Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Plan activitate septembrie 2017

Plan activitate septembrie 2017 imprimare

04.09.2017     930 

                                                                                                  APROBAT :

                                                                                    _________Andrei Ciobanu

                                                                                    preşedintele raionului Cantemir

                                                                                     „30”august”, 2017

 

G R A F I C U L

activităţilor de nivel raional, planificate pentru luna septembrie, 2017.

 

Nr. d/o

Data desfăşurării acţiunii

Tipul acţiunii

Locul desfăşurării

Responsabil de organizarea acţiunii

Notă

1

2

3

4

5

6

1

01.09.2017

,,Ziua Cunoştinţelor” –festivitate solemnă organizată în instituţiile şcolare din raion

Iinstituţiile şcolare din raion

Ora 8.30,

L.Cebotaru

 

2

04.09.2017

Şedinţa operativă a preşedintelui raionului cu conducătorii serviciilor descentralizate,  desconcentrate şi de instituţii publice, organizaţii .

Sala de şedinţe et. II,

ora 09.00

A. Ciobanu, preşedintele raionului

 

3

04.09.2017

Şedinţa Comisiei raionale de privatizare a fondului locativ.

Sala de şedinţe et. II,

ora 14.

G.Manole

 

4

05.09.2017

Şedinţa grupului de lucru pentru organizarea şi desfăşurarea Concursului ofertelor de preţ  pentru lucrările de întreţinere a drumurilor locale.

Sala de şedinţe et. II,

ora 10.00

A. Ciobanu

G.Manole

 

5

15.09.2017

Şedinţa Consiliului Consultativ al DGÎ

Sala de şedinţe et. V, ora 10 .00

L.Cebotaru

 

6

18.09.2017

Şedinţele comisiilor consultative de specialitate :

-probleme sociale;

-agricultură, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului.

Sala de şedinţe et. II, ora14

A. Ciobanu

V. Balan

 

7

18  septembrie

Supervizarea angajaţilor serviciilor APP şi CCTF

Bir.217, et. II,

ora 9.00

V.Munteanu

 

8

18.09.2017

Şedinţa Consiliului de administrare a FLSSP

Sala de şedinţe et. II,

ora 11.00

V.Munteanu

 

9

19.09.2017

drept,disciplină şi culte;

-finanţe,buget, activităţi economico-financiare;

Sala de şedinţe et. II, ora 14

A. Ciobanu

V. Balan

 

10

19,20,21 septembrie

Supervizarea lucrătorilor sociali şi angajaţilor serviciului îngrijire la domiciliu.

Bir.217, et. II,

ora 9.00

V.Munteanu

 

11

24.09.2017

Concurs raional al interpreţilor de muzică populară ,,Drag mi-i cîntul”

Casa raională de Cultură, ora 10.00

S.Toderici

 

12

26,27,28 septembrie

Supervizarea asistenţilor sociali comunitari

Sala de şedinţe et. II,

ora 9.00

V.Munteanu

 

13

28.09.2017

Şedinţa ordinară a Consiliului raional

Sala de şedinţe et. VI,

ora 1000

A.Ciobanu

V.Balan

 

14

29 septembrie

Şedinţa Consiliului de administrare al DGÎ

Sala de şedinţe et. V, ora 10 .00

L.Cebotaru

 

 

 

Serviciu administraţie  publică

 

 

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin