Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Proiect decizie privind pregătirea de iarnă a economiei și instituțiilor bugetare din raion

Proiect decizie privind pregătirea de iarnă a economiei și instituțiilor bugetare din raion imprimare

05.09.2017     1174 

VĂ ADUCEM LA CUNOȘTINȚĂ CĂ, ÎNCEPÂND DE ASTĂZI, VOM PLASA PE PAGINĂ PROIECTE DE DECIZII CE VOR FI EXAMINATE ÎN CADRUL ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI RAIONAL DIN 28.09.2017.

 

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

  nr._____                                                                                           din ____

or. Cantemir 

       Despre măsurile privind pregătirea instituţiilor

din domeniul social si a economiei raionului către

sezonul de toamnă-iarnă 2017-2018

     In temeiul art.43 (2) din Legea privind administraţia publică locala nr.436-XVI din 28.12.2006, in scopul asigurării economiei raionului si a populaţiei cu resurse energetice si servicii comunale, precum si creării unor condiţii favorabile de activitate in perioada de toamnă-iarnă 2017-2018, examinând notele informative despre măsurile privind pregătirea instituţiilor din domeniul social şi a economiei raionului către sezonul de toamnă-iarnă 2017-2018, prezentate la ședință, avizele  comisiei consultative de specialitate probleme sociale:învăţământ, cultură , protecţie socială, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare si construcţii, comisiei consultative de specialitate drept disciplină si culte , comisiei consultative  de specialitate  agricultură, industrie,amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, Consiliul Raional

DECIDE :

   01.Se ia act de nota despre măsurile privind pregătirea instituţiilor din domeniul social şi  a economiei raionului pentru activităţi in perioada toamnă-iarnă 2017-2018 (se anexează).

  02.Se recomandă consiliilor locale de nivelul unu:

   Să examineze la o şedinţă extraordinară chestiunea “Cu privire la pregătirea obiectelor de menire social-culturală către sezonul de toamnă-iarnă 2017-2018” in trimestrul III curent ;

Să reânnoiască și să perfecteze lista persoanelor social-vulnerabile care se află la limita sărăciei si care necesită sa fie asigurate cu lemne şi cărbune pentru perioada de toamnă-iarnă 2017-2018, să întreprindă măsuri suplimentare pentru a-i asigura cu resurse termoenergetice;

   Să analizeze situaţia si să întreprindă măsuri concrete pentru optimizarea cheltuielilor legate de întreţinerea instituţiilor bugetare din teritoriu.

  03.Subdiviziunile Consiliului rational, in comun cu autorităţile administratiei publice locale de nivelul unu vor institui un control riguros privind consumul de resurse energetice pentru economisirea acestora si îndeplinirea măsurilor cu privire la conservarea energiei, realizării masurilor de pregătire pentru perioada de toamnă-iarnă 2017-2018.

  04.Comisiile instituţionale:

   04.1. Se vor pătrunde de responsabilitatea ce le revine întru respectarea limitelor mijloacelor financiare prevăzute in bugetele UAT pe perioada rece pentru consumul de resurse energetice;

   04.2.Vor efectua, pâna la 20 septembrie 2017, un control riguros privind existenţa contractelor încheiate de instituţiile bugetare subordonate cu furnizorii de resurse energetice şi întreprinderile prestatoare de servicii comunale, iar in caz de depistare a lipsei acestora, vor obliga instituţiile bugetare sa le încheie.

   05. Despre mersul executării deciziei in cauză se va informa Consiliul Raional Cantemir la una din şedinţele ordinare ale Consiliului Raional in luna  noiembrie 2017.

   06. Controlul executării deciziei in cauza se pune în seama comisiei consultative de specialitate drept, disciplină si culte, comisiei consultative de specialitate finanţe , buget, activităţi economico-finaciare si construcţii şi comisiei consultative de specialitate probleme sociale : învăţămînt, cultura, protecţia sociala, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism comisiei consultative  de specialitate  agricultură, industrie,amenajarea teritoriului şi protecţia mediului.

 

 Preşedintele şedinţei                                              _________________________                                          

    Contrasemnată:

 

 Secretar împuternicit al Consiliului raional                                                    Victoria BalanPlasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin