Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Seminar antitero, la Cantemir

Seminar antitero, la Cantemir imprimare

06.11.2017     1074 

ACEST FLAGEL POATE ȘI TREBUIE PREVENIT ȘI COMBĂTUT

 În contextul intrării în vigoare a Legii antiteror a Republicii Moldova, care prevede consolidarea mecanismului naţional de prevenire şi combatere a terorismului, Centrul de comunicare şi relaţii publice al Serviciului Informații și Securitate(SIS) a organizat, recent, un seminar de informare a autorităților publice locale din raioanele Cantemir și Cahul cu actul normativ în cauză.

 La Cantemir, reprezentantul Centrului Antiteror al SIS a adus la cunoștința publicului-primari ai satelor(comunelor), conslieri raionali, reprezentanți ai serviciilor desconcentrate și descentralizate, ai subdiviziunilor Consilului raional- documentul vizat, care conţine 11 capitole şi determină cadrul juridic şi organizatoric al activităţii de prevenire şi combatere a terorismului în R.Moldova, modul de coordonare a activităţii subdiviziunilor specializate în prevenirea şi combaterea terorismului, a acţiunilor întreprinse de autorităţile publice centrale şi locale, de asociaţiile şi organizaţiile obşteşti, de persoanele cu funcţii de răspundere.A fost subliniat faptul că noua lege completează nu doar lista de noţiuni, dar şi cea a autorităţilor implicate în procesul de prevenire şi combatere a terorismului, inclusiv: Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Apărării; Ministerul Economiei și Infrastructurii; Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene; Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; Procuratura Generală, Serviciul de Protecție și Pază de Stat; Serviciul Vamal; Agenția Servicii Publice; Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice; Departamentul Instituțiilor Penitenciare al Ministerului Justiției și Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor al Centrului Național Anticorupție, fiecare în limita competenţelor deţinute. Actul stabileşte introducerea unui concept nou, implementat în spaţiul UE, privind verificarea pasagerilor companiilor aeriene, care are drept scop detectarea tentativelor de părăsire, intrare sau tranzitare a teritoriului ţării de către persoane implicate în activitate teroristă.Legea prevede crearea organului local de gestionare a crizelor teroriste - Consiliul teritorial antiterorist, care va fi compus din conducători ai consiliilor raionale, reprezentanţi teritoriali ai Serviciului de Informaţii şi Securitate, ai Inspectoratului General al Poliţiei al MAI şi al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI. Pentru dirijarea şi desfăşurarea operaţiilor antiteroriste va fi instituit Comandamentul  Operaţional Antiterorist. Documentul delimitează clar măsurile restrictive care pot fi instituite în zona de desfășurare a operației antiteroriste. La fel, prevede informarea opiniei publice asupra actelor teroriste, fiind reglementată conduita mijloacelor de informare şi interdicţiile impuse pe parcursul desfăşurării operaţiei antiteroriste şi în afara acesteia, conţine menţiuni privind necesitatea unor prevederi care vizează răspunderea asociaţiei obşteşti sau religioase ori a unei alte organizaţii pentru desfăşurarea activităţii teroristerăspunderea mijlocului de informare în masă pentru difuzarea materialelor care cheamă la desfăşurarea activităţii teroriste sau îndreptăţesc desfăşurarea unei astfel de activităţi; inadmisibilitatea utilizării reţelelor de comunicaţii electronice pentru desfăşurarea activităţii teroriste etc.

 Reprezentantul SIS s-a referit, în detalii, la exercițiul internațional antiterorist “Strong  Border-2017” cu tema “Interacțiunea organelor de securitate (RM și Ucraina) în procesul de curmare a activității terrorist-diversioniste și de dirijare a acțiunilor urgente de răspuns contra crizei teroriste pe teritoriul RM și Ucrainei”, desfășurat în luna mai curent în regiunea Odesa a Ucrainei și raionul Cahul, R.Moldova de către SIS, în comun cu autoritățile cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii terorismului, inclusiv cele ale APL, raionul Cahul, în cooperare cu Serviciul de Securitate  și Serviciul de Grăniceri al Ucrainei.

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin