Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Proiecte decizii CR, sedinta din 07.12.17, spre consultare publica

Proiecte decizii CR, sedinta din 07.12.17, spre consultare publica imprimare

22.11.2017     895 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Tabelul nr.1                                                                                                                                                                                                                           la nota informativă

                               Structura bugetului local de nivelul 2 conform clasificaţiei economice 

                                                                                                                                                                                             mii lei

 

 

Denumirea

Cod

Eco

(K4),

(K2)

 

Anul 2016

Anul 2017

Anul 2018

Devieri ( +,- )

 

Anul 2019

Anul 2020

Executat

Aprobat

Proiect

Estimat

Estimat

 

mi lei

% din total

 

mi lei

% din total

 

mi lei

% din total

 

mii lei

%

 din total

 

mii lei

%

din total

 

mii lei

%

 din total

1

2

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Venituri, total

1

120408,3

100,0

118949,8

100,0

130534,7

100,0

+11584,9

100,0

139146,4

100,0

147688,4

100,0

Inclusiv:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impozitul pe venitul persoanelor fizice

1111

4094,9

3,4

3440,4

2,9

3677,9

2,8

+237,5

2,0

3795,9

2,7

3893,4

2,6

Alte taxe pentru mărfuri şi servicii

1146

3316,0

2,7

2330,0

2,0

40,0

0,03

-2290,0

-19,8

40,0

0,03

40,0

0,03

Renta

1415

10,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxe şi plăţi administrative

1422

62,1

0,1

50,0

 

50,0

0,04

 

 

50,0

0,04

50,0

0,04

Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile bugetare

 

1423

 

3904,9

 

3,2

 

3886,7

 

3,3

 

4084,5

 

3,1

 

+197,8

 

1,7

 

4069,5

 

2,92

 

4069,5

 

2,76

Amenzi şi sancţiuni contravenţionale

1431

271,0

0,2

270,0

0,2

80,0

0,1

-190,0

-1,6

80,0

0,1

80,0

0,1

Amenzi pentru încălcarea traficului rutier

 

1432

 

54,8

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente

 

1441

 

68,4

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donaţii voluntare pentru cheltuieli capitale

 

1442

 

1388,3

 

1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte venituri

1451

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transferuri primate între bugetul de stat şi bugetul local de nivelul 2

 

1911

 

105833,2

 

87,9

 

107608,6

 

90,5

 

121253,8

 

92,9

 

+13645,2

 

117,8

 

129698,4

 

93,2

 

138104,7

 

93,5

Transferuri primate între instituţiile bugetului de stat şi instituţiile bugetului local de nivelul 2

 

 

1913

 

 

1402,0

 

 

1,2

 

 

1364,1

 

 

1,1

 

 

1348,5

 

 

1,03

 

 

-15,6

 

 

-0,1

 

 

1412,6

 

 

1,01

 

 

1450,8

 

 

0,98

 

 

 

Denumirea

 

Cod

ECO

(K4),

(K2)

 

Anul 2016

 

Anul 2017

 

Anul 2018

 

Devieri

          ( + , - )

 

Anul 2019

 

Anul 2020

Executat

Aprobat

Proiect

Estimat

Estimat

 

mii lei

%

din

total

 

mii lei

%

din

total

 

mii lei

%

din

total

 

mii lei

%

din

total

 

mii lei

%

din

total

 

 

 

      mii lei

%

din

total

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Cheltuieli,total

2+3

109047,4

100,0

118167,3

100,0

130534,7

100,0

+12367,4

100,0

139146,4

100,0

147688,4

100,0

Inclusiv:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli

2

88254,5

80,9

102197,2

86,5

117065,2

89,7

+14868,0

120,2

124056,4

89,2

131346,7

88,9

inclusiv:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli de personal

 

21

71916,1

66,0

77689,6

65,8

85539,5

65,5

+7849,9

63,5

91067,1

65,4

96524,7

65,3

Bunuri şi servicii

 

22

11330,7

10,3

17372,2

14,7

25081,2

19,2

+7709,0

62,3

26328,3

18,9

27867,9

18,8

Dobînzi

 

24

28,2

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subsidii

 

25

449,0

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestaţii sociale

 

27

4189,4

3,8

4777,6

4,0

4063,5

3,1

-714,1

-5,8

4190,6

3,0

4267,6

2,9

Alte cheltuieli

 

28

317,1

0,2

2333,8

1,9

2357,0

1,8

+23,2

0,2

2446,4

1,8

2662,5

1,8

Transferuri acordate în cadrul bugetului public naţional

 

 

29

 

 

24,0

 

 

0,1

 

 

24,0

 

 

0,1

 

 

24,0

 

 

0,1

 

 

 

 

24,0

 

 

0,1

 

 

24,0

 

 

0,1

Active nefinanciare

3

   20792.9

19,1

15970,1

13,5

13469,5

10,3

-2500,6

-20,2

15090,0

10,8

16341,7

11,1

inclusiv:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijloace fixe

 

31

9733,7

8,9

4521,1

3,8

3100,9

2,4

-1420,2

-11,5

4039,2

2,9

4694,8

3,2

Stocuri de materiale circulante

 

33

 

11059,2

 

10,1

 

11449,0

 

9,7

 

10368,6

 

7,9

 

-1080,4

 

-8,7

 

11050,8

 

7,9

 

11646,9

 

7,9

 

Sold bugetar

 

 

11360,9

 

 

782,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surse de finanţare

 

 

- 11360,9

 

-782,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Tabelul nr.2                                                                                                                                                                                                                           la nota informativă

 

                        Veniturile bugetului local local de nivelul 2 conform clasificaţiei economice                                              mii lei

 

 

 

Cod

Eco

( K6 )

Anul 2016

Anul 2017

Anul 2018

Devieri ( +,- )

Anul 2019

Anul 2020

Executat

Aprobat

Proiect

Estimat

Estimat

 

mi lei

% din total

 

mi lei

% din total

 

mi lei

% din total

 

mii lei

%

 din total

 

mii lei

%

din total

 

mii lei

%

 din total

1

2

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Venituri, total

1

120408,3

100,0

118949,8

100,0

130534,7

100,0

+11584,9

100,0

139146,4

100,0

147688,4

100,0

Inclusiv:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impozitul pe venitul reţinut din salariu

111110

3818,4

3,2

3440,4

2,9

3677,9

2,8

+237,5

2,0

3795,9

2,7

3893,4

2,6

Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plată/achitat

 

 

111121

 

 

274,7

 

 

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impozitul pe venitul afferent operaţiunilor de predare în posesie şi/sau folosinţă a proprietăţii imobiliare

 

 

 

 

111130

 

 

 

 

1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxa pentru apă

114611

38,8

 

30,0

 

40,0

0,03

+10,0

0,1

40,0

0,03

40,0

0,03

Taxa pentru lemnul eliberat pe picior

 

114613

 

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxa pentru folosirea drumurilor de către automobilele înmatriculate în Republica Moldova

 

 

 

 

114633

 

 

 

 

3276,5

 

 

 

 

2,7

 

 

 

 

2300,0

 

 

 

 

2,0

 

 

 

 

 

 

-2300,0

 

 

 

 

-19,9

 

 

 

 

Arenda terenurilor cu destinaţie agricolă încasată în bugetul local de nivelul 2

 

 

 

141521

 

 

 

10,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arenda terenurilor cu altă destinaţie decît cea agricolî încasată în bugetul local de nivelul 2

 

 

 

141532

 

 

 

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Plata pentru certificatele de urbanizm şi autorizările de construire sau desfiinţare încasată în bugetul local de nivelul 2

 

 

 

 

142214

 

 

 

 

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxa la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice în casele de schimb valutar

 

 

 

142245

 

 

 

61,2

 

 

 

0,1

 

 

 

50,0

 

 

 

 

50,0

 

 

 

0,04

 

 

 

 

 

50,0

 

 

 

0,04

 

 

 

50,0

 

 

 

0,04

Încasări de la prestarea serviciilor cu plată

 

142310

 

1395,2

 

1,1

 

1381,0

 

1,2

 

1685,5

 

1,3

 

+304,5

 

2,6

 

1670,5

 

1,2

 

1670,5

 

1,2

Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public

 

 

142320

 

 

2509,7

 

 

2,1

 

 

2505,7

 

 

2,1

 

 

2399,0

 

 

1,8

 

 

-106,7

 

 

-0,9

 

 

2399,0

 

 

1,72

 

 

2399,0

 

 

1,63

Amenzi şi sancţiuni contravenţionale încasate în bugetul local de nivelul 2

 

 

 

143120

 

 

 

271,0

 

 

 

0,2

 

 

 

270,0

 

 

 

0,2

 

 

 

80,0

 

 

 

0,1

 

 

 

-190,0

 

 

 

-1,6

 

 

 

80,0

 

 

 

0,1

 

 

 

80,0

 

 

 

0,1

Amenzi aplicate de secţiile de supraveghere şi control ale traficului rutier

 

 

 

143220

 

 

 

53,4

 

 

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amenzi aplicate de subdiviziunile Inspectoratului General al Poliţiei pentru încălcarea traficului rutier constatate cu ajutorul mijloacelor foto-video, încasate în bugetul local de nivelul 2

 

 

 

 

 

 

 

 

143241

 

 

 

 

 

 

 

 

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru instituţiile bugetare

 

 

 

144114

 

 

 

68,4

 

 

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Donaţii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne pentru instituţiile bugetare

 

 

 

144214

 

 

 

1388,3

 

 

 

1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte venituri încasate în bugetele locale de

 nivelul 2

 

 

145141

 

 

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transferuri curente primate cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul 2 pentru învăţămîntul preşcolar, primar, secundar general şi complementar

(extraşcolar)

 

 

 

 

 

 

 

 

191111

 

 

 

 

 

 

 

 

83019,5

 

 

 

 

 

 

 

 

69,0

 

 

 

 

 

 

 

 

82118,3

 

 

 

 

 

 

 

 

69,0

 

 

 

 

 

 

 

 

85852,4

 

 

 

 

 

 

 

 

65,8

 

 

 

 

 

 

 

 

+3734,1

 

 

 

 

 

 

 

 

32,2

 

 

 

 

 

 

 

 

91889,8

 

 

 

 

 

 

 

 

66,0

 

 

 

 

 

 

 

 

97926,7

 

 

 

 

 

 

 

 

66,3

Transferuri  curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetul local de nivelul 2 pentru asigurarea şi asistenţa socială

 

 

 

 

 

191112

 

 

 

 

 

2133,0

 

 

 

 

 

1,8

 

 

 

 

 

2397,8

 

 

 

 

 

2,0

 

 

 

 

 

1648,7

 

 

 

 

 

1,3

 

 

 

 

 

 

-749,1

 

 

 

 

 

-6,4

 

 

 

 

 

1648,7

 

 

 

 

 

1,2

 

 

 

 

 

1648,7

 

 

 

 

 

1,1

Transferuri curente primate cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetul local de nivelul 2 pentru şcoala sportivă

 

 

 

 

 

191113

 

 

 

 

 

2336,8

 

 

 

 

 

1,9

 

 

 

 

 

2463,0

 

 

 

 

 

2,1

 

 

 

 

 

2323,3

 

 

 

 

 

1,8

 

 

 

 

 

-139,7

 

 

 

 

 

-1,2

 

 

 

 

 

2487,8

 

 

 

 

 

1,8

 

 

 

 

 

2662,3

 

 

 

 

 

1,8

Transferuri curente primate cu destinaţie specială pentru infrastructura drumurilor

 

 

 

191116

 

 

 

 

 

 

 

 

9719,3

 

 

 

 

7,4

 

 

 

 

+ 9719,3

 

 

 

 

  83,9

 

 

 

 

9719,3

 

 

 

 

7,0

 

 

 

 

9719,3

 

 

 

 

6,6

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Transferuri curente primate cu destinaţie generală între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul 2

 

 

 

 

 

191131

 

 

 

 

 

16530,5

 

 

 

 

 

13,7

 

 

 

 

 

18509,8

 

 

 

 

 

15,6

 

 

 

 

 

21710,1

 

 

 

 

 

16,6

 

 

 

 

 

+3200,3

 

 

 

 

 

27,6

 

 

 

 

 

23952,8

 

 

 

 

 

17,2

 

 

 

 

 

26147,7

 

 

 

 

 

17,7

Transferuri curente primate cu destinaţie generală din fondul de compensare între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul 2

 

 

 

 

 

191132

 

 

 

 

 

1782,2

 

 

 

 

 

1,5

 

 

 

 

 

1782,2

 

 

 

 

 

1,5

 

 

 

 

 

 

 

- 1782,2

 

 

 

 

 

- 15,4

 

 

 

 

Alte transferuri curente primate cu destinaţie generală între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul 2

 

 

 

 

191139

 

 

 

 

31,2

 

 

 

 

 

337,5

 

 

 

 

0,3

 

 

 

 

 

 

- 337,5

 

 

 

 

- 2,9

 

 

 

 

Transferuri primate cu destinaţie specială  între instituţiile bugetului de stat şi instituţiile bugetului local de

 nivelul 2

 

 

 

 

 

191310

 

 

 

 

 

1402,0

 

 

 

 

 

1,2

 

 

 

 

 

1364,1

 

 

 

 

 

1,1

 

 

 

 

 

1348,5

 

 

 

 

 

1,03

 

 

 

 

 

 

- 15,6

 

 

 

 

 

- 0,1

 

 

 

 

 

1412,6

 

 

 

 

 

1,01

 

 

 

 

 

1450,8

 

 

 

 

 

0,98

                             

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Tabelul nr.3                                                                                                                                                                                                                           la nota informativă

 

                        Cheltuielile bugetului local de nivelul 2 conform clasificaţiei funcţionale                                              mii lei

 

 

 

Cod

F1-F3

Anul 2016

Anul 2017

Anul 2018

Devieri ( +,- )

Anul 2019

Anul 2020

Executat

Aprobat

Proiect

Estimat

Estimat

 

mi lei

% din total

 

mi lei

% din total

 

mi lei

% din total

 

mii lei

%

 din total

 

mii lei

%

din total

 

mii lei

%

 din total

1

2

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Cheltuieli, total

 

109047,4

100,0

118167,3

100,0

130534,7

100,0

+12367,4

100,0

139146,4

100,0

147688,4

100,0

Inclusiv:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorităţi legislative şi executive

 

0111

 

3894,5

 

3,6

 

4832,4

 

4,1

 

5041,0

 

3,9

 

+ 208,6

 

1,7

 

5334,0

 

3,8

 

5626,0

 

3,8

Servicii bugetar -fiscale

0112

1428,5

1,3

1658,9

1,4

1850,0

1,4

+ 191,1

1,5

2035,0

1,5

2199,0

1,5

Alte servicii generale

0133

579,2

0,5

637,5

0,5

711,0

0,5

+ 73,5

0,6

782,0

0,6

845,0

0,6

Alte servicii de stat cu destinaţie generală

 

0169

 

 

 

2227,8

 

1,9

 

2207,9

 

1,7

 

- 19,9

 

- 0,2

 

2275,9

 

1,6

 

2509,4

 

1,7

Serviciul datoriei interne

0171

28,2

 

26,5

0,03

 

 

- 26,5

- 0,2

 

 

 

 

Alte servicii în domeniul apărării naţionale

 

0259

 

38,1

 

 

79,4

 

0,07

 

88,1

 

0,1

 

+ 8,7

 

0,1

 

97,8

 

0,1

 

105,7

 

0,1

Poliţie

0311

99,9

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte servicii în domeniul afacerilor interne

 

0319

 

 

 

561,2

 

0,5

 

 

 

-561,2

 

- 4,5

 

 

 

 

Servicii de pompieri şi salvatori

 

0321

 

40,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte servicii în domeniul agriculturii

 

0429

 

709,0

 

0,7

 

841,5

 

0,7

 

938,0

 

0,7

 

+ 96,5

 

0,8

 

1032,0

 

0,7

 

1115,0

 

0,7

Construcţii

0443

503,4

0,5

559,0

0,5

623,0

0,5

+ 64,0

0,5

685,0

0,5

740,0

0,5

Transport rutier

0451

1541,4

1,4

2300,0

1,9

9719,3

7,4

+ 7419,3

60,0

9719,3

7,0

9719,3

6,6

Dezvoltare comunală şi amenajare

 

0620

 

28,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte servicii în domeniul gospodăriei de locuinţe şi gospodăriei serviciilor comunale

 

 

 

0669

 

 

 

136,4

 

 

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicii medicale specializate

 

0722

 

50,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Servicii de sănătate publică

 

0740

 

259,0

 

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicii de sport şi cultură fizică

 

0812

 

2088,2

 

1,9

 

   2551,7

 

2,2

 

2573,3

 

2,0

 

+ 21,6

 

 

0,2

 

2762,8

 

1,8

 

2959,3

 

2,0

Servicii pentru tineret

0813

60,0

0,1

     62,6

0,1

70,0

0,1

+ 7,4

0,1

77,0

0,1

83,0

0,1

Servicii în domeniul culturii

 

0820

 

2487,6

 

2,3

 

  3356,6

 

2,8

 

3738,0

 

2,9

 

+ 381,4

 

3,0

 

4109,0

 

3,0

 

4436,0

 

3,0

Alte servicii în domeniul culturii

 

0861

 

483,0

 

0,4

 

   495,6

 

0,4

 

553,0

 

0,4

 

+ 57,4

 

0,5

 

607,0

 

0,4

 

655,0

 

0,4

Educaţie timpurie

0911

1970,8

1,8

1843,8

1,6

2072,1

1,6

+ 228,3

1,8

2139,2

1,5

2210,4

1,5

Învăţămînt primar

0912

1501,4

1,4

1787,1

1,5

974,9

0,7

-  812,2

- 6,6

1057,9

0,8

996,8

0,7

Învăţămînt gimnazial

0921

60789,2

55,8

59740,7

50,6

61889,9

47,4

+ 2149,2

17,4

65836,1

47,3

69656,0

47,2

Învăţămînt liceal

0922

13311,6

12,2

14848,0

12,6

16736,2

12,8

+ 1888,2

15,3

18196,5

13,1

19909,3

13,5

Învăţămînt nedefinit după nivel

 

0950

 

4930,3

 

4,5

 

5909,7

 

5,0

 

6501,8

 

5,0

 

+ 592,1

 

4,8

 

6967,6

 

5,0

 

7461,7

 

5,0

Servicii affiliate învăţămîntului

 

0960

 

859,7

 

0,8

 

1023,9

 

0,9

 

1142,0

 

0,9

 

+ 118,1

 

0,9

 

1256,0

 

0,9

 

1357,0

 

0,9

Alte servicii în domeniul învăţămîntului

 

0989

 

1609,0

 

1,5

 

1779,7

 

1,5

 

1995,0

 

1,5

 

+ 215,3

 

1,7

 

2194,0

 

1,6

 

2370,0

 

1,6

Protecţie în caz de incapacitate în muncă

 

1012

 

4635,7

 

4,3

 

5706,2

 

4,8

 

6349,7

 

4,9

 

+ 643,5

 

5,2

 

6894,7

 

5,0

 

7376,7

 

5,0

Protecţie a familiei şi a copilului

 

1040

 

1929,9

 

1,8

 

2538,0

 

2,1

 

2128,8

 

1,6

 

- 409,2

 

- 3,3

 

2291,8

 

1,6

 

2435,8

 

1,6

Protecţie în domeniul asigurării cu locuinţe

 

1060

 

187,7

 

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protecţie împotriva excluziunii sociale

 

1070

 

1464,7

 

1,3

 

1414,1

 

1,2

 

1398,5

 

1,1

 

- 15,6

 

- 0,1

 

1462,6

 

1,1

 

1500,8

 

1,0

Administrare în domeniul protecţiei sociale

 

1091

 

849,1

 

0,8

 

866,4

 

0,7

 

966,0

 

0,7

 

+ 99,6

 

0,8

 

1063,0

 

0,8

 

1149,0

 

0,8

Alte servicii de protecţie socială

 

1099

 

554,0

 

0,5

 

519,0

 

0,4

 

267,2

 

0,2

 

- 251,8

 

- 2,0

 

270,2

 

0,2

 

272,2

 

0,2

 

 

 

D E C I Z I E (Proiect) a Consiliului raional Cantemir

                                              

  din                                                                                                            nr.

                                                             or. Cantemir

 

Cu privire la executarea bugetului 

raional conform rezultatelor pe 9 luni

a anului 2017.

 

           În temeiul art. 43 (2),art.53,alineatul 1,litera „I” din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, şi art. 29 (3)   din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 – XV din 16.10.03,examinînd avizul comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,

activităţi economico-financiare şi construcţii  Consiliul Raional  constată, că pe 9 luni a anului curent  partea de venituri a fost executată cu 67,3 la sută şi  partea de  cheltuieli şi active nefinanciare  cu 58,6 la sută în comparaţie cu prevederile planului precizat pe anul 2017.

Veniturile făra transferuri primite în cadrul bugetului public naţional au fost îndeplinite  în sumă de 6161,9 mii lei, ceea ce constituie 77,8 % din prevederile anuale, planul precizat pe anul 2017 fiind în sumă de 7921,3 mii lei .

                        La partea de cheltuieli s-a asigurat o stabilitate în achitarea salariilor şi cheltuielilor prioritare ca: datoriile sistemului energetic şI comunale, servicii informaţionale şi de telecomunicaţii, efectuarea operaţiunilor cu activele nefinanciare  ş.a.

             În baza celor expuse Consiliul raional

 

                                         D E C I D E:

 

1.      Se ia act de nota privind executarea bugetului raional conform rezultatelor pe 9 luni a  anului 2017  prezentată în anexă.

 

2.      Se obligă  Direcţia Finanţe (Cozma Veaceslav)  în comun cu instituţiile publice să analizeze neajunsurile înregistrate  conform rezultatelor  pe 9 luni  a  anului 2017 precum şi  să traseze măsuri de lichidare a  acestora.

 

3.      Se recomandă instituţiilor publice să întreprindă măsuri eficiente pentru acumularea  veniturilor preconizate la contul resurselor colectate de instituţii, să asigure utilizarea alocaţiilor bugetare cu respectarea limitelor aprobate, utilizarea conform destinaţiei a transferurilor cu destinaţie specială, alocate de la bugetul de stat şi contractarea de lucrări, servicii, bunuri materiale conform prevederilor Legii privind achiziţii publice în limitele precizate de alocaţii bugetare.

4.      Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Ciobanu Andrei, preşedintele raionului.

 

     Preşedintele şedinţei                                                               

 

   Contrasemnată:Secretarul Consiliului   Raional           Ludmila Țurcanu                                                                       

 

 

 

 

Anexă la decizia

                                                                                                                 Consiliului raional Cantemir     

                                                                                                                      nr.                       din                               

N O T Ă

privind executarea bugetului raional Cantemir

conform rezultatelor pe 9 luni a anului 2017.

 

        Preşedintele raionului în comun cu Direcţia Finanţe vă prezintă raportul privind executarea bugetului raional pe 9 luni a anului 2017.

       Capitolul Venituri:

Bugetul raional Cantemir  pe 9 luni a anului 2017 s-a  executat la partea de venituri în sumă totală de 85634,8 mii lei  sau la nivel de 67,3 la sută faţă de prevederile planului precizat pe an.. Comparativ cu perioada similară a anului precedent veniturile totale sau majorat cu 4002,3 mii lei sau cu 4,9 la sută / 9 luni  2016 –  81632,5 mii lei; 9 luni 2017 – 85634,8 mii lei /.

      Structura executării pe surse principale de venituri inclusiv ponderea acestora în venituri totale ale bugetului  raional pe 9 luni a  anului 2017 se caracterizează prin următorii indici:

                                                                                                                                                Tabel nr.1

 

Specificaţie

Aprobat pe anul 2017

Precizat pe anul 2017

Executat pe

pe 9 luni 2017

Executat pe pe 9 luni 2016

Executat anul curent faţă de anul precedent

Suma

(mii lei)

 Suma

(mii lei)

Suma

(mii lei)

Pondere

Suma

(mii lei)

Devieri

(+,-)

(%)

1

2

3

4

5

6

7

8

Venituri, total

118949,8

127226,7

85634,8

100,0

81632,5

+ 4002,3

104,9

dintre care:

 

 

 

 

 

 

 

 - Impozitul pe vinit

3440,4

3440,4

3224,7

3,8

3022,5

+ 202,2

106,7

 - Impozite si taxe pe marfuri

 si servicii

2330,0

30,0

39,1

 

2541,5

- 2502,4

1,5

 - Venituri din vinzarea marfurilor si serviciilor

3936,7

4129,9

2708,2

3,2

2701,8

+ 6,4

100,2

 - Amenzi si sanctiuni

270,0

270,0

126,4

0,1

217,9

- 91,5

58,0

 - Venituri din proprietate

 

 

- 1,3

 

7,8

- 9,1

 

 - Alte venituri

 

 

0,2

 

0,9

- 0,7

22,2

 - Donaţii  voluntare pentru cheltuieli curente

 

54,0

64,6

0,1

783,6

- 719,0

8,2

 - Tansferuri în cadtul bugetului public naţional, total

108972,7

119302,4

79472,9

92,8

72356,5

+ 7116,4

109,8

dintre care:

 

 

 

 

 

 

 

a) Transferuri de la bugetul de stat cu destinatie  specială

 

86979,1

 

97308,8

 

62014,2

 

78,0

 

62206,0

 

- 191,8

 

99,7

inclusiv:

 

 

 

 

 

 

 

• pentru învăţămînt

82118,3

82212,6

58331,1

94,1

59010,0

- 678,9

98,9

• pentru asistenţa socială

2397,8

2913,9

1704,0

2,7

1540,7

+ 163,3

110,6

• pentru şcoala sportivă

2463,0

2463,0

1661,6

2,7

1655,3

+ 6,3

100,4

• pentru infrastructura drumurilor

 

 

9719,3

 

317,5

 

0,5

 

 

+ 317,5

 

b) Transferuri de la bugetul de stat cu destinatie generala

20629,5

20629,5

16503,6

20,8

9171,1

+ 7332,5

180,0

c) Transferuri primite intre instituţiile bugetului de stat şi instituţiile bugetelor de nivelul  II

 

 

1364,1

 

 

1364,1

 

 

955,1

 

 

1,2

 

 

979,4

 

 

- 24,3

 

 

97,5

 

     Datele din tabel denotă faptul că ponderea cea mai mare revine transferurilor primite în cadrul bugetului public naţional care costituie 92,8 % din totalul veniturilor, urmat fiind de impozitul pe venit 3,8 %,  venituri din vinzarea marfurilor si serviciilor 3,2 % şi  amenzi şi sancţiuni 0,1 %. În afară de aceasta unele instituţii publice au atras donaţii voluntare pentru cheltuieli curente  în sumă totală de 64,6 mii lei ceea ce constituie 119,6 la sută în comparaţie cu planul precizat pe an..          

      Capitolul cheltuieli:

                 Pe 9 luni a anului 2017 bugetul raional a fost executat la cheltuieli  în sumă de 79052,2 mii lei, ceea ce constituie 58,6 la sută faţă de prevederile anuale a planului precizat care constituie 134993,9 mii lei. Cheltuielile recurente sînt clasificate în două categorii: cheltuieli şi active nefinanciare.  La partea de cheltuieli s-a executat suma de 66626,4 mii lei , ceea ce constituie 84,3 la sută şi pentru operaţiunile cu active nefinanciare 12425,8 mii lei ceea ce constituie 15,7 la sută  din totalul cheltuielilor executate pe 9 luni a anului 2017.

              Cele mai esenţiale cheltuieli recurente executate în perioada de referinţă conform clasificaţiei economice la nivel de K2 se prezintă în felul următor:

                                                                                                                           Tabel nr.2

 

 

                               Denumirea

 

    Cod  Eco

 

 

Suma, mii lei

Ponderea din  totalul cheltuielilor

executate,%

1

2

3

4

Cheltuieli

2

66626,4

100,0

inclusiv:

 

 

 

Cheltuieli de personal

21

56512,4

84,8

Bunuru şi servicii

22

6583,2

9,9

Dobînzi

24

1,2

 

Subsidii

25

124,9

0,2

Prestaţii sociale

27

3300,0

5,0

Alte cheltuieli

28

104,7

0,1

Active nefinanciare

3

12425,8

100,0

inclusiv:

 

 

 

Mijloace fixe

31

6127,6

49,3

Stocuri şi materiale circulante

33

6298,2

50,7

         

       Datele din tabel denotă că partea ponderentă în cheltuielile totale executate revine cheltuielilor de personal acestea constituind 84,8 % urmate de cheltuielile pentru bunuri şi servicii 9,9 % şi prestaţii sociale 5,0 % iar în activele nefinanciare o deţin stocurile şi materialele circulante 50,7 % şi mijloacele fixe 49,3 %. Pe 9 luni cheltuielile de personal constituie 56512,4 mii lei dintre care:

-         Remunerarea muncii   ─ 45129,0 mii lei sau  79,9 %;

-         Contribuţii şi prime de asigurări obligatorii  ─ 11383,4 mii lei sau 20,1 %.

În comparaţie cu prevederile anuale precizate în sumă de 78685,3 mii lei cheltuielile de personal sînt executate la nivel de 71,8 %.

Cheltuielile pentru bunuri şi servicii în perioada raportată sînt executate în sumă de 6583,2 mii lei dintre care:

-         Servicii energetice şi comunale  - 3315,0 mii lei sau 50,4 %;

-         Servicii informaţionale şi de telecomunicaţii  - 390,7 mii lei sau  5,9 %;

-         Servicii de locaţiune      - 367,7 mii lei sau  5,6 %;

-         Servicii de transport      - 345,3 mii lei sau  5,2 %;

-         Servicii de reparaţii curente  - 643,8 mii lei sau  9,8 %;

-         Formare profesională             - 95,0 mii lei sau  1,4 %;

-         Deplasări în interes de serviciu  - 302,3 mii lei sau 4,6 %;

-         Alte servicii                                - 1123,4 mii lei sau 17,1 %.

 În comparaţie cu prevederile anuale precizate în sumă de 23947,4 mii lei cheltuielile pentru bunuri şi servicii sau executat la nivel de 27,5 %..

Executarea părţii de cheltuieli a bugetului raional Cantemir, potrivit clasificaţiei funcţionale, se prezintă astfel:                                             

                                                                                                                                             Tabel nr.3

                                                                                                                                               mii lei

 

  Denumirea

Grupa

princi-

pală

Aprobat

pe anul

   2017

Precizat pe

anul 2017

Executat pe

9 luni

anul 2017

Executat

pe

9 luni

  anul 2016

Executat anul curent faţă de anul precedent

Devieri

(+,- )

în %%

1

2

3

4

5

6

7

8

Cheltuieli, total

 

118143,3

134993,9

79052,2

74715,8

+ 4336,4

105,8

dintre care:

 

 

 

 

 

 

 

Servicii de stat cu destinaţie generală

 

    01

 

9383,1

 

9916,0

 

4442,5

 

4248,7

 

+ 193,8

 

104,6

Apărarea naţională

    02

79,4

79,4

26,5

18,5

+ 8,0

143,2

Ordinea publică şi securitatea naţională

 

    03

 

561,2

 

1401,2

 

145,2

 

31,6

 

+ 113,6

 

459,5

Servicii în domeniul economiei

 

    04

 

3700,5

 

11404,2

 

1234,8

 

2251,3

 

- 1016,5

 

54,8

Gospodăria de locuinţe şi gospodăria  serviciilor comunale

 

 

    06

 

 

 

 

 

406,0

 

 

42,7

 

 

28,0

 

 

+ 14,7

 

 

152,5

Ocrotirea sănătăţii

    07

 

285,0

55,7

228,0

- 172,3

24,4

Cultura, sport şi acţiunile pentru tineret

 

   08

 

6466,5

 

7154,7

 

4185,3

 

3656,7

 

+ 528,6

 

114,5

Învăţămîntul

  09

86932,9

92598,2

61770,4

57923,2

+ 3847,2

106,6

 

Protecţia socială

 

 10

 

11019,7

 

11749,2

 

7149,1

 

6329,8

 

+ 819,3

 

112,9

  Datele din tabel denotă că gradul de execuţie a cheltuielilor pe 9 luni a anului 2017 în comparaţie cu perioada similară a anului precedent este mai mare cu  5,8 puncte procentuale. Cel mai înalt nivel de executare faţă de anul precedent este la următoarele funcţii:ordinea publică şi securitatea naţională – 459,5 %, gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale – 152,5 %, apărarea  naţională – 143,2 %,   cultura, sport şi tineret – 114,5 %, protecţia socială – 112,9 %, învăţămînt – 106,6 %, servicii cu destinaţie generală – 104,6 %.  

Executarea cheltuielilor pe programe la indicii financiari se prezintă astfel:

                                                                                                             Tab. nr.4

 

Nr.

d/o

 

 

  Denumirea

 

     Cod

Executat pe 9 luni:

Nivelul executării faţă de anul precedent

Anul curent,

      mii lei

Anul precedent,

     mii lei

Devieri (+,-),

mii lei

 

în %%

1

2

3

4

5

6

7

   1

Executivul şi serviciile de suport

   03

 

3350,9

 

3180,4

 

+ 170,5

 

105,4

   2

Managementul finanţelor publice

   05

 

1090,4

 

1051,5

 

+ 38,9

 

103,7

3

 

 

Datoria de stat a autorităţilor publice locale

 

   17

 

 

1,2

 

16,8

 

- 15,6

 

7,1

`  4

Apărarea naţională

   31

26,5

18,5

+ 8,0

143,2

  5

Afaceri interne

   35

99,8

 

+ 99,8

 

   6

Protecţie şi salvare în situaţii excepţionale

 

   37

 

45,4

 

31,6

 

+ 13,8

 

143,7

  7

Dezvoltarea agriculturii

   51

439,2

465,2

- 26,0

94,4

8

Dezvoltarea regională şi construcţii

 

   61

 

383,1

 

401,6

 

- 18,5

 

95,4

9

Dezvoltarea transporturilor

 

   64

 

412,5

 

1384,5

 

- 972,0

 

30,0

10

Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale

 

  75

 

42,7

 

28,0

 

+ 14,7

 

 152,5

11

Sănătate publică şi servicii medicale

 

   80

 

55,7

 

228,0

 

- 172,3

 

24,4

12

Cultura

   85

2427,7

2179,4

+ 248,3

111,4

13

Tineret şi sport

   86

1757,6

1477,3

+ 280,3

119,0

14

Învăţămînt

   88

61770,4

57923,2

+ 3847,2

106,6

15

Protecţia socială

   90

7149,1

6329,8

+ 819,3

112,9

 

În total

 

79052,2

74715,8

+ 4336,4

105,8

Datele din tabel denotă faptul că operaţiunile de cheltuieli  pe programe derivă din

necesităţile efective necesare desfăşurării activităţii  instituţiilor publice şi termenelor de achitare a prestaţiilor sociale unor categorii de populaţie.

 

Preşedintele raionului                                               Andrei  Ciobanu

 

Şeful direcţiei finanţe                                               Veaceslav Cozma

 

  

 

                           Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin