Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Proiecte decizii, sedinta CR din 28.09.2017

Proiecte decizii, sedinta CR din 28.09.2017 imprimare

07.09.2017     1009 

ORDINEA   DE  ZI   (PROIECT)

a şedinţei  ordinare a Consiliului Raional Cantemir

nr. 07-XXVI                                                                                din 28.09.2017

 or. Cantemir Locul desfășurării ședinței: sala de ședințe, et.VI,                                              Începutul ședinței: ora 10-00

01.Despre situaţia criminogenă în raionul Cantemir pe 8 luni a anului 2017.

                    Raportor: Codreanu Valeriu, şef Inspectoratul de Poliţie Cantemir.

02.Cu privire la  pregătirea economiei şi a instituțiilor din sfera socială către sezonul rece,toamnă-iarnă 2017-2018.

              Raportor: Butuc Sergiu, vicepreşedinte al raionului.

                              Dimcea Ion, vicepreşedinte al raionului

03. Cu privire la executarea bugetului raional conform rezultatelor pe I semestru a anului 2017.

               Raportor:Veaceslav Cozma, şef dircţi finanţe.

 04Cu privire la rezultatele anului de învăţămînt 2016-2017.

              Raportor:Cebotaru Lilia, şef direcţie  generală învăţămînt.

 05.Cu privire la aprobarea reţelei de şcoli şi clase/elevi pentru anul de studiu  2017-2018 în raionul Cantemir.

               Raportor: Cebotaru Lilia, şef direcţie  generală învăţămînt.

06.Cu privire la stabilirea categoriei şi indemnizaţiei de conducere pentru conducătorii instituţiilor de învăţămînt preuniversitar din raionul Cantemir,  anul de studii  2017-2018.

                Raportor: Butuc Sergiu, vicepreşedinte al raionului.

 07.Despre stabilirea districtelor şcolare şi desemnarea şcolilor de circumscripţie pentru instituţiile publice de învăţămînt din raion, anul de studii 2016-2017.

                Raportor:Cebotaru Lilia, şefr direcţie  generală învăţămînt. 

08. Despre executarea  decizia Consiliului raional Cantemir nr.04/02-XXVI din 11.05.2017.

                       Raportor: Cebotaru Lilia, şef direcţie  generală învăţămînt.

09. Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2017.

              Raportor: Veaceslav Cozma, şef direcţie finanţe.

10.Cu privire la mărimea taxei pentru instruirea copiilor în Şcoala de Arte „Valeriu Hanganu”pentru anul de studiu 2017-2018 achitată de părinţi.

        Raportor: Dimcea Ion, vicepreşedinte al raionului.

11.Cu privire la stabilirea indemnizaţiei de conducere a directorului Şcolii de Arte ,, Valeriu Hanganu”.

            Raportor: Toderici  Sergiu, şef, serviciul cultură şi turism.  

12. Cu  privire  la coordonarea Regulamentului  şi aprobarea componenţei consiliului administrativ al IMSP Centru de Sănătate Baimaclia. 

              Raportor:Olga Hîţu, director al IMSP CS Cantemir.

13. Cu  privire  la coordonarea Regulamentului  şi aprobarea componenţei consiliului administratival IMSP Centru de Sănătate Baimaclia. 

               Raportor: Elena Olteanu, şef al IMSP CS Baimaclia.

14.Cu  privire  la coordonarea Regulamentului  şi aprobarea componenţei consiliului administrativ

al IMSP Centru de Sănătate Ciobalaccia. 

                Raportor: Ecaterina Corober,  şef al IMSP CS Ciobalaccia.

15.Cu  privire  la coordonarea Regulamentului  şi aprobarea componenţei consiliului administrativ

al IMSP Centru de Sănătate Cociulia. 

                   Raportor:Putregai Maia, şef al IMSP CS Cociulia.

 16.Cu  privire  la coordonarea Regulamentului  şi aprobarea componenţei consiliului administrativ al IMSP Centru de Sănătate Goteşti. 

            Raportor: Mihail Carabeţchi, şef al IMSP CS Goteşti.

17.Cu privire la organizarea şi desfăşurarea  sărbătorii ,,Ziua Recoltei”, ediţia anului 2017.

            Raportor: L.Vîlcu, şef direcţie agricultură, economie, relaţii funciare.      

18. Cu privire la casarea mjloacelor fixe a  aparatului preşedintelui raionului Cantemir.

             Raportor:Marina Caradjova, contabil-şef, aparatul preşedintelui raionului.

19.Cu privire la activităţile de încorporare a cetăţenilor în serviciul militar şi serviciul civil în toamna anului 2017.

     Raportor: Porneală Oleg, şef secţie administrativ-militară Cantemir.

20.Cu privire la aprobarea hotărîrii nr.03 din 04.09.2017 a  comisiei de privatizare a fondului de locuinţe.

        Raportor: Manole Gheorghe, specialist principal, aparatul preşedintelui raionului.

21.Cu privire la deciziile cu termen de control adoptate de Consiliul Raional Cantemir pe parcursul  lunilor mai-august, anul 2017.

                Raportor:Ţurcanu Ludmila, secretar al consiliului raional.

22 .Despre cererea dlui Rusev Serghei privind acordarea în locaţiune a unui birou în incinta Consiliului raional.

23.Cu privire la modificarea hotarelor intravelanului s..Plopi şi s.Taraclia din componenţa comunei Plopi, raionul Cantemir.

            Raportor: A. Ciobanu, preşedintele raionului

24.Despre executarea  decizia Consiliului raional Cantemir nr.05/11-XXVI din 22.06.2017.

           Raportor: A. Ciobanu, preşedintele raionului

     Preşedintele raionului                                                                    Andrei Ciobanu

D E C I Z I E  (Proiect)

 

nr .07/ -XXVI                                                                                           din 28.09.2017                                                                                           

or. Cantemir

        Cu  privire  la coordonarea Regulamentului 

şi aprobarea componenţei consiliului administrativ

al IMSP Centru de Sănătate Cantemir 

        În temeiul art. 43 (2) din Legea  privind administraţia publică locală nr. 436-XIV din 28.12.2006, art.4, alineatul (5) din Legea ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII  din 28.03.1995 (cu modificările şi completările ulterioare), ordinelor Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr.404 din 30.10.20007 şi nr.908 din 23.08.2017 ,examinînd demersul IMSP Centru de Sănătate Cantemir  cu privire la coordonarea Regulamentului şi  aprobarea componenţei consiliului administrativ al IMSP Spitalul Raional Cantemir, avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism  , comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii  Consiliul Raional

D E C I D E:

     01. Se coordonează Regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei IMSP Centru de Sănătate Cantemir ,conform anexei nr.01;

       se aprobă componenţa consiliului administrativ al IMSP Centru de Sănătate Cantemir,  conform anexei nr.02.

       02.Se împuterniceşte să coordoneze în numele Consiliului Raional Cantemir  Regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiti IMSP Centru de Sănătate Cantemir, dl A.Ciobanu, preşedintele raionului Cantemir, iar în lipsa Dumnealui, vicepreşedintele raionului  cu aplicarea ştampilei consiliului raional pe documentele corespunzătoare.

    03.Se abrogă decizia nr.01/14-XXIV din 24.02.2011 şi nr.02/28-XXVI din 24.09.2015 nr. 03/04 –XXVI din 27.04.2017.

    04. Informaţia despre rezultatele activităţii consiliului administrativ al IMSP Centru de Sănătate Cantemir se va prezenta consiliului raional anual în trimestru unu pe perioada 2018-2019 de către preşedintele consiliului  administrativ.

  05. Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina  şefului IMSP Centru de Sănătate Cantemir, preşedintelui raionului Cantemir, iar în lipsa acestuia, vicepreşedintelui raionului.

    06. Controlul executării deciziei  prezente se pune  în sarcina  comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism .

   Preşedintele şedinţei                                                            ___________________

            Avizată:

 Secretar împuternicit  al consiliului raional                        Victoria Balan

 

                                                        Anexa nr.02                                                                                                                                                       

 la decizia consiliului raional                                                                                                                                   

                                                                                                                                    nr.07/-XXVI din 28.09.2017

 Componenţa consiliului administrativ

      al IMSP Centru de Sănătate Cantemir  .

 

   

 01.____________________________, preşedintele consiliului ;

02Eleonora Starciuc, reprezentantul fondatorului, vicepreşedinte

Membri:

03.C.Bujac, medic ecogarafist;

04.P.Sestacov, asistent medical coordonator;

05.M.Gavril, preşedinte al AO,,Vatra-Cîrpeşti”

 

Secretar împuternicit al consiliului raional                                   Victoria Balan

D E C I Z I E  (Proiect)

nr .07/    -XXVI                                                                                           din 28.09.2017                                                                                           

or. Cantemir

        Cu  privire  la coordonarea Regulamentului 

şi aprobarea componenţei consiliului administrativ

al IMSP Centrul de Sănătate Cociulia

        În temeiul art. 43 (2) din Legea  privind administraţia publică locală nr. 436-XIV din 28.12.2006, art.4, alineatul (5) din Legea ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII  din 28.03.1995 (cu modificările şi completările ulterioare), ordinelor Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr.404 din 30.10.20007 şi nr.1086 din 30.12.2016 ,examinînd demersul IMSP Centrul de Sănătate Cociulia cu privire la coordonarea Regulamentului şi  aprobarea componenţei consiliului administrativ al IMSP Centrul  de Sănătate  Cociulia, avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism , comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii,  Consiliul Raional

D E C I D E:

     01. Se coordonează Regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei IMSP Centrul de Sănătate Cociulia ,conform anexei nr.01;

       se aprobă componenţa consiliului administrativ al IMSP Centrul de Sănătate  Cociulia,  conform anexei nr.02.

       02.Se împuterniceşte să coordoneze în numele Consiliului Raional Cantemir  Regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiti IMSP Centrul de Sănătate Cociulia, dl A.Ciobanu, preşedintele raionului Cantemir, iar în lipsa Dumnealui, vicepreşedintele raionului  cu aplicarea ştampilei consiliului raional pe documentele corespunzătoare.

    03. Se abrogă deciziile nr.01/14-XXIV din 24.02.2011 şi nr.02/29-XXVI din 24.09.2015 , nr .03/06 -XXVI   din 27.04.2017.

    04. Informaţia despre rezultatele activităţii consiliului administrativ al IMSP Centrul  de  Sănătate  Cociulia se va prezenta consiliului raional anual în trimestru unu pe perioada 2018-2019 de către preşedintele consiliului  administrativ.

  05. Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina  şefului IMSP Centrul de Sănătate Cociulia, preşedintelui raionului Cantemir, iar în lipsa acestuia, vicepreşedintelui raionului.

    06. Controlul executării deciziei  prezente se pune  în sarcina  comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism .

  

Preşedintele şedinţei                                                           ____________________

          Avizată:

 Secretar împuternicit al consiliului raional                             Victoria Balan              

                                                        Anexa nr.02                                                                                                                                                       

 la decizia consiliului raional                                                                                                                                    

                                                                                                                                    nr.07/    -XXVI din 28.09.2017

 Componenţa consiliului administrativ

      al IMSP Centrul de Sănătate  Cociulia:

   01.Dimcea Ion, vicepreşedinte al  raionului, preşedintele consiliului ;

 02.Ghielber Vitalie, reprezentantul Fondatorului;

 03. Unguru Domnica, contabil, IMSP Centrul  de Sănătate Cociulia;

      04. Macaria Nina, asistentă medicală de familie superioară,  IMSP  Centrul  de Sănătate Cociulia;

      05. Mocanu Valentina , profesoară ,gimnaziul satul Cociulia, raionul Cantemir .

 Secretar împuternicit al consiliului raional                             Victoria Balan    

 

 D E C I Z I E  (Proiect)

nr .07/   -XXVI                                                                                           din 28.09.2017                                                                                           

or. Cantemir

        Cu  privire  la coordonarea Regulamentului 

şi aprobarea componenţei consiliului administrativ

al IMSP Centrul de Sănătate Goteşti

        În temeiul art. 43 (2) din Legea  privind administraţia publică locală nr. 436-XIV din 28.12.2006, art.4, alineatul (5) din Legea ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII  din 28.03.1995 (cu modificările şi completările ulterioare), ordinelor Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr.404 din 30.10.20007 şi nr.1086 din 30.12.2016 ,examinînd demersul IMSP Centrul de Sănătate Goteşti cu privire la coordonarea Regulamentului şi  aprobarea componenţei consiliului administrativ al IMSP Centrul  de Sănătate  Goteşti , avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism , comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii,  Consiliul Raional

D E C I D E:

     01. Se coordonează Regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei IMSP Centrul de Sănătate Goteşti  ,conform anexei nr.01;

       se aprobă componenţa consiliului administrativ al IMSP Centrul de Sănătate Goteşti ,  conform anexei nr.02.

       02.Se împuterniceşte să coordoneze în numele Consiliului Raional Cantemir  Regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiti IMSP Centrul de Sănătate Goteşti , dl A.Ciobanu, preşedintele raionului Cantemir, iar în lipsa Dumnealui, vicepreşedintele raionului  cu aplicarea ştampilei consiliului raional pe documentele corespunzătoare.

    03. Se abrogă deciziile nr.01/14-XXIV din 24.02.2011 şi nr.02/31-XXVI din 24.09.2015, nr .03/31 -XXVI  din 27.04.2017.

    04. Informaţia despre rezultatele activităţii consiliului administrativ al IMSP Centrul  de  Sănătate  Goteşti se va prezenta consiliului raional anual în trimestru unu pe perioada 2018-2019 de către preşedintele consiliului  administrativ.

  05. Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina  şefului IMSP Centrul de Sănătate Goteşti, preşedintelui raionului Cantemir, iar în lipsa acestuia, vicepreşedintelui raionului.

    06. Controlul executării deciziei  prezente se pune  în sarcina  comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism .

  

Preşedintele şedinţei                                                            ___________________

 

            Avizată:

 Secretar împuternicit al consiliului raional                        Victoria Balan

 

                                                          Anexa nr.02                                                                                                                                                       

 la decizia consiliului raional                                                                                                                                   

                                                                                                                                    nr.07/-XXVI din 28.09.2017

 Componenţa consiliului administrativ

      al IMSP Centrul de Sănătate  Goteşti: 

 01.Butuc Sergiu, vicepreşedinte al  raionului, preşedintele consiliului ;

 02.Mihail Carabeţchii  ,şef IMSP Centrul  de Sănătate Goteşti;

 03. Diecenco Feodosia, medic de familie, IMSP Centrul  de Sănătate Goteşti ;

      04. Reuţ Evghenia, asistent medical de familie superior,  IMSP  Centrul  de Sănătate Goteşti;

      05. Popandopol Iurie, reprezentant al societăţii civile.

 Secretar împuternicit al consiliului raional                                   Victoria Balan

 

D E C I Z I E (Proiect)

 

nr .07/     -XXVI                                                                                           din 28.09.2017                                                                                           

or. Cantemir

 

        Cu  privire  la coordonarea Regulamentului 

şi aprobarea componenţei consiliului administrativ

al IMSP Centrul de Sănătate Baimaclia 

 

        În temeiul art. 43 (2) din Legea  privind administraţia publică locală nr. 436-XIV din 28.12.2006, art.4, alineatul (5) din Legea ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII  din 28.03.1995 (cu modificările şi completările ulterioare), ordinelor Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr.404 din 30.10.20007 şi nr.1086 din 30.12.2016 ,examinînd demersul IMSP Centrul de Sănătate Baimaclia privind coordonarea Regulamentului şi  aprobarea componenţei consiliului administrativ al IMSP Centrul  de Sănătate  Baimaclia , avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism , comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, Consiliul Raional

D E C I D E:

     01. Se coordonează Regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei IMSP Centrul de Sănătate Baimaclia  ,conform anexei nr.01;

       se aprobă componenţa consiliului administrativ al IMSP Centrul de Sănătate Baimaclia ,  conform anexei nr.02.

       02.Se împuterniceşte să coordoneze în numele Consiliului Raional Cantemir  Regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiti IMSP Centrul de Sănătate Baimaclia , dl A.Ciobanu, preşedintele raionului Cantemir, iar în lipsa Dumnealui, vicepreşedintele raionului  cu aplicarea ştampilei consiliului raional pe documentele corespunzătoare.

    03. Se abrogă deciziile nr.01/14-XXIV din 24.02.2011 şi nr.02/27-XXVI din 24.09.2015 nr. 03/05 –XXVI din 27.04.2017.

    04. Informaţia despre rezultatele activităţii consiliului administrativ al IMSP Centrul  de  Sănătate  Baimaclia se va prezenta consiliului raional anual în trimestru unu pe perioada 2018-2019 de către preşedintele consiliului  administrativ.

  05. Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina  şefului IMSP Centrul de Sănătate Baimaclia, preşedintelui raionului Cantemir, iar în lipsa acestuia, vicepreşedintelui raionului.

    06. Controlul executării deciziei  prezente se pune  în sarcina  comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism .

  

Preşedintele şedinţei                                                           ____________________-

 

          Avizată:

 Secretar împuternicit al consiliului raional                    Victoria Balan

 

                                                          Anexa nr.02                                                                                                                                                       

 la decizia consiliului raional                                                                                                                                   

                                                                                                                                    nr.07/-XXVI din 28.09.2017

 

 

 Componenţa consiliului administrativ

      al IMSP Centrul de Sănătate  Baimaclia .

 

   

 01.______________________, vicepreşedinte al  raionului, preşedintele consiliului ;

 02.Hîţu Valeriu , reprezentantul Fondatorului;

 03. Colesnicenco Svetlana, contabil, IMSP Centrul  de Sănătate Baimaclia ;

      04. Chiciuc Anjela, asistent medical de familie superior,  IMSP  Centrul  de Sănătate Baimaclia;

      05.Tornea Aliona, reprezentantul societăţii civile.

 

 Secretar împuternicit al consiliului raional                                   Victoria Balan

 

 

         D E C I Z I E (Proiect)

 

nr .07/   -XXVI                                                                                           din 28.09.2017                                                                                           

or. Cantemir

 

        Cu  privire  la coordonarea Regulamentului 

şi aprobarea componenţei consiliului administrativ

al IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia

 

        În temeiul art. 43 (2) din Legea  privind administraţia publică locală nr. 436-XIV din 28.12.2006, art.4, alineatul (5) din Legea ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII  din 28.03.1995 (cu modificările şi completările ulterioare), ordinelor Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr.404 din 30.10.20007 şi nr.1086 din 30.12.2016 ,examinînd demersul nr. 909 din 23.08.2017 al IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia privind coordonarea Regulamentului şi  aprobarea componenţei consiliului administrativ al IMSP Centrul  de Sănătate  Ciobalaccia, avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism , comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, Consiliul Raional

D E C I D E:

     01. Se coordonează Regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia  ,conform anexei nr.01;

       se aprobă componenţa consiliului administrativ al IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia ,  conform anexei nr.02.

       02.Se împuterniceşte să coordoneze în numele Consiliului Raional Cantemir  Regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiti IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia, dl A.Ciobanu, preşedintele raionului Cantemir, iar în lipsa Dumnealui, vicepreşedintele raionului  cu aplicarea ştampilei consiliului raional pe documentele corespunzătoare.

    03. Se abrogă deciziile nr.01/14-XXIV din 24.02.2011 şi nr.02/30-XXVI din 24.09.2015, nr .03/07 -XXVI din 27.04.2017 .

    04. Informaţia despre rezultatele activităţii consiliului administrativ al IMSP Centrul  de  Sănătate Ciobalaccia se va prezenta consiliului raional anual în trimestru unu pe perioada 2018-2019 de către preşedintele consiliului  administrativ.

  05. Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina  şefului IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia, preşedintelui raionului Cantemir, iar în lipsa acestuia, vicepreşedintelui raionului.

    06. Controlul executării deciziei  prezente se pune  în sarcina  comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism .

  

Preşedintele şedinţei                                                           ___________________

 

          Avizat:

 Secretar împuternicit al consiliului raional                   Victoria Balan

 

                                                          Anexa nr.02                                                                                                                                                      

 la decizia consiliului raional                                                                                                                                    

                                                                                                                                    nr.07/   -XXVI din 28.09.2017

 Componenţa consiliului administrativ

      al IMSP Centrul de Sănătate  Ciobalaccia .

  

 01.Butuc Sergiu, vicepreşedinte al  raionului, preşedintele consiliului ;

 02.Popa Adela , reprezentantul Fondatorului;

 03. Popescu Valentina , asistent medical de familie , OMF Tartaul ,IMSP Centrul  de Sănătate Ciobalaccia;

      04. Chirtoacă Angela, asistent medical de familie superior,  IMSP  Centrul  de Sănătate Ciobalaccia;

      05. Ichim Parascovia, reprezentantul ONG „Eldorado”, satul Flocoasa.

 Secretar împuternicit al consiliului raional                                        Victoria Balan

D E C I Z I E  (Proiect)

nr.07/-XXVI                                                                                 din 28.09.2017

or. Cantemir

    Cu privire la aprobarea hotărîrii comisiei

de privatizare a  fondului de  locuinţe nr.03 din

 04.09.2017

   În temeiul art.43 , alineatul (1) , litera e) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii privatizării fondului de locuinţe nr. 1324-XII din 10 martie 1993 (cu modificările şi completările ulterioare), examinînd hotărîrea comisiei de privatizare a fondului de locuinţe nr.03 din 24.09.2017  (vezi anexa) ,  avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte,comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii , Consiliul Raional  

 

D E C I D E :

 

 01.Se aprobă hotărîrea comisiei de privatizare a fondului de  locuinţe nr.03  din  04.09.2017   privind privatizarea locuinţelor în raionul Cantemir, următorilor cetăţeni :

      01.Cristian Gheorghe, or.Cantemir ,str.Iu.Gagarin , nr.11, cam.2,12,11;

      02.Savciuc Faina, or.Cantemir ,str.Iu.Gagarin , nr.11, cam.41;

      03. Ciobanu Andrei,or. Cantemir , str. M.Eminescu 1A , ap.46;

      04. Prohorov Andrei, raionul Cantemir, satul Plopi;

      05. Chiriţa Violeta, raionul Cantemir, satul Plopi;

      06.Patraman Nadejda, raionul Cantemir, satul Plopi;

      07.Navin Alexandra, raionul Cantemir, satul Vişniovca;

      08.Hohlan Victor, raionul Cantemir, satul Vişniovca.

 

    02.Specialistul principal în aparatul preşedintelui raionului va perfecta actele corespunzătoare şi le va înmîna persoanelor sus nominalizate.

 

   03.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor sus nominalizate , altor factori interesaţi şi publicului în termen  de 10 zile.

 

   04.Controlul asupra executării deciziei în cauză se pune în seama comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte .

 

 

 

Preşedintele  şedinţei                                                                   _____________________

 

   Avizat:

Secretar   împuternicit al consiliului raional                        Victoria Balan

 

                                                                                                                                        APROB              

                                                                                                           Preşedintele comisiei raionale pentru

                                                                                             privatizarea spaţiului locativ

                                                                       __________A.Ciobanu

 

PROCES – VERBAL

al şedinţei comisiei raionale pentru privatizarea

spaţiului locativ nr.03 din  04.09.2017.

 

           Total membri – 11 ,

           Prezenţi  -   8.

A.Ciobanu ,

Gh.Manole,

V.Banicov ,

R.Ciubaciuc,

S.Bagrin,

A.Bacalov,

V.Cozma,

D.Vrabie.                                        

ORDINEA    DE   ZI:

 

 01.Cu privire la examinarea cererilor depuse de către cetăţeni la privatizarea spaţiului locativ.                  

    Examinind cererile comisia a hotărit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   01.De a permite privatizarea spaţiului locativ conform art.2 al Legii privatizării fondului de locuinţe,nr.1324 din 10.03.1993, următoarelor persoane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

      01.Cristian Gheorghe, or.Cantemir ,str.Iu.Gagarin , nr.11, cam.2,12,11;

      02.Savciuc Faina, or.Cantemir ,str.Iu.Gagarin , nr.11, cam.41;

      03. Ciobanu Andrei,or. Cantemir , str. M.Eminescu 1A , ap.46;

      04. Prohorov Andrei, raionul Cantemir, satul Plopi;

      05. Chiriţa Violeta, raionul Cantemir, satul Plopi;

      06.Patraman Nadejda, raionul Cantemir, satul Plopi;

      07.Navin Alexandra, raionul Cantemir, satul Vişniovca;

      08.Hohlan Victor, raionul Cantemir, satul Vişniovca.

  02.Examinînd cererea dnei Culicovschi Rita locuitoarea or. Cantemir, str. Basarabia 2, cam.11 în legătură cu faptul conform hotărîrilor comisiei de privatizare a fondului locativ din 12.03.2016 şi 26.05.2016 nu a  lichidat încălcările şi  abaterea de la proiectul tehnic a construcţiei adică nu sau eliberat căile şi eşirile de evacuare conform „Regulele generale de apărare impotriva incendiilor în Republica Moldova”  din 01.05.1005 p.45, pct.46

                              comisia a hotărît:

  a) Se respinge cererea dnei Culicovschi Rita pînă la  lichidarea încălcărilor şi abaterea de la proiectul tehnic.

   b)  Se recomandă primarului oraşului Cantemir dlui R.Ciubaciuc  să constituie o comisia de lucru pentru a verifica legalitatea suprafeţei deţinută.

  c)După lichidarea observaţiilor făcute de membrii comisiei  cererea va fi examenata la următoarea şedinţă.

 

Secretarul comisiei                                                                                  Gh. Manole      

 

 

 

D E C I Z I E  (Proiect)

 

or. Cantemir

 

nr.07/   -XXVI                                                                                            din    28.09.2017

                                                              or. Cantemir

 

   Cu   privire  la deciziile cu   termen 

de  control adoptate de Consiliul Raional

Cantemir în perioada mai-august, 2017

 

     În temeiul art. 43 (2)  din Legea privind  administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, examinând nota privind deciziile cu  termen  de  control adoptate de Consiliul Raional Cantemir în  perioada mai-august, 2017, avizul comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

           

                                                                       D E C I D E :

 

     01.Se ia act de nota privind deciziile cu termen de control adoptate de Consiliul Raional Cantemir în perioada mai-august, 2017 prezentată în  anexa nr.1.

 

    02.Se obligă şefii subdiviziunilor aparatului preşedintelui raionului,consiliului raional să prezinte informaţii şi dări de seamă despre mersul executării sau executarea deciziilor cu termen de control conform termenelor stipulate în actele corespunzătoare serviciului  administraţie publică,aparatul preşedintelui raionului.

 

   03.Monitorizarea executării  prezentei decizii se pune în sarcina dnei Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional , controlul - în seama dlui  Andrei Ciobanu, preşedintele raionului şi comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

 

    Preşedintele şedinţei                                      _________________________                            

 

    Avizată :

Secretar împuternicit  al consiliului  raional                                  Victoria Balan

 

 

                                                                                                 Anexa nr.1                                                                                                                                                       

 la decizia consiliului raional                                                                                                                                   

                                                                                                        nr. 07 /  -XXVI  din 28.09.2017

 

                                                   

N O T Ă

privind deciziile cu termen de control

adoptate de Consiliul Raional Cantemir

 în perioada mai-august, 2017

 

  Pe parcursul perioada ianuarie- aprile, 2017au  fost convocate, organizate şi desfăşurate  trei  şedinţe ale consiliului raional. Din ele o şedinţă ordinară la data de 22.06.2017 şi două  extraordinare la 11.05.2017, 27.07.2017  în cadrul cărora s-au adoptat  33 decizii din ele 26 -cu termen de control. În anexa nr.1 la nota în cauză sunt indicate 19 decizii executate, anexa nr.2  la notă sunt indicate 15 decizii adoptate în perioada 2015-2017 , dar care se află în derulare şi control pe parcursul anului 2017, iar în anexa nr.3 se indică  21 decizii cu termen de control  care  se află în proces de executare de lungă durată.

 

Şef serviciu administraţie publică                                         Victoria Balan

 

                                                                                                                        Anexa nr. 01

                                                                                                         la nota deciziei Consiliului raional

                                                                                                           nr. 07/ –XXVI din 28.09.2017.

                                                                                                                                           

L I S T A

deciziilor Consiliului Raional Cantemir adoptate și executate în perioada mai-august, 2017

 

Nr.

d/o

Numărul şi data adoptării deciziei

Titlul deciziei

Responsabil de control

Notă

1

2

3

6

7

1

04/01-XXVI

 11.05.2017

Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2017.

Comisia consultativă de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii

 

2

04/02-XXVI

11.03.2017

Cu privire la acordul Consiliului Raional Cantemir de transmitere  a 2 microbuze şcolare, proprietate publică a statului în gestunea Direcţiei Generale Învăţământ Cantemir.

Comisia consultativă de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii, Comisia consultativă de  specialitate:

drept, disciplină şi culte, comisia

consultativă de specialitate probleme sociale

 

3

 04/02-XXVI

11.03.2017

Cu privire la modificarea deciziei consiliului raional nr.01/01 din 20.08.2015,,Cu  privire la  numărul de locuri care revin fiecărui grup de consilieri  şi componenţa nominală a comisiilor 

consultative de specialitate  în consiliul raional”

Comisia consultativă de  specialitate:

drept, disciplină şi culte

 

4

05/04-XXVI

22.06.2017

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă

Comisia consultativă de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii

 

5

05/05-XXVI

22.06.2017

Cu privire la modificarea deciziei privind  aprobarea  bugetului  local de nivelul II

 pe anul 2017

Comisia consultativă de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii

 

6

05/06-XXVI

22.06.2017

Despre Raportul privind  rezultatele inspectării financiare tematice efectuate la Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Cantemir

Comisia consultativă de specialitate:drept,disciplinг și culte, comisia consultativă de specialitate probleme sociale.

 

7

05/08-XXVI

22.06.2017

Despre închiderea serviciului casă de copii de tip familial Petco Ecaterina şi Petco Vladimir  din satul Toceni, raionul Cantemir

Comisia consultativă de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii, comisia consultativă de  specialitate:

drept, disciplină şi culte, comisia

consultativă de specialitate probleme sociale

 

8

05/10-XXVI

22.06.2017

Cu privire la modificarea deciziei nr.01/19-XXVI din 20.08.2015 ,, Cu pivire la componenţa Consiliului de administraţie a Fondului local de susţinere socială a populaţiei.

comisia consultativă de specialitate probleme sociale.

 

 

9

05/12-XXVI

22.06.2017

Cu privire la activitatea instituţiilor de învăţămînt preuniversitare mici din raionul Cantemir.

 

comisia consultativă de specialitate probleme sociale.

 

10

05/14-XXVI

22.06.2017

Despre demersul Direcţiei Generale Învăţămînt cu privire la conferirea Instituţiei Publice Gimnaziul Vişniovca  numelui „ Paraskiewa  Wiszniowska”.

comisia consultativă de specialitate probleme sociale.

 

11

05/15-XXVI

22.06.2017

Despre modificarea deciziei nr. 03/ 03  -XXVI din  05.11.2015  Cu privire la stabilirea indemnizației  acordată consilierilor raionali şi președintelui ședinței,  pentru fiecare zi de participare la ședințele ordinare și extraordinare a consiliului raional, şi aprobarea sumei pentru activităţi de protocol la desfăşurarea acesteia.

 

Comisia consultativă de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii

 

12

05/16-XXVI

22.06.2017

Cu privire la organizarea şi desfăşurarea sărbătorii  ,, Spicul de Aur”, ediţia anului 2017.

 

Comisia consultativă de specialitate agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului

 

13

05/17-XXVI

22.06.2017

Despre contribuţia financiară a consiliului raional Cantemir  privind  reconstrucţia imobilului preconizat amplasării  Secţiei Situaţii Exepţionale Cantemir

Comisia consultativă de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii

 

14

05/18-XXVI

22.06.2017

Cu privire la acordarea unui premiu personalului de conducere din  cadrul Instituţiilor Medico-Sanitare Publice Centrele de Sănătate  din raionul Cantemir cu prilejul sărbătorii profesionale a lucrătorului medical şi a farmacistului.

 

Comisia consultativă de specialitate:drept,disciplinг și culte, comisia consultativă de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii

 

15

05/20-XXVI

22.06.2017

Cu privire la împuternicirea dnei Balan Victoria, şef serviciu administraţie publică, aparatul preşedintelui raionului  să exercite atribuţiile secretarului consiliului raional pe perioada concediului anual plătit şi a concediului nefolosit a dnei Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional

Comisia consultativă de specialitate:drept,disciplinг și culte,

 

16

05/21-XXVI

22.06.2017

Cu privire la modificarea deciziei consiliului raional nr.01/01-XXVI  din 20.08.2015,,Cu  privirela  numărul de locuri care revin fiecărui grup de consilieri  şi componenţa nominală a comisiilor  consultative de specialitate  în consiliul raional”.

Comisia consultativă de specialitate drept, disciplinг și culte

 

17

05/23-XXVI

22.06.2017

Cu privire la deciziile cu termen de control adoptate de consiliul raional Cantemir în perioada ianuarie-aprilie, anul 2017.

 

Comisia consultativă de specialitate drept, disciplinг și culte

 

18

06/04-XXVI

27.07.2017

Cu privire la modificarea  deciziei nr. 07/03- XXVI din 08.12.2016  ,,Cu privire la aprobarea  bugetului  local de nivelul  II în lectura a doua pe anul 2017”

Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii

 

19

06/05-XXVI

27.07.2017

Cu privire la  rezilierea  înainte de termen a contractului individual de muncă cu dl Culicovschi Victor, vicepreşedinte al raionului

Comisia consultativă de specialitate drept, disciplină și culte, comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii

 

 

 

 

 

                                                                                                                              Anexa  nr.02

                                                                                                          la nota deciziei Consiliului raional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                             nr. 07/ –XXVI din 28.09.2017

 

L I S T A

deciziilor Consiliului Raional Cantemir cu termen de control  care se află în proces de derulare pe parcursul anului 2017.

 

Nr.

d/o

Numărul şi data adoptării deciziei

Titlul deciziei

Termen de control

Termen de prezentare a informaţiei

Responsabil de control

Notă

1

 2

                      3

  4

     5

         6

    7

1

01/04- XXV

din 26.03.2015

Cu privire  la executarea contractului de locațiune nr.17/13 L din 22.07.2013 ci О.M Gospodгria Comunal Locativг Cantemir

2015

 

Comisia consultativă de specialitate finanюe , buget, activitгюi economico – financiare єi construcюii.

 

2

02/32-XXVI din 24.09.2015

Cu privire la deschiderea єi înregistrarea casei de Copii de tip familial Topală Svetlana єi Topală Igor locuitori ai oraşului Cantemir.

 

 

 

Comisia consultativă de specialitate:drept,disciplinг și culte și  comisia consultativг de specialitate probleme sociale.

 

3

02/33-XXVI din 24.09.2015

Despre desemnarea reprezentantului consiliului raional în instanţele de judecată privind legalitatea deciziilor adoptate şi în cele care rezultă din raporturile cu alte autorităţi publice și aprobarea conținutului procurii

 

 

Tr.I,anual

Comisia consultativă de specialitate:drept,disciplinг și culte.

 

4

02/06– XXVI  din 24.03.2016

Cu privire la acceptarea luării de balanţă a consiliului raional a bunurilor imobile şi terenul aferent a şcolii profesionale.

 

Trimestrul III,a anului 2016.

Comisia consultativă de specialitate  drept,

disciplină şi culte,

comisia consultativă de specialitate finanţe,

buget,activităţi economico-financiare şi construcţii.

 

5

nr. 07/19 XXVI 08.12..2016

Cu privire la programul de activitate  a subdiviziunilor consiliului raional Cantemir şi al aparatului preşedintelui raionului pe anul 2017.

 

Trim. I

Anul 2018

D-nului A. Ciobanu- preşedinte al raionului, comisia consultativă de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

6

01/03– XXVI

din 26.01.2017

Cu privire la acordul Consiliului raional despre permisiunea transmiterii în sublocaţiune a spaţiului închiriat de Î.I.,,Tabureanu Valentina”.

 

Trimestrul I al anului 2018.

Preşedintele raionului;

 

7

01/04– XXVI

din 26.01.2017

Despre  demersul ,, NG Production”SRL cu privire la darea în locaţiune   a unui spaţiu pentru antena de emisie a radioului,, Russkoe Radio”

 

 

Trimestrul   II al anului 2017.

Preşedintele raionului;

 

8

02/01– XXVI din 23.03.2017

Cu privire la activitatea preşedintelui raionului  şi a subdiviziunilor consiliului raional în anul 2016 şi sarcinile pentru anul 2017.

 

Trimestrul I al anului 2018.

Preşedintele raionului;

 

9

03/16– XXVI

din 27.04.2017

C privire la Programul de repartizare a Fondului Rutier pe raionul Cantemir pentru anul 2017.

 

Trimestrul IV al anului 2017.

Comisia consultativă de specialitate finanţe, buget, activităţi economico financiare;

 

10

05/07-XXVI

22.06.2016

Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată  a compensaţiei pentru serviciile de transport

S.Butuc

Trim I

2018

comisia consultativг de specialitate probleme sociale

 

11

05/09-XXVI

22.06.2016

Despre deschiderea serviciului casă de copii de tip familial  Cioaric Maria şi Cioaric Ion din satul Toceni, raionul Cantemir

 

Trim II

2018

Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii. comisia consultativг de specialitate probleme sociale, comisia consultativă de specialitate drept,disciplinг şi culte

 

 

12

05/11-XXVI

22.06.2016

Cu   privire  la transmiterea  în  comodat   a unor bunuri  imobile din domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale Cantemir.

 

 

trimI,2018

comisia consultativă de specialitate probleme sociale.

 

13

05/22-XXVI

22.06.2017

Cu privire la programul de activitate al Consiliului raional Cantemir, a subdiviziunilor sale şi a aparatului preşedintelui raionului pe simestrul II a anului 2017.

            

 

trimI,2018

comisia consultativă de specialitate probleme sociale.

 

14

06/01-XXVI

27.07.2017

Cu   privire  la dobîndirea dreptului de proprietate   asupra  unor  bunuri imobile proprietate privată de către  unitatea  administrativ-teritorială Cantemir de nivelul II.

 

trimI, 2018

Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii, consultativă de specialitate drept,disciplinг şi culte

 

 

15

06/02-XXVI

27.07.2017

Cu privire la acordul de  participare la implimentarea  Proiectului Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei F/P 1756(2011) de Construcţie a Locuinţelor pentru Păturile Vulnerabile (UIP) Faza II.   

 

Şedinţa următoare

Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii, consultativă de specialitate drept,disciplinг şi culte

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                         Anexa nr. 03

                                                                                                              la nota deciziei Consiliului raional  

                                                                                                                  nr. 07/ –XXVI din 28.09.2017

                                                                                                                                 

 

L I S T A

deciziilor Consiliului Raional Cantemir cu termen de control   se află în proces de executare de lungă durată

 

Nr.

d/o

Numărul şi data adoptării deciziei

Titlul deciziei

Termen de control

Termen de prezentare a informaţiei

Responsabil de control

Notă

1

 2

                      3

  4

     5

         6

    7

1

04/44-XXV

din 27.06.2013

Despre programul raional privind controlul alcoolului pe anii 2013-2020

2013-2020

Anual, trim.I

Comisia consultativг de specialitate probleme sociale

 

2

04/26-XXV din25.09.2014

Despre demersul Întreprinderii de Stat centrul Informațional agricol nr.10-6/450 din 16.09.2014 privind darea de locațiune a unui birou оn incinta Consiliului raional Cantemir

2015-2018

Anual,2015-2018

Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii.

Comisia consultativă de specialitate drept,disciplină și culte

 

 

3

02/01-XXVI din 24.09.2015

Cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a Învăţămîntului  raionului Cantemir pentru perioada 2016-2020.

 

2016-2020.

 

anual

S.Butuc,vicepreședintele raionului,comisia consultativг de specialitate probleme sociale

 

4

02/15-XXVI din 24.09.2015

Cu privire la consiliul raional de menţinere a ordinei publice, asigurarea securitгţii şi apгrarea drepturilor cetăţenilor.

 

2016-2019

Tr.I,anii 2016-2019

Comisia consultativг de specialitate:drept,disciplină și culte.

 

5

02/22-XXVI din 24.09.2015

Cu privire la comisia de licitație a bunurilor

2015-2019

Tr.I,anii

2015-2019

V.Culicovschi,vicepreședintele raionului

Comisia consultativă de specialitate:drept,disciplină și culte.

 

6

02/26-XXVI din 24.09.2015

Cu privire la aprobarea componenţei consiliului de administraţie a IMSP Spitalul Raional Cantemir.

 

Președintele consiliului de administrație

Tr.I,anii 2015-2019

Comisia consultativă de specialitate probleme sociale

 

7

02/27-XXVI din 24.09.2015

Cu privire la aprobarea componenţei consiliului de administraţie a IMSP Centrul de Sгnгtate Cantemir

Președintele consiliului de administrație

Tr.I,anii 2015-2019

Comisia consultativă de specialitate probleme sociale

 

8

02/28-XXVI din 24.09.2015

Cu privire la aprobarea componenюei consiliului de administraţie a IMSP Centrul de Sănătate   Baimaclia.     

Președintele consiliului de administrație

Tr.I,anii 2015-2019

Comisia consultativă de specialitate probleme sociale

 

9

02/29-XXVI din 24.09.2015

Cu privire la aprobarea componenţei consiliului de administraţie a IMSP Centrul de Sгnгtate   Cociulia.     

Președintele consiliului de administrație

Tr.I,anii 2015-2019

Comisia consultativг de specialitate probleme sociale

 

10

02/30-XXVI din 24.09.2015

Cu privire la aprobarea componenţei consiliului de administraюie a IMSP Centrul de Sănătate  Ciobalaccia.     

Președintele consiliului de administrație

Tr.I,anii 2015-2019

Comisia consultativă de specialitate probleme sociale

 

11

02/31-XXVI din 24.09.2015

Cu privire la aprobarea componenţei consiliului de administraюie a IMSP Centrul de Sănătate   Goteєti

Președintele consiliului de administrație

Tr.I,anii 2015-2019

Comisia consultativă de specialitate probleme sociale

 

12

nr. 03/11–XXVI din 05.11.2015

 

 

Cu privire  la  aprobarea Regulamentului  de organizare şi funcţionare a Consiliului raional Cantemir.

 

2016-2019

1 februarie, anual

L. Ţurcanu, comisia consultativă de specialitate:drept,disciplinг și culte.

 

13

02/11– XXVI   din 24.03.2016

Cu privire la crearea comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultгate şi aprobarea regulamentului acestuia.

2016-2017

Tr.III,a anilor

comisia consultativă de specialitate drept,disciplinг єi culte,comisia consultativг de specialitate probleme sociale.

 

14

nr. 02/16 XXVI 24.03.2016

Cu privire la mersul executгrii de ciziei consiliului raional nr. 04/44- XXVI din 27.06.2013-, despre programul raional privind controlul alcoolului pe perioada 2013-2020

2013-2020

Tr.I,anilor 2017-2020

Comisia consultativă de specialitate probleme sociale, comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte.

 

 

15

02/49– XXVI din 23.03.2017

Cu privire la aprobarea Programuuil teritorial de prevenire si control al  infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020.

 

 

anii 2016-2020

comisia consultativă de specialitate drept,disciplinг єi culte,comisia consultativг de specialitate probleme sociale.

 

16

02/50– XXVI din 23.03.2017

Cu privire la aprobarea Programului raional de imunizări pentru anii 2016-2020.

 

 

Perioada 2017-2020, trinm. I

comisia consultativă de specialitate drept,disciplinг єi culte,comisia consultativг de specialitate probleme sociale.

 

17

02/51-XXVI din 23.03.2017

Cu privire la aprobarea  Programului raional de promovoare a sănătăţii pentru anii 2016-2020.

 

 

Perioada 2017-2020, trinm. I

comisia consultativă de specialitate drept,disciplinг єi culte,comisia consultativг de specialitate probleme sociale.

 

18

02/52– XXVI din 23.03.2017

Cu privire la aprobarea Programului teritorial de control al tuberculozei pentru anii 2016-2020.

 

Perioada 2017-2020, trim. I

comisia consultativă de specialitate drept,disciplinг єi culte,comisia consultativг de specialitate probleme sociale.

 

19

05/01-XXVI

22.06.2016

Cu privire la situaţia în domeniul asistenţei sociale  şi măsurile pentru îmbunătăţirea acesteia.

DASPF

Trim III 2018

Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii. comisia consultativг de specialitate probleme sociale.

 

 

20

05/03-XXVI

22.06.2016

Cu privire la coordonarea Regulamentului şi aprobarea componenţei Consiliului  administrativ al IMSP Spitalul Raional Cantemir

 

Trim I

2018-2019

comisia consultativг de specialitate probleme sociale.

 

 

21

05/19-XXVI

22.06.2017

Despre acordul de colaborare între Consiliul raional Cantemir şi organizaţiile veteranilor de război din raionul Cantemir.

 

 

Trim I

 Pentru fiecare an

Comisia consultativă de specialitate:drept,disciplinг și culte,

 

                 

 

Şef serviciu administraţie publică                                            Victoria Balan

 

Proiect

DECIZIE

nr.07/    -XXVI                                                                                            din 28.09.2017

or. Cantemir

Cu privire la stabilirea şcolilor

de circumscripţie şi districtelor

şcolare pentru anul de studii 2017 - 2018

 

    În temeiul art.43 (2)din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art.4, alin.2, lit,g1 Legii privind descentralizarea administrativă nr.435 din  28.12.2006, art.21 p.(2) din Codul Educaţiei nr. 152 din 17.07.2014, Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 235 din 25 martie 2016 (cap.I, p. 10),  Regulamentul-tip de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ primar şi secundar, ciclul I şi II, , avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei de specialitate finanţe, buget, activităţi economic-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului,  în scopul asigurării şcolarizării elevilor/copiilor din raion Consiliul Raional 

D E C I D E :

 

1.      Se ia act de nota informativă cu privire la stabilirea şcolilor de circumscripţie şi districtelor şcolare, pentru anul de studii 2017-2018,  prezentată de dna Lilia Cebotaru, şef direcţie general învăţămînt.

2.    Se stabilesc  districtele  şcolare conform   anexeai 1 şi  şcolile de circumscripţie

      conform anexei 2.

3.      Dna Lilia Cebotaru, şef direcţia generală învăţământ  va asigură şcolarizarea elevilor conform districtele şcolare stabilite.

4.      Prevederile prezentei decizii se aduc la cunoştinţa Direcţiei  Generale Învăţământ Cantemir, publicului şi alor factori interesaţi în termen de 10 zile.

5.      Controlul şi monitorizarea executării prezentei decizii se pune în sarcina, preşedintelui raionului , comosiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate problem sociale: învăţămînt, cultură, protective social, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 

 

Preşedintele  şedinţei

 

Avizat:

Secretar împuternicit al Consiliului raional                                    Victoria Balan

 

 

 

                                                                                                                                Anexa

la decizia Consiliului raional Cantemir

 nr.07   -XXVI    din  28.09.2017

 

Notă

privind stabilirea şcolilor de circumscripţie şi districtelor şcolare

pentru anul de studii 2016-2017

 

    Noţiunea de “Şcoală de circumscripţie” a fost introdusă în Regulamentul-tip de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ primar şi secundar, ciclul I şi II, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 235 din 25 martie 2016 (cap.I, p. 10) – “Şcoala de circumscripţie, indiferent de tipul ei, este instituţia care asigură şcolarizarea elevilor din districtele şcolare ale instituţiilor de învăţămînt arondate prin deizia administraţiei publice locale de nivelul doi.

            District şcolar – teritoriu arondat unei instituţii de învăţământ preşcolar, primar sau gimnazial.

            Conform art. 21 (2) din Codul Educaţiei nr. 152 din 17.07.2014, „Autorităţile administraţiei publice locale fondatoare sînt obligate să stabilească districte şcolare pentru fiecare instituţie publică de învăţământ”.

Prin decizia Consiliului de administraţie a DGÎ au fost stabilite districte şcolare pentru fiecare instituţie pulică de învăţământ, după cum urmează:

Denumirea institutiei

Localitatea

Districtul şcolar

1

IP LT "D. Cantemir"

Cantemir

-

2

IP LT"N. Mihai"

Ciobalaccia

Ciobalaccia, Flocoasa,Victorovca

3

IP Gim. "V.Hanganu"

Cociulia

Cociulia

4

IP Gim."V. Pîrvan"

Gotesti

Gotești, Constantineşti

5

IP Gim."M. Eminescu"

Baimaclia

Baimaclia, Acui, Suhat

6

IP Gim. "I. Creangă"

Cania

Cania, Iepureni

7

IP Gim.  Capaclia

Capaclia

Capaclia

8

IP Gim. „N. Sulac”

Sadic

Sadîc, Taraclia

9

IP Gim.  Cietu

Cîetu

Cîietu, Dimitrovo

10

IP Gim.  ,,L. Chiriac”

Antonesti

Antoneşti, Leca

11

IP Gim. Plopi

Plopi

Plopi, Alexandrovca, Taraclia, Hîrtop

12

IP Gim.  Haragis

Haragis

Haragîş

13

IP Gim. ,,N. Botgros”

Chioselia

Chioselia

14

IP Gim. Porumbești

Porumbesti

Porumbeşti

15

IP Gim."M. Eminescu"

Cantemir

Cantemir, Toceni, Vîlcele

16

IP Gim. ,,M. Sadoveanu”

Hănăseni

Hănăseni, Pleşeni, Tătărăşeni

17

IP Gim.  “Paraskiewa Wiszniowska ”

Visniovca

Vişniovca, Şamalia

18

IP Gim. ,,I. Cojocaru”

Tiganca

Ţiganca, Ţiganca Nouă, Ghioltosu

19

IP Gim. ,,Delta”

Tartaul

Tartaul, Crăciun

20

IP Gim. ,,Ştefan cel Mare”

Cirpesti

Cîrpeşti

21

IP Gim. Larguta

Larguta

Lărguţa

22

IP Gim. Lingura

Lingura

Lingura

23

IP Gim. Enichioi

Enichioi

Enichioi, Bobocica, Ţolica

24

IP Gim. "A. Puskin"

Cantemir

Cantemir

25

IP Gim. ,, I. Vazov”

Stoianovca

Stoianovca

26

IP Gim. ,,Gr. Vieru”

Costangalia

Coştangalia

27

IP Gimnaziu - grădiniţă ,, V. Curbet”

Tarancuta

Ţărăncuţa

28

IP Gim.Cisla

Cisla

Cîşla

29

IP Școală primară - grădiniţă

Acui

Acui, treapta primară şi preşcolară

30

IP Școală primară - grădiniţă

Ghioltosu

Ghioltosu, treapta primară şi preşcolară

 

 

Transportarea elevilor este organizată în 14 instituţii de învăţămînt, după cum urmează:

 

Denumirea institutiei

Nr. elevi transportaţi

Districtul şcolar

1

IP LT"N. Mihai" Ciobalaccia

84

Flocoasa,Victorovca

2

IP Gim. Plopi

95

Alexandrovca,Taraclia, Hîrtop

3

IP Gim."M. Eminescu" Cantemir

97

Toceni, Vîlcele

4

IP Gim."V. Pîrvan"  Goteşti

180

Constantineşti

5

IP Gim."M. Eminescu" Baimaclia

60

Acui, Suhat

6

IP Gim. "I. Creangă" Cania

63

Iepureni

7

IP Gim. Enichioi

52

Bobocica, Ţolica

8

IP Gim. „N. Sulac” Sadîc

24

Taraclia

9

IP Gim.  Cietu

46

Dimitrovo

10

IP Gim.  ,,L. Chiriac” Antoneşti

41

Leca

11

IP Gim. ,,M. Sadoveanu” Hănăseni

149

Pleşeni, Tătărăşeni

12

IP Gim.  Visniovca

34

Şamalia

13

IP Gim. ,,I. Cojocaru” Ţiganca

62

Ţiganca Nouă, Ghioltosu

14

IP Gim. ,,Delta” Tartaul

25

Crăciun

          

                 Total

1012

din 25 localităţi.

 

      În baza celor expuse mai sus DGÎ propune să fie desemnate instituţii de circumscripţie, instituţiile care asigură şcolarizarea elevilor din districtul şcolar şi este organizată transportarea gratuită a elevilor.

 

 

Şef DGÎ Cantemir                                                            Cebotaru Lilia

                                                                                                                          

 

                                                                                                                                        Anexa nr.1

la decizia Consiliului raional Cantemir

 nr.07   -XXVI    din  28.09.2017

Districtele şcolare din raionul Cantemir

 pentru anul de tudio

2017 – 2018

 

Denumirea institutiei

Localitatea

Districtul şcolar

1

IP LT “D. Cantemi

Cantemir

-

2

IP LT»N. Mihai»

Ciobalaccia

Ciobalaccia, Flocoasa,Victorovca

3

IP Gim. “V.Hanganu”

Cociulia

Cociulia

4

IP Gim.”V. Pîrvan”

Gotesti

Gotești, Constantineşti

5

IP Gim.”M. Eminescu”

Baimaclia

Baimaclia, Acui, Suhat

6

IP Gim. “I. Creangă”

Cania

Cania, Iepureni

7

IP Gim.  Capaclia

Capaclia

Capaclia

8

IP Gim. „N. Sulac”

Sadic

Sadîc, Taraclia

9

IP Gim.  Cietu

Cîetu

Cîietu, Dimitrovo

10

IP Gim.  ,,L. Chiriac”

Antonesti

Antoneşti, Leca

11

IP Gim. Plopi

Plopi

Plopi, Alexandrovca, Taraclia, Hîrtop

12

IP Gim.  Haragis

Haragis

Haragîş

13

IP Gim. ,,N. Botgros”

Chioselia

Chioselia

14

IP Gim. Porumbești

Porumbesti

Porumbeşti

15

IP Gim.”M. Eminescu»

Cantemir

Cantemir, Toceni, Vîlcele

16

IP Gim. ,,M. Sadoveanu”

Hănăseni

Hănăseni, Pleşeni, Tătărăşeni

17

IP Gim.  “Paraskiewa Wiszniowska ”

Visniovca

Vişniovca, Şamalia

18

IP Gim. ,,I. Cojocaru”

Tiganca

Ţiganca, Ţiganca Nouă, Ghioltosu

19

IP Gim. ,,Delta”

Tartaul

Tartaul, Crăciun

20

IP Gim. ,,Ştefan cel Mare”

Cirpesti

Cîrpeşti

21

IP Gim. Larguta

Larguta

Lărguţa

22

IP Gim. Lingura

Lingura

Lingura

23

IP Gim. Enichioi

Enichioi

Enichioi, Bobocica, Ţolica

24

IP Gim. “A. Puskin”

Cantemir

Cantemir

25

IP Gim. ,, I. Vazov”

Stoianovca

Stoianovca

26

IP Gim. ,,Gr. Vieru”

Costangalia

Coştangalia

27

IP Gimnaziu – grădiniţă ,, V. Curbet”

Tarancuta

Ţărăncuţa

28

IP Gim.Cisla

Cisla

Cîşla

29

IP Școală primară – grădiniţă

Acui

Acui, treapta primară şi preşcolară

30

IP Școală primară – grădiniţă

Ghioltosu

Ghioltosu, treapta primară şi preşcolară

 

 

Şef direcţie generală învăţămînt                                          Lilia Cebotaru                     

 

 

                                                                                                                                                               Proiect

DECIZIE

nr.07/    -XXVI                                                                                            din 28.09.2017

or. Cantemir

 

 

Cu privire la aprobarea reţelei de şcoli

 şi clase/elevi  pentru anul de studiu

2017-2018 în raionul Cantemir 

 

         În  temeiul art. 14 (2)  din Legea  privind administraţia publică locală nr. 436-XVI  din 28.12.2006, art.4, alin.2, lit,g1 Legii privind descentralizarea administrativă nr.435 din  28.12.2006, art. 51 p.6 din  Codul Educaţiei nr.152 din 17.07.2014 ,  examinând avizele comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme  sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, Consiliul Raional

D E C I D E :

 

01 . Se ia act de nota  privind aprobarea reţelei  de şcoli şi   clase/elevi pentru anul de studiu  2017-2018, din raionul Cantemir prezentată de dna Lilia Cebotaru, şef direcţie generală învăţămînt (se anexează).

02. Se  aproba   reţaua de şcoli  clase/elevi pentru anul de învăţământ 2017-2018 din raionul Cantemir , conform anexei  1.

03. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa  Direcţiei  Generale Învăţământ, consiliilor locale de nivel unu,  altor persone, factori interesaţi şi publicului  în termen de 10 zile.

05. Controlul şi monitorizarea executării prezentei decizii se pune în sarcina, preşedintelui raionului, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie sociale, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 

Preşedintele  şedinţei

 

Avizat :

Secretar împuternicit  al consiliului rational                            Victoria Balan

 

                                                                                                                                                                      Anexă

la decizia consiliului raional Cantemir

nr. 07   –XXVI din  28.09.2017

    

 

NOTĂ 

privind reţeau de şcoli şi clase/elevi pentru anul

de învăţământ 2017-2018  din raionul Cantemir

 

         Procesul educaţional se realizează în clase, conform normativelor stabilite de DGÎ, în baza standardelor educaţuionale de stat şi normativelor sanitaro – epidemiologice de stat. Numărul de clase pe ani de studii şi numărul de elevi în fiecare clasă în instituţiile de învăţământ publice sunt propuse, în fiecare an, de administraţia instituţiei, în baza capacităţii de proiect a instituţiei şi a prognozei efectivului de elevi, sunt avizate de consiliul de administraţie şi propuse spre  aprobare Consiliului rational de către DGÎ. Aceste date servesc drept bază pentru planificarea  instituţională, angajarea de personal, precum şi pentru elaborarea proiectului  bugetului.

Sistemul educaţional din raionul Cantemir în anul de studii 2017 – 2018 constitue:

·         43 instituţii de învăţământ preşcolar;

·         30 instituţii de învăţământ preuniversitar: 2 Licee Teoretice, 25 gimnazii, 1 gimnaziu-grădiniţă,  2 şcoli primare-grădiniţe.

          Începînd cu 1 septembrie 2017 a fost reorganizată IP Gimnaziu “V. Curbet” din s. Ţărăncuţa în IP Gimnaziu – grădiniţă “V. Curbet” din s. Ţărăncuţa şi lichidate 2 instituţii: IP Şcoala primară Toceni, IP Şcoală primară Şamalia,                 

        

În  conformitate cu art. 51 din   Codul Educaţiei  nr. 152 din 17.07.2014, Direcţia Generală Învăţământ în cadrul Consiliului de administare a examinat  reţeaua de şcoli/clase/elevi pentru anul de studii 2017 – 2018 şi propune Consiliului Raional spere aprobare,  conform anexei.

 

Şef direcţie generală învăţământ Cantemir                                     Cebotaru Lilia                                

 

 

 

Proiect

D E C I Z I E

        nr.07/    -XXVI                                                                                  din 28.09.2017

or. Cantemir

 Cu privire la rezultatele anului

 de învăţămînt 2016 – 2017

 

În temeiul art.43 (2)din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art 141 din Codul educaţiei al Republii Moldova nr. 152 din 17.07.2014, deciziei Consiliului Raional Cantemir nr. 02/01-XXVI din 24.09.2015 “Cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a învăţământului în raionul Cantemir, pentru anii 2016 - 2020”, examinînd raportul privind rezultatele anului de învăţământ 2016 – 2017, prezentat de Cebotaru Lilia, şef direcţie generală învăţământ, avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional   

D E C I D E

01.Se ia act de Raportul  cu privire la rezultatele anului de învăţământ 2016 – 2017, prezentat de dna Cebotaru Lilia, şef direcţie generală învăţământ (se anexează).

02. Dna Lilia Cebotaru, şef direcţia generală învăţământ pentru asigurarea acesului, relevanţei şi calităţii în educaţie, pentru anul de studii 2017 – 2018  va planifica şi organiza activităţi concrete:

- de motivare a  cadrelor  didactice pentru asigurarea educației de calitate şi instruirea cadrelor manageriale în scopul îmbunătățirii procesului de autoevaluare a școlii;

-de  identificare a  specialiştilor pentru asigurarea instituţiilor educaţionale cu cadre didactice calificate la toate disciplinele şcolare;

-de aplicare variată a noilor tehnici şi metode educaţionale pentru  formarea eficientă a cadrelor didactice și manageriale conform Standardelor profesionale;

-de a  intensifica şi asistenţa metodologică  instituțională pe segmentul activităților socio-educative integrate pentru dezvoltarea cooperării intersectoriale la nivel de comunitate şi protecţia copiilor aflaţi în grupul de risc;

- restructurare şi optimizare a reţelei instituțiilor educaționale, a claselor de elevi/grupelor de copii în scopul diminuării cheltuielilor de întreținere și crearea unei structuri educaționale dimensionată eficient, în conformitate cu tendințele demografice, sociale și a unei infrastructuri, corespunzătoare standardelor actuale de calitate;

03.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţă direcţiei sus vizate, altor factori şi persoane interesate, publicului în termen de 10 zile.

04.Controlul asupra executării deciziei se pune în sarcina dlui Butuc Sergiu, vicepreşedinte al raionului, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 

 

 Preşedintele şedinţei  

Avizat:

Secretar împuternicit al Consiliului raional                                    Victoria Balan

 

 

 

D E C I Z I E (Proiect)

                                              

  din                                                                                                            nr.

                                                             or. Cantemir

Cu privire la executarea bugetului 

raional conform rezultatelor pe I semestru

a anului 2017.

           În temeiul art. 43 (2),art.53,alineatul 1,litera „I” din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, şi art. 29 (3)   din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 – XV din 16.10.03,examinînd avizul comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,

activităţi economico-financiare şi construcţii  Consiliul Raional  constată, că pe primul semestru a anului curent  partea de venituri a fost executată cu 47,5 la sută şi  partea de  cheltuieli şi active nefinanciare  cu 40,6 la sută în comparaţie cu prevederile planului precizat pe anul 2017.

Veniturile făra transferuri primite în cadrul bugetului public naţional au fost îndeplinite  în sumă de 4525,1 mii lei, ceea ce constituie 58,0 % din prevederile anuale, planul precizat pe anul 2017 fiind în sumă de 7807,4 mii lei .

                        La partea de cheltuieli s-a asigurat o stabilitate în achitarea salariilor şi cheltuielilor prioritare ca: datoriile sistemului energetic şI comunale, servicii informaţionale şi de telecomunicaţii, efectuarea operaţiunilor cu activele nefinanciare  ş.a.

             În baza celor expuse, Consiliul raional

                                         D E C I D E:

1.      Se ia act de nota privind executarea bugetului raional conform rezultatelor pe primul semestru a  anului 2017  prezentată în anexă.

2.      Se obligă  Direcţia Finanţe (Cozma Veaceslav)  în comun cu instituţiile publice să analizeze neajunsurile înregistrate  conform rezultatelor  pe primul semestru  a  anului 2017 precum şi  să traseze măsuri de lichidare a  acestora.

3.      Se recomandă instituţiilor publice să întreprindă măsuri eficiente pentru acumularea  veniturilor preconizate la contul resurselor colectate de instituţii, să asigure utilizarea alocaţiilor bugetare cu respectarea limitelor aprobate, utilizarea conform destinaţiei a transferurilor cu destinaţie specială, alocate de la bugetul de stat şi contractarea de lucrări, servicii, bunuri materiale conform prevederilor Legii privind achiziţii publice în limitele precizate de alocaţii bugetare.

4.      Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Ciobanu Andrei, preşedintele raionului.

  Preşedintele şedinţei  _____________                                                               

     Contrasemnată:

Secretarul împuternicit al

Consiliului        Raional             Victoria Balan                                                                 

 

222100 Raionul CANTEMIR

                 

 

Bugetul Local de nivelul 2

             

anexa la decizia consiliului nr.         Din

 

 

 

Raport privind executarea bugetului conform clasificatiei economice

la situatia din 30.06.2017

     

 


cu consolidarea

             

(mii lei)

 

 

Denumirea

Cod

Aprobat

Precizat pe an

Executat anul curent

Executat fata de precizat

 

Executat anul precedent

Executat anul curent fata de anul precedent

 

 

 

 

 

 

 

devieri (+/-)

in %%

 

devieri (+/-)

in %%

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

I.VENITURI

1

118 949,80

126 593,70

60 170,87

-66 422,83

  47.5

58 245,64

1 925,23

 103.3

 

Impozite si taxe

11

5 770,40

3 470,40

2 238,26

-1 232,14

  64.5

3 770,38

-1 532,12

  59.4

 

Impozite pe venit

111

3 440,40

3 440,40

2 209,50

-1 230,90

  64.2

2 146,26

63,24

 102.9

 

Impozit pe venitul persoanelor fizice

1111

3 440,40

3 440,40

2 209,50

-1 230,90

  64.2

2 146,26

63,24

 102.9

 

Impozit pe venitul retinut din salariu

111110

3 440,40

3 440,40

1 909,53

-1 530,87

  55.5

1 879,01

30,52

 101.6

 

Impozit pe venitul persoanelor fizice declarat ?i/sau achitat

11112

 

 

299,33

299,33

 

266,72

32,61

 112.2

 

Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plata/achitat

111121

 

 

299,33

299,33

 

266,72

32,61

 112.2

 

Impozit pe venitul aferent operatiunilor de predare in posesie si/sau folosinta a proprietatii imobiliare

111130

 

 

0,64

0,64

 

0,53

0,11

 120.8

 

Impozite si taxe pe marfuri si servicii

114

2 330,00

30,00

28,76

-1,24

  95.9

1 624,12

-1 595,36

   1.8

 

Alte taxe pentru marfuri si servicii

1146

2 330,00

30,00

28,76

-1,24

  95.9

1 624,12

-1 595,36

   1.8

 

Taxele pentru resursele naturale

11461

30,00

30,00

28,76

-1,24

  95.9

19,01

9,75

 151.3

 

Taxa pentru apa

114611

30,00

30,00

28,66

-1,34

  95.5

19,01

9,65

 150.8

 

Taxa pentru lemnul eliberat pe picior

114613

 

 

0,10

0,10

 

 

0,10

 

 

Taxa pentru folosirea drumurilor

11463

2 300,00

 

 

 

 

1 605,11

-1 605,11

 

 

Taxa pentru folosirea drumurilor de catre autovehiculele inmatriculate in Republica Moldova

114633

2 300,00

 

 

 

 

1 605,11

-1 605,11

 

 

Alte venituri

14

4 206,70

4 337,00

2 286,77

-2 050,23

  52.7

2 302,86

-16,09

  99.3

 

Venituri din proprietate

141

 

 

0,49

0,49

 

3,65

-3,16

  13.4

 

Renta

1415

 

 

0,49

0,49

 

3,65

-3,16

  13.4

 

Venituri de la arenda terenurilor cu destina?ie agricol?

14152

 

 

0,49

0,49

 

3,65

-3,16

  13.4

 

Arenda terenurilor cu destinatie agricola incasata in bugetul local de nivelul II

141521

 

 

0,49

0,49

 

3,65

-3,16

  13.4

 

Venituri din vinzarea marfurilor si serviciilor

142

3 936,70

4 013,00

2 140,08

-1 872,92

  53.3

2 192,71

-52,63

  97.6

 

Taxe si plati administrative

1422

50,00

50,00

27,86

-22,14

  55.7

25,42

2,44

 109.6

 

Taxe administrative

14221

 

 

 

 

 

0,90

-0,90

 

 

Plata pentru certificatele de urbanism si autorizarile de construire sau desfiintare in bugetul local de nivelul 2

142214

 

 

 

 

 

0,90

-0,90

 

 

Plati administrative

14224

50,00

50,00

27,86

-22,14

  55.7

24,52

3,34

 113.6

 

Taxa la cumpararea valutei straine de catre persoanele fizice in casele de schimb valutar

142245

50,00

50,00

27,86

-22,14

  55.7

24,52

3,34

 113.6

 

Comercializarea marfurilor si serviciilor de catre institutiile bugetare

1423

3 886,70

3 963,00

2 112,22

-1 850,78

  53.3

2 167,29

-55,07

  97.5

 

Incasari de la prestarea serviciilor cu plata

142310

1 381,00

1 424,30

822,99

-601,31

  57.8

718,88

104,11

 114.5

 

Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public

142320

2 505,70

2 538,70

1 289,23

-1 249,47

  50.8

1 448,41

-159,18

  89.0

 

Amenzi si sanctiuni

143

270,00

270,00

91,72

-178,28

  34.0

105,59

-13,87

  86.9

 

Amenzi si sanctiuni contraventionale

1431

270,00

270,00

62,83

-207,17

  23.3

80,96

-18,13

  77.6

 

Amenzi si sanctiuni contraventionale incasate in bugetul local de nivelul 2

143120

270,00

270,00

62,83

-207,17

  23.3

80,96

-18,13

  77.6

 

Amenzi pentru incalcarea traficului rutier

1432

 

 

28,38

28,38

 

24,63

3,75

 115.2

 

Amenzi aplicate de sectiile de supraveghere si control ale traficului rutier

143220

 

 

28,38

28,38

 

23,23

5,15

 122.2

 

Amenzi aplicate de subdiviziunile Inspectoratului General al Poli?iei pentru ?nc?lcarea traficului rutier constatate cu ajutorul mijloacelor foto-video

14324

 

 

 

 

 

1,40

-1,40

 

 

Amenzi aplicate de subdiviziunile Inspectoratului General al Politiei pentru incalcarea traficului rutier constatate cu ajutorul mijloacelor foto-video, incasate in bugetul local de nivelul II

143241

 

 

 

 

 

1,40

-1,40

 

 

Amenzi aplicate de organele de control

1433

 

 

0,38

0,38

 

 

0,38

 

 

Amenzi aplicate de Inspectia financiara

14331

 

 

0,38

0,38

 

 

0,38

 

 

Amenzi aplicate de Inspectia financiara incasate in bugetul local de nivelul II

143312

 

 

0,38

0,38

 

 

0,38

 

 

Amenzi aplicate de alte organe de stat

1434

 

 

0,14

0,14

 

 

0,14

 

 

Alte amenzi si sanctiuni pecuniare

14349

 

 

0,14

0,14

 

 

0,14

 

 

Alte amenzi ii sanctiuni pecuniare incasate in bugetul local de nivelul II

143492

 

 

0,14

0,14

 

 

0,14

 

 

Donatii voluntare

144

 

54,00

54,27

0,27

 100.5

 

54,27

 

 

Donatii voluntare pentru cheltuieli curente

1441

 

54,00

54,27

0,27

 100.5

 

54,27

 

 

Donatii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne

14411

 

54,00

54,27

0,27

 100.5

 

54,27

 

 

Donatii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru institutiile bugetare

144114

 

54,00

54,27

0,27

 100.5

 

54,27

 

 

Alte venituri si venituri neidentificate

145

 

 

0,20

0,20

 

0,91

-0,71

  22.0

 

Alte venituri

1451

 

 

0,20

0,20

 

0,91

-0,71

  22.0

 

Alte venituri incasate in bugetele locale

14514

 

 

0,20

0,20

 

0,91

-0,71

  22.0

 

Alte venituri incasate in bugetele locale de nivelul 2

145141

 

 

0,20

0,20

 

0,91

-0,71

  22.0

 

Venituri neidentificate

1452

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venituri neidentificate ale bugetelor locale

14524

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venituri neidentificate ale bugetelor locale de nivelul 2

145241

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTE VENITURI SI FINANTARI

149

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finantare de la buget

149800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transferuri primite in cadrul bugetului public national

19

108 972,70

118 786,30

55 645,84

-63 140,46

  46.8

52 172,40

3 473,44

 106.7

 

Transferuri primite intre bugetul de stat si bugetele locale

191

108 972,70

118 786,30

55 645,84

-63 140,46

  46.8

52 172,40

3 473,44

 106.7

 

Transferuri primite intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul 2

1911

107 608,60

117 422,20

55 148,14

-62 274,06

  47.0

51 632,20

3 515,94

 106.8

 

Transferuri curente primite cu destina?ie speciala  ?ntre bugetul de stat ?i bugetele locale de nivelul 2

19111

86 979,10

96 792,70

42 770,44

-54 022,26

  44.2

43 234,80

-464,36

  98.9

 

Transferuri curente primite cu destinatie speciala  intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II pentru invatamintul prescolar, primar, secundar general, special ?i complementar (extrascolar)

191111

82 118,30

82 212,60

40 752,18

-41 460,42

  49.6

40 979,90

-227,72

  99.4

 

Transferuri curente primite cu destinatie speciala  intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II pentru asigurarea si asistenta sociala

191112

2 397,80

2 397,80

581,63

-1 816,17

  24.3

1 100,20

-518,57

  52.9

 

Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II pentru scoli sportive

191113

2 463,00

2 463,00

1 136,78

-1 326,22

  46.2

1 154,70

-17,92

  98.4

 

Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul 2 pentru infrastructura drumurilor

191116

 

9 719,30

299,85

-9 419,45

   3.1

 

299,85

 

 

Transferuri curente primite cu destinatie generala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul 2

19113

20 629,50

20 629,50

12 377,70

-8 251,80

  60.0

8 397,40

3 980,30

 147.4

 

Transferuri curente primite cu destinatie generala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II

191131

18 509,80

18 509,80

11 105,88

-7 403,92

  60.0

7 508,40

3 597,48

 147.9

 

Transferuri curente primite cu destinatie generala din fonul de compensare intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II

191132

1 782,20

1 782,20

1 069,32

-712,88

  60.0

889,00

180,32

 120.3

 

Alte transferuri curente primite cu destinatie generala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II

191139

337,50

337,50

202,50

-135,00

  60.0

 

202,50

 

 

Transferuri primite intre institutiile bugetului de stat si institutiile bugetelor locale de nivelul 2

1913

1 364,10

1 364,10

497,70

-866,40

  36.5

540,20

-42,50

  92.1

 

Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre institutiile bugetului de stat si institutiile bugetelor locale de nivelul 2

191310

1 364,10

1 364,10

497,70

-866,40

  36.5

540,20

-42,50

  92.1

 

II.CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE

 

118 143,30

133 219,21

54 030,60

-79 188,61

  40.6

51 608,18

2 422,42

 104.7

 

III.CHELTUIELI

2

102 173,20

110 747,28

47 401,84

-63 345,44

  42.8

46 457,35

944,49

 102.0

 

Cheltuieli de personal

21

77 689,60

78 605,82

40 516,80

-38 089,02

  51.5

39 551,88

964,92

 102.4

 

Remunerarea muncii

211

61 678,40

62 399,25

32 391,92

-30 007,33

  51.9

31 539,28

852,64

 102.7

 

Remunerarea muncii angajatilor conform statelor

2111

61 678,40

62 399,25

32 391,92

-30 007,33

  51.9

31 539,28

852,64

 102.7

 

Salariul de baza

211110

4 909,20

 

 

 

 

 

 

 

 

Remunerarea muncii angajatilor conform statelor

211180

56 769,20

62 399,25

32 391,92

-30 007,33

  51.9

31 539,28

852,64

 102.7

 

Contributii si prime de asigurari obligatorii

212

16 011,20

16 206,57

8 124,88

-8 081,69

  50.1

8 012,60

112,28

 101.4

 

Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii

212100

13 379,90

13 542,58

6 802,50

-6 740,08

  50.2

6 732,86

69,64

 101.0

 

Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala

2122

2 631,30

2 663,99

1 322,38

-1 341,61

  49.6

1 279,74

42,64

 103.3

 

Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori  pe teritoriul tarii

212210

2 631,30

2 663,99

1 322,38

-1 341,61

  49.6

1 279,74

42,64

 103.3

 

Bunuri si servicii

22

17 348,20

25 058,49

5 457,93

-19 600,56

  21.8

5 564,36

-106,43

  98.1

 

Servicii

222

17 348,20

25 058,49

5 457,93

-19 600,56

  21.8

5 564,36

-106,43

  98.1

 

Servicii energetice si comunale

2221

5 258,80

5 387,22

3 097,86

-2 289,36

  57.5

3 353,67

-255,81

  92.4

 

Energie electrica

222110

1 510,70

1 585,52

808,16

-777,36

  51.0

792,76

15,40

 101.9

 

Gaze

222120

3 126,50

3 170,10

2 042,37

-1 127,73

  64.4

2 193,09

-150,72

  93.1

 

Energie termica

222130

320,00

320,00

149,45

-170,55

  46.7

286,37

-136,92

  52.2

 

Apa si canalizare

222140

237,60

247,60

78,43

-169,17

  31.7

65,58

12,85

 119.6

 

Alte servicii comunale

222190

64,00

64,00

19,45

-44,55

  30.4

15,87

3,58

 122.6

 

Servicii informationale si de telecomunicatii

2222

781,90

790,20

278,72

-511,48

  35.3

247,59

31,13

 112.6

 

Servicii informationale

222210

486,90

500,50

194,41

-306,09

  38.8

157,59

36,82

 123.4

 

Servicii de telecomunicatii

222220

295,00

289,70

84,31

-205,39

  29.1

90,00

-5,69

  93.7

 

Servicii de locatiune

222300

709,60

710,70

316,34

-394,36

  44.5

316,18

0,16

 100.1

 

Servicii de transport

222400

515,60

609,40

268,40

-341,00

  44.0

193,55

74,85

 138.7

 

Servicii de reparatii curente

222500

3 317,20

10 864,47

418,51

-10 445,96

   3.9

616,95

-198,44

  67.8

 

Formare profesionala

222600

238,60

256,80

82,97

-173,83

  32.3

59,11

23,86

 140.4

 

Deplasari de serviciu

2227

382,00

478,50

210,53

-267,97

  44.0

87,79

122,74

  >200

 

Deplasari de serviciu in interiorul tarii

222710

352,00

428,50

210,53

-217,97

  49.1

81,63

128,90

  >200

 

Deplasari de serviciu peste hotare

222720

30,00

50,00

 

-50,00

 

6,17

-6,17

 

 

Alte servicii

2229

6 144,50

5 961,21

784,61

-5 176,60

  13.2

689,53

95,08

 113.8

 

Servicii editoriale

222910

39,00

51,50

5,48

-46,02

  10.6

7,86

-2,38

  69.7

 

Servicii de protocol

222920

30,00

30,00

 

-30,00

 

17,81

-17,81

 

 

Servicii de paza

222940

22,30

27,30

9,21

-18,09

  33.7

9,01

0,20

 102.2

 

Servicii judiciare si servicii de asistenta juridica garantata de stat

222950

23,00

23,00

 

-23,00

 

 

 

 

 

Servicii bancare

222970

238,90

254,08

101,98

-152,10

  40.1

100,46

1,52

 101.5

 

Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale

222980

159,20

153,80

19,58

-134,22

  12.7

21,74

-2,16

  90.1

 

Servicii neatribuite altor aliniate

222990

5 632,10

5 421,53

648,35

-4 773,18

  12.0

532,65

115,70

 121.7

 

Dobinzi

24

 

26,50

1,18

-25,32

   4.5

16,83

-15,65

   7.0

 

Dobinzi la imprumuturile altor nivele ale sistemului bugetar

243

 

26,50

1,18

-25,32

   4.5

16,83

-15,65

   7.0

 

Dobinzi achitate pentru imprumuturile contractate de la bugete de alt nivel

243200

 

26,50

1,18

-25,32

   4.5

16,83

-15,65

   7.0

 

Subsidii

25

 

165,00

54,89

-110,11

  33.3

98,00

-43,11

  56.0

 

Subsidii acordate intreprinderilor de stat si municipale

251

 

 

 

 

 

98,00

-98,00

 

 

Subsidii acordate intreprinderilor de stat si municipale nefinanciare

251100

 

 

 

 

 

98,00

-98,00

 

 

Subsidii acordate organizatiilor obstesti

253000

 

70,00

 

-70,00

 

 

 

 

 

Subsidii acordate autoritatilor/institutiilor publice la autogestiune

254000

 

95,00

54,89

-40,11

  57.8

 

54,89

 

 

Prestatii sociale

27

4 777,60

4 824,40

1 351,04

-3 473,36

  28.0

1 193,93

157,11

 113.2

 

Prestatii de asistenta sociala

272

3 761,90

3 781,90

1 002,53

-2 779,37

  26.5

842,47

160,06

 119.0

 

Indemnizatii de asistenta sociala

272300

1 384,80

1 384,80

471,12

-913,68

  34.0

233,33

237,79

  >200

 

Compensatii

272500

1 013,00

1 013,00

110,51

-902,49

  10.9

192,73

-82,22

  57.3

 

Ajutoare banesti

272600

1 364,10

1 384,10

420,90

-963,20

  30.4

416,41

4,49

 101.1

 

Prestatii sociale ale angajatorilor

273

1 015,70

1 042,50

348,51

-693,99

  33.4

351,46

-2,95

  99.2

 

Indemnizatii la incetarea actiunii contractului de munca

273200

30,00

34,00

3,96

-30,04

  11.6

25,12

-21,16

  15.8

 

Indemnizatii viagere

273300

538,80

538,80

196,83

-341,97

  36.5

199,03

-2,20

  98.9

 

Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului

273500

323,40

346,20

126,69

-219,51

  36.6

119,88

6,81

 105.7

 

Alte prestatii sociale ale angajatorilor

273900

123,50

123,50

21,03

-102,47

  17.0

7,43

13,60

  >200

 

Alte cheltuieli

28

2 357,80

2 067,07

20,00

-2 047,07

   1.0

32,34

-12,34

  61.8

 

Alte cheltuieli curente

281

2 357,80

2 067,07

20,00

-2 047,07

   1.0

32,34

-12,34

  61.8

 

Despagubiri civile

2813

 

14,00

 

-14,00

 

8,50

-8,50

 

 

Plati aferente documentelor executorii

28136

 

14,00

 

-14,00

 

8,50

-8,50

 

 

Plati aferente documentelor executorii cu executare benevola

281361

 

14,00

 

-14,00

 

 

 

 

 

Plati aferente documentelor executorii cu executare silita

281362

 

 

 

 

 

8,50

-8,50

 

 

Taxe, amenzi, penalitati si alte plati obligatorii

281400

50,00

50,27

 

-50,27

 

3,14

-3,14

 

 

Alte cheltuieli curente

281900

2 307,80

2 002,80

20,00

-1 982,80

   1.0

20,70

-0,70

  96.6

 

IV.ACTIVE NEFINANCIARE

3

15 970,10

22 471,93

6 628,76

-15 843,17

  29.5

5 150,84

1 477,92

 128.7

 

Mijloace fixe

31

4 521,10

9 537,73

1 924,17

-7 613,56

  20.2

1 068,26

855,91

 180.1

 

Cladiri

311

1 460,90

5 143,70

1 042,98

-4 100,72

  20.3

572,88

470,10

 182.1

 

Majorarea valorii cladirilor

3111

1 460,90

5 143,70

1 042,98

-4 100,72

  20.3

572,88

470,10

 182.1

 

Procurarea cladirilor

311110

38,00

21,00

 

-21,00

 

 

 

 

 

Reparatii capitale ale cladirilor

311120

1 422,90

5 122,70

1 042,98

-4 079,72

  20.4

572,88

470,10

 182.1

 

Instalatii de transmisie

313

 

212,84

 

-212,84

 

 

 

 

 

Majorarea valorii instalatiilor de transmisie

3131

 

212,84

 

-212,84

 

 

 

 

 

Reparatii capitale ale instalatiilor de transmisie

313120

 

212,84

 

-212,84

 

 

 

 

 

Masini si utilaje

314

1 155,90

1 703,00

333,34

-1 369,66

  19.6

106,75

226,59

  >200

 

Majorarea valorii masinilor si utilajelor

3141

1 155,90

1 703,00

333,34

-1 369,66

  19.6

106,75

226,59

  >200

 

Procurarea masinilor si utilajelor

314110

1 150,90

1 698,00

331,08

-1 366,92

  19.5

106,75

224,33

  >200

 

Reparatii capitale ale masinilor si utilajelor

314120

5,00

5,00

2,26

-2,74

  45.2

 

2,26

 

 

Mijloace de transport

315

760,00

760,00

 

-760,00

 

 

 

 

 

Majorarea valorii mijloacelor de transport

3151

760,00

760,00

 

-760,00

 

 

 

 

 

Procurarea mijloacelor de transport

315110

760,00

760,00

 

-760,00

 

 

 

 

 

Unelte si scule, inventar de producere si gospodaresc

316

950,40

1 059,90

287,39

-772,51

  27.1

72,48

214,91

  >200

 

Majorarea valorii uneltelor si sculelor, inventarului de producere si gospodaresc

3161

950,40

1 059,90

287,39

-772,51

  27.1

72,48

214,91

  >200

 

Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de producere si gospodaresc

316110

949,40

1 058,90

287,39

-771,51

  27.1

72,48

214,91

  >200

 

Reparatii capitale ale uneltelor si sculelor, inventarului de producere si gospodaresc

316120

1,00

1,00

 

-1,00

 

 

 

 

 

Alte mijloace fixe

318

193,90

291,29

99,50

-191,79

  34.2

316,14

-216,64

  31.5

 

Majorarea valorii altor mijloace fixe

3181

193,90

291,29

99,50

-191,79

  34.2

316,14

-216,64

  31.5

 

Procurarea altor mijloace fixe

318110

192,40

289,79

99,50

-190,29

  34.3

202,15

-102,65

  49.2

 

Reparatii capitale ale altor mijloace fixe

318120

1,50

1,50

 

-1,50

 

113,99

-113,99

 

 

Investitii capitale in active in curs de executie

319

 

367,00

160,96

-206,04

  43.9

 

160,96

 

 

Investitii capitale in active materiale in curs de execuitie

3192

 

367,00

160,96

-206,04

  43.9

 

160,96

 

 

Cladiri in curs de executie

319210

 

111,00

95,02

-15,98

  85.6

 

95,02

 

 

Instalatii de transmisie in curs de executie

319230

 

250,10

60,08

-190,02

  24.0

 

60,08

 

 

Pregatirea proiectelor

319240

 

5,90

5,87

-0,03

  99.5

 

5,87

 

 

Stocuri de materiale circulante

33

11 449,00

12 934,20

4 704,58

-8 229,62

  36.4

4 082,58

622,00

 115.2

 

Combustibil, carburanti si lubrifianti

331

2 792,40

2 877,80

1 010,21

-1 867,59

  35.1

953,42

56,79

 106.0

 

Majorarea valorii combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor

3311

2 792,40

2 877,80

1 010,21

-1 867,59

  35.1

953,42

56,79

 106.0

 

Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor

331110

2 792,40

2 877,80

1 010,21

-1 867,59

  35.1

953,42

56,79

 106.0

 

Piese de schimb

332

440,10

632,00

228,71

-403,29

  36.2

175,81

52,90

 130.1

 

Majorarea valorii pieselor de schimb

3321

440,10

632,00

228,71

-403,29

  36.2

175,81

52,90

 130.1

 

Procurarea pieselor de schimb

332110

440,10

632,00

228,71

-403,29

  36.2

175,81

52,90

 130.1

 

Produse alimentare

333

4 651,40

4 975,21

2 204,63

-2 770,58

  44.3

2 194,75

9,88

 100.5

 

Majorarea valorii produselor alimentare

3331

4 651,40

4 975,21

2 204,63

-2 770,58

  44.3

2 194,75

9,88

 100.5

 

Procurarea produselor alimentare

333110

4 651,40

4 975,21

2 204,63

-2 770,58

  44.3

2 194,75

9,88

 100.5

 

Medicamente si materiale sanitare

334

90,60

90,10

17,27

-72,83

  19.2

21,86

-4,59

  79.0

 

Majorarea valorii medicamentelor si materialelor sanitare

3341

90,60

90,10

17,27

-72,83

  19.2

21,86

-4,59

  79.0

 

Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare

334110

90,60

90,10

17,27

-72,83

  19.2

21,86

-4,59

  79.0

 

Materiale pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri

335

345,70

340,00

130,85

-209,15

  38.5

60,78

70,07

  >200

 

Majorarea valorii materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri

3351

345,70

340,00

130,85

-209,15

  38.5

60,78

70,07

  >200

 

Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri

335110

345,70

340,00

130,85

-209,15

  38.5

60,78

70,07

  >200

 

Materiale de uz gospodaresc si rechizite de birou

336

1 124,60

1 219,82

453,85

-765,97

  37.2

310,76

143,09

 146.0

 

Majorarea valorii materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou

3361

1 124,60

1 219,82

453,85

-765,97

  37.2

310,76

143,09

 146.0

 

Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou

336110

1 124,60

1 219,82

453,85

-765,97

  37.2

310,76

143,09

 146.0

 

Materiale de constructie

337

1 009,70

1 502,90

366,39

-1 136,51

  24.4

263,76

102,63

 138.9

 

Majorarea valorii materialelor de constructie

3371

1 009,70

1 502,90

366,39

-1 136,51

  24.4

263,76

102,63

 138.9

 

Procurarea materialelor de constructie

337110

1 009,70

1 502,90

366,39

-1 136,51

  24.4

263,76

102,63

 138.9

 

Accesorii de pat, imbracaminte, incaltaminte

338

315,60

516,43

59,59

-456,84

  11.5

86,87

-27,28

  68.6

 

Majorarea valorii accesoriilor de pat, imbrcamintei, incaltamintei

3381

315,60

516,43

59,59

-456,84

  11.5

86,87

-27,28

  68.6

 

Procurarea accesorilor de pat, imbracamintei, incaltamintei

338110

315,60

516,43

59,59

-456,84

  11.5

86,87

-27,28

  68.6

 

Alte materiale

339

678,90

779,94

233,08

-546,86

  29.9

14,56

218,52

  >200

 

Majorarea valorii altor materiale

3391

678,90

779,94

233,08

-546,86

  29.9

14,56

218,52

  >200

 

Procurarea  altor materiale

339110

678,90

779,94

233,08

-546,86

  29.9

14,56

218,52

  >200

 

V.SOLD BUGETAR

 

806,50

-6 625,51

6 140,27

12 765,78

 192.7

6 637,46

-497,19

  92.5

 

VI.SURSELE DE FINANTARE

 

-806,50

6 625,51

-6 140,27

-12 765,78

  92.7

-6 637,46

497,19

  92.5

 

VIII.DATORII

5

-782,50

-782,50

-778,98

3,52

  99.6

-380,10

-398,88

  >200

 

Datorii interne

51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte datorii interne ale bugetului

518

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte datorii interne ale bugetului

5181

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incasarea veniturilor generalizatoare

518120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incasarea veniturilor generalizatoare la bugetele locale ca rezultat al transferurilor efectuate

518150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imprumuturi recreditate interne intre bugete

56

-782,50

-782,50

-778,98

3,52

  99.6

-380,10

-398,88

  >200

 

Imprumuturi recreditate intre bugetul de stat si bugetele locale

561

-782,50

-782,50

-778,98

3,52

  99.6

-380,10

-398,88

  >200

 

Imprumuturi recreditate intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul 2

5611

-782,50

-782,50

-778,98

3,52

  99.6

-380,10

-398,88

  >200

 

Rambursarea imprumutului recreditat intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul 2

561120

-782,50

-782,50

-778,98

3,52

  99.6

-380,10

-398,88

  >200

 

IX.MODIFICAREA SOLDULUI de mijloace banesti

90

-24,00

7 408,01

-5 361,29

-12 769,30

  72.4

-6 257,36

896,07

  85.7

 

Sold de mijloace banesti la inceputul perioadei

91

 

19 355,93

19 355,93

 

 100.0

10 277,33

9 078,60

 188.3

 

Corectarea soldului de mijloace banesti

92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sold de mijloace banesti la sfirsitul perioadei

93

-24,00

-11 947,92

-24 717,22

-12 769,30

  >200

-16 534,69

-8 182,53

 149.5

 

                   

 

    
 Seful Directiei economico-financiare

 

 

 

 

         

 

   

(semnatura)

 

(numele si prenumele)

         

 

      Contabil-Sef

 

 

 

 

         

 

   

(semnatura)

 

(numele si prenumele)

         

 

     Executor

 

 

 

 

         

 

   

(semnatura)

 

(numele si prenumele)

         

 

222100 Raionul CANTEMIR

                 

 

Bugetul Local de nivelul 2

             

anexa la decizia consiliului nr.         Din

 

 

 

Raport privind executarea bugetelor pe autoritati publice

la situatia din 30.06.2017

 

ST18 # cozmaveaceslav

Data doc.01.08.2017; 14:39

 cu 4DS    

cu consolidarea

             

(mii lei)

 

Denumirea

Cod

Aprobat

Precizat pe an

Executat anul curent

Executat fata de precizat

 

Executat anul precedent

Executat anul curent fata de anul precedent

 

 

 

 

 

 

devieri (+/-)

in %%

 

devieri (+/-)

in %%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli si active nefinanciare, total

2+3

118 143,30

133 219,21

54 030,60

-79 188,61

  40.6

51 608,18

2 422,42

 104.7

Cheltuieli recurente

(2+3)-3192

118 143,30

132 852,21

53 869,64

-78 982,57

  40.5

51 608,18

2 261,46

 104.4

Cheltuieli de personal

21

77 689,60

78 605,82

40 516,80

-38 089,02

  51.5

39 551,88

964,92

 102.4

Investitii capitale in active in curs de executie

3192

 

367,00

160,96

-206,04

  43.9

 

160,96

 

Resurse, total

1+2

118 143,30

133 219,21

54 030,60

-79 188,61

  40.6

51 608,18

2 422,42

 104.7

resurse generale

1

112 866,50

139 736,03

51 338,54

-88 397,49

  36.7

48 876,17

2 462,37

 105.0

venituri colectate

296+297

5 300,80

5 431,10

2 692,06

-2 739,04

  49.6

2 732,01

-39,95

  98.5

dintre care venituri speciale

296

1 414,10

1 414,10

525,56

-888,54

  37.2

564,72

-39,16

  93.1

resurse ale proiectelor finantate din surse externe

298+299

-24,00

-11 947,92

 

11 947,92

 

 

 

 

Exercitarea guvernarii

0301

4 832,40

5 265,90

2 215,84

-3 050,06

  42.1

2 038,14

177,70

 108.7

Servicii de suport pentru exercitarea guvernarii

0302

637,50

637,50

289,35

-348,15

  45.4

298,14

-8,79

  97.1

Politici si management in domeniul bugetar-fiscal

0501

1 658,90

1 799,70

761,20

-1 038,50

  42.3

717,77

43,43

 106.1

Gestionarea fondurilor de rezerva si  de interventie

0802

2 227,80

1 922,80

 

-1 922,80

 

 

 

 

Datoria interna a autoritatilor publice locale

1703

26,50

26,50

1,18

-25,32

   4.5

16,83

-15,65

   7.0

Servicii de suport in domeniul apararii  nationale

3104

79,40

79,40

23,67

-55,73

  29.8

11,55

12,12

  >200

Ordine si siguranta publica

3502

 

100,00

99,78

-0,22

  99.8

 

99,78

 

Servicii de suport in domeniul afacerilor interne

3505

561,20

561,20

 

-561,20

 

 

 

 

Protectia civila si apararea  impotriva incendiilor

3702

 

190,00

23,93

-166,07

  12.6

 

23,93

 

Politici si management in domeniul agriculturii

5101

841,50

910,30

303,80

-606,50

  33.4

317,10

-13,30

  95.8

Politici si management in domeniul dezvoltarii regionale si constructiilor

6101

559,00

624,60

265,82

-358,78

  42.6

265,46

0,36

 100.1

Dezvoltarea drumurilor

6402

2 300,00

9 719,30

299,85

-9 419,45

   3.1

352,22

-52,37

  85.1

Gestionarea si mentinerea fondului locativ

7508

 

406,00

21,41

-384,59

   5.3

 

21,41

 

Programe nationale si speciale in domeniul ocrotirii sanatatii

8018

 

95,00

54,89

-40,11

  57.8

98,00

-43,11

  56.0

Dezvoltarea si modernizarea institutiilor in domeniul ocrotirii sanatatii

8019

 

190,00

 

-190,00

 

 

 

 

Politici si management in domeniul culturii

8501

495,60

528,30

270,56

-257,74

  51.2

253,97

16,59

 106.5

Dezvoltarea culturii

8502

3 141,90

3 141,90

1 275,27

-1 866,63

  40.6

1 295,73

-20,46

  98.4

Potejarea si punerea in valoare a patrimoniului cultural national

8503

214,70

214,70

60,54

-154,16

  28.2

10,99

49,55

  >200

Sport

8602

2 551,70

3 059,10

1 217,03

-1 842,07

  39.8

859,01

358,02

 141.7

Tineret

8603

62,60

62,60

 

-62,60

 

44,55

-44,55

 

Politicii si management in domeniul  educatiei

8801

1 779,70

1 874,60

869,66

-1 004,94

  46.4

744,05

125,61

 116.9

Educatie timpurie

8802

1 843,80

2 262,10

873,04

-1 389,06

  38.6

857,93

15,11

 101.8

Invatamint primar

8803

1 787,10

1 893,10

932,17

-960,93

  49.2

750,49

181,68

 124.2

Invatamint  gimnazial

8804

59 740,70

63 439,28

31 505,19

-31 934,09

  49.7

29 891,78

1 613,41

 105.4

Invatamint  liceal

8806

14 848,00

15 143,53

5 028,16

-10 115,37

  33.2

6 176,12

-1 147,96

  81.4

Servicii generale in educatie

8813

1 023,90

1 023,90

403,92

-619,98

  39.4

401,95

1,97

 100.5

Educatie extrascolara si sustinerea elevilor dotati

8814

5 826,40

6 746,50

3 295,07

-3 451,43

  48.8

2 617,52

677,55

 125.9

Curriculum

8815

83,30

98,30

20,34

-77,96

  20.7

21,00

-0,66

  96.9

Politici si management in domeniul protectiei sociale

9001

866,40

959,80

432,02

-527,78

  45.0

369,34

62,68

 117.0

Protectie a familiei si copilului

9006

2 538,00

2 538,00

909,29

-1 628,71

  35.8

766,08

143,21

 118.7

Asistenta sociala a persoanelor cu necesitati speciale

9010

5 706,20

5 706,20

1 906,31

-3 799,89

  33.4

1 966,47

-60,16

  96.9

Protectie sociala in cazuri exceptionale

9012

1 390,10

1 410,10

426,82

-983,28

  30.3

419,19

7,63

 101.8

Asigurarea egalitatii de sanse intre femei si barbati

9013

23,40

23,40

 

-23,40

 

 

 

 

Protectie sociala a unor categorii de cetateni

9019

495,60

565,60

244,51

-321,09

  43.2

46,81

197,70

  >200

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin