Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Nota explicativa la proiectul bugetului 2018, spre consultare publica

Nota explicativa la proiectul bugetului 2018, spre consultare publica imprimare

22.11.2017     1090 

                                                                                                                                                Anexă

                                                                                                                        la  decizia Consiliului raional 

                                                                                                                        Cantemir  nr.         din

 

 

                                                            Nota informativă

                                 la bugetul local de nivelui II pe anul 2018.

       

             Bugetul local de nivelul II pe anul 2018 este elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Legii nr.397- XVdin 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, Legii nr. 181 din 25 iulie 2014 finanţele publice şi responsabilităţi bugetare şi notelor metodologice a Ministerului Finanţelor privind principiile de bază în domeniul veniturilor şi cheltuielilor bugetare pe anul 2018 şi estimărilor pe anii 2019-2020.

             Veniturile bugetului raional.

         La elaborarea părţii de venituri s-a ţinut cont de prevederile legislaţiei fiscale, cotelor stabilite, acumulărilor din teritoriu în anii precedenţi şi scontata veniturilor proprii pe anul 2017. Conform prevederilor art.4 şi 5 din Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale ( cu modificările şi completările ulterioare ) veniturile bugetului raional pe anul 2018 sînt formate din:

a)      venituri proprii;

b)      defalcări, conform cotelor procentuale, de la impozitele şi taxele de stat;

c)      Resurse atrase de instuţiile bugetare;

d)     Resurse fonduri speciale;

e)      Transferuri de la bugetul de stat cu destinaţie generală;

f)       Transferuri de la bugetul de stat cu destinaţie specială;

Pentru anul 2018 se preconizează venituri în bugetul local de nivelul II pe toate componentele bugetare în sumă de  130534,7 mii lei dintre care:

 a) Resurse generale         -  125051,7  mii lei;

 b) Resurse atrase de instituţiile bugetare            - 4084,5 mii lei;

 c) Resurse fonduri speciale              - 1398,5 mii lei.

Structura bugetului local de nivelul II conform clasificaţiei economice pe anul 2018 şi estimările pe anii 2019- 2020 se prezintă în tabelul ce urmează:                                                                                                                    

                                                                                                                Tabelul nr.1

 

 

 

Denumirea

 

 

 

Cod

Proiectul

pe anul 2018

   Estimat pe anii:

2019

2020

mii lei

%

din

total

mii lei

%

din

total

mii lei

%

din

total

 

I.Venituri, total

    1

130534,7

100,0

139146,4

100,0

147688,4

100,0

Inclusiv conform clasificaţiei economice ( K4 )

 

 

 

 

 

 

 

Impozitul pe venitul persoanelor fizice

1111

3677,9

2,8

3795,9

2,7

3893,4

2,6

Alte taxe pentru mărfuri şi servicii

1146

40,0

0,03

40,0

0,03

40,0

0,03

Taxe şi plăţi administrative

1422

    50,0

0,04

    50,0

0,04

   50,0

0,03

Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile bugetare

 

1423

 

4084,5

 

3,1

 

4069,5

 

2,92

 

4069,5

 

2,76

Amenzi şi sancţiuni

1431

  80,0

0,1

 80,0

0,1

80,0

0,1

Transferuri între bugetul de stat şi bugetul de nivelul II

 

1911

 

121253,8

 

92,9

 

129698,4

 

93,2

 

138104,7

 

93,5

Transferuri între instituţiile bugetului de stat şi instituţiile bugetului local de nivelul  II

 

 

1913

 

 

  1348,5

 

 

1,03

 

 

1412,6

 

 

1,01

 

 

1450,8

 

 

0,98

                                                                                                                   

 

 

                             Denumirea

 

 

Cod

Proiectul

pe anul 2018

Estimat pe anii:

2019

2020

 

   %

  din

 total

mii lei

  %

 din

total

mii lei

  %

  din

 total

II. Cheltuieli, total

2+3

130534,7

100,0

139146,4

100,0

147688,4

100,0

Inclusiv:

 

 

 

 

 

 

 

II.1Cheltuieli

2

117065,2

89,7

124056,4

89,2

131346,7

88,9

dintre care:

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli de personal

21

85539,5

65,5

91067,1

65,4

96524,7

65,3

Bunuri şi servicii

22

25081,2

19,2

26328,3

18,9

27867,9

18,8

Prestaţii sociale

27

4063,5

3,1

4190,6

3,0

4267,6

2,9

Alte cheltuieşli

28

2357,0

1,8

2446,4

1,8

2662,5

1,8

Transferuri acordate în cadrul bugetului public naţional

 

29

 

24,0

 

0,1

 

24,0

 

0,1

 

24,0

 

0,1

II.2 Active nefinanciare

3

13469,5

10,3

15090,0

10,8

16341,7

11,1

dintre care

 

 

 

 

 

 

 

Mijloace fixe

31

3100,9

2,4

4039,2

2,9

4694,8

3,2

Stocuri de materiale circulante

33

10368,6

7,9

11050,8

7,9

11646,9

7,9

 

III. Sold bugetar

1 –

( 2+3)

 

0

 

 

0

 

 

0

 

IV. Surse de finanţare

5

0

 

0

 

0

 

Datele din tabel denotă faptul , că proiectul  bugetul raional pe anul 2018 este structurat la venituri şi cheltuieli în sumă de – 130534,7 mii lei  Estimările pe anii 2019-2020 la venituri şi cheltuieli se prezintă în felul următor: anul 2019 – 139146,4 mii lei şi  anul 2020 – 147688,4 mii lei. Pe anii 2018-2020 nu este înregistrat sold bugetar şi nici surse de finanţare, deoarece s-a efectuat achitarea completă a

împrumutului recreditat între bugetul de stat şi bugetul local de nivelul II.

        În anul 2018 partea preponderentă din veniturile  bugetului raional o deţine transferurile de la bugetul de stat care constituie  - 121253,8 mii lei sau 92,9 la sută din total venituri. .

       Veniturile bugetului local de nivelul II conform clasificaţiei economice se prezintă în tabelul ce urmează:     

                                                                                                                                     Tabelul nr.2

 

             Denumirea

 

Cod     Eco

 ( K6)

Proiectul

pe anul 2018

Estimat pe anii:

2019

2020

 

mii lei

  %

  din

total

 

mii lei

%

din total

 

mii lei

%

  din

total

Venituri, total

 

130534,7

100,0

139146,4

100,0

147688,4

100,0

Inclusiv:

 

 

 

 

 

 

 

Impozitul pe venitul reţinut din salariu

111110

3677,9

2,8

3795,9

2,7

3893,4

2,6

Taxa pentru apă

114611

40,0

0,03

40,0

0,03

40,0

0,03

Taxa de la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice la casele de schimb valutar

 

 

  142245

 

 

50,0

 

 

0,04

 

 

50,0

 

 

0,04

 

 

50,0

 

 

0,04

Încasări de la prestarea serviciilor cu plată

 

  142310

 

1685,5

 

1,3

 

1670,5

 

1,2

 

1670,5

 

1,13

Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public

 

142320

 

2399,0

 

1,8

 

2399,0

 

1,72

 

2399,0

 

1,63

Amenzi şi sancţiuni contravenţionale încasate în bugetul local de nivelul II

 

  143120

 

80,0

 

0,1

 

80,0

 

0,1

 

80,0

 

0,1

Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetul local de nivelul II pentru învăţămîntul preşcolar, primar, secundar general şi complementar

 ( extraşcolar)

 

 

 

 

 

191111

 

 

 

 

 

85852,4

 

 

 

 

 

65,8

 

 

 

 

 

91889,8

 

 

 

 

 

66,0

 

 

 

 

 

97926,7

 

 

 

 

 

66,3

Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetul local de nivelul II pentru asigurarea şi asistenţa socială

 

 

 

191112

 

 

 

      1648,7

 

 

 

1,3

 

 

     1648,7

 

 

 

1,2

 

 

    1648,7

 

 

 

1,1

Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetul local de nivelul II pentru şcoli sportive

 

 

 

191113

 

 

 

2323,3

 

 

 

1,8

 

 

 

2487,8

 

 

 

1,8

 

 

 

 2662,3

 

 

 

1,8

Transferuri curente primite cu destinaţie specială pentru infrastructura drumurilor

 

 

191116

 

 

     9719,3

 

 

7,4

 

 

   9719,3

 

 

7,0

 

 

   9719,3

 

 

6,6

Transferuri curente primite cu destinaţie generală între bugetul de stat şi bugetul local de nivelul II

 

 

191131

 

 

21710,1

 

 

16,6

 

 

23952,8

 

 

17,2

 

 

26147,7

 

 

17,7

Transferuri curente primite cu destinaţie specială între instituţiile bugetului de stat şi instituţiile bugetului local de nivelul II

 

 

 

191310

 

 

 

    1348,5

 

 

 

1,03

 

 

 

   1412,6

 

 

 

1,01

 

 

 

   1450,8

 

 

 

  0,98

      Datele din tabel denotă faptul, că bugetul local de nivelul II conform clasificaţiei economice pe 6 nivele

pe anul 2018 este alcătuit din 12 tipuri de venit. Partea preponderentă din totalul veniturilor revine transferurilor curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetul local de nivelul II pentru învăţămîntul preşcolar, primar, secundar general şi complementar ( extraşcolar ) care constituie 85852,4 mii lei sau 65,8 la sută,  transferurile curente primite cu destinaţie generală între bugetul de stat şi bugetul local de nivelul II în sumă de 21710,1 mii lei sau 16,6 la sută şi transferurile curente primite cu destinaţie specială pentru infrastructura drumurilor în sumă de 9719,3 mii lei sau 7,4 la sută..  Impozitul pe venitul reţinut din salariu pentru anul 2018 este preconizat în sumă de 3677,9 mii lei  ceea ce constutuie 2,8 % din total venituri.

       În partea de venituri sînt incluse resursele atrase de către instituţiile publice de la prestarea serviciilori cu plată calculate în baza actelor normative în vigoare şi resursele atrase  de la darea în locaţiune a patrimoniului public. Pentru anul 2018 la articolul „ Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile bugetare”  sînt preconizate 4084,5 mii lei  ceea ce constituie  3,1 la sută din total venituri dintre care:

- Încasări de la prestarea serviciilor cu plată                       - 1685,5  mii lei;

- Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public     - 2399,0 mii lei.

                Cheltuielile bugetului local de nivelul II conform clasificaţiei funcţionale se prezintă în

tabelul ce urmează:

                                                                                                                                           Tabelul nr.3

 

 

Denumirea

 

Cod

F1-F3

Proiectul

pe anul 2018

        Estimat pe anii:

2019

2020

 

mii lei

% din total

 

mii lei

%

din

total

 

mii lei

   %

din

total

Cheltuieli recurente ,total

(2+3)

130534,7

100,0

139146,4

100,0

147688,4

100,0

Inclusiv:

 

 

 

 

 

 

 

Autorităţi legislative şi executive

0111

5041,0

3,9

5334,0

3,8

5626,0

3,8

Servicii bugetar- fiscale

0112

1850,0

1,4

2035,0

1,5

2199,0

1,5

Alte servicii generale

0133

711,0

0,5

782,0

0,6

845,0

0,6

Alte servicii de stat cu destinaţie generală

 

0169

 

2207,9

 

1,7

 

2275,9

 

1,6

 

2509,4

 

1,7

Alte servicii în domeniul apărării naţionale

 

0259

 

88,1

 

0,1

 

97,8

 

0,1

 

105,7

 

0,1

Alte servicii în domeniul agriculturii

 

0429

 

938,0

 

0,7

 

1032,0

 

0,7

 

1115,0

 

0,7

Construcţii

0443

623,0

0,5

685,0

0,5

740,0

0,5

Transport rutier

0451

9719,3

7,4

9719,3

7,0

9719,3

6,6

Servicii de sport şi cultură fizică

0812

2573,3

2,0

2762,8

1,8

2959,3

2,0

Servicii pentru tineret

0813

70,0

0,1

77,0

0,1

83,0

0,1

Servicii în domeniul culturii

0820

3738,0

2,9

4109,0

3,0

4436,0

3,0

Alte servicii în domeniul culturii

0861

553,0

0,4

607,0

0,4

655,0

0,4

Educaţie timpurie

0911

2072,1

1,6

2139,2

1,5

2210,4

1,5

Învăţămînt primar

0912

974,9

0,7

1057,9

0,8

996,8

0,7

Învăţămînt gimnazial

0921

61889,9

47,4

65836,1

47,3

69656,0

47,2

Învăţămînt liceal

0922

16736,2

12,8

18196,5

13,1

19909,3

13,5

Învăţămînt nedefinit după nivel

0950

6501,8

5,0

6967,6

5,0

7461,7

5,0

Servicii afiliate învăţămîntului

0960

1142,0

0,9

1256,0

0,9

1357,0

0,9

Alte servicii în domeniul învăţămîntului

 

0989

 

1995,0

 

1,5

 

2194,0

 

1,6

 

2370,0

 

1,6

Protecţie în caz de incapacitate de muncă

 

1012

 

6349,7

 

4,9

 

6894,7

 

5,0

 

7376,7

 

5,0

Protecţie a familiei şi copilului

1040

2128,8

1,6

2291,8

1,6

2435,8

1,6

Protecţie împotriva excluziunii sociale

 

1070

 

1398,5

 

1,1

 

1462,6

 

1,1

 

1500,8

 

1,0

Administrare în domeniul protecţiei sociale

 

1091

 

966,0

 

0,7

 

1063,0

 

0,8

 

1149,0

 

0,8

Alte servicii de protecţie socială

1099

267,2

0,2

270,2

0,2

272,2

0,2

 Clasificaţia funcţională este un nomenclator care codifică funcţiile sectorului bugetar în conformitate cu standardele aprobate de Guvern. Pentru anul 2018 cheltuielile bugetului local de nivelul II se descriu în 24 de funcţii. Ponderea cea mai mare din totalul  cheltuielilor revine funcţiei „ Învăţămînt gimnazial” –  47,4%, urmată de funcţia „Învăţămînt liceal” – 12,8 %, „ Transport rutier „ – 7,4 %, „ Învăţămînt nedefinit după nivel” – 5,0 %, „ Protecţie în caz de incapacitate de muncă” – 4,9 % , „ Autorităţi legislative şi executive „ – 3,8 %, „ Servicii în domeniul culturii” – 2,9 %, „ Servicii de sport şi cultură fizică – 2,0 %  e.t.c.

   Sinteza cheltuielilor fundamentate pe  subprograme  a bugetului local de nivelul II  pe anul 2018 şi estimările pe anii 2019-2020 se prezintă, în tabelul ce urmează:

                                                                                                                                               Tabelul  nr.4

                                                                                                                                                               (mii lei)

Subprogramul

Proietul pe anul 2018

Estimat pe anii:

Denumirea

Codul

      2019

       2020

1

2

3

4

5

Cheltuieli recurente,total

( 2+3 )

130534,7

139146,4

147688,4

Inclusiv:

 

 

 

 

Cheltuieli de personal

21

85539,5

91067,1

96524,7

Servicii cu destinaţie generală

 

9809,9

10426,9

11179,4

 

Exercitarea guvernării

0301

5041,0

5334,0

5626,0

Servicii de suport pentru exercitarea guvernării

 

0302

 

711,0

 

782,0

 

845,0

Politici şi management în domeniul bugetar-fiscal

0501

1850,0

2035,0

2199,0

Gestionarea fondului de rezervă şi intervenţie

0802

2207,9

2275,9

2509,4

Apărarea naţională

 

88,1

97,8

105,7

Servicii de suport în domeniul apărării naţionale

3104

88,1

97,8

105,7

Servicii în domeniul economiei

 

11280,3

11436,3

11574,3

Politici şi management în domeniul macroeconomic şi de dezvoltare a economiei

 

 

5101

 

 

938,0

 

 

1032,0

 

 

1115,0

Politici şi management în domeniul dezvoltării regionale şi construcţiilor

 

6101

 

623,0

 

685,0

 

740,0

Dezvoltarea drumurilor

6402

9719,3

9719,3

9719,3

Cultura, sport şi tineret

 

6934,3

7555,8

8133,3

Politici şi management în domeniul culturii

 

8501

 

553,0

 

607,0

 

655,0

Dezvoltarea culturii

8502

3499,0

3846,0

4152,0

Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional

 

8503

 

239,0

 

263,0

 

284,0

Sport

8602

2573,3

2762,8

2959,3

Tineret

8603

70,0

77,0

83,0

Învăţămînt

 

91311,9

97647,3

103961,2

Politici şi management în domeniul educaţiei

 

8801

 

1995,0

 

2194,0

 

2370,0

Educaţie timpurie

8802

2072,1

2139,2

2210,4

Învăţămînt primar

8803

974,9

1057,9

996,8

Învăţămîntul gimnazial

8804

61889,9

65836,1

69656,0

Învăţămîntul liceal

8806

16736,2

18196,5

19909,3

Servicii generale în educaţie

8813

1142,0

1256,0

1357,0

Educaţie extraşcolară şi susţinerea elevilor dotaţi

 

8814

 

6418,5

 

6884,3

 

7378,4

Curiculum

8815

83,3

83,3

83,3

Protecţia socială

 

11110,2

11982,3

12734,5

Politici şi management în domeniul protecţiei sociale

 

9001

 

966,0

 

1063,0

 

1149,0

Protecţie a familiei şi copilului

9006

2128,8

2291,8

2435,8

Asistenţă socială a persoanelor cu necesităţi speciale

 

9010

 

6349,7

 

6894,7

 

7376,7

Protecţie socială în cazuri excepţionale

 

9012

 

1398,5

 

1462,6

 

1500,8

Asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi

 

9013

 

26,0

 

29,0

 

31,0

Protecţia socială a unor categorii de cetăţeni

 

9019

 

241,2

 

241,2

 

241,2

Sold  bugetar

 

0

0

0

Surse de finanţare

 

0

0

0

 Datele din tabel denotă că bugetul  local de niveul  II  pe anul 2018 şi estimările pe anii 2019 -2020

este structurat pe 11 programe şi 27 de subprograme. Cea mai mare pondere în volumul cheltuielilor pe

anul 2018 şi estimările pe anii 2019-2020 revine programului 88  „ Învăţămîntul” care constituie:

  pe anul 2018 – 91311,9 mii lei sau 70,0 la sută; pe anul 2019 – 97647,3 mii lei sau 70,2 la sută,

 şi pe anul 2020 –103961,2 mii lei sau  70,4 la sută , urmat de următoarele programe:

- programul 90 „ Protecţia socială” în sumă pe anul 2018 – 11110,2 mii lei sau 8,5 la sută; pe anul 2019 – 11982,3 mii lei sau  8,6 la sută şi pe anul 2020 – 12734,5 mii lei sau 8,6 la sută;

– Programul 64 „ Dezvoltarea drumurilor” pe anii 2018 – 2020 sînt preconizate transferuri cu destinaţie specială de la bugetul de stat pentru fiecare an cîte – 9719,3 mii lei ceea ce constituie corespunzător

7,4; 7,0; 6,6 la sută

-  programul 85,86 „ Cultura, tineret şi spot ” : pe anul 2018 în sumă de – 6934,3 mii lei sau 5,3 la sută; pe anul 2019 – 7555,8 mii lei sau 5,4 la sută şi pe anul 2020 – 8133,3 mii lei sau 5,5 la sută. Celelalte programe ocupă o pondere mai joasă de 5 puncte  procentuale.

        Informaţia  privind efectivul de personal pe instituţii bugetare finanţate din bugetul local de nivelul II

se prezintă în tabelul ce urmează:

                                                                                                                                       Tabelul nr.5

                                                                                                                                                    Unităţi

 

Denumirea

 

Cod

Executat

pe anul

2015

Executat pe anul 2016

Aprobat pe anul 2017

Proiectul pe anul 2018

Estimat pe anii:

Grg1/

Org1i

F1

2019

2020

Servicii de stat cu destinaţie generală

 

1125

 

01

 

53,5

 

      51,0

 

59,5

 

59,5

 

59,5

 

59,5

Servicii în domeniul economiei

 

1125

 

04

 

14,5

 

     10,0

 

14,5

 

14,5

 

14,5

 

14,5

Cultura şi sportul

2317

08

65,0

     67,0

73,0

73,0

73,0

73,0

 

2307

08

29,5

     27,11

34,5

34,5

34,5

34,5

Învăţămîntul

23,07

09

1154,81

1118,66

1146,02

1132,42

1132,42

1132,42

 

2317

09

44,5

48,08

52,34

54,84

54,84

54,84

Protecţia socială

2305

10

111,75

114,0

114,0

114,0

114,0

114,0

În total

 

 

1473,56

1435,85

1493,86

1482,76

1482,76

1482,76

     Pentru anul 2017 şi estimările pe anii 2018-2019 efectivul de personal este preconizat cu o reducere de 45,03 unităţi în comparaţie cu aprobat pe anul 2016  în legătură cu reorganizarea unor instituţii din domeniul învăţămîntului.

     La prezenta notă informativă se prezintă tabele care reflectă evoluţia indicatorilor financiari a  bugetului raional în dinamică: indicatorii realizaţi în anul precedent, indicatorii aprobaţi pentru anul bugetar curent, indicatorii estimaţi pentru anul bugetar viitor şi estimările pentru doi ani ulteriori.

 

 

 

 

 

     Şeful  Direcţiei Finanţe                                                  V. Cozma

 

 

 

 

       

 

 

 

 

                                            Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin