Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Sedinta extraortdinara a Consiliului raional

Sedinta extraortdinara a Consiliului raional imprimare

10.05.2017     997 

Republica Moldova                                                           Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                             Кантемир

 

                                                                                                                                                                                          

                                          

    Preşedintele                    Raionului                      Cantemir

 

D I S P O Z I Ţ I E

 

 din 05.05.2017                                                                              nr.60 -A

 

or. Cantemir

        Cu privire la convocarea  consiliului

raional  în  şedinţă  extraordinară

 

             În temeiul art.45 , alineatul  (3),  art.53,  alineatul (1), litera „f”, art. 54  (1,2,4) din  Legea privind  administraţia publică locală nr. 436 –XVI   din 28.12.2006,

 

D I S P U N :

 

     I .  Se convoacă consiliul raional în şedinţă  extraordinară  în ziua de 11 mai 2017, ora  10.00,  în  încinta  Consiliului raional Cantemir , et.VI , sala de şedinţe cu următoarea ordine de zi :

 

  01.Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2017.

                    Raportor: Cozma Veaceslav, şef direcţie finanţe.

 

  02.Cu privire la acordul Consiliului Raional Cantemir de trecere a 2 microbuze şcolare, proprietate publică a statului în gestunea Direcţiei Generale Învăţământ Cantemir.

                     Raportor: Cebotaru Lilia, şef direcţie generală  învăţămînt.

 

03. Cu privire la modificarea deciziei consiliului raional nr.01/01 din 20.08.2015,,Cu  privire

la  numărul de locuri care revin fiecărui grup de consilieri  şi componenţa nominală a

comisiilor  consultative de specialitate  în consiliul raional”.

                    Raportor: Ţurcanu Ludmila, secretar al consiliului raional.

 

 

 

    II. În temeiul dispoziţiei în cauză fiecărui consilier raional se expediază o înştiinţare în  care se indică ordinea de zi, ora şi locul desfăşurării şedinţei.

 

 

 

 

        Preşedintele raionului                                                            Andrei Ciobanu

 

 

 

         Avizat:

secretar al consiliului raional

 

___________Ludmila ŢurcanuPlasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin