Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Proiecte decizii, sedinta CR din 23.03.17(sfirsit)

Proiecte decizii, sedinta CR din 23.03.17(sfirsit) imprimare

21.03.2017     1078 

D E C I Z I E

nr.02/ -XXVI                                                                                        din 23.03.2017                                                                                     

or. Cantemir

Cu privire la aprobarea statului de personal al

IMSP " Centrul de Sănătate Cociulia " pe anul 2017

 

In temeiul art.43, alineatul 1, lit. „p" şi "q"din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995 (cu modificările şi completările ulterioare), ordinului Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr. 404 din 30.10.2007 „Cu privire la delimitarea juridică a asistenţei medicale primare la nivel raional", deciziei Consiliului Raional Cantemir nr. 11/01-XXIV din 21.12.2007 „Cu privire la reorganizarea sistemului de ocrotire a sănătăţii al raionului Cantemir" examinînd propunerea IMSP „Centrul de Sănătate Cociulia " cu privire la aprobarea statelor de personal ale IMSP " Centrul de Sănătate Cociulia " pe anul 2017, avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

 

DECIDE:

 

1. Se aprobă statul de personal al IMSP „Centrul de Sănătate Cociulia " :

        

1

Numarul de functii calculate in conformitate cu normativele, pe categorii de personal

Codul ocupaţiei

 

 

Numarul de unitati

aprobate instatelede  personal

Salariul de funcţii

 

 

 

 

IMSP CS Cociulia-total  10467 locuitori

 

 

 

Personal administrativ si de conducere

 

 

 

 

1

Sef Centrul de Sanatate

112076

1,0

9500

 

 

TOTAL:

 

1,0

 

 

 

Centrul de sanatate Cociulia- 3284 locuitori

 

 

 

 

 

Personal medical superior

 

 

 

 

1

Medic de familie

221104

2,25

11590

 

 

Personal medical mediu

 

 

 

 

1

Asistent medical superior

322101/06

1,0

5460

 

2

Asistent medical de familie

222102

4,5

18225

 

3

Asistent medical comunitar

325301

1,75

6300

 

4

Laborant în ocrotirea sănătăţii

224002

1,0

3560

 

5

Asistent medical cabinetul de fizioterapie

325501

0,5

1780

 

6

Asistent medical cabinet de proceduri

322101

1,0

3400

 

7

Îngrijiri perenatale

222201

1,0

3400

 

 

Total personal mediu

 

10,75

 

 

 

Personal medical interior

 

 

 

 

1

Soră economă

515116

1,0

2000

 

2

Infermieră

532104

2,0

3800

 

 

Total: Personal medical interior

 

3,0

 

 

 

Peronal administrativ gospodăresc

 

 

 

 

1

Contabil

241103

1,0

3800

 

2

Economist

263107

0,25

950

 

3

Inspector resurse umane

333304

0,25

950

 

4

Conducător auto

832202

2,0

5000

 

5

Muncitor la îngrijirea complexă si repararea clădirilor

515304

1,0

1900

 

6

Administrator reţea de calculatoare

252301

0.25

800

 

 

Total personal administrativ gospodăresc

 

4,75

 

 

 

Total CS Cociulia

 

20,75

 

 

 

OMF Capaclia populaţie 1900 locuitori

 

 

 

 

 

Personal medical superior

 

 

 

 

1

Medic de familie

221104

1,25

9075

 

 

Personal medical mediu

 

 

 

 

1

Asistent medical de familie

222102

2,5

9750

 

2

Asistent medical comunitar

325301

1,0

3900

 

 

Personal medical inferior

 

 

 

 

1

Infermiera

532104

1,0

1900

 

 

Total OMF Capaclia

 

5,75

 

 

 

OMF Haragis -934 locuitori

 

 

Personal medical superior

 

 

 

 

1

Medic de familie

221104

0,5

3800

 

 

Personal medical mediu

 

 

 

 

1

Asistent medical de familie

222102

1,25

4875

 

2

Asistent medical comunitar

325301

0,5

1950

 

 

Personal medical inferior

 

 

 

 

1

Infermiera

532104

0,5

950

 

 

Total OMF Haragîs

 

2,75

 

 

 

OMF Sadic si satul Taracliica -1783 + 207 locuitori

 

 

Personal medical superior

 

 

 

 

1

Medic de familie

221104

1,25

8555

 

 

Personal medical mediu

 

 

 

 

1

Asistent medical familie satul Sadic

222102

2,5

13350

 

2

Asistent medical comunitar

325301

1.0

3600

 

3

Asistent medical familie satul Taracliica

222102

1,0

3900

 

 

Personal medical inferior

 

 

 

 

1

Infermiera satul Sadic

532104

1,0

1900

 

2

Infermiera satul Taracliica

532104

0,5

950

 

 

Total OMF Sadic

 

7,25

 

 

 

OMF Visneovca – 1478 locuitori

 

 

Personal medical superior

 

 

 

 

1

Medic de familie

221104

1,0

5900

 

 

Personal medical mediu

 

 

 

 

1

Asistent medical de familie

222102

2,0

7500

 

2

Asistent medical comunitar

325301

0,75

2700

 

 

Personal medical inferior

 

 

 

 

1

Infermiera

532104

1,0

1900

 

 

Total OMF Visiniovca

 

4,75

 

 

 

OMF Şamalia populatia-881  locuitori

 

 

Personal medical superior

 

 

 

 

1

Medic de familie

221104

0,5

4425

 

 

Personal medical mediu

 

 

 

 

1

Asistent medicala de familie

222102

1,25

4875

 

2

Asistent medical comunitar

325301

0,5

1950

 

 

Personal medical inferior

 

 

 

 

1

Infermiera

532104

0,5

950

 

 

Total OMF Samalia

 

2,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total pe institutie :

 

45,0

 

 

 

Medic de familie, inclusiv director

 

7,75

 

 

 

Personal medical cu studii medii

 

25,0

 

 

 

Personal medical inferior

 

7,5

 

 

 

Personal administrativ gospodăpes

 

4,75

 

 

               

2.Se stabileşte că numărul total al unităţilor incluse în statele de personal ale  IMSP " Centrul de Sănătate Cociulia " constituie 45,0 unităţi, inclusiv:

 

Medic de familie, inclusiv director – 7,75

Personal medical cu studii medii – 25,0

Personal medical inferior – 7,5

Personal administrativ gospodăresc – 4,75

Total pe instituţie: 45,0

 

3.Decizia în cauza se aduce la cunoştinţa Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova, Companiei    Naţionale  de  Asigurări în Medicină  prin  intermediul Companiei Teritoriale Cahul de Asigurări în Medicină, IMSP „Centrul di Sănătate Cociulia" şi publicului  în termen de 10 zile.

 

4.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina  comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte,

 

 

     Preşedintele şedinţei                                                    _____________________

 

        Avizat:

 Secretar  al consiliului  raional                                          Ludmila Ţurcanu

 

D E C I Z I E

nr.02/ -XXVI                                                                                        din 23.03.2017                                                                                     

or. Cantemir

 

 

Cu privire la aprobarea statului

de personal ale IMSP Centrul de

Sănătate Gotești  pe anul 2017

 

    În temeiul art.43, alineatul (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995 (cu modificările şi completările ulterioare), ordinului Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr. 404 din 30.10.2007 „Cu privire la delimitarea juridică a asistenţei medicale primare la nivel raional”, ordinului Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr.695 din 13.10.2010 “Cu privire la Asistența Medicală Primară din Republica Moldova”, deciziilor Consiliului Raional Cantemir nr. 11/01-XXV din 21.12.2007 „Cu privire la reorganizarea sistemului de ocrotire a sănătăţii al raionului Cantemir”, nr. 07/23-XXV din 05.12.2013 „Cu privire la înființarea Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Gotești prin divizare de la IMSP CMF Cantemir”, examinînd propunerea IMSP Centrul de Sănătate Gotești cu privire la aprobarea statelor de personal ale IMSP Centrul de Sănătate Gotești pe anul 2017, avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învățămînt, cultură, protecție socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

 

DECIDE:

 

    01.Se aprobă statul de personal ale IMSP Centrul de Sănătate Gotești pe anul 2017 prezentate în anexă.

    02.Se stabileşte că numărul total al unităţilor incluse în statul de personal ale  IMSP  Centrul de Sănătate Gotești pe anul 2017 constituie 25,5 unităţi, inclusiv:

   Personal de conducere - 1,0 cu 75% efort medic de familie

CS Gotești  – 18,00

-          medic de familie – 2,25 ;

-          personal medical mediu – 10,25;

-          personal medical inferior - 2,5;

-          personal administrativ-gospodăresc– 3,0;

OS Flămînda – 1,5

-          personal medical mediu – 1,0;

-          personal medical inferior – 0,5;

OS Constantinești – 1,5

-          personal medical mediu – 1,0;

-          personal medical inferior – 0,5;

OMF Ghioltosu – 3,5

-          medic de familie – 0,75;

-          personal medical mediu – 2,25;

-          personal medical inferior - 0,5;

Total  pe instituţie – 25,5 , inclusiv

medic, specialişti (medici) cu studii superioare – 4;

personal medical cu studii medii – 14,5;

personal medical inferior – 4,00;

alt personal – 3,0.

 

    03. Se abrogă decizia 04/26-XXVI din 11.08.2016 “Cu privire la aprobarea statelor de personal ale IMSP Centrul de Sănătate Gotești  pe anul 2016”.

 

   04. Prevederile prezentei decizii se aplică de la 01.01.2017.

 

   05. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină prin intermediul Agenţiei Teritoriale Sud-Vest, IMSP Centrul de Sănătate Gotești  şi publicului în termen de 10 zile.

 

      06. Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism.

       

  Preşedintele şedinţei                                                     ___________________

 

      Avizat:

 Secretar  al consiliului  raional                                    Ludmila Ţurcanu

D E C I Z I E

nr.02/ -XXVI                                                                                        din 23.03.2017                                                                                     

or. Cantemir

 

Cu privire la aprobarea statului de personal ale

IMSP Spitalul Raional Cantemir  pe anul 2017

 

In temeiul art.43, alineatul 1, lit. „p" şi "q"din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995 (cu modificările şi completările ulterioare), ordinului Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr. 404 din 30.10.2007 „Cu privire la delimitarea juridică a asistenţei medicale primare la nivel raional", deciziei Consiliului Raional Cantemir nr. 11/01-XXIV din 21.12.2007 „Cu privire la reorganizarea sistemului de ocrotire a sănătăţii al raionului Cantemir" examinînd propunerea IMSP „Spitalul Raional Cantemir" cu privire la aprobarea statul de personal ale IMSP "Spitalul Raional Cantemir" pe anul 2017, avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură,protecţie socială, sănătate publică,muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate , agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului,, Consiliul Raional

 

D E C I D E:

1.     Se aprobă statul de personal ale IMSP „Spitalul Raional Cantemir" prezentate în anexă.

2.     Se stabileşte că numărul total al unităţilor incluse în statul de personal al IMSP "Spitalul Raional Cantemir" constituie 347,5 unităţi, inclusiv:

Asistenţa Medicală Spitalicească

Personalul de conducere – 3,0 unităţi

administraţia IMSP "Spitalul Raional Cantemir" – 9,75 unităţi;

secţia informatică şi statistică medicală – 7,0 unităţi;

serviciul gospodărie – 20,5 unităţi;

blocul alimentar -9,0 unităţi;

 farmacia – 2,5 unităţi;

laboratorul clinic diagnostic – 8 unităţi;

secţia imagistică -12,0 unităţi;

secţia morfopatologie - 2,5 unităţi;

blocul de operaţii de profil chirurgical -6,25 unităţi;                                      secţia transfuzia a sîngelui - 3,5 unităţi.

 secţia internare – 12,0 unităţi;

secţia chirurgie (24 paturi) -26,0 unităţi;

secţia obstetrică şi ginecologie (20 paturi) – 22,75 unităţi;

secţia terapie nr.1ingrijiri acute  (20 paturi) – 17,0 unităţi; 

secţia terapie nr.2 ingrijiri acute  ( 20 paturi) – 13,5 unităţi;  

secţia ingrijiri cronice (42 patiri)    -    32,5 unităţi;

secţia pediatrie (25 paturi) – 17,5 unităţi;

secţia boli infecţioase (15 paturi) – 13,0 unităţi;

secţia reanimare (6 paturi) – 26,25 unităţi;

Asistenţa Medicilor specialişti de profil

personal de conducere – 1,0 unitate

 asistenţa medicală specializată de ambulator – 60,75 unităţi;

secţia stomatologie – 7,0 unităţi;

contul special (AM S servicii contra plată) –  12,75 unităţi;

contul special (AM SA secţia stomotologie) – 5,0 unităţi.

 

3.     Decizia în cauza se aduce la cunoştinţa Ministerului Sănătăţii al Republicii
Moldova, Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină prin intermediul Agenţiei Teritoriale Sud - Vest, IMSP „Spitalul Raional Cantemir" şi publicului în termen de 10 zile.

4.     Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de
specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii şi comisiei consultative de specialitate problem sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă şi activităţi social-culturale şi turism.

 

 

 

 

 

   Președintele ședinței                                                                         ________________

 

              Avizat:

  Secretar al consiliului rational                                                          Ludmila Țurcanu

       D E C I Z I E

nr.02/ -XXVI                                                                                        din 23.03.2017                                                                                     

or. Cantemir

 

Despre luarea de act şi  acceptarea spre  aplicare a Studiului

de Fezabilitate privind crearea  Sistemului de

 Management Integratal al Deşeurilor în Zona

 de Management a Deșeurilor (ZMD) 3 in Regiunea

de Dezvoltare Regională Sud

 

            În temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 ,  art. 4 alin. (1) lit. b) şi g), art. 5 din Legea R. Moldova nr. 435-XVI din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă;art. 10 din Cartea europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15.10.1985, ratificată prin Hotărîrea Parlamentului R. Moldova nr. 1253-XIII din 16.07.1997; în conformitate cu prevederile Strategiei de gestionare a deşeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027, adoptată prin Hotărîrea Guvernului R. Moldova nr. 248 din 10.04.2013 şi Strategiei de gestionare integrată a deşeurilor solide din Regiunea de Dezvoltare Sud; art. 6, art. 11 alin. (1) din Legea R. Moldova  nr. 1347-XIII din 09.10.1997 privind deşeurile de producţie şi menajere; art. 3 şi art. 10 din Legea R. Moldova nr. 1515-XI din 16.06.1993 privind protecţia mediului înconjurător; art. 2, art. 4, art. 6 din Legea R. Moldova nr. 1402-XV din 24.10.2002 serviciilor publice de gospodărie comunală, înţelegând, că obiectivul cooperării este sporirea calităţii serviciilor publice de gestionare a deşeurilor, precum şi a ariei de acoperire a acestora, prin identificarea şi utilizarea celor mai bune tehnologii disponibile, accesibile din punct de vedere financiar, fezabile din punct de vedere economic, care sunt prietenoase cu mediul, pentru a obţine un impact ecologic pozitiv pentru populaţia regiunii de cooperare, , în conformitate cu Planul de dezvoltare a proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale”, examinînd avizul comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte , comisiei consultative de specialitate probleme sociale:  învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism,  comisiei consultative de specialitate agricultură, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului,Consiliul Raional

 

                                                                         D e c i d e :

02 Se ia act şi  se acceptă spre aplicare a Studiului de Fezabilitate privind crearea  Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor pentru Zona de Management al Deșeurilor(ZMD) 3 in Regiunea de Dezvoltare Regională Sud,  elaborat de către GIZ Moldova, în cadrul priectului „Modernizarea serviciilor publice locale”, componenta 2 „Planificare şi programare regională” .

 

02.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate  drept disciplină şi culte , a Consiliul raional Cantemir.

 

 

 

 

   Președintele ședinței                                                                         ________________

 

              Avizat:

  Secretar al consiliului rational                                                          Ludmila Țurcanu

 

D E C I Z I E

nr.02/ -XXVI                                                                                        din 23.03.2017                                                                                     

or. Cantemir

  Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit

 a taberei de odihnă din gestiunea direcţiei

 generale învăţămînt în gestiunea administraţiei

 publice locale Pleşeni

         În temeiul art. 43 (1) lit. c)  din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006,  art.9, alin.2, lit.(b)din Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr.121 din 04.05.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93, art. 401), cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 523-XIV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.124-125, art. 611), cu modificările şi completările ulterioare, Hotărîrea Guvernului nr.901 din 31.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, examinînd avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii ,comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, Consiliul Raional

D E C I D E :

1.      Se ia act de nota privind transmiterea cu titlu gratuit a taberei de odihnă din gestiunea direcţiei generale învăţământ în gestiune administraţiei publice locale Pleşeni. 

2.      Se transmite cu titlu gratuit în gestiunea  administraţiei publice locale Pleşeni patrimoniul taberei de odihnă din s. Hănăseni.

3.Se constituie comisia raională de predare-primire a taberei de odihnă din gestiunea direcţiei generale învăţământ în gestiune administraţiei publice locale Pleşeni în următoarea componenţă:

      3.1.  Butuc Sergiu , vicepreşedinte al raionului, preşedintele comisiei;

      3.2.  Cebotaru Lilia, şef direcţia generală  învăţământ ;

      3.3.   Pitelova Ana, contabil-şef, direcţia generală  învăţământ

       3.4.   Putregai Constantin, consilier raional, preşedintele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii;

      3.5.  Hîţu Valeriu, consilier raional,preşedintele  comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism;

      3.6    Ovcinicov Alexandru, Primarul comunei Pleşeni;

      3.7.  Mocanu Valeriu, şef direcţia construcţii, gospodărie comunală, dezvoltare locală şi regională;

      3.8. Dimitrov Tatiana , contabil-şef, primăria comunei Pleşeni;

      3.9. Bîrsan Maria,- consilier Consiliul comunal Pleşeni.

  04.Comisia raională de predare-primire  a taberei de odihnă din gestiunea direcţiei generale învăţământ în gestiune administraţiei publice locale Pleşeni,  va întocmi actul  de primire-predare şi îl va prezenta spre aprobare autorităţilor publice locale   în termen de pînă la 30.05.2017.

  05. Decizia se  aduce la cunoştinţa Direcţiei  Generale Învăţămînt Cantemir, APL Pleşeni, publicului şi alor factori interesaţi în termen de 10 zile. .

  06.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

Președintele ședinței                                                                         ________________

 

              Avizat:

  Secretar al consiliului rational                                                          Ludmila Țurcanu

 

 

 

 

 

 

      Anexă

                                                                                      la decizia consiliului raional

                                                                                      nr.02/32-XXVI din 24.03.2016

 

NOTĂ INFORMATIVĂ

cu privire la transmiterea cu titlu gratuit a taberei de odihnă

din gestiunea direcţiei generale învăţământ în gestiune

 administraţiei publice locale Pleşeni

 

 

                Prin Decizia consiliului comunal Pleşeni nr.03/03 din 23 mai 2006 „Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit a unui imobil”, patrimoniul fostei tabere din s. Hănăseni a fost transmis în gestiunea Direcţiei Generale Învăţământ, Tineret şi Sport, conform actului de primire-predare a întreprinderii, subdiviziunii înregistrat cu nr. 547/2007 din 20.02.2007. Din 2006 până în prezent tabara nu activeză, clădirea este avariată. În scopul păstrării bunurilor la tabără sunt angajaţi 5 salariaţi, 4 paznici şi un administrator.

            În legătură cu transmiterea taberei în gestiunea APL Pleşeni salariaţii au fost preavizaţi la data de 28.02.2017, cu 2 luni înainte, conform art. 88 din Codul Muncii al Republicii Moldova.

            Transmiterea bunurilor se va efectua conform Hotărârii Guvernului nr.901 din 31.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică.

   Şef direcţia generală  învăţământ                            Cebotaru Lilia

 

 

 

D E C I Z IE

nr. 02/-XXVI                                                                                                 din 23.03.2017

or. Cantemir

 

        Cu privire la acordarea premiului anual persoanelor

cu funcții de demnitate publică și funcționarilor publici

din aparatul președintelui raionului și din subdiviziunile

consiliului raional pentru anul 2016

   

     În temeiul art.43(2) din Legea privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Legii cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică nr.199 din 16.07.2010, Legii cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar nr.355-XVI din 23.12.2005,cu modificările și completările ulterioare,Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr.158-XVI din 04.07.2008,Legii privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici nr.48 din 22.03.2012, Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.146 din 17.07.2014, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcționarilor publici, deciziei Consiliului raional Cantemir nr.04/09-XXV din 25.09.2014 ”Cu privire la Regulamentul despre plata premiului anual persoanelor cu funcții de demnitate publică și funcționarilor publici din aparatul președintelui raionului și din subdiviziunile consiliului raional”,deciziei consiliului raional Cantemir nr. 02/38-XXVI din 24.09.2015 Cu privire la împuternicirea preşedintelui raionului de a exercita atrubuţii suplimentare  încredinţate de către consiliul raional”,examinînd propunerea dlui Andrei Ciobanu,președintele raionului despre acordarea premiului anual persoanelor cu funcții de demnitate publică și funcționarilor publici din aparatul președintelui raionului și din subdiviziunile consiliului raional,avizele comisiei cosultative de specialitate finanțe,buget,activități economico-financiare și construcții,comisiei consultative de specialitate drept,disciplină și culte,comisiei consultative de specialitate probleme sociale:învățămînt,cultură, protecție socială,sănătate publică,muncă,activități social-culturale și turism,comisiei consultative de specialitate agricultură, industrie, amenajarea teritoriului și protecția mediului, Consiliul raional        

                                                                                 D E C I D E:

   01.Se acordă președintelui raionului și vicepreședinților raionului Cantemir premiul anual pentru anul 2016 în cuantum de pînă la 3 salarii lunare în limita de pînă la 30% din veniturile (cu exepţia transferurilor şi granturilor obţinute suplimentar la cele aprobate (rectificate) pentru anul bugetar 2016).

  02.Se împuternicește

       președintele raionului în numele Consiliului raional Cantemir prin actul său administrativ a acorda premiul anual pentru anul  de activitate 2016 funcționarilor publici din aparatul președintelui raionului,secretarului consiliului raional, conducătorilor de subdiviziuni ale consiliului raional în  cuantum de pînă la 3 salarii de funcţie în limita de pînă la 30% din veniturile (cu exepţia transferurilor şi granturilor obţinute suplimentar la cele aprobate (rectificate) pentru anul bugetar  2016);

       conducătorii de subdiviziuni ale consiliului raional  să acorde funcţionarilor publici din subordinea lor premiul anual pentru anul de activitate 2016 în mărime pînă la trei salarii de funcție în limita de pînă la 30% din veniturile (cu exepţia transferurilor şi granturilor obţinute suplimentar la cele aprobate (rectificate) pentru anul bugetar  2016).

   03.Decizia în cauză se aduce la cunoștința persoanelor cu funcții de demnitate publică, conducătorilor  de subdiviziuni ale consiliului raional, altor persoane și factori interesați și publicului în termen de 10 zile prin înmînare, expediere, afișare pe standul și site-ul consiliului raional.

   04.Controlul și monitorizarea executării deciziei prezente se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept,discipină și culte și comisiei consultative de specialitate finanțe, buget, activități economico-financiare și construcții.

 

Preşedintele şedinţei                                                                        ____________________                         

       Avizată:  

Secretar   al  consiliului  raional                                                      Ludmila Ţurcanu

                                                                                                              

      Anexă

                                                                                      la decizia consiliului raional

                                                                                      nr.02/-XXVI din 23.03.2017

Propunerea

președintelui raionului Cantemir cu privire la acordarea premiului anual pentru anul 2016

persoanelor cu funcții de demnitate publică și funcționarilor publici din aparatul președintelui

 raionului și din subdiviziunile consiliului raional

 

      În temeiul art.43(2) din Legea privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006,Legii cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică nr.199 din 16.07.2010,Legii cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar nr.355-XVI din 23.12.2005,cu modificările și completările ulterioare,Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr.158-XVI din 04.07.2008,Legii privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici nr.48 din 22.03.2012,Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcționarilor publici, deciziei Consiliului raional Cantemir nr.04/09- XXV din 25.09.2014”Cu privire la Regulamentul despre plata premiului anual persoanelor cu funcții de demnitate publică și funcționarilor publici din aparatul președintelui raionului și din subdiviziunile consiliului raional”, deciziei consiliului raional Cantemir nr. 02/38-XXVI din 24.09.2015 Cu privire la împuternicirea preşedintelui raionului de a exercita  atrubuţii suplimentare  încredinţate de către consiliul rational”,  propun Consiliului raional Cantemir

     acordarea premiului anual în cuantum de pînă la 3 salarii lunare în limita de pînă la 30% din veniturile (cu exepţia transferurilor şi granturilor obţinute suplimentar la cele aprobate (rectificate) pentru anul bugetar   2016 domnului preşedinte al raionului şi domnilor vicepreședinți   ai raionului,persoane cu funcții de demnitate publică ;

      funcționarilor publici din aparatul președintelui raionului și din subdiviziunile consiliului raional un premiu anual în mărime de pînă la  trei salarii de funcție stabilit în limita de pînă la 30% din veniturile (cu exepţia transferurilor şi granturilor obţinute suplimentar la cele aprobate (rectificate) pentru anul bugetar   2016, prin dispoziţia preşedintelui raionului, inclusiv, pentru secretarul consiliului raional , şefii de subdiviziuni ale consiliului raional şi funcţionarii publici din aparatul preşedintelui raionului;

   prin ordinul conducătorilor de subdiviziuni pentru funcţionarii publici din aceste unităţi un premiu anual în mărime de pînă la  trei salarii de funcție stabilit în limita de pînă la 30% din veniturile (cu exepţia transferurilor şi granturilor obţinute suplimentar la cele aprobate (rectificate) pentru anul bugetar  2016);

     decizia adoptată să se aducă la cunoștința persoanelor cu funcții de demnitate publică, conducătorilor de subdiviziuni ale consiliului raional,altor persoane și factori interesați și publicului în termen de 10 zile prin înmînare, expediere, afișare pe standul și site-ul consiliului raional;

     controlul și monitorizarea executării deciziei adoptate să se pună în sarcina comisiei consultative de specialitate drept, discipină și culte și comisiei consultative de specialitate finanțe, buget, activități economico-financiare și construcții. 

                                                                               

Președintele raionului                                                                             Andrei Ciobanu

 

 

DECIZIE:

 Nr. 02/-XXVI                                                                                                                  din   23.03.2017                                                                                                                                                      

 Despre acordul transmiterii costumelor nationale

de la balanta Serviciul Cultură şi Turism al Consiliului raional

 Cantemir la balanta primariei comunei Cania  si primariei  s Porumbesti

În temeiul art.43 (1)  lit.c din Legea privind adminitratia publica locala nr.436 – XVI din 28.12.2006 art.859 din Codul Civil al Republicii Moldova, art.9,alin.2,lit./b/ din Legea privind  administratea si  deetatizarea proprietatii publice nr.121 din 04.05.2007, Hotărârii Guvernului R.Moldova nr.901 din 31.12.2015  pentru  aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publica, avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale:    învăţământ, cultură,protecţie socială, sănătate publică, muncă, şi activităţi social –culturale si turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplina si culte, finante,buget  activitati economico-finaciare  si constructii, Consiliul Raional

 

DECIDE:

 

01. Se accepta trasmiterea costumelor nationale de la balanta Serviciului Cultura si Turism Cantemir  cu tutlu gratuit primariei comunei s. Cania si primariei s.Porumbesti:

02.Se constitue comisia  raionala de predare-primire  a costumelor nationale de la balanta Serviciului Cultura si Turism la balanta  primariei s.Porumbesti si primariei comunei Cania  in urmatoarea componenta:

    2.1  Dimcea Ion,vicepresedinte al raionului, presedintele comisiei;

    2.2  Toderici Sergiu ,sef Serviciul Cultura si Turism

    2.3  Bujac Nina,contabil-sef, Serviciul Cultura si Turism

   2.4  Munteanu Teodor, primarul comunei Cania

   2.5  Dobrea liliana,contabil-sef  primaria comunei Cania

   2.6  Bejeneru Liuba,director caminul cultural s.Cania

   2.7  Munteanu Tudor,primarul s.Porumbesti

   2.8  Cimpanu Valentina.contabil-sef  primaria s.Potumbesti

   2.9  Caspirovschii Gherghii,director caminul cultural s.Porumbesti

03 .Decizia se aduce la cunostinta publica in termenii stabiliti de legislatie.

04. Controlul executarii prezentei decizii se pune in sarcina comisiei consultative  de specialitate,finante,buget. activitari economico-financiare si constructii

 

 

Preşedintele şedinţiei                                                                                              _____________________

Avizata

Sectretar al consiliului raional                                                                                 Ludmila Ţurcanu

DECIZIE

or. Cantemirnr._____________  din________________.

Despre demersul IMSP CS Cantemir privind acordul Consiliul Raional Cantemir în calitate de comodant pentru prelungirea termenului contractelor de dare în locaţiune pentru unele spaţii din incinta imobilului instituţiei vizate încheiate cu terţi pe anul 2017

în temeiul art.43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 -XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28.03.1995, articolul 862 din Codul Civil al Republicii Moldova, Legii privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr.l21-XVI din 04.05.2007, Legii bugetului de stat pentru anul 2017 nr. 279 din 16.12.2016, Hotărîrilor Guvernului nr.483 din 29.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate, nr.136 din 10.02.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere (anexa nr.l), deciziei Consiliului Raional Cantemir nr. 07/26- XXV din 05.12.2013 „Cu privire la înfiinţarea IMSP CS Cantemir prin reorganizarea IMSP CMF Cantemir de la 01.01.2014" (cu modificările şi completările ulterioare), examinînd demersul IMSP CS Cantemir privind acordul Consiliului Raional Cantemir în calitate de comodant pentru prelungirea termenului contractelor de dăre în locaţiune a unor spaţii din incinta imobilului instituţiei în cauză încheiate cu terţi pe anul 2016, examinînd avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

DECIDE:

01 .Se ia act de demersul IMSP CS Cantemir privind acordul Consiliului Raional Cantemir în calitate de comodant pentru prelungirea termenului contractului de dare în locaţiune a unor spaţii din incinta imobilului instituţiei în cauză încheiate cu terţi pe anul 2017 (demersul se anexează).

02.Se acceptă prelungirea termenului contractelor de locaţiune încheiate cu terţi anterior.

 

03.D1 Andrei Doina, seful, IMSP CS Cantemir va semna contractele de locaţiune şi prestări servicii.

      04.Decizia       în cauză se aduce la cunoştinţa IMSP Centrul de Sănătate Cantemir, instituţiilor sus nominalizate şi publicului în termen de 10 zile.

      05.Executarea          deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Andrei Doina, sefolui, IMSP CS Cantemir.

      06.Controlul executării deciziei în cauză se pune în seama comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

Preşedintele şedinţei                                                                                              _____________

Contrasemnată: Secretar al Consiliului Raional                                             

DECIZIE

or. Cantemirnr._____________  din________________.

 

Cu privire la aprobarea salariului, suplemente la salariu şi lucru prin cumul personalului deconducere din IMSP CS Cantemir

În temeiul art. 43(2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, în conformitate cu Regulamentul privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrare în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 837 din 07.0.2016 examinînd propunerea Consiliului de Administraţie a IMSP Centrul de Sănătate Cantemir „Cu privire la aprobarea salariului , suplemente la salariu şi lucru prin cumul personalului de conducere din IMSP CS Cantemir", avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale : învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

Decide:

01.         Se aprobă salariul, suplemente la salariul de funcţie şi lucrul prin cumul a personalului de conducere din IMSP CS Cantemir încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală de la 01.01.17, după cum urmează:

Funcţia/N.P.

Salariu lunar

Suplimente la salariu pentru performante profisionale individuale in munca

Şeful IMSP CS Cantemir – A. Doina

9000.00

25%

Şef serviciu economic- S.Colisnicenco

6500.00

25%

Contabil şef – V.Tanurcov

6500.00

25%

02.                 

2.       Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor nominalizate , altor factori interesaţi şi publicului în termen de 10 zile.

3.       Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

Preşedintele şedinţei                                                                                              

Contrasemnată: Secretar al Consiliului Raional                               

D E C I Z I E

       nr.02/-XXVI                                                                                                                               din 23.03.2017

or. Cantemir

    Cu privire la activităţile de încorporare a

cetăţenilor  în serviciul militar şi  serviciul

civil în primăvara anului 2017

 

                În temeiul art.  13, alin (1), lit.d), art. 43 , alineatul (2) din Legea privind administraţia publică locală  nr. 436 – XVI din 28.12.2006, Legii cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei nr.1245 – XV din 18.07.2002 , Hotărîrilor Guvernului Republicii Moldova nr. 864 din 17.08.2005 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus, nr.897 din 23.07.2003 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la expertiza medico-militară în Forţele Armate ale Republicii Moldova, examinînd avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învâţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional,

DECIDE:

  01.Se pune în sarcina Secţiei  administrativ-militare  a raionului Cantemir (SAM) în comun cu primăriile raionului, instituţiile publice, agenţii economici desfăşurare în perioada 13.03.2017 –30.06.2017 activităţilor necesare pentru pregătirea către încorporare.

     02.Se instituie comisia de încorporare și medico-militară, pentru încorporarea cetăţenilor raionului Cantemir în serviciul militar în termen şi serviciul civil conform anexei nr.01.

   03.Comisia nominalizată va întreprinde măsuri concrete pentru examinarea medicală şi încorporarea supuşilor militari din raionul Cantemir în termenii prevăzuţi de legislaţie.

   04.Direcţia Finanţe (şef direcţie, dl Veaceslav Cozma) va asigura cheltuielile financiare necesare pentru activitatea comisiilor de încorporare din contul bugetelor locale şi bugetului raional (achitarea plăţilor pentru serviciile comunale: electricitate, căldură, telefon, apă, procurarea rechizitelor de birou, examinarea medicală, editarea documentaţiei şi a blanchetelor necesare) conform articolelor bugetului raionului, aprobat pe anul 2017.

    Transportul necesar pentru transportarea recruţilor de la primăriile unităţilor administrativ-teritoriale la SAM Cantemir se efectuează din contul bugetului unităţii administrativ-teritoriale respective.

    05.Se obligă directorul  IMSP Spitalul Raional Cantemir, dl Iurie Mihăescu şi directorul IMSP Centrul de Sănătate Cantemir, dl Andrei Doina în temeiul Hotărârii Guvernului  Republicii Moldova nr. 897 din 23.07.2003, cap. II:

a)  să constituie  comisia medicală pentru examinarea medicală calificată pe întreagă perioadă de încorporare în rîndurile Forţelor Armate ale Republicii Moldova;

b) să  prezinte la SAM Cantemir listele de semnalizare a tinerilor cu a.n.1990-1999, care se află la evidenţa medicală;

c)       să organizeze testările medicale obligatorii ale recruţilor, ce urmează să fie încorporaţi în rîndurile Forţelor Armate ale Republicii Moldova, conform anexei nr. 02.

06.Primarii unităţilor administrativ-teritoriale vor asigura înştiinţarea şi prezentarea recruţilor,conform graficului testărilor medicale ale recruţilor (anexa nr. 02) la SAM Cantemir, vor propune consiliului local spre aprobare devizul mijloacelor financiare necesare organizării în localitate a activităţilor legate de încorporare, vor asigura executarea de către instituţiile publice, agenţii economici şi locuitorii din teritoriu a legislaţiei şi deciziei Consiliului Raional cu  privire la pregătirea şi  încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen.

     07.Se aprobă planul de încorporare în rîndurile Forţelor Armate ale Republicii Moldova pe fiecare unitate administrativ-teritorială, conform  anexei nr. 03.

    08.Se recomandă SAM  Cantemir să organizeze  seminare instructiv – metodice privind pregătirea şi desfăşurarea  acţiunilor de încorporare cu primarii unităţilor administrativ-teritoriale şi membrii comisiei de încorporare.

    09.Şeful Inspectoratului de Poliţie a raionului Cantemir, dl Codreanu Valeriu,  va asigura prezentarea recruţilor, care se eschivează de la încorporare, precum şi selectarea recruţilor care vor fi repartizaţi pentru îndeplinirea serviciului militar în trupele de carabinieri.

    10.Preşedintele comisiei de încorporare va informa săptămînal în scris preşedintele raionului despre activitatea comisiei de încorporare, după caz şi necesitate Consiliul Raional.

   11.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Andrei Ciobanu, preşedintele  raionului, comisiei consultative de specialitate: drept, disciplină şi culte.

 

Preşedintele  şedinţei                                                                                        __________________________

   Avizat:

Secretar  al consiliului raional                                                                        Ludmila Ţurcanu

                                                                                                                                          

                              

                                      Anexa nr.01

                                                                                                                                                                         la decizia consiliului raional

                                                                                                                                                                             nr.02/-XXVI  din 23.03.2017

 

 

                                                    C O M I S I A

raională de recrutare- încorporare

a cetățenilor în serviciul militar

 

 

Preşedintele comisiei                                  Sergiu  Butuc         vicepreşedinte al raionului Cantemir;  Vicepreşedintele comisiei                         Oleg Porneală          şeful SAM Cantemir.

 

Membrii comisiei:

 

Locţiitorul preşedintelui comisiei         Ion Domenco          specialist (pe problemele protecţiei civile

                                                                                      şi serviciului de alternativă), aparatul           

                                                                                      preşedintelui raionului Cantemir.

 

Reprezentantul organelor Afacerilor    Ștefan Călugăreanu      şef-adjunct, Inspectoratul de Poliţie Cantemir;

Interne

Reprezentantul Departamentului       I. Sarioglo                 unitatea trupelor carabinieri Comrat;  

Trupelor de Carabinieri                                                                                                                                                                           

Preşedintele comisiei medicale            Anton Gheorghelaş              şef Secţie Consultativa IMSP Centrul                       

                                                                                                          Medicilor de Familie Cantemir;

Psiholog                                                 

    AnatolieBazilevici          specialist, primăria Cantemir;

Secretar                                                 Larisa Popov                  specialist superior, SAM Cantemir.

                 

 

C O M P O N E N Ţ A

comisiei medico-militare a raionului Cantemir

Preşedintele comisiei:  Anton Gheorghelaş - şef secţie consultativă IMSP „Spitalul raional Cantemir”

 

Membrii comisiei:

Ecaterina Ciobu                - medic terapeut

Liliana Voloceai           - medic chirurg

V. Stan                     - medic psihiatru

Anton Gheorghelaş     - medic otolaringolog

R. Munteanu               - medic dermatolog

Svetlana Guţuleac            - medic oftalmolog

L. Nazarenco         -  medic neuropatolog

A. Chirtoacă          -  medic stomatolog

Membrii comisiei medico-militare (de rezervă):

I. Topada                  - medic chirurg

Valeriu Hîţu                     - medic terapeut

Nazarenco L             - medic psihiatru

Mariana Răcilă           - medic otolaringolog

A. Ungureanu           - medic dermatolog

L. Arnauţanu            - medic oftalmolog

V.Stan                      - medic neuropatolog

Iulia Miron                  - medic stomatolog

 

 

Șef  secție administrativ-militară Cantemir        

                        maior                          Oleg PORNEALĂ                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

                                                                                                                                      Anexa nr.02

                                                                                                                                                                                                         la decizia consiliului raional

                                                                                                                                                                                                         nr.02/-XXVI  din 23.03.2017                                                                                                          

Graficul

prealabil de activitate a  comisiilor medico-militare şi recrutare-încorporare 

în  primăvara-vara anului 2017 în secţia administrativ-militară Cantemir

 

Nr.

d/o

Primăria

Perioadele desfăşurării comisiilor medico-militare şi de recrutare-încorporare

I

II

1.      

Antoneşti

13.03.2017

15.05.2017

2.      

Baimaclia

14.03.2017

16.05.2017

3.      

Cania

15.03.2017

17.05.2017

4.      

Capaclia

17.03.2017

19.05.2017

5.      

Cantemir

20.03.2017

22.05.2017

6.      

Chioselia

21.03.2017

23.05.2017

7.      

Ciobalaccia

22.03.2017

24.05.2017

8.      

Cîietu

24.03.2017

26.05.2017

9.      

Cîrpeşti

27.03.2017

29.05.2017

10.  

Cîşla

28.03.2017

30.05.2017

11.  

Cociulia

29.03.2017

31.05.2017

12.  

Coştangalia

31.03.2017

02.06.2017

13.  

Enichioi

03.04.2017

05.06.2017

14.  

Goteşti

04.04.2017

07.06.2017

15.  

Haragîş

05.04.2017

09.06.2017

16.  

Lărguţa

07.04.2017

12.06.2017

17.  

Lingura

10.04.2017

13.06.2017

18.  

Pleşeni

11.04.2017

14.06.2017

19.  

Plopi

12.04.2017

16.06.2017

20.  

Porumbeşti

21.04.2017

19.06.2017

21.  

Sadîc

26.04.2017

20.06.2017

22.  

Stoianovca

02.05.2017

21.06.2017

23.  

Şamalia

03.05.2017

23.06.2017

24.  

Tartaul

05.05.2017

26.06.2017

25.  

Toceni

08.05.2017

27.06.2017

26.  

Ţiganca

10.05.2017

28.06.2017

27.  

Vişniovca

12.05.2017

30.06.2017

 

 

Șef  secție administrativ-militară Cantemir        

maior                          Oleg PORNEALĂ                                                                                          

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

                                                                                                                             

              

 

                                                                                             

 

 

                                                      Anexa nr.03

                                                                                                                                                                         la decizia consiliului raional

                                                                                                                                                                             nr.02/-XXVI  din 23.03.2017                                                                                          

 

Planul

de încorporare în rîndurile Forţelor Armate ale Republicii Moldova

pentru primăriile unităţilor administrativ-teritoriale

ale raionului Cantemir în  primăvara-vara anului 2017

 

Nr.

d/o

Primăria

Planul

Nota

1

Cantemir

2

 

2

Antoneşti

1

 

3

Baimaclia

3

 

4

Cania

2

 

5

Capaclia

2

 

6

Chioselia

2

 

7

Ciobalaccia

3

 

8

Cîietu

1

 

9

Cîrpeşti

2

 

10

Cîşla

1

 

11

Cociulia

3

 

12

Coştangalia

2

 

13

Enichioi

2

 

14

Goteşti

3

 

15

Haragîş

2

 

16

Lărguţa

2

 

17

Lingura

2

 

18

 Porumbeşti

2

 

19

 Pleşeni

3

 

20

 Plopi

2

 

21

 Sadîc

2

 

22

 Stoianovca

1

 

23

 Şamalia

1

 

24

 Tartaul

2

 

25

 Toceni

1

 

26

 Ţiganca

3

 

27

 Vişniovca

2

 

 

Total                                           

54

 

                            

Șef  secție administrativ-militară Cantemir

maior                                     Oleg PORNEALĂ

                                                            D E C I Z I E

                                                          or.Cantemir

 

nr.02/-XXVI                                                                                                   din 23.03.2017

                              

Despre Raporul de inspecție planificatăa Inspecției Sociale

nr. 34 din 08.12.2016privind modul de aplicare corectă și

unitară a legilor și a altor acte normative care reglamentează

acordarea ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece

a anului de către  DASPF Cantemir

 

  În temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, în conformitate cu Raportul de inspecție planificată a Inspecției Sociale nr. 34 din 08.12.2016 privind modul de aplicare corectă și unitară a legilor și a altor acte normative care reglamentează acordarea ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului de către Direcția asistență socialăși protecție a familiei a Consiliului raional Cantemir,examinînd nota informativă a Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Raportul de inspecție planificată a Inspecției Sociale nr. 34 din 08.12.2016 privind modul de aplicare corectă și unitară a legilor și a altor acte normative care reglamentează acordarea ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului de către Direcția asistență socialăși protecție a familiei a Consiliului raional Cantemir”,avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă,activităţi social-culturale şi turism ,Consiliul raional

 

Decide:

 

01.  Se ia act de informația prezentată de dna Munteanu Viorica cu privire la Raportul de inspecție planificată a Inspecției Sociale nr. 34 din 08.12.2016 privind modul de aplicare corectă și unitară a legilor și a altor acte normative care reglamentează acordarea ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului de către Direcția asistență socialăși protecție a familiei a Consiliului raional Cantemir(se anexează).    

02.  Se obligă dna Munteanu Viorica, șef Direcția Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei

-          să asigure implimentarea recomandărilor înaintate în Raportul de inspecție planificată a Inspecției Sociale nr. 34 din 08.12.2016 privind modul de aplicare corectă și unitară a legilor și a altor acte normative care reglamentează acordarea ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului de către Direcția asistență socialăși protecție a familiei a Consiliului raional Cantemir

-           să intensifice controlul asupra restituirii în bugetul de stat a plăților achitate nejustificat a ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece în mărime de 82427 lei

-          Să conlucreze cu autorităţile administraţiei  publice locale de nivelul  unu în scopul eliberării corecte a actelor privind terenurile agricole deţinute dfe cetăţeni.

03.  Informaţia despre executarea deciziei în cauză va fi prezentată Consiliului raional Cantemir  în trimestru IV, anul 2017de către dna Munteanu Viorica șef  Direcţie Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei.

04.  Monitorizarea executării prezentei decizii se pune în sarcina domnului Sergiu Butuc, vicepreşedinte al raionului.

05.  Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor nominalizaţi în termen de 10 zile şi se expediază Ministerului Muncii protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova în acelaşi termen.

06.  Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de  comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii,

      specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale:învăţămînt,cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă,activităţi social-culturale şi       turism.

 

 

Preşedintele şedinţei                                                                         ________________________

      Avizat:             

Secretar al  consiliului raional                                          Ludmila Țurcanu

 

Anexa nr.01

                                                                                                                                                           la decizia consiliului raional

 nr. 02/-XXVI   din 23.03.2017

 

 

Notă informativă

despre Raportul de inspecție planificată a Inspecției Sociale nr. 34 din 08.12.2016 privind modul de aplicare corectă și unitară a legilor și a altor acte normative care reglamentează acordarea ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului de către Direcția asistență socialăși protecție a familiei Cantemir

 

În temeiul Hotărîrii Guvernului nr. 802 din 28.10.2011 cu privire la instituirea Inspecției Sociale, în conformitate cu Planul de inspectare pentru anul 2016 și în scopul verificării cererilor de ajutor selectate în rezultatul analizei criteriilor de risc elaborate cu suportul Proiectului Consolidarea eficacității rețelei de asistență socială finanțat de Banca Mondială și implimentat de Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Inspecția Socială a realizat în perioada 02.08.2016-02.09.2016 un control planificat, care a avut ca obiectiv principal verificarea corectitudinii acordării/neacordării ajutorului social și ajutoruluinpentru perioada rece a anului de către Direcția asistență socialăși protecție a Familiei Cantemir

       Astfel, în eșantionul selectat pentru verificare au fost incluse cererile de ajutor social din localitățile în care s-au înregistrat cele mai multe cereri care prezintă un risc sporit de eroare, și anume, cererile în care cel puțin unul din membrii familiei realizează venituri obținute din drepturile salariale.

       Au fost selectate pentru verificare 35 cereri de ajutor social din 4 primării ai raionului Cantemir: comuna Ciobalaccia-11 cereri; comuna Țiganca-7 cereri; satul Tartaul-9 cereri; satul Porumbești-8 cereri

    În rezultatul inspectării celor 35 cereri pentru acordarea ajutorului social selectate pe raionul Cantemir, Inspecția socială relevă, că neregulile identificate sunt cauzate de lipsa responsabilității unor beneficiari, care au prezentat date eronate sau nu au declarat modificările intervenite în informația declarată inițial, precum și de lipsa responsabilității unor beneficiari, care au eliberat certificate de salariu și adeverințe cu privire la terenul agricol cu date incorecte.

    În cosecință, aceste nereguli au dus la achitarea ilegală a ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului la 24 beneficiari, comuna Ciobalaccia-6 beneficiari suma 32053 lei; comuna Țiganca-6 beneficiari suma 13316 lei; satul Tartaul-7 beneficiari suma 8342 lei; satul Porumbești-5 beneficiari suma 28717 lei,  sumă totalăconstituie de 82427 lei, urmează a fi restituiți în bugetul de stat, în conformitate cu prevederile art. 16 aln.(3) din Legea cu privire la ajutorul social nr. 133 din 13.06.2008.

Direcția asistență socialăși protecție a Familiei Cantemir, vă aduce la cunoștință au fost restituiți în bugetul statului suma de 61948 lei.

comuna Ciobalaccia- suma 20431 lei

comuna Țiganca- suma 13315 lei;

satul Tartaul- suma 8342 lei

satul Porumbești- suma 19860 lei

Pe parcursul lunii aprilie, mai  2017 vor fi restituiți în bugetul statului următoarea sumă de 20479 lei.

 

Șef DASPF Cantemir                                                                                      Viorica Munteanu

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin