Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Declaratie privind buna Guvernare

Declaratie privind buna Guvernare imprimare

12.04.2017     1056 

 

                     DECLARAŢIA PRIVIND BUNA GUVERNARE

 

În temeiul prevederilor art.16, alin.(1) din Legea nr.229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern, subsemnatul, Andrei CIOBANU, în calitate de preşedinte al raionului Cantemir, declar că Consiliul raional Cantemir , dispune de un sistem de management financiar şi control a cărui organizare şi funcţionare permite furnizarea unei asigurări rezonabile precum că fondurile publice alocate în scopul atingerii obiectivelor strategice şi operaţionale au fost utilizate în condiţii de transparenţă, economicitate, eficienţă, eficacitate, legalitate, etică şi integritate.

Sistemul de management financiar şi control cuprinde  mecanisme de autocontrol, iar măsurile privind creşterea eficacităţii acestuia  au  la bază evaluarea riscurilor.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2016, sistemul de management financiar şi control al Consiliului raional Cantemir  este conform  cu Standardele naţionale de control intern . 

Această declaraţie se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă şi completă a sistemului de management financiar şi control al entităţii şi este emisă prin asumarea răspunderii manageriale şi are drept temei date, informaţii şi constatări consemnate în documentele aferente autoevaluării, precum şi în rapoartele de audit intern şi extern.

 

 

 

Data  07.04.2017_________________________Semnătura   Andrei CiobanuPlasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin