Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Conferinta din august a pedagogilor

Conferinta din august a pedagogilor imprimare

29.08.2017     1626 

ADUNAREA ANUALĂ A PEDAGOGILOR CANTEMIRENI 

   Tradiționala conferință din august, a pedagogilor din raionul Cantemir a făcut o trecere în revistă a realizărilor obținute în anul de învățământ 2016-2017, o analiză detaliată a stării de lucruri din acest domeniu important, punctând  direcțiile prioritare de activitate pe viitor. În alocuțiunea sa, președintele raionului, Andrei Ciobanu a menționat cu îngrijorare faptul că majoritatea colectivelor pedagogice se confruntă cu marea problemă a numărului redus de copii, de asigurare cu personal didactic, or, în ultimii ani se resimte tot mai mult deficitul de cadre calificate la toate disciplinele şcolare, e în creștere numărul cadrelor didactice de vârstă înaintată; este mare ponderea cadrelor didactice pensionare în raport cu tinerii specialiști în învățământul preuniversitar; se atestă un număr destul de important de cadre didactice, ce vor atinge vârsta de pensionare în următorii 2 ani ș.a. În pofida acestui fapt,  a constatat șefa Direcției Generale Învățământ, Lilia Cebotaru, indicii de calitate şi a promovabilităţii, per ansamblu pe raion, au sporit datorită implementării programelor individualizate pentru copii cu cerințe educative speciale, atingerea unui nivel mai înalt de formare a cadrelor vizând implementarea curriculei  modernizate, în mai mare măsură faţă de anii precedenţi se aplică metode şi tehnici formative de predare-învăţare. Treptat a crescut rata de promovare a examenelor de absolvire a gimnaziului de la 91,5% - 2015, 95,2 – 2016 la 97,3% în 2017. Rata de promovare a examenului de BAC-2017 este de 80.1%, mai mare faţă de anul precedent cu 2 puncte procentuale 78,1%.  La olimpiada raională  au participat 407 elevi, unde au fost acordate 203 locuri premiante, inclusive, premiul I-63; premiul II-61, premiul III-44 și menţiuni-35. Cele mai bune rezultate au fost obţinute de LT “N. Mihai”, “D.Cantemir”,Gimn. “M. Eminescu” Cantemir și “M. Sadoveanu”.Totodată,  numărul elevilor participanți la olimpiade este mic, cauza fiind stimularea şi promovarea neânsemnată a elevilor cu aptitudini intelectuale şi interese sporite pentru un anumit domeniu de studii sau lipsa unor condiţii optime de dezvoltare şi manifestare a capacităţilor intelectuale ale elevilor dotaţi.

 În rezoluția, adoptată unanim, la conferință, se menționează că, în scopul asigurării condiţiilor de  funcţionalitate şi dezvoltare a sistemului educaţional  raional, pentru anul de studii 2017-2018 se propun următoarele activități:

-optimizarea şi restructurarea continuă a instituţiilor educaţionale, a claselor de elevi/grupelor de copii în scopul diminuării cheltuielelor de întreţinere  şi crearea  unei structuri educaţionale dimensionată eficient, în conformitate cu tendinţele demografice, sociale şi a unei infrastructuri, corespunzătoare  standardelor actuale de calitate;identificarea resurselor financiare extrabugetare pentru dezvoltarea infrastructurii instituţiilor de învăţământ general, bazei tehnico-materiale şi didactice;asigirarea  instituţiilor educaţionale cu cadre didactice calificate la toate disciplinele şcolare;asigurarea unei formări eficiente a cadrelor didactice și manageriale conform Standardelor de competenţe profesionale, încurajarea  și motivarea cadrelor didactice pentru asigurarea educației de calitate, instruirea cadrelor manageriale în scopul îmbunătățirii procesului instructiv-educativ şi  de autoevaluare  a  instituţiei şcolare; diminuarea decalajului dintre rezultatele obţinute pe parcursul anului şcolar şi cele de la evaluările sumative şi  examenele de absolire;dezvoltarea la nivel instituțional a unor activități socio-educative integrate pentru elevii  aflaţi în grupul de risc,aplicarea și extinderea noilor tehnologii didactice, informaționale și comunicaționale întru eficientizarea  procesului educațional de calitate.

 

 La conferință a participat și a rostit o cuvântare dna Maria Vrânceanu, consultant în cadrul Ministerului Educației al R.Moldova.Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin