulterioare) examinînd avizul comisiei consultative  de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate finanţe,buget, activităţi economico –financiare şi construcţii , comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social - culturale şi turism, Consiliul Raional

 

                                                                                  D E C I D E:

 

01.Se alocă din fondul de rezervă a Consiliului raional Cantemir – 10,0  mii lei pentru acordarea ajutorului material  dnei Lupu Elena  or.Cantemir   pentru  reabilitare  şi tratament a fiicei Lupu Mădălina anul naşterii 10.02.2006 invalid gradul I accidentată în anul  2015 .

       

02. Executarea deciziei se pune în sarcina preşedintelui raionului ,dlui  Ciobanu Andrei.

 

03.Controlul executării prezentei decizii  se atribue comisiei consultative de specialitate

finanţe,buget,  activităţi economico-financiare şi construcţii.

 

            

Președintele ședinței                                                          _____________________

                   Avizat:

  Secretar  al consiliului raional                                          Ludmila Ţurcanu

                                                                                                                             

D E C I Z I E

      nr. 08/  - XXVI                                                                                   din 07.12.2017 

or. Cantemir

 

    Cu privire la Programul de repartizare

   a Fondului Rutier pe raionul Cantemir

   pentru anul 2018

 

    În temeiul art. 43 din Legea privind administraţia publică locală nr. .436-XVI din 28.12.2006,art.4 al.2,lit. (c)din Legea privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI din 28.12.2006, art.art. 5 p. (2) „b”şi 8 p. 4.(1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 – XV din 16.10.03, art.art.5 p.(1,3) şi 11 din Legea Drumurilor nr.509 din 22.06.1995; Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova  nr.1468 din 30.12.2016, ”Privind aprobarea listelor drumurilor publice naționale și locale din Republica Moldova”, examinînd avizele  comisiei consultative de specialitate finanţe şi buget activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte,  Consiliul Raional

 

D E C I D E:

 

  1. Se aprobă  Programul de repartizare a Fondului Rutier pe raionul Cantemir pentru anul 2018  ( se anexează).

 

  2. Se împuternicește președintele raionului dl Andrei Ciobanu să opereze prin dspoziția sa modificări la articole de cheltuieli a Programului vizat în limita alocațiilor aprobate.

 

  3. Președintele raionului va organiza administrarea drumurilor publice locale cu utilizarea pentru aceste scopuri a mijloacelor prevăzute din Fondul Rutier.

 

  4. Despre executarea deciziei în cauză se va înforma Consiliul Raional în trimestru IV, anul  2018 de către președintele raionului

 

  5. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor  interesaţi şi publicului în termen de 10 zile.

 

 6. Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe şi buget activităţi economico-financiare şi construcţii .

        

 

       Preşedintele şedinţei                                                  ______________________                                                          

             Avizat:

           Secretarul Consiliului Raional                              Ludmila Ţurcanu                                 

 

D E C I Z I E                                    (Proiect)                                                                                                         

nr.08/  - XXVI                                                                                           din 07.12.2017

                                                             or. Cantemir

 

Cu privire la trecerea în evidenţă militară a  cetăţenilor Republicii Moldova cu anul naşterii 2002 şi de vîrstă mai mare ce anterior nu au fost trecuţi în evidenţă militară, locuitori a raionului Cantemir  

     În temeiul art. 43(2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006 , Legii nr.1245 – XV din 18.07.2002 Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei, p.23 lit.(g) a Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 77 din 31.01.2001 ,,Pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea administrativ – militară şi efectivul limită al organelor administrativ- militare”, examinînd avizul comisiei consultative de specialitate drept şi disciplină , Consiliul Raional:

 

DECIDE:

1. Să aprobă componenţa comisiei:

     1.1 pentru recrutarea-încorporarea tinerilor cu anul naşterii 2002, (anexa nr.1);

     1.2 medico-militară pentru examinarea medicală a recruţilor (anexa nr.2).

2. Şeful secţie administrativ-militară Cantemir va asigura trecerea în evidenţă militară a   cetăţenilor Republicii Moldova cu anul naşterii 2002 şi de vîrstă mai mare ce anterior nu au fost trecuţi în evidenţă militară, locuitori a raionului Cantemir.

3. Domnul  Iurie Mihaescu, şef al IMSP Spitalul Raional Cantemir şi dna Olga Hîţu, şef al IMSP CS Cantemir vor asigura în perioada de la 29.01.2018 pînă la 20.03.2018:                                                                                                                                 

     3.1 activitatea comisiei medico-militară  pentru recrutarea tinerilor cu anul naşterii2002; 

     3.2 păstrarea salariului mediu lunar la locul de muncă a medicilor implicaţi în procesul  de recrutare şi  condiţii optime în instituţiile medicale pentru efectuarea investigaţiilor medicale necesare.

     3.3 prezentarea preventivă (pînă la 30.11.2017)la secţia administrativ-militară  a listelor recruţilor cu a.n. 2002 care suferă de boli cronice şi sunt supuşi evidenţei medicale.

4. Domnul Cozma Veaceslav, şef direcţie finanţe va asigura transferul de surse financiare  pentru activitatea de recrutare, încorporare a tinerilor din contul  bugetului raional conform cheltuielilor planificate  pe anul 2018.

5. Primarii oraşului, comunelor, satelor vor asigura:

    5.1 transportarea şi prezenţa tinerilor la comisia medico-militară şi de recrutare;

    5.2 perfectarea şi prezentarea dosarele pentru recruţi conform graficului (anexa nr. 3);

6. Doamna Lilia Cebotaru şef direcţie generală învăţămînt va emite un ordin pentru  directorii de licee, gimnazii şi va asigura :

     6.1 efectuarea testării psihologice a testului („Raven”)   tinerilor cu anul naşterii 2002 şi prezentarea rezultatelor comisiei medico-militară;

     6.2participarea tinerilor născuţi în anul 2002 la comisia medico-militară conform graficului anexat;

     6.3 prezentarea listelor nominale a recruţilor din instituţiile de învăţămînt, care sunt la evidenţa medicului de familie cu diferite patologii secţiei administrativ-militare.

7. Şeful Inspectoratului  de Poliţie  Cantemir, va oferi ajutor pentru recrutarea tinerilor.

 8. Se desemnează responsabil de executarea deciziei în cauză, dl Sergiu Butuc vicepreşedintele raionului .

 9. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drep, disciplină şi culte.  

    

 

 

    Preşedintele şedinţei                                      _________________________                            

 

             Avizat :

Secretar  al consiliului  raional                                          Ludmila Ţurcanu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anexa nr.1

la decizia Consiliului raional Cantemir

                                                                                                      nr. 08/   -XXVI din 07.12.2017

 

 

C O M P O N E N Ţ A

comisiei de recrutare-încorporare

a raionului Cantemir

 


1.SergiuButu-preşedintele  comisiei vicepreşedinte al raionului

 

 

 

Vicepreşedintele comisiei:

 

Oleg Porneală

şef secţie administrativ-militară Cantemir

Ion Domenco

specialist în problemele PC şi Serviciul Civil

Secretarul comisiei:

 

Ina Colisnicenco

specialist superior secţie administrativ-militară Cantemir

Membrii comisiei:

 

Ştefan Călugăreanu

şef adjunct inspectoratul de poliţie Cantemir

Anton Gheorghelaş

şef secţie consultativă IMSP „Spitalul raional Cantemir”

Ivan Sarioglo

reprezentantul Trupelor de Carabinieri

Larisa Popov

specialist superior secţie administrativ-militară Cantemir

 

 

  Secretar al Consiliului raional                           Liudmila Ţurcanu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.2

la decizia Consiliului raional Cantemir

                                                                                                      nr. 08/   -XXVI din 07.12.2017

 

C O M P O N E N Ţ A

comisiei medico-militară

a raionului Cantemir

 

Preşedintele comisiei:

 

Anton Gheorghelaş

şef secţie consultativă IMSP Spitalul raional Cantemir

Membrii comisiei:

 

E. Ciobu

medic terapeut

L. Voloceai

medic chirurg

N. Stan

medic psihiatru

A. Gheorghelaş

medic otolaringolog

S. Guţuleac

medic oftalmolog

V. Nazarenco

medic neuropatolog

A.Chirtoacă

medic stomatolog

Membrii comisiei: (de rezervă)

 

V. Hîţu

medic terapeut

I. Topada

medic chirurg

V. Nazarenco

medic psihiatru

M. Răcilă

medic otolaringolog

L.Arnauţanu

medic oftalmolog

N. Stan

medic neuropatolog

E. Timoşenco

medic stomatolog

 

 

 

 

 

  Secretar al Consiliului raional                           Liudmila Ţurcanu

 

 


 

Anexa nr.3

  la decizia Consiliului raional Cantemir                                                                                                                                                            nr. 08/   -XXVI din 07.12.2017

 

                        GRAFICUL

comisiei medico-militare pentru tinerii cu a.n.2002, locuitori al raionului Cantemir

 

Nr.

d/o

Primăria

Data trecerii comisiei medicale

1.       

Cantemir

29.01.2018

2.       

Antoneşti

30.01.2018

3.       

Baimaclia

31.01.2018

4.       

Cania

01.02.2018

5.       

Capaclia

05.02.2018

6.       

Chioselia

06.02.2018

7.       

Ciobalacia

07.02.2018

8.       

Cîetu

09.02.2018

9.       

Cîrpeşti

12.02.2018

10.   

Cîşla

13.02.2018

11.   

Cociulia

14.02.2018

12.   

Coştangalia

16.02.2018

13.   

Enichioi

19.02.2018

14.   

Goteşti

20.02.2018

15.   

Haragîş

21.02.2018

16.   

Larguţa

23.02.2018

17.   

Lingura

26.02.2018

18.    

Porumbeşti

27.02.2018

19.    

Pleşeni

28.02.2018

20.    

Plopi

02.03.2018

21.    

Sadîc

05.03.2018

22.    

Stoianovca

06.03.2018

23.    

Şamalia

07.03.2018

24.    

Tartaul

09.03.2018

25.    

Toceni

12.03.2018

26.    

Ţîganca

13.03.2018

27.    

Vişniovca

14.03.2018

 

 

Şef secţie administrativ-militară Cantemir                   Oleg Porneală                                                

 

 

 

 

 

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin