Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Activitati la nivel raional, noiembrie 2017

Activitati la nivel raional, noiembrie 2017 imprimare

01.11.2017     974 

                                                                                                  APROBAT :

                                                                                    _________Andrei Ciobanu

                                                                                    preşedintele raionului Cantemir

                                                                                     „30”octombrie”, 2017

 

G R A F I C U L

activităţilor de nivel raional, planificate pentru luna noiembrie, 2017.

 

Nr. d/o

Data desfăşurării acţiunii

Tipul acţiunii

Locul desfăşurării

Responsabil de organizarea acţiunii

Notă

1

2

3

4

5

6

1

01.11.2017

Prezentarea serviciului public e-guvernare în cadrul proiectului ,,Novoteca”.

Biblioteca publică, ora 15.00

S.Toderici, serviciul cultură şi turism

 

2

01.11.2017

Seminar organizat cu specialiştii responsabili de domeniul funciar din  primării.

Sala de şedinţe et. II,

ora 10.00

Toderici Valeriu, şef serviciu relaţii funciare

 

3

01-30,

01-18 noiembrie

Activităţi exptraşcolare,, Un arbore pentru dăinuirea noastră”

,, Ziua internaţională a persoanelor cu disabilităţi”

La nivel instituţional.

L.Cebotaru, şef DGÎ

 

4

03.11.2017

Concursul interpreţilor de muzică uşoară şi a dansului modern,,Crizantema albă”

Casa   raională de Cultură, ora 16.00

S.Toderici

 

5

06.11.2017

Şedinţa operativă a preşedintelui raionului cu conducătorii serviciilor descentralizate,  desconcentrate şi de instituţii publice, organizaţii .

Sala de şedinţe et. II, ora 9.00

A. Ciobanu, preşedintele raionului

 

6

06.11.2017

Organizarea seminar ului cu primarii satelor, comunelor, consilierii raionali şi conducătorii serviciilor desconcentrate .

Sala de şedinţe et. II, ora 10.00

V. Balan, şef serviciu AP

 

7

08.11.2017

Şedinţa grupului de lucru pentru organizarea şi desfăşurarea Concursului ofertelor de preţ  pentru achiziţionarea îmbrăcămintei şi încălţămintei angajaţilor Inspectoratului de Poliţie Cantemir.

Sala de şedinţe et. II, ora 10.00

A. Ciobanu

G.Manole

 

8

09.11.2017

Şedinţa comisiei de negocieri directe pentru darea în locaţiune a spaţiului.

Sala de şedinţe et. II, ora 10.00

A. Ciobanu, preşedintele raionului

 

9

09.11.2017

Şedinţa comisiei de negocieri a condiiilor contractului pentru acces pe proiprietatea publică.

Sala de şedinţe et. II, ora 11.00

A. Ciobanu

G.Manole, specialist principal

 

10

11-30 noiembrie

Inspecţii frontale a DGÎ în gim.Capaclia şi grădiniţa de copii din s.Capaclia

s.Capaclia

L.Cebotaru, şef DGÎ

 

11

14.11.2017

Seminar organizat cu specialiştii responsabili de elaborare bugetului pentru anul 2018.

Sala de şedinţe et. II, ora 14.00

V.Cozma, şef DF

 

12

17.11.2017

Show Concurs ,,Miss Cantemir-2017”

Casa   raională de Cultură, ora 17.00

S.Toderici, şef serviciu cultură şi turism

 

13

20.11.2017

Şedinţa Consiliului de administrare a FLSSP

Sala de şedinţe et. II, ora 14.00

V.Munteanu, şef DASPF

 

14

21,22,23 noiembrie

Supervizarea asistenţilor sociali comunitari

Sala de şedinţe et. II, ora 9.00

V.Munteanu, şef DASPF

 

15

21,22,23 noiembrie

Supervizarea lucrătorilor sociali şi angajaţilor serviciului îngrijire la domiciliu.

Bir.217, et. II,

ora 9.00

V.Munteanu, şef DASPF

 

16

22.11.2017

 

 

Şedinţa Comisiei raionale de privatizare a fondului de locuinţe

Sala de şedinţe et. II, ora 10.00

Ghe. Manole, sp. principal

 

17

23.11.2017

Tîrgul succeselor transfrontaliere  cu participarea partenerilor din bibliotecile Judeţului Brăila, România.

Biblioteca publică

S.Toderici, şef SCT

 

18

24.11.2017

Concursul ,,Micul interpret”

Şcoala de Arte, ora 15.00

S.Toderici, şef SCT

 

19

La data stabilită de comisia de concurs de la  data depunerii dosarelor

Concurs pentru recrutarea candidaţilor la posturi de directori ai instituţiilor de învăţămînt Plopi, Cîşla şi gim.,,A.Puşkin”.

DGÎ

L.Cebotaru, şef DGÎ

 

20

02.11.2017

23.11.2017

Activităţi medodice cu profesorii disciplinelor limbi străine, fizică, educaţie tehnologică şi pe segmentul educaţie incluzivă cu participarea cadrelor didactice din Romînia, Grecia, SUA.

DGÎ

L.Cebotaru, şef DGÎ

 

21

24.11.2017

Masă rotundă cu directorii adjuncţi pentru educaţie ,,Campania de informare şi sensibilizare dedicată Zilei internaţionale a persoanelor cu disabilităţi”

DGÎ

L.Cebotaru, şef DGÎ ;

A.Cabac, şef SAP

 

22

25.11.2017

Turneul raional la volei,,Cupa Tineretului”, ediţia a V-a.

Or. Cantemir, gim ,,M.Eminescu”

T.Baranov

 

23

30.11.2017

Şedinţa Consiliului de Administraţie al DGÎ

Sala de şedinţe et. V, ora 10.00

L.Cebotaru, şef DGÎ

 

 

 

Serviciul administraţie  publicăPlasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin