Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Proiecte decizii, sedinta CR, 23.03.2017

Proiecte decizii, sedinta CR, 23.03.2017 imprimare

21.03.2017     1570 

D I S P O Z I Ţ I E

 din 10.03.2017                                                                              nr. 33-A

or. Cantemir

        Cu privire la convocarea  consiliului

raional  în  şedinţă ordinară

 

             În temeiul art.45 , alineatul  (3),  art.53,  alineatul (1), litera „f”, art. 54  (1,2,4) din  Legea privind  administraţia publică locală nr. 436 –XVI   din 28.12.2006,

D I S P U N :

     I .  Se convoacă consiliul raional în şedinţă  ordinară  în ziua de 23 martie, 2017, ora  10.00,  în  încinta  Consiliului raional Cantemir , et.VI , sala de şedinţe cu următoarea ordine de zi :

 

  0 1.Cu privire la activitatea preşedintelui raionului  şi a subdiviziunilor consiliului raional în anul

2016 şi sarcinile pentru anul 2017.

             Raportor: Ciobanu Andrei, preşedintele raionului Cantemir.

           Coraportori, vicepreşedinţii raionului, dnii Butuc Sergiu,Culicovschi Victor, Dimcea Ion.

02.Cu privire la executarea bugetului local de nivelul al doilea  conform rezultatelor anului 2016.

            Raportor: Cozma Veaceslav, şef direcţia finanţe.

 03.Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2017.

           Raportor: Cozma Veaceslav, şef direcţia finanţe.

04.  Cu privire la coordonarea Contractului de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală nr. 05 – 08 / 354

din 30.12.2016 al IMSP Spitalul Raional Cantemir  cu CNAM pe anul 2017.

                   Raportor: Iu.Mihăecsu, director, IMSP Spitalul raional Cantemir.

    05.Cu privire la aprobarea statului de personal ale IMSP Spitalul Raional Cantemir  pe anul 2017.

                   Raportor: Iu.Mihăecsu, şef IMSP Spitalul raional Cantemir.

   06.Cu privire la coordonarea devizului de venituri  şi cheltuieli pe mijloace speciale a IMSP Spitalul Raional Cantemir pe anul 2017.

                    Raportor: Iu.Mihăecsu, director, IMSP Spitalul raional Cantemir.

    07.Cu privire la aprobarea  salariului şi a suplimentului la salariul de funcţie  a personalului de conducere a IMSP Spitalul Raional Cantemir  pe anul 2017.

                  Raportor: Ciobanu Andrei, preşedintele raionului, preşedintele Consiliului de

                                 Administrare,  IMSP Spitalul Raional Cantemir.

08. Cu privire la transmitere a bunurilor proprietate publică.

              Raportor: Cebotaru Lilia, şef direcţia generală învăţămînt Cantemir

09.Cu privire la aprobarea Acordului Adiţional nr.1 la contractul individual de muncă nr.67 din 19 iunie 2014.

             Raportor: Ciobanu Andrei, preşedintele raionului Cantemir.

10.Cu privire la coordonarea Acordului Adiţional   nr.2 la Contractul de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale)în cadrul asistenţei medicale primare nr. 05-08/213 din 31.12.2015 a IMSP „Centrul de Sanatate Cantemir” cu CNAM pe anul 2016

             Raportor: Andrei Doina, şef IMSP Centru de Sănătate Cantemir .

   11.Cu privire la coordonarea contractului de  acordare a asistenţei medicale (de prestarea a  serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de  asistenţă medicală  nr. 05-08/213 din 31.12.2016  a IMSP Centrul de Sănătate Cantemir  cu CNAM pe anul 2017.

                 Raportor: Andrei Doina, şef IMSP Centru de Sănătate Cantemir .

    12.Cu privire la coordonarea modificărilor la devizul de venituri şi cheltuieli  din mijloacele fondurilor de asigurări obligatorii de asistenţă medicală( business- planului) IMSP  Centrul de Sănătate Cantemir pe anul 2016.

                   Raportor: Andrei Doina, şef IMSP Centru de Sănătate Cantemir .

  13.Cu privire la aprobarea    statului de personal ale IMSP Centrul de Sănătate Cantemir , statului de personal ale secţiei farmacie şi secţiei servicii  medicale  suplimentare  (cont special ) pe anul 2017.

                    Raportor: Andrei Doina, şef IMSP Centru de Sănătate Cantemir .

   14.Cu privire la coordonarea devizelor de venituri și cheltuieli din mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală (business-plan) şi mijloace speciale ale IMSP Centrul de Sănătate Cantemir pe anul 2017.

                     Raportor: Andrei Doina, şef IMSP Centru de Sănătate Cantemir .

    15.Despre demersul IMSP CS Cantemir privind acordul Consiliul Raional Cantemir în calitate de comodant pentru prelungirea termenului contractelor de dare în locaţiune pentru unele spaţii din incinta imobilului instituţiei vizate încheiate cu terţi pe anul 2017.

                      Raportor: Andrei Doina, şef IMSP Centru de Sănătate Cantemir .

   16.Cu privire la aprobarea salariului de funcţie, suplimentului la  salariu  şi lucrul prin cumul a personalului de conducere a  IMSP Centrul de Sănătate  Cantemir.

               Raportor: Culicovschi Victor, vicepreşedintele raionului, preşedintele Consiliului de

                              Administrare,  Centru de Sănătate Cantemir .   

    17.Cu privire la coordonarea Acordului Adiţional   nr.2 din 23.12.2016 la Contractul de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asistenţei medicale primare nr. 05-08/215 din 31.12.2015 a IMSP Centrul de Sanatate Baimaclia cu CNAM pe anul 2016.

              Raportor: E.Olteanu, şef IMSP Centrul de Sănătate Baimaclia .    

     18. Cu privire la coordonarea  contractului  de acordare a asistenţei medicale (de prestarea a serviciilor medicale în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală nr. 05– 08/215 din 31.12.2016 a IMSP CS Baimaclia   cu CNAM  pe anul 2017.

                Raportor: E.Olteanu, şef IMSP Centrul de Sănătate Baimaclia .

19. Cu privire la coordonarea  modificărilor la devizul de venituri şi cheltuieli din mijloacele fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală (business-plan) a IMSP Centrul de Sănătate  Baimaclia pe anul 2016.

             Raportor: E.Olteanu, şef IMSP Centrul de Sănătate Baimaclia .

   20.Cu privire la coordonarea  devizului de venituri şi cheltuieli din mijloacele fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală (business-plan) a IMSP Centrul de Sănătate  Baimaclia pe anul 2017.

                  Raportor: E.Olteanu, şef IMSP Centrul de Sănătate Baimaclia .

  21. Cu privire la aprobarea statului de personal ale IMSP Centrul de Sănătate Baimaclia  pe anul 2017.

            Raportor: E.Olteanu, şef IMSP Centrul de Sănătate Baimaclia

  22.Cu privire la aprobarea  salariului de funcţie, suplimentului  la salariu şi lucrul  prin cumul a şefului  IMSP CS Baimaclia.

               Raportor: Culicovschi Victor, vicepreşedintele raionului, preşedinte al Consiliului de

                   Administrare,  Centrul de Sănătate Baimaclia .  

23.Cu privire la coordonarea  acordului adițional nr 2 din 23.12.2016 la contractul de acordare a asistenţei medicale (de prestarea a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii

de asistenţă medicală nr. 05– 08/216 din 31.12.2015 a IMSP CS Ciobalaccia cu CNAM  pe anul 2016

             Raportor: E.Corober, şef IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia.

   24. Cu privire la coordonarea   Contractului  de acordare a asistenţei medicale (de prestarea a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală nr. 05– 08/216 din 31.12.2015 a IMSP CS Ciobalaccia cu CNAM  pe anul 2017.

       Raportor: E.Corober, şef IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia.

25.Cu privire la coordonarea  modificărilor la devizul de venituri şi cheltuieli din mijloacele fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală (business-plan) a IMSP Centrul de Sănătate  Ciobalaccia pe anul 2016.

            Raportor: E.Corober, şef IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia.

 26.Cu privire la coordonarea  devizului de venituri şi cheltuieli din mijloacele fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală (business-plan) a IMSP Centrul de Sănătate  Ciobalaccia pe anul 2017.

           Raportor: E.Corober, şef IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia.

27.Cu privire la aprobarea statului de personal al IMSP  Centrul de Sănătate Ciobalaccia  pe anul 2017.

          Raportor: E.Corober, şef IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia

  28.Cu privire la aprobarea salariului de funcţie, suplimentului la salariu şi lucrul prin cumul a şefului IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia  .

           Raportor: Sergiu Butuc, vicepreşedinte al raionului, preşedinte al Consiliului de Administrare,

                               IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia.  

29.Cu privire la coordonarea  şi aprobarea acordului adiţional nr.2 din 23.12.2016 a contractului de prestare a serviciilor medicale IMSP "Centrul de Sănătate Cociulia" şi CNAM nr. 05-08/214 din 31.12.2015 pentru anul 2016.

           Raportor: M.Putregai, şef-interimar, IMSP Centrul de Sănătate Cociulia.

     30. Cu privire la coordonarea  contractului  de acordare a asistenţei medicale (de prestarea a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală nr. 05– 08/215 din 31.12.2015 a IMSP CS Cociulia cu CNAM  pe anul 2017.

            Raportor: M.Putregai, şef-interimar, IMSP Centrul de Sănătate Cociulia.

   31.Cu privire la coordonarea modificărilor la  devizul de venituri şi cheltuieli din mijloacele fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală (business-plan) a IMSP Centrul de Sănătate  Cociulia pe anul 2016.         

            Raportor: M.Putregai, şef-interimar, IMSP Centrul de Sănătate Cociulia.

   32.Cu privire la coordonarea  devizului de venituri şi cheltuieli din mijloacele fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală (business-plan) a IMSP Centrul de Sănătate  Cociulia pe anul 2017.

          Raportor: M.Putregai, şef-interimar, IMSP Centrul de Sănătate Cociulia.

33.Cu privire la aprobarea statului de personal ale IMSP  Centrul de Sănătate Cociulia pe anul 2017.

            Raportor: M.Putregai, şef-interimar, IMSP Centrul de Sănătate Cociulia

 34.Cu privire la aprobarea salariului de funcţie, suplimentului la salariu şi lucrul prin cumul a şefului-interimar a  IMSP Centrul de Sănătate Cociulia .

           Raportor:Dimcea Ioni, vicepreşedinte al raionului, preşedinte al Consiliului de Administrare, IMSP Centrul de Sănătate Cociulia.

35.Cu privire la coordonarea  acordului adițional nr 2 din 23.12.2016 la contractului  de acordare a asistenţei medicale (de prestarea a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală nr. 05– 08/217 din 31.12.2015 a IMSP CS Gotești cu

CNAM  pe anul 2016

       Raportor: M.Carabeţchi, şef IMSP Centrul de Sănătate Goteşti.

36. Cu privire la coordonarea  contractului  de acordare a asistenţei medicale (de prestarea a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală nr. 05– 08/217 din 31.12.2016 a IMSP CS Goteşti cu CNAM  pe anul 2017.

       Raportor: M.Carabeţchi, şef IMSP Centrul de Sănătate Goteşti.

37.Cu privire la coordonarea modificărilor la devizul de venituri şi cheltuieli din mijloacele fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală (business-plan) a IMSP Centrul de Sănătate  Gotești pe anul 2016

       Raportor: M.Carabeţchi, şef IMSP Centrul de Sănătate Goteşti.

   38.Cu privire la coordonarea  devizului de venituri şi cheltuieli din mijloacele fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală (business-plan) a IMSP Centrul de Sănătate  Goteşti pe anul 2017.

         Raportor: M.Carabeţchi, şef IMSP Centrul de Sănătate Goteşti.

39.Cu privire la aprobarea statului de personal al IMSP  Centrul de Sănătate Goteşti pe anul 2017.

            Raportor: M.Carabeţchi, şef IMSP Centrul de Sănătate Goteşti.

 40.Cu privire la aprobarea salariului de funcţie, suplimentului la salariu şi lucrul prin cumul a şefului IMSP Centrul de Sănătate Goteşti  .

           Raportor: Sergiu Butuc, vicepreşedinte al raionului,  preşedinte al Consiliului de

           Administrare IMSP Centrul de Sănătate Goteşti..

  41  Cu privire la participarea în cadrul Proiectului „Reabilitarea termică a clădirii IMSP „Spitalul raional Cantemir” (bloc chirurgical)”

          Raportor:A.Ciobanu,preşedintele raionului.

42.Despre luarea de act şi  acceptarea spre  aplicare a Studiului de Fezabilitate privind crearea  Sistemului de Management Integratal al Deşeurilor în Zona de Management a Deșeurilor (ZMD) 3 in Regiunea de Dezvoltare Regională Sud

            Raportor:A.Ciobanu,preşedintele raionului.

43.Despre  aprobarea Regulamentului Cu privire la numirea în funcţie a conducătorilor IMSP Centrele de Sănătate  din raionul Cantemir.

                Raportor: Ludmila Ţurcanu,secretar al consiliului  raional.

44.Cu privire la activităţile de încorporare a cetăţenilor în serviciul militar şi serviciul civil în primăvara anului 2017.

           Raportor: Porneală Oleg, şef secţia administrativ-militară.

45. Cu privire la aprobarea contractului de locaţiune nr.2/17 din 02.01.2017 încheiat între IMSP "Centrul de Sanatate Cociulia" şi IMSP  CS Cantemir.

           Raportor: M.Putregai, şef-interimar, IMSP Centrul de Sănătate Cociulia..

46.Cu privire la aprobarea  hotărîrii comisiei de privatizare a fondului de locuinţe nr.02 din 28.02. 2017 .

          Raportor: Gheorghe Manole, specialist principal, aparatul preşedintelui raionului

47.Cu privire la ridicarea  mandatului de consilier raional înainte de termen  a dlui Viorel Voinu.

          Raportor: Ţurcanu Ludmila, secretar al consiliului raional.

48.Cu privire la ridicarea mandatului  de consilier raional înainte de termen a dlui Vitalie Postu.

       Raportor: Ţurcanu Ludmila, secretar al consiliului raional.

49.Cu privire la aprobarea Programuuil teritorial de prevenire si control al  infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020.

         Raportor: Vrabie Dumitru, şef IMSP  Centrul de Sănătate Publică Cantemir.
   50.Cu privire la aprobarea Programului raional de imunizări pentru anii 2016-2020.

          Raportor: Vrabie Dumitru, şef IMSP  Centrul de Sănătate Publică Cantemir.
  51.Cu privire la aprobarea  Programului raional de promovoare a sănătăţii pentru anii 2016-2020.

          Raportor: Vrabie Dumitru, şef IMSP  Centrul de Sănătate Publică Cantemir. 

 52.Cu privire la aprobarea Programului teritorial de control al tuberculozei pentru anii 2016-2020.
                  Raportor: Vrabie Dumitru, şef IMSP  Centrul de Sănătate Publică Cantemir.

53.Cu privire la acordarea titlului onorific,, Cetăţean de Onoarea al raionului Cantemir”
            Raportor:A.Ciobanu,preşedintele raionului.

54.Despre închiderea serviciului casă de copii de tip familial:  Vîrlan Mariana şi Vîrlan Ghenadie,  satul Toceni, raionul Cantemir .  

           Raportor: Viorica Munteanu,şef direcţia asistenţă social şi protecţia familiei

55.Despre deschiderera şi înregistrarea  casei de copii de tip familial , familia Costandachi Sofia şi Costandachi Iurie, din  satului Lărguţa, raionil Cantemir.

         Raportor: Viorica Munteanu,şef direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei

56. Despre Raportul de inspecție planificată a Inspecției Sociale nr. 34 din 08.12.2016 privind modul de aplicare corectă și unitară a legilor și a altor acte normative care reglamentează acordarea ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului de către  DASPF Cantemir..

           Raportor: Viorica Munteanu,şef direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei.

57.Cu privire la aprobarea propunerilor privind hotarele administrativ-teritoriale ale oraşului, satelor şi comunelor raionului Cantemir.

           Raportor: Toderici Valeriu, şef serviciu relaţii funciare, direcţia agricultură, economie  şi relaţii funciare.

58.Cu privire la casarea bunurilor serviciului Cultură şi Turism.

        Raportor: Toderici Sergiu, şef serviciu cultură şi turism.

59.Despre acordul transmiterii de la balanţa Seviciului cultură şi turism  la balanţa primăriilor Cania şi Porumbeşti a costumelor naţionale.

          Raportor: Toderici Sergiu, şef serviciu cultură şi turism.

60.Cu privire la casarea bunurilor Instituţiei Publice Gimnaziul Enichioi

            Raportor:Cebotaru Lilia, şef direcţia generală învăţămînt Cantemir.

61.Cu privire la acordartea gradului de calificare consilier de stat clasa a II-a  dnei Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

         Raportor: Plămădeală Viorica, specialist principal, aparatul preşedintelui raionului.

62.Cu privire la acordartea gradului de calificare consilier de stat clasa a II-a  dnei Viorica Munteanu , şef direcţia asistenţă social  şi protecţia familiei.

          Raportor: Plămădeală Viorica, specialist principal, aparatul preşedintelui raionului.

63.Despre executarea deciziilor consiliului raional nr.04/17-XXVI din 10.12.2015 ; nr.04/18-XXVI din 10.12.2015; nr.03/18-XXVI din 23.06.2016.

                   Raportor: Ţurcanu Ludmila, secretar al consiliului raional.

64.Cu privire la deciziile cu termen de control adoptate de consiliul raional Cantemir în anul 2016.

            Raportor:Ţurcanu Ludmila, secretar al consiliului raional.

  65. Despre mersul executării deciziei consiliului raional nr.02/38-XXVI din 24.09.2015 Cu privire la împuternicirea preşedintelui raionului de a exercita atribuţii suplimentare încredinţate de către consiliul raional ( evaluarea performanţelor individuale ale funcţionarilor publici de conducere, şefi ai subdiviziunilor consiliul raional).

            Raportor:  Viorica Plămădeală, specialist principal, aparatul preşedintelui raionului.

66.Despre acordarea premiului funcţionarilor publici din cadrul aparatului preşedintelui raionului,  subdiviziunilor consiliului raional, persoanelor cu funcţii de demnitate publică pentru anul 2016.

             Raportor: Veaceslav Cozma, şef direcţia finanţe.

67.Despre cererea S.A ,,Moldtelecom” cu privire la aprobarea contractului de acces pe proprietatea publică .

            Raportor: Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional..

68.Cu privire la coordonarea devizului  de venituri şi cheltuieli  ( business-plan) al IMSP  Spitalul Raional Cantemir pe anul 2017.

           Raportor: Iu.Mihăecsu, director, IMSP Spitalul raional Cantemir.

 

 

    II. În temeiul dispoziţiei în cauză fiecărui consilier raional se expediază o înştiinţare în  care se indică ordinea de zi, ora şi locul desfăşurării şedinţei.

 

 

 

 

        Preşedintele raionului                                                            Andrei Ciobanu

 

 

DECIZIE

or. Cantemir

______ din __________ 200___

la nr. ____ din _________ 200___

Cu privire la coordonarea Acordului Adiţional

  nr.2 la Contractele de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale

în cadrul asistenţei medicale primare nr. 05-08/213 din 31.12.2015 a IMSP

 „Centrul de Sanatate Cantemir” cu CNAM pe anul 2016

            În temeiul art, 43 (2) Legea privind administraţia publică locală nr. 436 -XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr 411- XIII din 28.03.1995, Legii cu privire la asigurării obligatorii de asistenţă medicală nr. 1585-XIII din 27.02.1998, Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr. 593-XIV din 26.12.2002, Legii Bugetului de stat pe anul 2016. Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1387 din 10.12.2007, „Cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2008”, ordinul Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr.957 din 28.09.2012 modificat prin ordin MS Nr. 1240 din 10.12.20012„Cu privire la modificare a regulamentelor institutiilor medica-sanitare publice.”, deciziei Consiliului Raional Cantemir nr. 11/01-XXIV din 21.12.2007” Cu privire la reorganizarea sistemului de ocrotire a sănătăţii al raionului Cantemir” deciziei Consiliului Raional Cantemir nr 07/26-XXV”Cu privire la înfiinţarea IMSP Centrul de Sănătate Cantemir prin reorganizarea IMSP CMF Cantemir”  examinînd propunerea IMSP „Centrului de Sănătate Cantemir” privind coordonarea acordului adiţional nr.2 al Contractului de acordare a asistenţei medicale (de prestarea a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală  nr. 05-08/213 din 31.12.2016  a IMSP „Centrul de Sanatate Cantemir” cu CNAM pe anul 2016 din 23.12.2016, avizele comisiei consultative de specialitate activităţi economico-financiare, comisiei consultative de specialitate învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă şi activităţi social-culturale, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

DECIDE:

 

1.      Se coordonează Acordul adiţional nr.2 la contractul de acordare a asistenţei medicale (de prestarea serviciilor medicale) în cadrul asigurarii obligatorii de asistenţă medicală  nr. 05-08/213 din 31.12.2015  a IMSP „Centrul de Sanatate Cantemir” cu CNAM pe anul 2016 din 23.12.2016 (se anexează)

2.      Se împuterniceşte a coordona în numele Consiliului Raional Cantemir acordul adiţional nr.2 la contractul de acordare a asistenţei medicale (de prestarea serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală  nr. 05-08/213 din 31.12.2015  a IMSP „ Centrul de Sanatate Cantemir” cu CNAM pe anul 2016, preşedintele raionului, iar în lipsa, vicepreşedintele raionului cu aplicarea ştampilei consiliului raional pe documentele corespunzătoare.

  1. Executarea diciziei în cauză se pune în sarcină d-lui A. Doina, şefului, IMSP „ Centrul de Sanatate Cantemir”, preşedintele raionului ori   vicepreşedintele raionului.
  2. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor nominalizate  şi publicului în termen de 10 zile.
  3. Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei  consultative de specialitate activităţi economico-financiare şi comisiei de specialitate învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă şi activităţi social–culturale.

 

Preşedintele şedinţei

Contrasemnată:

Secretarul consiliului raional

 

 

 

 

D E C I Z I E

 

or.Cantemir

 

                        nr.02/-XXVI                                                                         din 23.03.2017                                

 

Despre  deschiderea şi înregistrarea Casei de copii de tip familial: Costandachi Sofia și Costandachi Iurii, din satul Lărguța, raionul Cantemir.

          

        În temeiul art. 43(2), din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Legii privind drepturile copilului nr. 338-XIII din 15.12.1994, art.112, 115,148,149,150,151,152,153 din Codul Familiei al Republicii Moldova, Regulamentului casei de copii de tip familial, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.937 din 12.07.2002, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 812 din 02.07.2003 „Cu privire la aprobarea standardelor minime de calitate pentru casele de copii de tip familial”, avizului Direcției Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Cantemir, examinînd avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii  în scopul asigurării protecţiei drepturilor copilului, Consiliul Raional:

 

                                                                        D E C I D E:

01.              Se ia act de:

– notă despre deschiderea şi înregistrarea casei de copii de tip familial - familia Costandachi Sofia și Costandachi Iurii, din satul Lărguţa, r. Cantemir (se anexează)

avizul organului de tutelă şi curatelă DASPF Cantemir (se anexează).

 

02.  Se deschide şi  se înregistrează casa de copii de tip familial -familia Costandachi Sofia și Costandachi Iurii, din  satul Lărguța, raionul Cantemir.

 

03.  Se aprobă devizul de cheltuieli la suma de 66598,37 leipentru întreţinerea casei de copii de tip familial - familia Costandachi Sofia și Costandachi Iurii, din  satul Lărguța, raionul Cantemir, pentru anul 2017( se anexează).

 

04. Direcţia  Finanţe :

va aloca sursele financiare corespunzătoare planificate, pentru anul 2017;

va prevedea sursele financiare pentru activitatea serviciului nominalizat.

 

04.  Casa de copii de tip familial -familia Costandachi Sofia și Costandachi Iurii, din  satul Lărguța, raionul Cantemir îşi va deschide cont bugetar şi extrabugetar în trezoreria teritorială Cantemir.

 

06. În calitate de autoritate tutelară teritorială, direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei permanent va monitoriza situaţia copiilor plasati în instituţia dată şi în caz de necesitate;  va înainta Consiliului Raional propuneri de modificare sau completare a deciziei în cauză.

07. Decizia intră în vigoare de la momentul adoptării ei.

 

08. Informaţia despre executarea deciziei în cauză va fi prezentată Consiliului Raional în trimestrul IV anul 2017.

 

09. Executarea deciziei se pune în seama Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei Cantemir.

10. Monitorizarea executării deciziei în cauză se pune în sarcina  dlui Sergiu Butuc,vicepreşedinte al raionului.

 

11. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor nominalizaţi în termen de 10 zile şi se expediază Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova în acelaşi termen.

 

 12. Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate, drept, disciplină şi culte,comisiei consultative  de specialitate, finanţe, buget, activităţi economicofinanciare şi construcţii .

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                  _______________________                             

 

                 Avizat:
     Secretarul Consiliului raional                                                
Țurcanu Ludmila

 

 


 

Anexa nr.01

la decizia consiliului raional

                                                                                                                              nr.02/-XXVI din 23.03.2017

 

NOTĂ

despre deschiderea şi înregistrarea Casei de copii de tip familial Costandachi Sofia și Costandachi Iurii din satul Lărguța, raionul  Cantemir

 

 

Familia Costandachi, domiciliaţi în satul Lărguța este compusă din membri:

Soţul –Costandachi Iurii a.n. 01.09.1987

Soţia – Costandachi Sofia a.n. 19.08.1989

Circumstanţele care crează necesitatea plasamentului copiilor Cazacu Ecaterina, Cazacu Ina și Cazacu Maria Casă de copii de tip familie – familia Costandachi Sofia și Costandachi Iurie sunt: copiii au fost scoși din familia biologică în luna septembrie 2016. Mama copiilor face abuz de alcool, lasă copiii fără supraveghere. Copiii erau neglijați și era pericol eminent pentru sănătatealor. Totodată cu scoaterea copiilor din familia biologică s-a înnaintat dosarul pentru decăderea mamei din drepturile părintești. În perioada septembrie-februarie 2016 copiii au fost plasați în serviciul tutelei, dar la moment este nevoie de plasarea copilului într-o familie.

            Luînd în consideraţie situaţia creată,(copiii au rămas fără supraveghere părintească), în baza documentelor prezentate, conform legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova, DASPF Cantemir ca autoritate tutelară teritorială, propune ca formă de protecţie, plasarea copii în serviciul alternativ Casă de copii de tip familial -serviciul Casă de copii de tip familie – familia Costandachi Sofia și Costandachi Iurii din satul Lărguța raionul Cantemir, deoarece copii sînt minori şi nu se pot întreţine de sine stătător.

Familia Costandachi Sofia și Costandachi Iuriieste o familie completă, dispune de spațiu locativ propriu, are suport financiar și material pentru deschiderea unei case de copii de tip familial.

Soțiiau participat la cursul de instruire a asistenților parentali profesioniști și părinți-educatori, a obținut Certificat care îi permite practicarea profesiei de părinte-educator și asistent parental profesionist, a prezentat Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Cantemir setul complet necesare pentru înregistrarea unui serviciu alternativ CCTF.

Setul de acte pentru deschiderea CCTF corespunde cerințelor regulamentului cu privire la serviciul Casă de copii de tip familial aprobat prin Hotărîre de Guvern nr.937 din 12.07.2002 și Standartele minime de calitate pentru casele de copii de tip familial aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.152 din 13.03.2003

 

 

 

Șef DASPF Cantemir                                                                             Munteanu Viorica

 

 

 

 

 


 

Anexă nr.02

la decizia consiliului raional

                                                                                                                               nr.02/-XXVI   din 23.03.2017

 

 

Lista

copiilor din casa de copii de tip familial-familia  Costandachi Sofia și Costandachi Iurii, din  satul Lărguța raionul Cantemir.

 

 

 

 

1.       Cazacu Maria, a.n. 24.04.2011

2.       Cazacu Ina,  a.n. 26.11.2012

3.       Cazacu Ecaterina, a.n. 29.11.2014

 

 

 

 

 

Șef DASPF Cantemir                                                                             Munteanu Viorica

 

 

 

    REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL CANTEMIR

 

Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei Cantemir

 

Герб

 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

РАЙОННЫЙ СОВЕТ КАНТЕМИР

 

Управление социального обеспечения и защиты семьи Кантемир

____________________________________________________________________________________________________________________

MD – 7301, or. Cantemir, str. Trandafirilor 2, tel. 0273 22182(fax), 22748,  23059, 23604

 

Nr.____                                                                                                 

 ___  ____________ 2017

Organelor competente

                                                   A V I Z-Concluzie

Prin prezenta, specialistul principal al Direcţiei Asistenţă Sociaţă şi Protecţie a Familiei Cantemir, vă informează cu privire la cazul copiilor:

4.       Cazacu Maria, a.n. 24.04.2011

5.       Cazacu Ina,  a.n. 26.11.2012

6.       Cazacu Ecaterina, a.n. 29.11.2014

Circumstanţele care crează necesitatea plasamentului copiilor Cazacu Ecaterina, Cazacu Ina și Cazacu Maria Casă de copii de tip familie – familia Costandachi Sofia și Costandachi Iurie sunt: copiii au fost scoși din familia biologică în luna septembrie 2016. Mama copiilor face abuz de alcool, lasă copiii fără supraveghere. Copiii erau neglijați și era pericol eminent pentru sănătatea lor. Totodată cu scoaterea copiilor din familia biologică s-a înnaintat dosarul pentru decăderea mamei din drepturile părintești. În perioada septembrie-februarie 2016 copiii au fost plasați în serviciul tutelei, dar la moment este nevoie de plasarea copilului într-o familie.

            Luînd în consideraţie situaţia creată,(copiii au rămas fără supraveghere părintească), în baza documentelor prezentate, conform legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova, DASPF Cantemir ca autoritate tutelară teritorială, propune ca formă de protecţie, plasarea copii în serviciul alternativ Casă de copii de tip familial - serviciul Casă de copii de tip familie – familia Costandachi Sofia și Costandachi Iurii din satul Lărguța raionul Cantemir, deoarece copii sînt minori şi nu se pot întreţine de sine stătător.

Familia Costandachi Sofia și Costandachi Iurii este o familie completă, dispune de spațiu locativ propriu, are suport financiar și material pentru deschiderea unei case de copii de tip familial.

Soții au participat la cursul de instruire a asistenților parentali profesioniști și părinți-educatori, a obținut Certificat care îi permite practicarea profesiei de părinte-educator și asistent parental profesionist, a prezentat Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Cantemir setul complet necesare pentru înregistrarea unui serviciu alternativ CCTF.

Setul de acte pentru deschiderea CCTF corespunde cerințelor regulamentului cu privire la serviciul Casă de copii de tip familial aprobat prin Hotărîre de Guvern nr.937 din 12.07.2002 și Standartele minime de calitate pentru casele de copii de tip familial aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.152 din 13.03.2003

 

 

Șef DASPF Cantemir                                                            Munteanu Viorica

 

Anexa nr. 03

la decizia nr._________

din ________________

 

 

Devizul de cheltueli pentru serviciu CCTF din or. Cantemir, raionul Cantemir pentru anul 2017

Familia Costandachi Sofia și Costandachi Iurie 4 copii

 

N/r

Salarizarea

părinţilor-educatori.

Alocaţii

Compensatii

servicile

Servicile bancare

Perioada rece

Alocatia  anuala

Total

1

ECO:211180-2751.31X8=22010.48lei

 

750x8x4=24000 lei

125x8x4=4000lei

25x8=200lei

2335 lei

3000x4/12x8 =8000lei

 

2.

ECO:212100=22010.48X23%=5062.41lei

 

 

 

 

 

 

 

3.

ECO:212210=22010.48x4.5%=990.48  lei

 

 

 

 

 

 

 

4.

28063.37 lei

24000 lei

4000 lei

200lei

2335lei

8000 lei

66598.37 lei

 

Total – 66598,37 lei                                                                                       

 

Şeful Directiei ASPF Cantemir                                                        Munteanu Viorica

Anexa nr.1

 

 

DECIZIE:

 Nr. 02/-XXVI                                                                                                                                                                              din __ 23.03.2017

 

Cu privire la casarea bunurilor

Serviciul Cultură şi Turism

În temeiul art.43 (2) din Legea privind adminitratia publica locala nr.436 – XVI din 28.12.2006, Legea privind descentralizarea administrativ anr.435-Xvi din 28.12.2006, Hotărârii Guvernului R.Moldova nr.500 din 12.05 1998 ,,Despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe”, examinând demersul Serviciului Cultură şi Turism şi a altor acte privind casarea bunurilor instituţiei nominalizate avizele comisiei consultative de specialitate economico-financiare, comisei consultative de specialitate învăţământ, cultură protecţie socială, sănătate publică, muncă, şi activităţi social –culturale, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional,

 

DECIDE:

 

 

1.      Se casează bunurile Serviciul Cultură şi Turism după cum urmează:

 

 

Anexa nr.01

la decizia consiliului raional

Nr.02/-XXVI din 23.03.2017

 

Nr.

d/o

Denumirea si marca mijlocului fix

Numărul de inventar sau de stat

Data punerii în funcție

Costul de întrare/ valoarea inițială, lei

Valoarea reziduală/ rămasă probabilă, lei

Codul de clasificare

Durata de utilizare/ funcționare utilă (norma anuală de amortizare/ uzură), lei

Amort-izării

/uzură), lei

Valoarea contabilă/ de bilanț, lei

Gradul amorti-zării/uzurii, %

Note

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Dulap cu sectii

00616499

1992

63.47

 

 

 

 

 

100

Stricat

2

Statif microfoane

00616495

2005

1997

 

 

 

 

 

100

Rulinit

3

Pian

00616293

1980

800

 

 

 

 

 

100

Inutil-deteriorat

4

Telefon

00616191

2005

250

 

 

 

 

 

100

Inutil deteriorat

5

Perdele de neilon 2 buc

00616300

2005

523

 

 

 

 

 

100

Arse de soare , rupte

6

Pupitru

00616302

2005

285

 

 

 

 

 

100

Deteriorat

7

Scaune p/n elevi 2b

00616819

2005

460

 

 

 

 

 

100

Rupte

8

Proector 2 buc

00616610

1985

195.80

 

 

 

 

 

100

Deteriorat

9

Aspirator Samsung vc5814

00616230

2005

1092

 

 

 

 

 

100

Ars  .lipsesc piese de schimb

10

Telefon Tesla 1721

00616372

2005

280

 

 

 

 

 

100

Inutil- invechit

11

Ciainic electric TC 173

00616375

2008

290

 

 

 

 

 

100

Ars.mincat de saruri

12

Mese cu 1nop

00616552

1980

64.25

 

 

 

 

 

100

Deteriorat

13

Flasca

00616560

2008

150

 

 

 

 

 

100

Deteriorat

14

Supotr de fer 1 p

00616354

1979

88

 

 

 

 

 

100

 

Deterioratt

15

Telefon C-253 MF83

00616516

2005

250

 

 

 

 

 

100

Inutil-invechit

 

16

Pantofi dame

00616600

2010

500

 

 

 

 

 

100

Rupte

17

Mese oficiu

00616575

1980

54.59

 

 

 

 

 

100

Deteriorat

18

Aparatura cinema 23cpc  4 buc

00616689

2005

132000

0

9010

5

132000

132000

100

Inutile in folosinta

19

Ciainic electric

00616539

2006

440

 

 

 

 

 

100

Ars,mincat de saruri

20

Scaune 2 buc.

00616546

1980

20

 

 

 

 

 

100

Deteriorate

21

Dulap cu sectii 2 buc.

00616554

2001

157.39

 

 

 

 

 

100

Deteriorate

 

Total

 

 

139960.50

 

 

 

 

 

 

 

 

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

nr.02/-XXVI                                                                                                          din 23.03.2017

        Cu privire la coordonarea devizelor de venituri şi cheltuieli din mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală (besiness-plan)  ale IMSP Centrul de Sănătate Baimaclia pe anul 2017

 

        În temeiul art.43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28112.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995, Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2014 nr. 330 din 23.12.2013, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1387 din 10.12.2007 „Cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistentă medicală'', examinînd demersul  IMSP Centrul de Sănătate Baimaclia,  examinînd avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

 

DECIDE:

    01.Se coordonează devizele de venituri şi cheltuieli  ale IMSP CS Baimaclia pe anul 2017(se anexează) după cum urmează :

      din mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală (besiness-plan) la capitolul venituri în sumă de 3439959,72 lei , mijloace băneşti  disponibile la începutul anului  în sumă de 252599.52 lei  şi capitolul cheltuieli suma de 3692559,24 lei;

      din mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală ingrijirea medicală la domiciliu  (besiness-plan) la capitolul venituri în sumă de 18013,68 lei , mijloace băneşti  disponibile la începutul anului  în sumă de 4860,40 lei  şi capitolul cheltuieli suma de 22874,08 lei;

    

   02.Se împuterniceşte să  semneze în  numele Consiliului Raional Cantemir coordonarea devizelor de venituri şi  cheltuieli pentru anul 2017, preşedintele raionului, iar în lipsa acestuia, vicepreşedintele raionului cu aplicarea ştampilei consiliului raional pe documentele corespunzătoare.

            !

    03.Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina dnei Elena Olteanu, şef, IMSP Centrul de Sănătate Baimaclia.

 

      04..Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 

 

  Preşedintele şedinţei                                                     ___________________

 

      Avizat:

 Secretar  al consiliului  raional                                      Liudmila Turcanu                                                                                             

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

nr.02/-XXVI                                                                                                          din 23.03.2017

     

     Cu privire la conferirea

gradului de calificare

 

    În temeiul art.43alin.(2), din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art.33 alin.(1) lit.b), alin.(3), alin.(8), art.34 alin.(7), (8) din Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public  nr.158-XVI din 04.07.2008,  art.7 ,anexa nr.4  din Legea nr.48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici, punct.7, anexa nr.4  din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcţionarilor publici, examinînd avizele comisiei consultative de specialitate  finanţe, buget, activităţii economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătatea publică, muncă şi activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional 

 

 

                                                               D E CI D E:

01.  Se conferă gradul de calificare  consilier de stat  clasa a II-a dnei Munteanu Viorica, şef direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei , începînd cu data de 1 martie 2017,  în baza obţinerii calificativului  ,,foarte bine”la ultimele 2 ( două ) evaluări a performanţelor profesionale.

 

02.    Se pune în sarcina  specialistului, (responsabilul pentru gestionarea domeniului resurse umane ), în cadrul direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei,  să consemneze gradul de calificare acordat în carnetul de muncă al Munteanu Viorica, şef direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei.

 

03.      03. Copia prezentei decizii  va fi prezentată serviciului financiar pentru efectuarea calculelor şi achitarea sporului corespunzător pentru gradul de calificare conferit în conformitate cu legislaţia  în vigoare.

04. Monitorizarea executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                         _____________________

 

 

        Avizat:

 Secretar  al consiliului  raional                                        Ludmila Ţurcanu

 

 

 

 

 

 

 

 Anexa                                                                                                                                                       

 la decizia consiliului raional                                                                                                                                   

                                                                                                                                    nr.02/-XXVI din 23.03.2017

 

 

Notă informativă

                                     Cu privire la conferirea      gradului de calificare

 

    Doamna   Munteanu Viorica, şef direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei, deţine gradul de  calificare consilier de stat de clasa III-a din anul 2014.

   Conform art.33 alin.(1) lit.b), alin.(3), alin.(8), art.34 alin.(7), (8) din Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public  nr.158-XVI din 04.07.2008 ,Conferirea gradului de calificare imediat superior se face dacă funcţionarul public a obţinut cel puţin calificativul „bine” la 3 evaluări anuale ale performanţelor profesionale sau calificativul „foarte bine” la ultimele 2 evaluări anuale ale performanţelor profesionale. Doamna Munteanu Viorica,  a obţinut la evaluarea performanţelor profesionale pentru anul 2015  şi anul 2016 calificativul ,, foarte bine”.

Conform aceluiaşi articol se  stipulează că:

    Fiecărui grad de calificare îi corespunde un anumit spor la salariu, calculat din data conferirii acestuia;
   
     Gradul de calificare se conferă de către persoana/organul care are competenţa legală de numire în funcţie a funcţionarului public, printr-un act administrativ. Gradul de calificare se consemnează în carnetul de muncă al funcţionarului public, iar copia actului administrativ prin care s-a conferit gradul de calificare se păstrează în dosarul personal al acestuia.
    Luînd în considerare
 art.43 alin.(1),lit.n) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, care specifică că Consiliul raional   numeşte, pe bază de concurs desfăşurat conform legislaţiei în vigoare, secretarul consiliului raional şi conducătorii instituţiilor şi subdiviziunilor din subordine, în temeiul rezultatelor evaluării performanţelor profesionale ale funcţionarului public, se propune conferirea gradului de calificare consilier de stat de clasa a II-a, dnei Munteanu Viorica, şef direcţia asistenţă socială şi protecţia  familiei.

 

                                                                                                            

 

Specialist principal,                                                                  Viorica Plămădeală

 aparatul preşedintelui raionului

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

nr.02/-XXVI                                                                                                          din 23.03.2017

     

     Cu privire la conferirea

gradului de calificare

 

    În temeiul art.43alin.(2), din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art.33 alin.(1) lit.b), alin.(3), alin.(8), art.34 alin.(7), (8) din Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public  nr.158-XVI din 04.07.2008,  art.7 ,anexa nr.4  din Legea nr.48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici, punct.7, anexa nr.4  din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcţionarilor publici, examinînd avizele comisiei consultative de specialitate  finanţe, buget, activităţii economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătatea publică, muncă şi activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional 

 

 

                                                               D E CI D E:

04.  Se conferă gradul de calificare  consilier de stat  clasa a II-a dnei Ţurcanu Ludmila, secretar al consiliului raional , începînd cu data de 1 martie 2017,  în baza obţinerii calificativului  ,,foarte bine”la ultimele 2 ( două ) evaluări a performanţelor profesionale.

 

05.  Se pune în sarcina dnei Viorica Plămădeală,  specialist principal, aparatul preşedintelui raionului,  să consemneze gradul de calificare acordat în carnetul de muncă al dnei Ţurcanu Ludmila, secretar al consiliului raional.

 

  03. Copia prezentei decizii  va fi prezentată serviciului financiar, aparatul preşedintelui raionului ( contabil-şef, dna Marina Caradjova) pentru efectuarea calculelor şi achitarea sporului corespunzător pentru gradul de calificare conferit în conformitate cu legislaţia  în vigoare.

04. Monitorizarea executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

 

Preşedintele şedinţei                                                         _____________________

 

 

        Avizat:

 Secretar  al consiliului  raional                                        Ludmila Ţurcanu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anexa                                                                                                                                                       

 la decizia consiliului raional                                                                                                                                    

                                                                                                                                    nr.02/-XXVI din 23.03.2017

 

 

Notă informativă

                                     Cu privire la conferirea      gradului de calificare

 

    Secretarul consiliului raional, dna Ludmila Ţurcanu, deţine gradul de  calificare consilier de stat de clasa III-a din anul 2015, acordat prin decizia consiliului raional nr.02/02-XXV din 16.04.2015 Cu privire la numirea dnei Ludmila Ţurcanu în funcţia de secretar al consiliului raional prin concurs.

Conform art.33 alin.(1) lit.b), alin.(3), alin.(8), art.34 alin.(7), (8) din Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public  nr.158-XVI din 04.07.2008 ,Conferirea gradului de calificare imediat superior se face dacă funcţionarul public a obţinut cel puţin calificativul „bine” la 3 evaluări anuale ale performanţelor profesionale sau calificativul „foarte bine” la ultimele 2 evaluări anuale ale performanţelor profesionale. Doamna Ludmila Ţurcanu a obţinut la evaluarea performanţelor profesionale pentru anul 2015  şi anul 2016 calificativul ,, foarte bine”.

Conform aceluiaşi articol se  stipulează că:

    Fiecărui grad de calificare îi corespunde un anumit spor la salariu, calculat din data conferirii acestuia;
   
     Gradul de calificare se conferă de către persoana/organul care are competenţa legală de numire în funcţie a funcţionarului public, printr-un act administrativ. Gradul de calificare se consemnează în carnetul de muncă al funcţionarului public, iar copia actului administrativ prin care s-a conferit gradul de calificare se păstrează în dosarul personal al acestuia.
    Luînd în considerare
 art.43 alin.(1),lit.n) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, care specifică că Consiliul raional   numeşte, pe bază de concurs desfăşurat conform legislaţiei în vigoare, secretarul consiliului raional şi conducătorii instituţiilor şi subdiviziunilor din subordine, în temeiul rezultatelor evaluării performanţelor profesionale ale funcţionarului public, se propune conferirea gradului de calificare consilier de stat de clasa a II-a, dnei Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

 

 

 

                                                                                                            

 

Specialist principal,                                                                  Viorica Plămădeală

 aparatul preşedintelui raionului

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

nr.02/-XXVI                                                                                                          din 23.03.2017

     

 

Cu privire la aprobarea contractului de locaţiune nr.2/17 din 02.01.2017  încheiat între IMSP "Centrul de Sanatate Cociulia" şi IMSP  CS Cantemir

 

     În temeiul art.43 (2) din  Legea   privind   administraţia   publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006,   art. 875-910 din Codul civil al RM nr. 1107 din  06.06.2002, art. 4 alin.2 lit.a din Legea 435  din  28.12.2006 privind descentralizarea administrativă, Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 279 din 16.12.2016,Legii nr.523-XIV din 16.07.1999 cu privire la proprietatea  publică a unităţilor administrativ-teritoriale, art.9, alin.(2), lit.h) din Legea nr.121-XV din 04.05.2007  privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Hotărîrii  Guvernului nr. 483  din  29.03.2008, pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate, Hotărîrii  Guvernului nr.136 din 10.02.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere, examinînd propunerea IMSP „Centrul de Sanatate Cociulia ” privind aprobarea contractului de locaţiune nr.A 04-01/17 din 02.01.2017 încheiat între IMSP "CS Cociulia” şi IMSP CS Cantemir, avizele comisiei consultative de specialitate  finanţe, buget, activităţii economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate problem sociale:, învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătatea publică, muncă şi activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional  

DECIDE:

1. Se aprobă contractul de locaţiune nr.2/17 din 02.01.2017  încheiat între IMSP Centrul de Sanatate Cociulia şi IMSP CS Cantemir.   •

2. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa IMSP „Centrul de Sanatate Cociulia", IMSP CS Cantemir şi publicului în termen de 10 zile .

 

3. Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Andrei Ciobanu preşedintele raionului.

 

4. Controlul executării deciziei în cauză se pune în seama comisiei consultative de specialitatfinanţe, buget, activităţii economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate problem sociale:, învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătatea publică, muncă şi activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte

 

 

Preşedintele şedinţei                                                         _____________________

 

        Avizat:

 Secretar  al consiliului  raional                                        Ludmila Ţurcanu

 

 

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

nr.02/-XXVI                                                                                                          din 23.03.2017

     

Cu privire la coordonarea devizului de

 venituri şi cheltuieli din mijloacele fondurilor

asigurării obligatorii de asistenţă medicală primară

 a IMSP "Centrul de Sănătate Cociulia" pe anul 2017

 

     În temeiul art.43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28112.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995, Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2009 nr. 263-XVI din 11.12.2008, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1387 din 10.12.2007 „Cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistentă medicală'', examinînd propunerea IMSP „Centrul de Sănătate Cociulia", avizele comisiei consultative de specialitate  finanţe, buget, activităţii economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate problem sociale:, învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătatea publică, muncă şi activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional :

 

 

DECIDE:

1. Se coordonează devizul de venituri şi cheltuieli din mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală primară în sumă de 3942956,72 lei

2.  Se coordonează devizul de venituri şi cheltuieli din mijloacele speciale în sumă de 38800 lei

3.  Se coordonează devizul de venituri şi cheltuieli din mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală – îngrijiri medicale la domiciliu în sumă de 19202,40 lei

4. Se împuterniceşte să coordoneze în numele Consiliului Raional Cantemir devizurile de venituri şi  cheltuieli pentru anul 2017 preşedintele raionului Cantemir dl ndrei.Ciobanu iar în lipsa Dumnealui dl Ion Dimcea vicepreşedinte al raionului cu aplicarea ştampilei consiliului raional pe documentele corespunzătoare.

                                                           !

5. Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina dnei Maia Putregai şef-interimar, IMSP Centrul de Sănătate Cociulia ".

 

6. Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţii economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate problem sociale:, învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătatea publică, muncă şi activităţi social-culturale şi turism.

 

 

Preşedintele şedinţei                                                         _____________________

 

        Avizat:

 Secretar  al consiliului  raional                                        Ludmila Ţurcanu

 

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

nr.02/-XXVI                                                                                                          din 23.03.2017                                                                                                     

        Cu privire la coordonarea devizelor de venituri şi cheltuieli din mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală (besiness-plan) şi mijloace speciale ale IMSP Centrul de Sănătate Cantemir pe anul 2017

        În temeiul art.43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28112.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995, Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2014 nr. 330 din 23.12.2013, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1387 din 10.12.2007 „Cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistentă medicală'', examinînd demersul  IMSP Centrul de Sănătate Cantemir,  examinînd avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

 

D E C I D E:

    01.Se coordonează devizele de venituri şi cheltuieli  ale IMSP CS Cantemir pe anul 2017(se anexează) după cum urmează :

      din mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală (besiness-plan) la capitolul venituri în sumă de 10441421,32 lei , mijloace băneşti  disponibile la începutul anului  în sumă de 375689.72 lei  şi capitolul cheltuieli suma de 10817111,04lei;

      din mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medical, ingrijirea medicală la domiciliu  (besiness-plan) la capitolul venituri în sumă de 55778,40 lei , mijloace băneşti  disponibile la începutul anului  în sumă de 19506,67 lei  şi capitolul cheltuieli suma de 75285,07 lei;

     din mijloacele speciale la capitolul venituri suma de 1283585,68 lei, soldul mijloacelor băneşti în sumă de 188535,97 lei şi la capitolul cheltuieli în sumă de 1472121,65  lei.

 

   02.Se împuterniceşte şă semneze în numele Consiliului Raional Cantemir coordonarea devizelor de venituri şi  cheltuieli pentru anul 2017, preşedintele raionului, iar în lipsa acestuia, vicepreşedintele  raionului cu aplicarea ştampilei consiliului raional pe documentele corespunzătoare.

            !

    03.Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Andrei Doina, şef, IMSP Centrul de Sănătate Cantemir.

 

      04..Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 

 

  Preşedintele şedinţei                                                     ___________________

 

Avizat: Secretar  al consiliului  raional                                      Liudmila Turcanu

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

nr.02/-XXVI                                                                                                          din 23.03.2017                                                                                                       

 

          Cu privire la aprobarea   statelor de personal ale IMSP

 Centrul de Sănătate Cantemir ,statelor de personal ale secţiei

 farmacie şi secţiei servicii medicale  suplimentare  (cont special )

 pe anul 2017

 

            În temeiul art. 43 ,alineatul (1) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 -XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr 411- XIII din 28.03.1995(cu modificările şi completările ulterioare), ordinelor Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr. 404 din 30.10.2007 „Cu privire la delimitarea juridică a asistenţei medicale primare la nivel raional”, nr.695 din 13.10.2010,nr.46 din 10.02.2016 Cu privire la modificarea şi completarea ordinului nr. 695 din13.10.2010 „Cu privire la Asitenţa Medicală Primară din Republica Moldova”, deciziilor Consiliului Raional Cantemir nr. 11/01-XXIV din 21.12.2007 „Cu privire la reorganizarea sistemului de ocrotire a sănătăţii al raionului Cantemir”, nr. 07/26-XXV din  05.12.2013 „Cu privire la infiinţarea IMSP Centrul de Sănătate Cantemir prin reorganizarea IMSP Centrul Medicilor de Familie Cantemir” (cu modificările şi completările ulterioare), examinînd propunerea IMSP Centrul de Sănătate Cantemir, avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

 

DECIDE:

 

   01. Se aprobă statele de personal ale IMSP Centrul de Sănătate  Cantemir şi  statele de personal ale secţiei farmacie şi secţiei servicii medicale suplimentare ( cont special) pe anul 2017 conform anexelor nr.01,nr.02,nr.03.

 

   02. Se stabileşte că numărul total al unităţilor incluse în statele de personal ale IMSP Centrul  de Sănătate  Cantemir constituie 148,5 unităţi , statelor de personal ale secţiei farmacie 8,5 unităţi şi secţiei servicii medicale suplimentare ( cont special)  4,5 unităţi  inclusiv:

N

 Funcţii în conformitate cu normativele,  pe categorii de personal

Numărul de unităţi aprobate în statele de personal

 
 
 

 

Populaţia  -29708

 

 

 

 Personalul de conducere şi administrativ al IMSP Centrul de Sanatate Cantemir

 

 

1

Sef Centru de Sanatate

1,0

 

2

Sef adjunct Centru de Sanatate pe probleme medicale    

1,0

 

3

Contabil şef

1,0

 

4

Sef serviciu economico-financiar

1,0

 

 

Total

4,0

 

 

Serviciul contabilitate

 

 

1

Contabil (calificare medie)

1,25

 

2

Contabil

0,5

 

 

Total

1,75

 

 

Serviciul juridic

 

 

1

Jurist

0,75

 

 

Serviciul personal

 

 

1

Inspector serviciul personal

0,75

 

 

 Audit intern

 

 

1

Audit intern

0,5

 

 

     Alte categorii de personal administrativ gospodăresc

 

 

1

Sef gospodarie

1,0

 

2

Specialist securitatea si sanstatea in muncai 

0,25

 

3

Inginer electronist pentru deservirea tehnicii de calcul

0,5

 

4

Administrator local SIA AMP

0,5

 

5

Inginer sau tehnician pentru deservirea aparatajului medical

0,25

 

6

Arhivar

0,25

 

7

Conducător auto

5,0

 

8

Secretara

1,0

 

9

Lacatusi electrician la repararea utilajelor electrice

1,0

 

10

Ingrijitor incaperi de serviciu,incaperi administrative

1,0

 

11

Paznic

2,25

 

12

Liftier

0,25

 

13

Operator

0,5

 

 

Total

13,8

 

 

                 Personal medical inferior

 

 

1

Infirmieră

6,0

 

2

Registrator medical

2,0

 

 

Total

8,0

 

 

Statistica medicala

 

 

1

Medic statistician

1,0

 

2

Statistician medical

2,5

 

 

Total

3,5

 

 

 Secţia pentru asistenţa cu medicamente a populaţiei

 

 

1

Farmacist diriginte

1,0

 

2

Farmacist

1,0

 

 

Total

2,0

 

 

 Laborator clinic

 

 

1

Medic laborant

1,5

 

2

Felcer laborant

2,0

 

3

Infirmieră

1,0

 

 

Total

4,5

 

 

Secţia imagistică

 

 

1

Medic ecografist

1,0

 

2

Asistent  medical  in cabinetul de diagnostic functional

 

1,0

 

3

Asistent medical în diagnostic funcţional

0,5

 

 

Total

2,5

 

 

Centru de Sanatate Prietenoase a Tinerilor

 

 

1

Sef centrului CSPT

0,25

 

2

Obstetrician – ginecolog

0,25

 

3

Psiholog

0,75

 

4

Psiholog –educator

0,5

 

5

Medic de familie

0,25

 

6

Moasa

0,5

 

 

Total

2,5

 

 

Centrul Comunitar de Sănătate Mintală

 

 

1

Medic psihiatru

1,0

 

2

Psiholog /Logoped

0,5

 

3

Ergoterapeut

 

 

 

 

1,0

 

4

Asistent medical în psihiatrie

2,0

 

5

Asistent social

0,5

 

 

Total

5,0

 

 

 Centrul de Sanatate Cantemir populaţia - 6383

 

 

1

Specialist principal asistenta medicala mamei si copilului

1,0

 

2

Medic medicina de familie 6383:1500 =4.25

3,25

 

3

Medic pediatru consultant 5422:5700 = 0,95

1,0

 

4

Medic obstetrician-ginecolog in cabinetul de sanatate a reproducerii

1,0

 

5

Medic obstetrician-ginecolog in cabinetul de examinari profilactice

1,0

 

6

Medic stationar de zi

1,0

 

7

Medic cardiolog

1,0

 

 

                 Personal medical mediu

 

 

8

Asistent medical şef

1,0

 

9

Asistent medical  de familie

6,5

 

10

Asistent medical  in cabinetul de sanatate a reproducerii

1,0

 

11

Asistent medical  in cabinetul in cabinetul de examinari profilactice ginecologice

1,0

 

12

Asistent medical de familie in ingrigiri perinatale

1,0

 

13

Asistent medical în imunizări

1,0

 

14

Asistent medical în sala de proceduri si stationar de zi

1,0

 

15

Asistent medical in sala de proceduri (colectarea sîngelui )

1,0

 

16

Asistent medical fizioterapie

1,0

 

17

Asistent medical in reabilitare

1,0

 

18

Asistent medical pentru eliberarea certificatelor medicale

1,0

 

19

Asistent medical cab. de triaj

1,0

 

20

Asistent medical cab.modului sanatos de viata

0,5

 

21

Asistent medical pediatru

1,0

 

22

Asistent medical cardiolog

1,0

 

 

Total

29,25

 

 

OMF Antoneşti  cu OS Leca populaţia -1510

 

 

1

Medic medicina de familie

1,0

 

2

Asistent medical  de familie s. Antoneşti-1032

1,25

 

3

Asistent medical comunitar

0,5

 

4

Asistent medical  de familie s. Leca cu efort asistent medical comunitar-478

1,0

 

5

Infirmiera s. Antoneşti

0,5

 

6

Infirmiera s. Leca

0,5

 

 

Total

4,75

 

 

OMF Cania cu satul Epureni populaţia - 4134

 

 

1

Medic medicina de familie

2,75

 

2

Asistent medical de familie

5,5

 

3

Asistenta medicala comunitara

2,0

 

4

Infermiera s.Cania, s.Iepureni

0,5

 

 

Total

10,75

 

 

OMF Cîrpeşti populaţia - 2546

 

 

1

Medic de familie

1,75

 

2

Asistent medical  de familie

3,5

 

3

Asistent medical comunitar

1,25

 

4

Infirmieră

0,75

 

 

Total

7,25

 

 

OMF Plopi cu OS Hîrtop, OS Taraclia populaţia-1624

 

 

1

Medic medicina de familie

1,0

 

2

Asistent medical de familie s.Plopi  Format din 2 sate  - 740

1,25

 

3

Asistent medical comunitar

0,5

 

4

Asistent medical  de familie s.Taraclia cu efort asistent medical comunitar -294

1,0

 

5

Asistent medical  de familie s.Hîrtop cu efort asistent medical comunitar – 454

1,0

 

6

Infirmieră s. Plopi

0,5

 

7

Infirmieră s. Hîrtop

0,5

 

8

Infirmier s. Taraclia

0,50

 

 

Total

6,25

 

 

OMF Porumbeşti populaţia - 1613

 

 

1

Medic medicina de familie

1,0

 

2

Asistent medical  de familie

2,25

 

3

Asistent medical comunitar

0,75

 

4

Infirmieră

0,5

 

 

Total

4,5

 

 

OMF Stoieneşti populaţia - 1436

 

 

1

Medic medicina de familie

1,0

 

2

Asistent medical  de familie

2,0

 

3

Asistent medical comunitar

0,75

 

4

Infirmieră

0,5

 

 

Total

4,25

 

 

OMF Ţiganca cu satul Ţiganca-Nouă populaţia - 1950

 

 

1

Medic medicina de familie

1,25

 

2

Asistent medical  de familie

2,5

 

3

Asistent medical comunitar

1,0

 

4

Infirmieră

0,5

 

 

Total

5,25

 

 

OMF Toceni cu OS Vîlcele populaţia - 1315

 

 

1

Medic medicina de familie

1,0

 

2

Asistent medical  de familie s. Toceni -902

1,25

 

3

Asistent medical comunitar

0,5

 

4

Asistent medical  de familie s.Vîlcele -413

1,0

 

5

Infirmieră s Toceni

0,5

 

6

Infirmieră s Vîlcele

0,5

 

 

Total

4,75

 

 

OMF Lărguţa populaţia - 2873

 

 

1

Medic medicina de familie

2,0

 

2

Asistent medical  de familie

3,75

 

3

Asistent medical comunitar

1,5

 

4

Infirmieră

1,0

 

 

Total

8,25

 

 

OMF Lingura cu OS Crăciun populaţia . 1535

 

 

1

Medic medicina de familie

1,0

 

2

Asistent medical  de familie s Lingura -1224

1,75

 

3

Asistent medical comunitar

0,5

 

4

Asistent medical de familie s Crăciun -311

1,0

 

5

Infirmieră s Lingura

0,5

 

6

Infirmieră s Crăciun 

0,5

 

 

Total

5,25

 

 

OMF Pleşeni populaţia  1226

 

 

1

Medic medicina de familie

0,75

 

2

Asistent medical de familie

1,5

 

3

Asistent medical comunitar

0,5

 

4

Infirmieră

0,5

 

 

Total

3,25

 

 

OMF Hănăseni cu satul Tătărăşeni populaţia - 1940

 

 

1

Medic medicina de familie

1,25

 

2

Asistent medical  de familie s Hănăseni

1,5

 

3

Asistent medical de familie s Tătărăşeni

1,0

 

4

Asistent medical comunitar

1,0

 

5

Infirmieră

0,5

 

 

Total

5,25

 

 

Personal de conducere

4,0

 

 

Medic

33,5

 

 

Asistent medical

75,25

 

 

Personal inferior

18,25

 

 

Personal gospodaresc

17,5

 

 

TOTAL

148,5

 
             

 

 

Sectia farmacia

Funcţii în conformitate cu normativele,  pe categorii de personal

Numărul de unităţi aprobate în statele de personal

Farmacist diriginte

1,0

Farmacist laborant

4,0

Contabil (calif  superioara)

1,0

Casier

0,5

Specialist pentru gestionarea bazelor de date.

1,0

Infirmieră

1,0

Total :

8,5

 

Secţia servicii medicale suplimentare (cont special)

Funcţii în conformitate cu normativele,  pe categorii de personal

Numărul de unităţi aprobate în statele de personal

Medic ecografist

0,5

Asistent  medical  ecografist

0,5

Asistent  medical masaj

0,5

Psihoterapeut

1,0

Asistent  medical psihiatru

1,0

Psiholog

0,5

Contabil

0,5

Total :

4,5

 

 

     03. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova, Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină prin intermediul  Agenţiei Teritoriale Cahul a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, IMSP Centrul de Sănătate Cantemir şi publicului în termen de 10 zile.

 

     04. Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 

 

 

  Preşedintele şedinţei                                                     ___________________

 

      Avizat:

 Secretar  al consiliului  raional                                              Ludmila Ţurcanu 

 

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

nr.02-XXVI                                                                                                            din 23.03.2017

 

       Cu privire la coordonarea contractului de  acordare

 a asistenţei medicale (de prestarea a  serviciilor medicale)

 în cadrul asigurării obligatorii de  asistenţă medicală 

nr. 05-08/213 din 31.12.2016  a IMSP Centrul de Sănătate

Cantemir  cu CNAM pe anul 2017

 

            În temeiul art, 43 (2) Legea privind administraţia publică locală nr. 436 -XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr 411- XIII din 28.03.1995, Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistentă medicală pe anul 2014 nr.330 din 23.12.2013, Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr. 593-XIV din 26.12.2002, Legei Bugetului de stat pe anul 2017 nr. 279 din 16.12.2016, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1387 din 10.12.2007 „Cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2008”, ordinul Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr.404 din 30.10.2007 „Cu privire le delimitarea juridică a asistenţei medicale primare la nivel raional”, deciziilor Consiliului Raional Cantemir nr. 11/01-XXIV din 21.12.2007  „Cu privire la reorganizarea sistemului de ocrotire a sănătăţii al raionului Cantemir” , nr. 07/26-XXV din 05.12.2013 „Cu privire la înfiinţarea IMSP Centrul de Sănătate Cantemir prin reorganizarea IMSP CMF Cantemir” (cu modificările şi completările ulterioare),examinînd propunerea IMSP Centrului de Sănătate Cantemir privind coordonarea contractului de acordare a asistenţei  medicale (de prestarea a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală nr. 05-08/213 din 31.12.2016 a IMSP Centrul de Sanatate Cantemir cu CNAM pe anul 2017 , avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

                                                                                       DECIDE:

   01.Se coordonează contractul de acordare a asistenţei medicale (de prestarea serviciilor medicale) în cadrul asigurarii obligatorii de asistenţă medicală  nr. 05-08/213 din 31.12.2016  a IMSP Centrul de Sanatate Cantemir cu CNAM pe anul 2017 (se anexează).

   02.Se împuterniceşte să semneze în numele Consiliului Raional Cantemir  coordonarea la contractul de acordare a asistenţei medicale (de prestarea serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală  nr. 05-08/213 din 31.12.2016  a IMSP Centrul de Sanatate Cantemir cu CNAM pe anul 2017, preşedintele raionului, iar în lipsa acestuia, vicepreşedintele raionului, cu aplicarea ştampilei consiliului raional pe documentele corespunzătoare.

   03.Executarea deciziei în cauză se pune în sarcină dlui Andrei Doina, sef,  IMSP Centrul de Sanatate Cantemir, , preşedintellui raionului ori vicepreşedintlui  raionului.

   04.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor nominalizate, altor  persoane şi factori interesaţi  şi publicului în termen de 10 zile.

    05.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 

 

  Preşedintele şedinţei                                                              ___________________

     

 

                    Avizat:    

 Secretar  al consiliului  raional                                               Liudmila Turcanu

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

nr.02/-XXVI                                                                                                          din 23.03.2017

     

Cu privire la coordonarea  devizului de venituri

 şi cheltuieli din mijloacele fondurilor asigurărilor

obligatorii de asistenţă medicală (business-plan) a

IMSP Centrul de Sănătate  Gotești pe anul 2017

              În temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 -XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr 411- XIII din 28.03.1995, Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr. 1585-XIII din 27.02.1998, Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr. 1593-XIV din 26.12.2002, Legii Bugetului de stat pe anul 2017 nr. 279 din 16.12.2016, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1387 din 10.12.2007, „Cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală”, ordinului Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr.404 din 30.10.2007 „Cu privire le delimitarea juridică a asistenţei medicale primare la nivel raional”, deciziilor Consiliului Raional Cantemir nr. 11/01-XXIV din 21.12.2007 ”Cu privire la reorganizarea sistemului de ocrotire a sănătăţii al raionului Cantemir”, nr. 07/23-XXV din 05.12.2013 „Cu privire la înființarea Instituţiei Medico-Sanitara Publice Centrul de Sănătate Gotești”, examinînd propunerea IMSP Centrul de Sănătate Gotești  privind coordonarea  devizului de venituri şi cheltuieli din mijloacele fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală (business-plan) pe anul 2017,  avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii , comisiei de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

DECIDE:

    01. Se coordonează devizul de venituri şi cheltuieli din mijloacele fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală primară (business-plan) a IMSP Centrul de Sănătate Gotești  pe anul 2017 la venituri în sumă totală de 1 986 809,72 lei mijloace băneşti, disponibil la începutul anului  în sumă de 52 705,71 lei şi la cheltuieli în sumă totală de 2 039 515,43 lei, conform anexei,

din mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală îngrijirea medicală la domiciliu (business-plan) la capitolul venituri în sumă de 17 373,60 lei, mijloace băneşti  disponibile la începutul anului în sumă de 5138,38 lei şi capitolul cheltuieli suma de 22 511,98 lei;

   02. Se împuterniceşte să semneze în numele Consiliului Raional Cantemir coordonarea devizul de venituri şi cheltuieli din mijloacele fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală (business-plan) pe anul 2017, dl Andrei  Ciobanu, preşedintele raionului, iar în lipsa Dumnealui dl Sergiu Butuc, vicepreşedinte al raionului, cu aplicarea ştampilei consiliului raional pe documentele corespunzătoare.

  03. Executarea deciziei în cauză se pune în sarcină dlui Mihail Carabețchii, șef,  IMSP Centrul de Sănătate Gotești, dlui Andrei Ciobanu, preşedintele raionului sau a dlui Sergiu Butuc, vicepreşedinte al raionului.

   04. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor sus nominalizate, altor factori interesaţi  şi publicului în termen de 10 zile.

   05. Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

                 Preşedintele şedinţei                                                     ___________________

 

                             Avizat:

            Secretar  al consiliului  raional                                      Ludmila Turcanu                                                                                             

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

nr.02/-XXVI                                                                                                          din 23.03.2017

     

Cu privire la coordonarea modificărilor la devizul

de venituri şi cheltuieli din mijloacele fondurilor

asigurării obligatorii de asistenţă medicală( business- planului)

IMSP „ Centrul de Sănătate Baimaclia” pe anul 2016

 

     În temeiul art, 43 (2) Legea privind administraţia publică locală nr. 436 -XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr 411- XIII din 28.03.1995, Legii cu privire la asigurării obligatorii de asistenţă medicală nr. 1585-XIII din 27.02.1998, Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr. 593-XIV din 26.12.2002, Legii Bugetului de stat pe anul 2016 nr. 244-XVI din 21.12.2015, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1387 din 10.12.2007, „Cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2008”, ordinul Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr.957 din 28.09.2012  modificat prin ordin MS Nr. 1240 din 10.12.20012„Cu privire la modificare a regulamentelor institutiilor medica-sanitare publice.”, deciziei Consiliului Raional Cantemir nr. 11/01-XXIV din 21.12.2007” Cu privire la reorganizarea sistemului de ocrotire a sănătăţii al raionului Cantemir” ” deciziei Consiliului Raional Cantemir nr 07/26-XXV”Cu privire la înfiinţarea IMSP Centrul de Sănătate Baimaclia prin reorganizarea IMSP CMF Cantemir ,examinînd propunerea IMSP „Centrul de Sănătate  Baimaclia” privind modificarea devizul de venituri şi cheltuieli (business-plan) pe anul 2016 ,avizele comisiei consultative de specialitate  finanţe, buget, activităţii economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate problem sociale:, învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătatea publică, muncă şi activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

DECIDE:

1.Se coordonează modificări la devizul de venituri şi cheltuieli (business-plan ) a IMSP „Centrul de Sanatate Baimaclia” pe anul 2016  la venituri în sumă totală de 83255,24 lei (conform anexelor).

2.Se împuterniceşte să coordoneze în numele Consiliului Raional Cantemir modificari la devizul  de venituri şi cheltuieli (business-plan) pe anul 2016, preşedintele raionului, iar în lipsa Dumnealui vicepreşedintele raionului cu aplicarea ştampilei consiliului raional pe documentele corespunzătoare.

3.Executarea deciziei în cauză se pune în sarcină dnei Elena Olteanu, şef,  IMSP„Centrul de Sanatate Baimaclia”, preşedintelui  raionului ori   vicepreşedintelui raionului.

4.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor nominalizate  şi publicului în termen de 10 zile.

5.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 

 

 

  Preşedintele şedinţei                                                     ___________________

 

      Avizat:

 Secretar  al consiliului  raional                                      Liudmila Turcanu                                                                                             

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

nr.02/-XXVI                                                                                                          din 23.03.2017

     

Cu privire la coordonarea modificărilor la devizul

de venituri şi cheltuieli din mijloacele fondurilor

asigurării obligatorii de asistenţă medicală( business- planului)

IMSP „ Centrul de Sănătate Baimaclia” pe anul 2016

 

     În temeiul art, 43 (2) Legea privind administraţia publică locală nr. 436 -XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr 411- XIII din 28.03.1995, Legii cu privire la asigurării obligatorii de asistenţă medicală nr. 1585-XIII din 27.02.1998, Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr. 593-XIV din 26.12.2002, Legii Bugetului de stat pe anul 2016 nr. 244-XVI din 21.12.2015, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1387 din 10.12.2007, „Cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2008”, ordinul Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr.957 din 28.09.2012  modificat prin ordin MS Nr. 1240 din 10.12.20012„Cu privire la modificare a regulamentelor institutiilor medica-sanitare publice.”, deciziei Consiliului Raional Cantemir nr. 11/01-XXIV din 21.12.2007” Cu privire la reorganizarea sistemului de ocrotire a sănătăţii al raionului Cantemir” ” deciziei Consiliului Raional Cantemir nr 07/26-XXV”Cu privire la înfiinţarea IMSP Centrul de Sănătate Baimaclia prin reorganizarea IMSP CMF Cantemir ,examinînd propunerea IMSP „Centrul de Sănătate  Baimaclia” privind modificarea devizul de venituri şi cheltuieli (business-plan) pe anul 2016 ,avizele comisiei consultative de specialitate  finanţe, buget, activităţii economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate problem sociale:, învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătatea publică, muncă şi activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

DECIDE:

1.Se coordonează modificări la devizul de venituri şi cheltuieli (business-plan ) a IMSP „Centrul de Sanatate Baimaclia” pe anul 2016  la venituri în sumă totală de 83255,24 lei (conform anexelor).

2.Se împuterniceşte să coordoneze în numele Consiliului Raional Cantemir modificari la devizul  de venituri şi cheltuieli (business-plan) pe anul 2016, preşedintele raionului, iar în lipsa Dumnealui vicepreşedintele raionului cu aplicarea ştampilei consiliului raional pe documentele corespunzătoare.

3.Executarea deciziei în cauză se pune în sarcină dnei Elena Olteanu, şef,  IMSP„Centrul de Sanatate Baimaclia”, preşedintelui  raionului ori   vicepreşedintelui raionului.

4.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor nominalizate  şi publicului în termen de 10 zile.

5.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 

 

 

  Preşedintele şedinţei                                                     ___________________

 

      Avizat:

 Secretar  al consiliului  raional                                      Liudmila Turcanu                                                                                             

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

nr.02/-XXVI                                                                                                          din 23.03.2017

                                                                                                    

Cu privire la coordonarea modificărilor la devizul  

de venituri şi cheltuieli din mijloacele fondurilor

de asigurări obligatorii de asistenţă medicală( ( business- planului)

     IMSP „ Centrul de Sănătate Cantemir” pe anul 2016

 

       În temeiul art, 43 (2) Legea privind administraţia publică locală nr. 436 -XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr 411- XIII din 28.03.1995, Legii cu privire la asigurării obligatorii de asistenţă medicală nr. 1585-XIII din 27.02.1998, Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr. 593-XIV din 26.12.2002, Legii Bugetului de stat pe anul 2016, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1387 din 10.12.2007, „Cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2008”, ordinul Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr.957 din 28.09.2012  modificat prin ordin MS Nr. 1240 din 10.12.20012„Cu privire la modificare a regulamentelor institutiilor medica-sanitare publice.”, deciziei Consiliului Raional Cantemir nr. 11/01-XXIV din 21.12.2007” Cu privire la reorganizarea sistemului de ocrotire a sănătăţii al raionului Cantemir” ” deciziei Consiliului Raional Cantemir nr 07/26-XXV”Cu privire la înfiinţarea IMSP Centrul de Sănătate Cantemir prin reorganizarea IMSP CMF Cantemir ,examinînd propunerea IMSP „Centrul de Sănătate  Cantemir” privind modificarea devizul de venituri şi cheltuieli (business-plan) pe anul 2016 ,avizele comisiei consultative de specialitate activităţii economico-financiare, comisiei consultative de specialitate, învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătatea publică, muncă şi activităţi social-culturale, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

D E C I D E:

  1. Se coordonează modificări la devizul de venituri şi cheltuieli din mijloacele fondurilor de asigurări obligatorii de asistenţă medicală( (business-plan ) a IMSP „Centrul de Sanatate Cantemir” pe anul 2016:

I.                    la venituri în sumă totală de -  -168048,27 lei conform anexelor

II.                 de micsorat art. alte cheltueli cu suma 70000 lei ;

III.               de marit art. Medicamente  cu suma 70000 lei .

7.      Se împuterniceşte să coordoneze în numele Consiliului Raional Cantemir modificari la devizele de venituri şi cheltuieli (business-plan) pe anul 2016, preşedintele raionului, iar în lipsa Dumnealui vicepreşedintele raionului cu aplicarea ştampilei consiliului raional pe documentele corespunzătoare.

3        Executarea diciziei în cauză se pune în sarcină dlui A. Doina, şef, IMSP„Centrul de Sanatate Cantemir”, preşedintelui raionului ori   vicepreşedintelui raionului.

4        Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor nominalizate  şi publicului în termen de 10 zile.

5        Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei  consultative de specialitate activităţi economico-financiare şi comisiei consultative de specialitate învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătatea publică, muncă şi activităţi social–culturale.

 

                   Preşedintele şedinţei                                                    ___________________

 

                                   Avizat:

                       Secretar  al consiliului  raional                                      Liudmila Turcanu

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

nr.02/-XXVI                                                                                                          din 23.03.2017

 

Cu privire la coordonarea  modificărilor la

devizul de venituri şi cheltuieli din mijloacele

fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală

(business-plan) a IMSP Centrul de Sănătate  Ciobalaccia pe anul 2016

 

              În temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 -XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr 411- XIII din 28.03.1995, Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr. 1585-XIII din 27.02.1998, Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr. 1593-XIV din 26.12.2002, Legii Bugetului de stat pe anul 2016 nr. 154 din 01.07.2016, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1387 din 10.12.2007, „Cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală”, ordinului Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr.404 din 30.10.2007 „Cu privire le delimitarea juridică a asistenţei medicale primare la nivel raional”, deciziilor Consiliului Raional Cantemir nr. 11/01-XXIV din 21.12.2007 ”Cu privire la reorganizarea sistemului de ocrotire a sănătăţii al raionului Cantemir”, nr. 04/13-XXV din 27.06.2013 „Cu privire la fondarea Instituţiei Medico-Sanitara Publice Centrul de Sănătate Ciobalaccia”, examinînd propunerea IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia  privind coordonarea  modificărilor la devizul de venituri şi cheltuieli din mijloacele fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală (business-plan) pe anul 2016,avizele comisiei consultative finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

 

DECIDE:

    01. Se coordonează modificările la devizul de venituri şi cheltuieli din mijloacele fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală primară (business-plan) a IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia  pe anul 2016 la venituri în sumă de -38 182,62 lei şi la cheltuieli în sumă de -38 182,62 lei, conform Anexei nr 1 la Normele metodologice;

   02. Se împuterniceşte să semneze în numele Consiliului Raional Cantemir coordonarea modificărilor la devizul de venituri şi cheltuieli din mijloacele fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală (business-plan) pe anul 2016, dl Andrei Ciobanu, preşedintele raionului, iar în lipsa Dumnealui dl Sergiu Butuc, vicepreşedinte al raionului, cu aplicarea ştampilei consiliului raional pe documentele corespunzătoare.

  03. Executarea deciziei în cauză se pune în sarcină dnei Ecaterina Corober, șef , IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia, dlui Andrei Ciobanu, preşedintele raionului sau a dlui Sergiu Butuc, vicepreşedinte al raionului.

   04. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor sus nominalizate, altor factori interesaţi  şi publicului în termen de 10 zile.

 05. Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică activităţi social-culturale şi turism.  

  Preşedintele şedinţei                                                     ___________________

 

      Avizat:

 Secretar  al consiliului  raional                                      Ludmila Turcanu                                                                                             

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

nr.02/-XXVI                                                                                                          din 23.03.2017

     

 

Cu privire la coordonarea modificărilor la devizul  de venituri şi cheltuieli (business-plan)din mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medical a IMSP Centrul de Sănătate Cociulia  pe anul 2016

 

În conformitate cu Acordul  adiţional nr.2 la contractul de acordare a asistenţei medicale ( de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală nr.05-08/214 din 31.12.2015, ordin al Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova 01-9/1353 din 28.07.2016, CNAM nr. 01/17-1189 din 28.07.2016 şi Federaţia Sindicală Sănătatea din Republica Moldova nr. 04/287 din 28.07.2016 “Cu privire la stabilirea cotelor maxime a cheltuielilor pentru salarizarea angajaţiolor din instituţiile medico- sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medical, avizele comisiei consultative de specialitate  finanţe, buget, activităţii economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate problem sociale:, învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătatea publică, muncă şi activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

 

                             

DECIDE:

1. Se coordonează modificările la devizul de venituri şi cheltuieli din mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală primară în sumă de 10 175,88 lei.

2. Se împuterniceşte să coordoneze în numele Consiliului Raional Cantemir devizurile de venituri şi  cheltuieli pe anul 2016 preşedintele raionului Cantemir dl Andrei Ciobanu, iar în lipsa Dumnealui dl Ion Dimcea, vicepreşedinte al raionului cu aplicarea ştampilei consiliului raional pe documentele corespunzătoare.

                                                           !

4. Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina dnei Maia Putregai şef-interimar, IMSP Centrul de Sănătate Cociulia ".

 

5. Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate  finanţe, buget, activităţii economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate problem sociale:, învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătatea publică, muncă şi activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

Preşedintele şedinţei                                                         _____________________

 

        Avizat:

 Secretar  al consiliului  raional                                        Ludmila Ţurcanu

 

 

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

nr.02/-XXVI                                                                                                          din 23.03.2017

 

 

Cu privire la coordonarea modificărilor la devizul de venituri

 şi cheltuieli din mijloacele fondurilor asigurărilor

obligatorii de asistenţă medicală (business-plan) a

IMSP Centrul de Sănătate  Gotești pe anul 2016

 

              În temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 -XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr 411- XIII din 28.03.1995, Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr. 1585-XIII din 27.02.1998, Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr. 1593-XIV din 26.12.2002, Legii Bugetului de stat pe anul 2016 nr. 154 din 01.07.2016, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1387 din 10.12.2007, „Cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală”, ordinului Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr.404 din 30.10.2007 „Cu privire le delimitarea juridică a asistenţei medicale primare la nivel raional”, deciziilor Consiliului Raional Cantemir nr. 11/01-XXIV din 21.12.2007 ”Cu privire la reorganizarea sistemului de ocrotire a sănătăţii al raionului Cantemir”, nr. 07/23-XXV din 05.12.2013 „Cu privire la înființarea Instituţiei Medico-Sanitara Publice Centrul de Sănătate Gotești”, examinînd propunerea IMSP Centrul de Sănătate Gotești  privind coordonarea  modificărilor la devizul de venituri şi cheltuieli din mijloacele fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală (business-plan) pe anul 2016,  avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico financiare şi construcţii, comisiei de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

DECIDE:

 

    01. Se coordonează modificările la devizul de venituri şi cheltuieli din mijloacele fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală primară (business-plan) a IMSP Centrul de Sănătate Gotești  pe anul 2016 la venituri în sumă de +78586,95 lei mijloace băneşti şi la cheltuieli în sumă totală de +78586,95 lei, conform anexei.

   02. Se împuterniceşte să semneze în numele Consiliului Raional Cantemir coordonarea modificărilor la devizul de venituri şi cheltuieli din mijloacele fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală (business-plan) pe anul 2016, dl Andrei Ciobanu, preşedintele raionului, iar în lipsa Dumnealui dl Sergiu Butuc, vicepreşedinte al raionului, cu aplicarea ştampilei consiliului raional pe documentele corespunzătoare.

  03. Executarea deciziei în cauză se pune în sarcină dlui Mihail Carabețchii, șef IMSP Centrul de Sănătate Gotești, dlui Andrei Ciobanu, preşedintele raionului sau a dlui Sergiu Butuc, vicepreşedinte al raionului.

   04. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor sus nominalizate, altor factori interesaţi  şi publicului în termen de 10 zile.

   05. Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico- financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 Preşedintele şedinţei                                                      _____________________

          Avizat :

 Secretar  al consiliului  raional                                       Ludmila Turcanu                                                                                        

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

nr.02/-XXVI                                                                                                          din 23.03.2017

      

Cu privire la Programul raional 

de  imunizări pentru  anii  2016-2020

 

În temeiul  art.43 (2) din Legea privind  administraţia  publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, întru exacutarea   prevederilor  Hotărîrii Guvernului  Republicii Moldova  nr.1113 din  06.10.2016 şi în scopul reducerii  morbidităţii populaţiei prin  prevenirea maladiilor  transmisibile  prin vaccinări şi în vederea  diminuării  în consecinţă   a prejudiciilor  sociale  şi economice, examenînd proectul Programului   raional  de  imunizări pentru anul  2016-2020, prezentată de Centrul de Sănătate Publică , avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional,

DECIDE:

1.Se aprobă Programul raional  de  imunizări pentru  anii 2016-2020.

2.Conducătorii IMSP din raion : CS Cantemir  - dl Andrei Doina; CS Cociulia – dna Maia Putregai; CS Ciobalaccia – dna Ecaterina Corober; CS Goteşti  - dl Carabeţchii Mihail; CS Baimaclia dna Elena Olteanu;  Director al IMSP –dl Iurie Mihaescu; Vrabie Dumitru, Medic şef al CSPR Cantemir   vor:

-          asigura organizarea, planificarea, monitorizarea  şi evaluarea   îndeplinirii  Programului  şi  vor  examina  anual  realizarea programului  raional de  imunizari, vor întreprinde  măsuri pentru  îndeplinirea  obiectivelor  prevăzute;

-           asigura  cu participarea  organelor  administraţiei  publice  locale  crearea  condiţiilor  necesare  pentru efectuarea  imunizarilor,  inclusiv  intreţinerea localului, asigurarea cu echipament  pentru păstrarea vaccinului,  asigurarea legăturii  telefonice, înlăturarea inofensivă  a deşeurilor ascuţite  şi  tăioase, provenite  în urma  procesului de  vaccinare  precum  şi susţinerea  mesajelor de  comunicare  şi mobilizare  socială, adresate populaţiei;

-          colobora  cu instituţiile  subordonate  Direcţiei Generală  Învăţămînt în scopul  obţinerii  suportului  în organizarea  imunizării preşcolarilor, elevilor şi studenţilor , sporirii rolului  lor  în iformarea  şi educarea  populaţiei  privind  eficienţa  şi necesitatea  iminizărilor, admiterea  în instituţii  doar  a persoanelor vaccinate, conform  prevederilor Programului;

-          asigura  instutuţiile  medicale  primare  cu personal  instruit pentru a garanta  accesul populaţiei  la servicii  de  imunizare;

-          asigura instruirea continuă a personalului  sanitar  privind  practicile  de  imunizare, evaluarea cunoştinţelor şi practicilor  lucrătorilor  medicali care prestează servicii de  imunizari, atestarea acestui  personal odată în  5 ani  şi în măsura  necesităţii;

-          organiza funcţionarea  sistemului  de  evidenţă a vaccinelor,materialelor  şi mijloacelor  necesare  pentru  imunizare  şi vor  fi alocate mijloace  financiare  pentru  acoperirea  cheltuelelor  lunare  de  transportare  a vaccinului  şi altor  consumabile;

-           efectua supervizarea calităţii  serviciilor  de  imunizări acordate  de  instituţiile de asistenţă medicală primară şi vor acorda  ajutorul  metodic şi practic necesar;

-          monitoriza   sistematic    obiectivele  Programului,  acoperirii vaccinale în conformitate  cu calendarul  vaccinărilor  aprobat,  respectarea  „lanţului  frig”, consumul de vaccinuri  apariţia  cazurilor   de  boli  prevenibile  şi altor indicatori de  performanţă din teritoriul deservit  cu raportarea  lor  instanţelor  superioare  în mod stabilit;

-          asigura  informarea  populaţiei  privind  eficacitatea  şi  importanţa   lor  pentru  sănătate;

-          prezenta  anual  Consiliului Raional  în trimestru 1 a anului  următor ,  o informaţie amplă privind mersul executării  acţiunilor  prevăzute  în Programului raional  de  imunizări pe anii  2016-2020 în  modul stabilit   în Hotărîrea Guvernului  Republicii  Moldova   nr.1031 din 03.10.2005 „ Cu privire  la  implimentarea  programelor naţionale”;

3.      Se recomandă  autorităţilor  administraţiei  publice  locale  de  nivelul unu  să examineze anual  realizarea  programului   de  imunizări în teritoriu  şi să acorde  ajutorul necesar  sistemului de sănătate în realizarea  Programului de  imunizări.

 

4.Executarea  prezentei decizii se  pune în  seamă IMSP CS Cantemir, dlui Andrei Doina ,CSPR Cantemir, dlui Dumitru Vrabie, Preşedintele  consiliului .

 

5. Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 

 

 

 

          Preşedintele şedinţei                                                        ___________________

 

                    Avizat:

          Secretar  al consiliului  raional                                      Ludmila Turcanu                                                                                             

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

nr.02/-XXVI                                                                                                          din 23.03.2017

 

Cu privire la aprobarea Programului Teritorial

de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi

infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020

 

În temeiul art.43 (2) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,  art. 12 din Legea Nr.10-XVI din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice, întru realizarea Programului Naţional de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1164 din 22.10.2016 ,  avizele  comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţii economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate problem sociale:, învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătatea publică, muncă şi activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional Cantemir

 

D E C I D E:

1.Se aprobă:

1.1. Programul teritorial de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020 (anexa nr.1);

1.2.  Planul de acţiuni pentru realizarea Programului teritorial de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020 (anexa nr.2);

1.3.  Indicatorii de monitorizare şi evaluare a Programului Teritorial de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020 (anexa nr.3);

1.4. Costul estimativ pentru realizarea Programului teritorial de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020 (anexa nr.4);

1.5. Componenţa nominală a Comisiei pentru coordonarea şi monitorizarea realizării Programului teritorial de prevenire şi control al infeţiei HIV/SIDA şi  infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020 (anexa nr.5);

1.6. Regulamentul Comisiei pentru coordonarea şi monitorizarea realizării Programului teritorial de prevenire şi control al infeţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020 (anexa nr.6);

2. Membrii Comisiei pentru coordonarea şi monitorizarea realizării Programului Teritorial vor asigura organizarea şi dirijarea activităţilor de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi ITS pe teritoriul raionului;

2.1Direcţiile, serviciile, organizaţiile abilitate, autorităţile publice locale, ONG-urile interesate în acest domeniu, vor contribui la realizarea acţiunilor de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi ITS stipulate in prezentul Program.

2.2  Serviciul de supraveghere de stat a sănătăţii publice (medic şef sanitar de stat al raionului Cantemir dl  Dumitru Vrabie ):

·         Va asigura monitorizarea permanentă a organizării şi realizării obiectivelor trasate în Program;

·         Va acorda ajutor metodic şi practice autorităţilor publice locale, autorităţilor medicale, protecţiei sociale şi educaţiei în elaborarea ş relizarea programului nominalizat, activităţilor şi intervenţiilor de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi ITS;

 

 

 

 

·         Va informa Consiliul Raional, anual, către 1 martie, despre executarea acţiunilor prevăzute în Programul teritorial de prevenire şi control al infeţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020.

3. Conducerea IMSP Centrul de Sănătate Cantemir , IMSP Spitalului Raional Cantemir:

·         Vor prevedea, anual, în limitele mijloacelor destinate ocrotirii sănătăţii, alocaţii necesare pentru finanşarea programului nominalizat;

·         Vor prezenta, anual, Direcţiei Generale Finanţe, în ordinea stabilită, calculele necesare şi propuneri la aprobarea bugetului raional pentru finanţarea programului teritorial;

·         Vor prezenta în adresa Consiliului Raional, anual, către 1 martie, informaţii privind executarea Programului teritorial de prevenire şi control al infeţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020;

·          Vor colabora cu organele publice locale de nivelul I, II, cu Direcţia Generală Învăţămînt, cu organizaţii nonguvernamentale,confesii religioase în scopul realizării Programului sus-numit;

·         Vor asigura în continuare funcţionarea cabinetului de consiliere şi testare benevolă şi confidenţială pentru sporirea accesului populaţiei la aceste servicii.

4. Direcţia Generală Învaţămînt Cantemir :

·         Va colabora, în limitele competenţelor, cu instituţiile medico-sanitare publice din raion, în scopul realizării Programului Teritorial de profilaxie şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexual pentru anii 2016-2010;

·         Va acorda suportul necesar întru propagarea în rîndurile colectivelor instituţiilor şcolare şi preuniversitare a prevederilor Programului teritorial de profilaxie HIV/SIDA şi ITS.

 

5. Consiliul Raional anual va prevedea în bugetele instituţiilor medicale finanţe necesare pentru crearea şi menţinerea condiţiilor adecvate de realizare a Programului Teritorial.

6. Şeful direcţiei  finanţe va ţine cont, la formarea anuală a bugetului, de necesităţile de finanţare a Programului.

 

7. Autorităţile publice locale de nivelul întîi anual şi ori de cîte ori va fi necesar, vor examina executarea planurilor locale pe subiect şi vor acorda suportul organizatoric instituţiilor subordonate.

 

8.Monitorizarea   şi controlul executării  deciziei  în cauza  să  pune  în sarcina  comisiei consultative  de  specialitate, probleme  sociale: învăţămînt,  cultură ,  protecţia  socială, sănătate  publică,  muncă ,  activităţi  sociali-culturale şi  turism, comisiei  consultative  de  specialitate  drept, disciplină şi  culte. 

 

 

  

 

                Preşedintele şedinţei                                                      ___________________

 

                           Avizat:

              Secretar  al consiliului  raional                                      Ludmila Turcanu                                                                                             

                                      

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

nr.02/-XXVI                                                                                                   din 23.03.2017       

 

Cu privire la aprobarea Programului

Raional de promovare a modului sănătos

de viaţă pentru anii 2016 – 2020

 

  În temeiul art.43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28112.2006,  art. 46,47,48 capitolul VII din Legea nr. 10-XVI din 03. 02.2009 Privind Supravegherea de Stat a Sănătăţii Publice, întru asigurarea executării Hotărîrii Guvernului nr. 1000  din 23.08.2016 Cu privire  la Programul Naţional de Promovare a modului sănătos de viaţă  pentru anii 2016 – 2020, examinînd avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

                                                    DECIDE :

 

01.Se aprobă:

 1.1.Programul Raional şi   Planul de acţiuni privind implementarea Programului raional  de promovare a sănătăţii pentru anii 2016-2020 (anexa nr.1).

 1.2. Regulamentul Consiliului raional pentru coordonarea şi monitorizarea realizării Programului territorial de promovare a modului sănătos de viaţă pentru anii 2016 – 2020 (anexa nr. 2), şi componenţa nominală a Consiliului raional pentru coordonarea şi monitorizarea realizării Programului teritorial de promovare a modului sănătos de viaţă pentru anii 2016 – 2020  (anexa nr. 3).

 

02.Centrul de Sănătate Publică Raional Cantemir, IMSP   Centrele de Sănătate din raion, Spitalul Raional, Direcţia Generală Învăţămînt,  vor coordona şi monitoriza realizarea acţiunilor Programului raional de promovare a modului sănătos de viaţă pentru anii 2016– 2020  şi vor prezenta, în caz de necessitate, propuneri în vederea operării modificării necesare   în program, reieşind din realităţile din teritoriu.

 

03.Se stabileşte că finanţarea acţiunilor prevăzute în Programul  teritorial de promovare a modului sănătos de viaţă pentru anii 2016 – 2020 se va efectua, în limita mijloacelor prevăzute în aceste scopuri de la bugetul  de stat, mijloacele fondurilor  asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală precum şi din contribuţiile organizaţiilor internaţionale, din donaţii şi granturi.

 

04.Se recomandă mass – media să participle plenar la activităţile din cadrul Programului teritorial de promovare a modului sănătos de viaţă pentru anii 2016 – 2020 cu reflectarea lor sistematică în raportaje, ştiri, informaţii, materialele, etc.

 

05.Controlul executării deciziei în cauză se pune în seama vicepreşedintelui raionului,  dlui Sergiu Butuc şi comisiei consultative  de  specialitate  probleme  sociale:  învăţămînt, cultură, protecţie  socială, sănătate  publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

  Preşedintele şedinţei                                                     ___________________

 

      Avizat:

 Secretar  al consiliului  raional                                      Ludmila Turcanu                                                                                             

  D E C I Z I E

 

or. Cantemir

nr.02/-XXVI                                                                                                          din 23.03.2017

     

 

Cu privire la ridicarea mandatului de consilier raional

înainte de termen  a dlui Vitalie Postu

 

 

     În temeiul art.43 (2) din  Legea   privind   administraţia   publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 5 alin. 2 lit. (a) al Legii nr. 768 din 02.02.2000 cu privire la statutul alesului local, avizele comisiei consultative de specialitate  finanţe, buget, activităţii economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătatea publică, muncă şi activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional 

   D E C I D E:

1.Se ia act de informaţia privind ridicarea  mandatului de consilier raional înainte de termen a dlui Vitalie Postu , ales pe lista Blocului Electoral ,, Platforma Populară Europeană din Moldova - Iurie Leancă”, în legătură cu absenţa  fără motive întemeiate de la  3 şedinţe consecutive ale Consiliului raional.

2.Se ridică mandatul de consilier  în Consiliul raional Cantemir a dlui Vitalie Postu ales pe lista  Blocului Electoral ,, Platforma Populară Europeană din Moldova - Iurie Leancă”.

3.Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul raional Cantemir din partea   Blocului Electoral ,, Platforma Populară Europeană din Moldova - Iurie Leancă”.

4.Se pune în obligaţiunea secrertarului consiliului raional, în termen de 10 zile,  să transmită  Comisiei Electorale Centrale decizia dată şi documentele necesare pentru atribuirea mandatului de consilier raional în Consiliul raional candidatului supleant de pe lista  Blocului Electoral ,, Platforma Populară Europeană din Moldova - Iurie Leancă”.

5. Controlul executării deciziei în cauză se pune în seama comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                         _____________________

 

 

        Avizat:

 Secretar  al consiliului  raional                                        Ludmila Ţurcanu

 

 

 

 

 

 

 Anexa                                                                                                                                                       

 la decizia consiliului raional                                                                                                                                   

                                                                                                                                    nr.02/-XXVI din 23.03.2017

 

 

Notă informativă

Cu privire la ridicarea mandatului  de consilier raional înainte de termen  a dlui Vitalie Postu

 

     În temeiul art. 5 al. 1 al Legii nr. 768 din 02.02.2000 cu privire la statutul alesului local, ,,Mandatul consilierului şi al primarului începe efectiv din momentul validării şi durează pînă la data expirării mandatului consiliului sau primarului respectiv ori înainte de aceasta, dacă intervin anumite condiţii legale pentru încetarea mandatului înainte de termen”,  iar aliniatul 2 lit.a)  al aceluiaşi articol stipuleată că,     mandatul consilierului încetează înainte de termen în caz de:

     absenţă fără  motive  întemeiate de la 3 şedinţe consecutive ale consiliului.

Consilierul raional, dl Postu Vitalie ales pe lista Blocului Electoral ,, Platforma Populară Europeană din Moldova - Iurie Leancă”a fost  absent,  fără motive întemeiate de la 3 şedinţe ale consiliului raional, inclusiv, şedinţa extraordinară din data de  20.10.2016, şedinţa ordinară din data de 08.12.2016, şedinţa extraordinară din data de 26.01.2017.

    Reieşind din prevederile art. 5 al. 2 lit. (a) al Legii nr. 768 din 02.02.2000 cu privire la statutul alesului local  , mandatul consilierului încetează înainte de termen.

     În acest context , consiliul raional declară vacant un mandat de consilier raional pe lista Blocului Electoral ,, Platforma Populară Europeană din Moldova - Iurie Leancă”.


    

Secretar  al consiliului  raional                                        Ludmila Ţurcanu

 

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

nr.02/-XXVI                                                                                                          din 23.03.2017

      

 

Cu privire la ridicarea mandatului de consilier raional

înainte de termen  a dlui Viorel Voinu

 

 

     În temeiul art.43 (2) din  Legea   privind   administraţia   publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 5 alin. 2 lit. (a) al Legii nr. 768 din 02.02.2000 cu privire la statutul alesului local, avizele comisiei consultative de specialitate  finanţe, buget, activităţii economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătatea publică, muncă şi activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional 

   D E C I D E:

1.Se ia act de informaţia privind ridicarea  mandatului de consilier raional înainte de termen a dlui Viorel Voinu , ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, în legătură cu absenţa  fără motive întemeiate de la  4 şedinţe consecutive ale Consiliului raional.

2.Se ridică mandatul de consilier  în Consiliul raional Cantemir a dlui Viorel Voinu  ales pe lista  Partidului Liberal Democrat din Moldova.

3.Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul raional Cantemir din partea   Partidului Liberal Democrat din Moldova.

4.Se pune în obligaţiunea secrertarului consiliului raional, în termen de 10 zile,  să transmită  Comisiei Electorale Centrale decizia dată şi documentele necesare pentru atribuirea mandatului de consilier raional în Consiliul raional candidatului supleant de pe lista  Partidului Liberal Democrat din Moldova .

5. Controlul executării deciziei în cauză se pune în seama comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                         _____________________

 

 

        Avizat:

 Secretar  al consiliului  raional                                        Ludmila Ţurcanu

 

 

 

 

 

 

 Anexa                                                                                                                                                        

 la decizia consiliului raional                                                                                                                                   

                                                                                                                                    nr.02/-XXVI din 23.03.2017

 

 

Notă informativă

Cu privire la ridicarea mandatului  de consilier raional înainte de termen  a dlui Viorel Voinu

 

     În temeiul art. 5 al. 1 al Legii nr. 768 din 02.02.2000 cu privire la statutul alesului local, ,,Mandatul consilierului şi al primarului începe efectiv din momentul validării şi durează pînă la data expirării mandatului consiliului sau primarului respectiv ori înainte de aceasta, dacă intervin anumite condiţii legale pentru încetarea mandatului înainte de termen”,  iar aliniatul 2 lit.a)  al aceluiaşi articol stipuleată că,     mandatul consilierului încetează înainte de termen în caz de:

     absenţă fără  motive  întemeiate de la 3 şedinţe consecutive ale consiliului.

Consilierul raional, dl Viorel Voinu ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova , a fost  absent,  fără motive întemeiate de la 4 şedinţe ale consiliului raional, inclusiv, şedinţa ordinară din data de 29.09.2016, şedinţa extraordinară din data de  20.10.2016, şedinţa ordinară din data de 08.12.2016, şedinţa extraordinară din data de 26.01.2017.

    Reieşind din prevederile art. 5 al. 2 lit. (a) al Legii nr. 768 din 02.02.2000 cu privire la statutul alesului local  , mandatul consilierului încetează înainte de termen.

     În acest context , consiliul raional declară vacant un mandat de consilier raional pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.

    

 

 

            Secretar  al consiliului  raional                                        Ludmila Ţurcanu

 

   D E C I Z I E

 

or. Cantemir

nr.02/-XXVI                                                                                                          din 23.03.2017

 

Cu privire la aprobarea salariului de funcţie, suplementului la salariu şi lucrul prin cumul a şefului  IMSP CS Baimaclia

În temeiul art. 43(2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, în conformitate cu Regulamentul privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrare în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 837 din 06.07.2016 examinînd propunerea Consiliului de Administraţie a IMSP Centrul de Sănătate Baimaclia „Cu privire la aprobarea salariului , suplementul la salariu şi lucrul prin cumul personalului de conducere din IMSP CS Baimaclia", avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale : învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

Decide:

01.        Se aprobă salariul de funcţie, suplementul  la salariu  şi lucrul prin cumul a şefului  IMSP CS Baimaclia încadrat  în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală de la 01.01.2017, după cum urmează:

Funcţia/N.P.

Salariul lunar individuale in munca

Suplimente la salariu pentru performante profisionale individuale in munca

Lucru prin comul

Medic de familie

   Şef IMSP CS Baimaclia,  Olteanu Elena

9000.00

25%

0,5 salariu medic de familie

02.                 

 2.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanei  nominalizate , altor factori interesaţi şi publicului în termen de 10 zile.

3.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

 

 

                   Preşedintele şedinţei                                                    ___________________

 

                                   Avizat:

                       Secretar  al consiliului  raional                                      Liudmila Turcanu

  D E C I Z I E

 

or. Cantemir

nr.02/-XXVI                                                                                                          din 23.03.2017

 

Cu privire la aprobarea salariului, suplementului la salariu şi lucru prin cumul a personalului de conducere din IMSP Centrul de Sănătate Cantemir

În temeiul art. 43(2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, în conformitate cu Regulamentul privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrare în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 837 din 06.07.2016 examinînd propunerea Consiliului de Administraţie a IMSP Centrul de Sănătate Cantemir „Cu privire la aprobarea salariului , suplementului la salariu şi lucru prin cumul a personalului de conducere din IMSP CS Cantemir", avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale : învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

Decide:

03.        Se aprobă salariul, suplementul la salariul de funcţie şi lucrul prin cumul a personalului de conducere din IMSP CS Cantemir încadrat în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală de la 01.01.2017, după cum urmează:

Funcţia/N.P.

Salariu lunar

Suplimente la salariu pentru performante profisionale individuale in munca

Munca

prin cumul

Şeful IMSP CS Cantemir – Andrei  Doina

9000.00

25%

0,25%medic

endoscopist

Şef serviciu economic- S.Colisnicenco

6500.00

25%

 

Contabil şef – V.Tanurcov

6500.00

25%

 

2.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor nominalizate , altor factori interesaţi şi publicului în termen de 10 zile.

3.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

                                                                                                    

 

                   Preşedintele şedinţei                                                    ___________________

 

                                   Avizat:

                       Secretar  al consiliului  raional                                      Liudmila Turcanu

 

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

nr.02/-XXVI                                                                                                          din 23.03.2017

 

Cu privire la aprobarea salariului de funcție,

suplimentului pentru indicatorii de performanță

și lucrul prin cumul a personalului de conducere

a IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia  pe anul 2017

 

   În temeiul art.43, alineatul (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995 (cu modificările şi completările ulterioare), ordinului Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr. 404 din 30.10.2007 „Cu privire la delimitarea juridică a asistenţei medicale primare la nivel raional”, ordinului Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr.695 din 13.10.2010 “Cu privire la Asistența Medicală Primară din Republica Moldova”, în baza Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medical, aprobat prin HG 837 din 06.07.2016, examinînd demersul IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia cu privire la aprobarea salariului de funcție și a suplimentului pentru indicatorii de performanță și acordarea lucrului prin cumul ca medic de familie a personalului de conducere a IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia pentrul anul 2017, avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învățămînt, cultură, protecție socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

D E C I D E:

    01. Se aprobă salariul de funcţie, suplimentul  la salariu, lucrul prin cumul  a şefului-interimar a IMSP  Centrul de Sanatate Ciobalaccia,  încadrat în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2017, din data de 01.01.2017, inclusiv

Funcția

Salariul de funcție de la 01.01.2017

Supliment la salariu pentru indicatori de performanță

Lucrul prin cumul  

 

 

Șef Centrul de Sănătate

8500 lei

 

0,5 salariu medic de familie

 

   02. Prevederile prezentei decizii se aplică de la 01.01.2017.

   03. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină prin intermediul Agenţiei Teritoriale Sud-Vest, IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia şi publicului în termen de 10 zile.

    04. Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism.

 

                   Preşedintele şedinţei                                                    ___________________

                                   Avizat:

                       Secretar  al consiliului  raional                                      Ludmila Turcanu          

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

nr.02/-XXVI                                                                                                          din 23.03.2017

 

Cu privire la aprobarea salariului de funcţie,                                                      suplimentului la salari şi, lucrul prin cumul                                               a şefului-interimar a   IMSP Centrul de Sanatate Cociulia

 

     În temeiul art.43 (2) din  Legea   privind   administraţia   publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, în conformitate cu Regulamentul privind salarizarea angajaţilor din instituiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistentă medicală, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 837 din 06.07.2016, examinînd avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale : învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte  Consiliul Raional  avind în vedere faptul ca acoperirea cu medici de familie pe sector este sub 50 % de la necesitate.                 

                  DECIDE:

1. Se aprobă salariul de funcţie, suplimentul  la salariu, lucrul prin cumul  a şefului-interimar a IMSP  Centrul de Sanatate Cociulia,  încadrat în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2017, din data de 01.01.2017, inclusiv:

     Funcţia

Salariul de funcţie

Supliment la salariu

Lucrul prin cumul

 

 

Şef-interimar, CS Cociulia, Putregai Maia

9500

35%

0,5salariu medic de familie

 

 2.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanei vizate, altor factori  interesaţi în termen de 10 zile.

 

3.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina dlui A. Ciobanu, preşedinte al raionului Cantemir, comisiei consultative de specialitate activităţii economico-financiare, comisiei consultative de specialitate învăţămînt , cultură, protecţie socială, sănătate publică,muncă şi activităţi social-culturale,comisiei consultativede specialitate drept, disciplină şi culte.

 

 

 

 

                   Preşedintele şedinţei                                                    ___________________

 

                                   Avizat:

                       Secretar  al consiliului  raional                                      Ludmila Turcanu          

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

nr.02/-XXVI                                                                                                          din 23.03.2017

 

 

Cu privire la aprobarea salariului de funcție,

suplimentului pentru indicatorii de performanță

și lucrul prin cumul a personalului de conducere

a IMSP Centrul de Sănătate Gotești  pe anul 2017

 

   În temeiul art.43, alineatul (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995 (cu modificările şi completările ulterioare), ordinului Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr. 404 din 30.10.2007 „Cu privire la delimitarea juridică a asistenţei medicale primare la nivel raional”, ordinului Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr.695 din 13.10.2010 “Cu privire la Asistența Medicală Primară din Republica Moldova”, în baza Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medical, aprobat prin HG 837 din 06.07.2016, examinînd demersul IMSP Centrul de Sănătate Gotești cu privire la aprobarea coeficientului de multiplicare, sporul la salariul tarifar și acordarea lucrului prin cumul ca medic de familie apersonalului de conducere a IMSP Centrul de Sănătate Gotești pentrul anul 2016, avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale : învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

 

D E C I D E:

 

04.            01. Se aprobă salariul de funcţie, suplementul  la salariu  pentru indicatorii de performanţă şi lucrul prin cumul a şefului  IMSP CS Goteşti încadrat  în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală de la 01.01.2017, după cum urmează:

Funcția

Salariul de funcție

Supliment pentru indicatorii de performanță

Lucrul prin cumul –

 

 

Șef Centrul de Sănătate, Carabeţchi Mihail

9000

 

0,5 salariu medic de familie

   02. Prevederile prezentei decizii se aplică de la 01.01.2017.

   03. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină prin intermediul Agenţiei Teritoriale Sud-Vest, IMSP Centrul de Sănătate Gotești  şi publicului în termen de 10 zile.

    04. Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism.

                   Preşedintele şedinţei                                                    ___________________

                                   Avizat:

                       Secretar  al consiliului  raional                                      Ludmila Turcanu

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

nr.02/-XXVI                                                                                                          din 23.03.2017

     

 

Despre închiderea serviciului casă de copii de tip familial: Vîrlan Mariana și Vîrlan Ghenadie din satul Toceni, raionul Cantemir.

 

În temeiul art. 43(2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii  privind drepturile copilului nr. 338-XIII din 15.12.1994, art.115, 148, 149, 150, 151, 152, 153 din Codul Familiei al Republicii Moldova, Regulamentului casei de copii de tip familial, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 937 din 12.07.2002, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 812 din 02.07.2003 “Cu privire la aprobarea standardelor minime de calitate pentru casele de copii de tip familial “, în scopul asigurării protecţiei drepturilor copilului, cererii personale a dnei Vîrlan Mariana despre închiderea serviciului casă de copii de tip familial:  Vîrlan Mariana și Vîrlan Ghenadie din satul Toceni, r-nul Cantemir, avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină  şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, Consiliul Raional,

 

D E C I D E:

 

01.                  Se ia act de nota despre închiderea serviciului casă de copii de tip familial Vîrlan Mariana și Vîrlan Ghenadie satul Toceni raionul Cantemir (se anexează).

02.                  Serviciul casă de copii de tip familie sus vizat își va închide contul bugetar și extrabugetar în trezorăria teritorială Cantemir

03.                  Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina Direcției asistență social și protecție a familiei Cantemir.

04.                  Monitorizarea executării deciziei în cauză se pune în sarcina,dlui Sergiu Butuc, vicepreşedinte al raionului Cantemir .

05.                  Decizia intră în vigoare la momentul adoptării.

06.                  Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor nominalizaţi în termen de 10 zile și expediază Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei al Republicii Moldova.

07.                  Controlul executării deciziei în cauză se pune în seama comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social- culturale şi turism.

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                         _____________________

 

        Avizat:

 Secretar  al consiliului  raional                                        Ludmila Ţurcanu

D E C I Z I E

nr.02/ -XXVI                                                                                        din 23.03.2017                                                                                      

or. Cantemir

 

Cu privire la aprobarea Acordului

Adiţional nr.1 la contractul individual

de muncă nr.67 din 19 iunie   2014

     În temeiul art.43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006,conducîndu-se de prevederile art.11 şi art.68 ale Codului Muncii, pct.11 şi 26 din Regulamentul privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală,aprobat prin HG nr.837 din 06.07 2016,întru îndeplinirea ordinului MS RM nr.1038 din 23.12.2016”Cu privire la aprobarea listei indicatorilor de performanţă a activităţii instituţiei medico-sanitare publice”şi Regulamentului privind modul de evaluare a indicatorilor de performanţă a activităţii instituţiei medico-sanitare publice examinînd avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii,  comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură,protecţie socială, sănătate publică,muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate , agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, Consiliul Raional

DECIDE:

 

01. Se ia act de acordul adiţional nr.1 la contractul individual de muncă nr.67 din 19 iunie   2014.

 

02. Se aprobă Acordul adiţional nr.1 la contractul individual de muncă nr.67 din 19 iunie 2014.

 

03. Se împuterniceşte preşedintele raionului,  dl Andrei Ciobanu să semneze  Acordul Adiţional nr.1 la contractul individual de muncă nr.67 din 19 iunie 2014 cu dl Iurie Mihăescu,  directorul  IMSP ,,Spitalul Raional Cantemir”.

04.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor nominalizate  în termen de 10 zile.

05.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Andrei Ciobanu preşedintele al raionului, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii,  comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură,protecţie socială, sănătate publică,muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 

 

 

 

   Președintele ședinței                                                                         ________________

 

              Avizat:

  Secretar al consiliului rational                                                          Ludmila Țurcanu

                                                                                                                             

D E C I Z I E

 

nr.02/-XXVI                                                                                                      din 23.03.2017                                                                           

or. Cantemir

 

          Despre mersul executării deciziei consiliului raional

nr.02/38-XXVI din 24.09.2015 Cu privire la împuternicirea

 preşedintelui raionului de a exercita atribuţii suplimentare

 încredinţate de către consiliul raional ( evaluarea performanţelor

 individuale ale funcţionarilor publici de conducere, şefi a

 subdiviziunilor consiliului raional)”

 

             

 

            În temeiul art. 43 (2), 53 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 , Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11.03.2009 „privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire  la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”, examinînd avizul comisiei consultative  de specialitate drept ,disciplină şi culte ,  Consiliul Raional

 

                                                                         D e c i d e :

      01.Se ia act de nota informativă preşentată de către dna Viorica Plămădeală, specialist principal , aparatul preşedintelui raionului (responsabil în domeniul gestionării resurselor umane) .

 

  02.Se stabileşte că preşedintele raionului  va informa consiliul raional  despre evaluarea performanţelor individuale ale funcţionarilor publici pentru anul de activitate  2017 în     trimestrul I al anului 2018.

 

    03.Decizia în cauză se va aduce la cunoştinţa factorilor interesaţi şî publicului în termen de 10 zile.

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                                        ____________________

 

 

  Avizată:

 Secretar al consiliului raional                                                         Ludmila Ţurcanu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexă

                                                                                                               la decizia consiliului raional

                                                                                                               nr.02/-XXVI din 23.03.2017      

 

Notă informativă

despre mersul executării deciziei consiliului raional nr.02/38-XXVI din 24.09.2015

“Cu privire la împuternicirea preşedintelui raionului de a exercita atribuţii suplimentare

încredinţate de către consiliul raional ( evaluarea performanţelor individuale ale

funcţionarilor publici de conducere, şefi a subdiviziunilor consiliului raional)”

 

 

 

          În temeiul art. 43 (2), 53 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 , Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11.03.2009 „privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire  la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”,conform dispoziţiei preşedintelui raionului nr.24-p din 30.01.2017 “Cu privire la stabilirea graficului desfăşurării procedurii de evaluare a performanţelor profesionale a funcţionarilor publici”, au fost evaluaţi următorii funcţionari publici de conducere din cadrul subdiviziunilor consiliului raional şi secretarul consiliului raional:

-          Ţurcanu Ludmila, secretar al consilui raional;

-          Cozma Veaceslav, şef direcţie finanţe;

-          Cebotaru Lilia, şef direcţie generală învăţămînt;

-          Vîlcu Larisa, şef direcţie agricultură, economie şi relaţii funciare;

-          Munteanu Viorica, şef direcţie asistenţă sociăală  şi protecţie a familiei;

-          Mocanu Valeriu, şef direcţie construcţii, gospodărie comunală, dezvoltare locală şi regională.

Funcţionarii publici sus-menţionaţi , în temeiul realizării obiectivelor individuale stabilite pentru anul 2016, au fost evaluaţi cu calificativul ,, foarte bine”.

 

 

Viorica Plămădeală                                         specialist principal , aparatul preşedintelui raionului 

                                                                            (responsabil în domeniul gestionării resurselor umane)

 

 

 

D E C I Z I E

nr.02/ -XXVI                                                                                        din 23.03.2017                                                                                      

                                                                     or. Cantemir

 

Cu privire la coordonarea contractului de  acordare

 a asistenţei medicale (de prestarea a  serviciilor medicale)

 în cadrul asigurării obligatorii de  asistenţă medicală 

nr. 05-08/215 din 31.12.2016  a IMSP Centrul de Sănătate

Baimaclia  cu CNAM pe anul 2017

 

            În temeiul art, 43 (2) Legea privind administraţia publică locală nr. 436 -XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr 411- XIII din 28.03.1995, Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistentă medicală pe anul 2014 nr.330 din 23.12.2013, Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr. 593-XIV din 26.12.2002, Legei Bugetului de stat pe anul 2017 nr. 279 din 16.12.2016, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1387 din 10.12.2007 „Cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2008”, ordinul Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr.404 din 30.10.2007 „Cu privire le delimitarea juridică a asistenţei medicale primare la nivel raional”, deciziilor Consiliului Raional Cantemir nr. 11/01-XXIV din 21.12.2007  „Cu privire la reorganizarea sistemului de ocrotire a sănătăţii al raionului Cantemir” , nr. 07/26-XXV din 05.12.2013 „Cu privire la înfiinţarea IMSP Centrul de Sănătate Baimaclia prin reorganizarea IMSP CMF Cantemir” (cu modificările şi completările ulterioare),examinînd propunerea IMSP Centrului de Sănătate Baimaclia privind coordonarea contractului de acordare a asistenţei  medicale (de prestarea a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală nr. 05-08/215 din 31.12.2016 a IMSP Centrul de Sanatate Baimaclia cu CNAM pe anul 2017 , avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

                                                                                       DECIDE:

   01.Se coordonează contractul de acordare a asistenţei medicale (de prestarea serviciilor medicale) în cadrul asigurarii obligatorii de asistenţă medicală  nr. 05-08/215 din 31.12.2016  a IMSP Centrul de Sanatate Baimaclia cu CNAM pe anul 2017 (se anexează).

   02.Se împuterniceşte să semneze  în numele Consiliului Racional Cantemir  coordonarea la contractul de acordare a asistenţei medicale (de prestarea serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală  nr. 05-08/215 din 31.12.2016  a IMSP Centrul de Sanatate Baimaclia cu CNAM pe anul 2017, preşedintele raionului, iar în lipsa acestuia, vicepreşedintele raionului, cu aplicarea ştampilei consiliului raional pe documentele corespunzătoare.

   03.Executarea deciziei în cauză se pune în sarcină dnei Elena Olteanu, sef,  IMSP Centrul de Sanatate Baimaclia, preşedintelui raionului ori vicepreşedintelui  raionului.

   04.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor nominalizate, altor  persoane şi factori interesaţi  şi publicului în termen de 10 zile.

    05.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 

 

 Preşedintele şedinţei                                                               ___________________

      Avizat:    

 Secretar  al consiliului  raional                                                 Ludmila Turcanu

D E C I Z I E

nr.02/ -XXVI                                                                                        din 23.03.2017                                                                                     

                                                                     or. Cantemir

 

    Cu privire la coordonarea  contractului  de acordare a

asistenţei medicale (de prestarea a serviciilor medicale)

în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală

nr. 05– 08/216 din 30.12.2016 a IMSP CS Ciobalaccia cu

CNAM  pe anul 2017

       În temeiul art. 43 (2) Legea privind administraţia publică locală nr. 436 -XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr 411- XIII din 28.03.1995, Legii cu privire la asigurării obligatorii de asistenţă medicală  nr.1585-XIII din 27.02.1998, Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitarea primelor de asigurare obligatorie de asitenţă medicală nr. 593-XIV din 26.12.2002, Legii Bugetului de stat pe anul 2017 nr. 279 din 16.12.2016, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1387 din 10.12.2007„Cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală”, ordinul Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr. 404 din 30.10.2007 „Cu privire la delimitarea juridică a asitenţei medicale primare la nivel raional, deciziilor Consiliului Raional Cantemir nr. 11/01-XXV din 21.12.2007 „Cu privire la reorganizarea sistemului de ocrotire a sănătăţii al raionului Cantemir” nr. 04/13-XXV din 27.06.2013 „Cu privire la fondarea Instituţiei Medico-Sanitara Publice Centru de Sănătate Ciobalaccia, examinînd propunerea IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia privind coordonarea contractului de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală nr. 05-08/216 din 30.12.2016 al IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia cu CNAM pe anul 2017, avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

DECIDE:

     01. Se coordonează contractul de acordare a asistenţei medicale (de prestarea a serviciilor medicale) în cadrul asigurărilor obligatorii de asistentă medicală nr. 05–08/216 din 30.12.2016 al  IMSP  CS Ciobalaccia cu CNAM  pe anul 2017 (se anexează).

      02. Se împuterniceşte să semneze în numele Consiliului Raional Cantemir coordonare la contractul de acordare a asistenţei medicale (de prestarea a serviciilor medicale ) în cadrul asigurărilor obligatorii de asistentă medicală nr. 05–08/216 din 30.12.2016 a IMSP CS Ciobalaccia cu CNAM  pe anul 2017, dl Andrei Ciobanu, preşedintele raionului, iar în lipsa Dumnealui dl Sergiu Butuc, vicepreşedinte al  raionului cu aplicarea ştampilei consiliului raional pe documentele corespunzătoare.

    03. Executarea deciziei în cauză se pune în sarcină dnei Ecaterina Corober, șef, IMSP CS Ciobalaccia, dlui Andrei Ciobanu, preşedintele raionului ori a dlui Sergiu Butuc, vicepreşedinte al raionului.

     04. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor nominalizate, altor factori interesaţi  şi publicului în termen de 10 zile.

   05. Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii,  comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.      

 

 Preşedintele şedinţei                                                               ___________________

 

      Avizat:    

 Secretar  al consiliului  raional                                                 Ludmila Turcanu

                                                                  D E C I Z I E

nr.02/ -XXVI                                                                                        din 23.03.2017                                                                                     

                                                                     or. Cantemir

 

 

Cu privire la coordonarea  şi aprobarea acordului adiţional nr.2

din 23.12.2016 a contractului de prestare a serviciilor medicale

IMSP "Centrul de Sănătate Cociulia" şi CNAM nr. 05-08/214

din 31.12.2015 pentru anul 2016

 

     În temeiul art.43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995 , Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistentă medicală pe anul 2009 nr.263-XVI din 11.12.2008, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1387 din 10.12.2007 „Cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală", examinînd propunerea IMSP „Centrul de Sănătate Cociulia " privind coordonarea Contractului de acordare a asistentei medicale ( de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală nr. 05-08/210 din 31.12.2014 al IMSP „Centrul de Sănătate Cociulia " cu CNAM pe anul 2016, în conformitate cu acordul adiţional nr.2 din 23.12.2016 a contractului de prestare a serviciilor medicale IMSP "Centrul de Sănătate Cociulia" şi CNAM nr. 05-08/214 din 31.12.2015 pentru anul 2016, avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

 

DECIDE:

 

 1. Se coordonează  Acordul adiţional nr.2 din 23.12.2016 în cadrul asigurării obligatorii de asistentă medicală nr. 05-08/214 din 31.12.2015 al MSP „Centrul de Sănătate Cociulia " cu CNAM pe anul 2016    al IMSP "Centrul de Sănătate Cociulia" cu CNAM pe anul 2016. ( se anexează).

02. Se împuterniceşte să coordoneze în numele Consiliului Raional Cantemir acordul adiţional nr 2  din 23.12.2016 la contractul de acordare a asistenţei medicale (de prestarea serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală  nr. 05-08/214 din 31.12.2015  a IMSP „ Centrul de Sanatate Cociulia ” cu CNAM pe anul 2016, preşedintele raionului, iar în lipsa acestuia, vicepreşedintele raionului cu aplicarea ştampilei consiliului raional pe documentele corespunzătoare

 2. Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina dnei Maia Putregai şef -interimar IMSP CS Cociulia, dlui  Andrei Ciobanu preşedintele raionului ori dl Ion Dimcea vicepreşedinte al raionului.

   3. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor nominalizate şi publicului în termen de 10 zile.

   4. Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de   specialitate   finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte

 

 

Preşedintele şedinţei                                                         _____________________

 

        Avizat:

 Secretar  al consiliului  raional                                        Ludmila Ţurcanu

 

 

 

D E C I Z I E

nr.02/ -XXVI                                                                                        din 23.03.2017                                                                                     

                                                                     or. Cantemir

 

    Cu privire la coordonarea  contractului  de acordare a

asistenţei medicale (de prestarea a serviciilor medicale)

în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală

nr. 05– 08/217 din 30.12.2016 a IMSP CS Gotești cu

CNAM  pe anul 2017

       În temeiul art. 43 (2) Legea privind administraţia publică locală nr. 436 -XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr 411- XIII din 28.03.1995, Legii cu privire la asigurării obligatorii de asistenţă medicală  nr.1585-XIII din 27.02.1998, Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitarea primelor de asigurare obligatorie de asitenţă medicală nr. 593-XIV din 26.12.2002, Legii Bugetului de stat pe anul 2017 nr. 279 din 16.12.2016, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1387 din 10.12.2007„Cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală”, ordinul Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr. 404 din 30.10.2007 „Cu privire la delimitarea juridică a asitenţei medicale primare la nivel raional, deciziilor Consiliului Raional Cantemir nr. 11/01-XXV din 21.12.2007 „Cu privire la reorganizarea sistemului de ocrotire a sănătăţii al raionului Cantemir” nr. 07/23-XXV din 05.12.2013 „Cu privire la înființarea Instituţiei Medico-Sanitara Publice Centru de Sănătate Gotești”, examinînd propunerea IMSP Centrul de Sănătate Gotești privind coordonarea contractului de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală nr. 05-08/217 din 30.12.2016 al IMSP Centrul de Sănătate Gotești cu CNAM pe anul 2017, avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii,comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

                                                                   DECIDE:

     01. Se coordonează contractul de acordare a asistenţei medicale (de prestarea a serviciilor medicale) în cadrul asigurărilor obligatorii de asistentă medicală nr. 05 – 08/217 din 30.12.2016 al  IMSP  CS Gotești cu CNAM  pe anul 2017 (se anexează).

      02. Se împuterniceşte să semneze în numele Consiliului Raional Cantemir coordonare la contractul de acordare a asistenţei medicale (de prestarea a serviciilor medicale ) în cadrul asigurărilor obligatorii de asistentă medicală nr. 05–08/217  din 30.12.2016 a IMSP CS Gotești cu CNAM  pe anul 2017, dl Andrei Ciobanu, preşedintele raionului, iar în lipsa Dumnealui, dl Sergiu Butuc, vicepreşedinte al  raionului cu aplicarea ştampilei consiliului raional pe documentele corespunzătoare.

    03. Executarea deciziei în cauză se pune în sarcină dlui Mihail Carabețchii, șef IMSP CS Gotești, dlui Andrei Ciobanu, preşedintele raionului ori a dlui Sergiu Butuc, vicepreşedinte al raionului.

     04. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor nominalizate, altor factori interesaţi  şi publicului în termen de 10 zile.

   05. Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 

 

     Preşedintele şedinţei                                                    _____________________

 

        Avizat:

 Secretar  al consiliului  raional                                         Ludmila Ţurcanu

D E C I Z I E

nr.02/ -XXVI                                                                                        din 23.03.2017                                                                                     

                                                                     or. Cantemir

Cu privire la coordonarea Acordului Adiţional

  nr.2 din 23.12.2016  la Contractul de acordare a asistenţei medicale

(de prestare a serviciilor medicale)în cadrul asistenţei

medicale primare nr. 05-08/215 din 31.12.2015 a IMSP

 Centrul de Sanatate Baimaclia cu CNAM pe anul 2016

     În temeiul art, 43 (2) Legea privind administraţia publică locală nr. 436 -XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr 411- XIII din 28.03.1995, Legii cu privire la asigurării obligatorii de asistenţă medicală nr. 1585-XIII din 27.02.1998, Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr. 593-XIV din 26.12.2002, Legii Bugetului de stat pe anul 2016 nr. 244-XVI din 21.12.2015, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1387 din 10.12.2007, „Cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2008”, ordinul Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr.957 din 28.09.2012 modificat prin ordin MS Nr. 1240 din 10.12.20012„Cu privire la modificare a regulamentelor institutiilor medica-sanitare publice.”, deciziei Consiliului Raional Cantemir nr. 11/01-XXIV din 21.12.2007” Cu privire la reorganizarea sistemului de ocrotire a sănătăţii al raionului Cantemir” deciziei Consiliului Raional Cantemir nr 07/26-XXV”Cu privire la înfiinţarea IMSP Centrul de Sănătate Baimaclia prin reorganizarea IMSP CMF Cantemir”  examinînd propunerea IMSP „Centrului de Sănătate Baimaclia” privind coordonarea acordului adiţional nr.2 din 23.12.2016 al Contractului de acordare a asistenţei medicale (de prestarea a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală  nr. 05-08/215 din 31.12.2015  a IMSP „Centrul de Sanatate Baimaclia” cu CNAM pe anul 2016, examinînd avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă şi activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional,

DECIDE:

1.      Se coordonează Acordul adiţional nr.2 din 23.12.2016 la contractul de acordare a asistenţei medicale (de prestarea serviciilor medicale) în cadrul asigurarii obligatorii de asistenţă medicală  nr. 05-08/215 din 31.12.2015  a IMSP  Centrul de Sanatate Baimaclia cu CNAM pe anul 2016 (se anexează)

2.      Se împuterniceşte să coordoneze în numele Consiliului Raional Cantemir acordul adiţional nr 2 la contractul de acordare a asistenţei medicale (de prestarea serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală  nr. 05-08/215 din 31.12.2015  a IMSP „ Centrul de Sanatate Baimaclia” cu CNAM pe anul 2016, preşedintele raionului, iar în lipsa acestuia, vicepreşedintele raionului cu aplicarea ştampilei consiliului raional pe documentele corespunzătoare.

  1. Executarea diciziei în cauză se pune în sarcină dnei Elena Olteanu, şef, IMSP „ Centrul de Sanatate Baimaclia”, preşedintelui raionului ori   vicepreşedintelui raionului.
  2. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor nominalizate  şi publicului în termen de 10 zile.
  3. Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă şi activităţi social-culturale şi turism.

 

      Președintele ședinței                                                                         ________________

              Avizat:

  Secretar al consiliului raional                                                          Ludmila Țurcanu          

 

D E C I Z I E

nr.02/ -XXVI                                                                                        din 23.03.2017                                                                                     

                                                                     or. Cantemir

 

Despre demersul IMSP CS Cantemir  privind acordul Consiliul

Raional Cantemir în calitate de comodant pentru prelungirea

 termenului contractelor de dare în locaţiune pentru unele spaţii

din incinta imobilului instituţiei vizate încheiate cu terţi pe anul 2017

 

În temeiul art.43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 -XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28.03.1995, articolul 862 din Codul Civil al Republicii Moldova, Legii privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr.l21-XVI din 04.05.2007, Legii bugetului de stat pentru anul 2017 nr. 279 din 16.12.2016, Hotărîrilor Guvernului nr.483 din 29.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate, nr.136 din 10.02.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere (anexa nr.l), deciziei Consiliului Raional Cantemir nr. 07/26- XXV din 05.12.2013 „Cu privire la înfiinţarea IMSP CS Cantemir prin reorganizarea IMSP CMF Cantemir de la 01.01.2014" (cu modificările şi completările ulterioare), examinînd demersul IMSP CS Cantemir privind acordul Consiliului Raional Cantemir în calitate de comodant pentru prelungirea termenului contractelor de dare în locaţiune a unor spaţii din incinta imobilului instituţiei în cauză încheiate cu terţi pe anul 2017, examinînd avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă şi activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional,

 

D E C I D E:

01.Se ia act de demersul IMSP CS Cantemir privind acordul Consiliului Raional Cantemir în calitate de comodant pentru prelungirea termenului contractului de dare în locaţiune a unor spaţii din incinta imobilului instituţiei în cauză încheiate cu terţi pe anul 2017 (demersul se anexează).

 

02.Se acceptă prelungirea termenului contractelor de locaţiune încheiate cu terţi anterior, indicaţi în demersul anexat.

 

03.D1 Andrei Doina, seful, IMSP CS Cantemir va semna contractele de locaţiune şi prestări servicii.

 

   04.Decizia   în cauză se aduce la cunoştinţa IMSP Centrul de Sănătate Cantemir, instituţiilor sus nominalizate şi publicului în termen de 10 zile.

 

  05.Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Andrei Doina, sef, IMSP CS Cantemir.

 

  06.Controlul executării deciziei în cauză se pune în seama comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

Președintele ședinței                                                                         ________________

 

 

              Avizat:

  Secretar al consiliului raional                                                          Ludmila Țurcanu          

 

D E C I Z I E

nr.02/ -XXVI                                                                                        din 23.03.2017                                                                                     

                                                                     or. Cantemir

 

    Cu privire la coordonarea  acordului adițional nr 2

din 23.12.2016 la contractul de acordare a asistenţei medicale

(de prestarea a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii

de asistenţă medicală nr. 05– 08/216 din 31.12.2015 a IMSP CS Ciobalaccia cu

CNAM  pe anul 2016

       În temeiul art. 43 (2) Legea privind administraţia publică locală nr. 436 -XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr 411- XIII din 28.03.1995, Legii cu privire la asigurării obligatorii de asistenţă medicală  nr.1585-XIII din 27.02.1998, Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitarea primelor de asigurare obligatorie de asitenţă medicală nr. 593-XIV din 26.12.2002, Legii Bugetului de stat pe anul 2016 nr. 154 din 01.07.2016, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1387 din 10.12.2007 „Cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală”, ordinul Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr. 404 din 30.10.2007 „Cu privire la delimitarea juridică a asitenţei medicale primare la nivel raional, deciziilor Consiliului Raional Cantemir nr. 11/01-XXV din 21.12.2007 „Cu privire la reorganizarea sistemului de ocrotire a sănătăţii al raionului Cantemir” nr. 04/13-XXV din 27.06.2013 „Cu privire la fondarea Instituţiei Medico-Sanitara Publice Centru de Sănătate Ciobalaccia”, examinînd propunerea IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia privind coordonarea acordului adițional nr 1 din 29.07.2016 a contractului de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală nr. 05-08/216 din 31.12.2015 al IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia cu CNAM pe anul 2016, avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă şi activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional,

DECIDE:

     01. Se coordonează acordul adițional nr 2 din 23.12.2016 la contractul de acordare a asistenţei medicale (de prestarea a serviciilor medicale) în cadrul asigurărilor obligatorii de asistentă medicală nr. 05–08/216 din 31.12.2015 al  IMSP  CS Ciobalaccia cu CNAM  pe anul 2016 (se anexează).

      02. Se împuterniceşte să semneze în numele Consiliului Raional Cantemir coordonarea acordului adițional nr 2 din 23.12.2016 la contractul de acordare a asistenţei medicale (de prestarea a serviciilor medicale ) în cadrul asigurărilor obligatorii de asistentă medicală nr. 05–08/216 din 31.12.2015 a IMSP CS Ciobalaccia cu CNAM  pe anul 2016, dl Andrei Ciobanu, preşedintele raionului, iar în lipsa Dumnealui dl Sergiu Butuc, vicepreşedinte al  raionului cu aplicarea ştampilei consiliului raional pe documentele corespunzătoare.

    03. Executarea deciziei în cauză se pune în sarcină dnei Ecaterina Corober, șef IMSP CS Ciobalaccia, dlui Andrei Ciobanu, preşedintele raionului ori a dlui Sergiu Butuc, vicepreşedinte al raionului.

     04. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor nominalizate, altor factori interesaţi  şi publicului în termen de 10 zile.

   05. Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 

      Președintele ședinței                                                                         ________________

 

              Avizat:

  Secretar al consiliului raional                                                          Ludmila Țurcanu          

 

                                                                  D E C I Z I E

nr.02/ -XXVI                                                                                        din 23.03.2017                                                                                     

                                                                     or. Cantemir

 

Cu privire la coordonarea  acordului adițional nr 2 din 23.12.2016

 la contractului  de acordare a asistenţei medicale (de prestarea a serviciilor medicale)

în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală

nr. 05– 08/217 din 31.12.2015 a IMSP CS Gotești cu

CNAM  pe anul 2016

 

       În temeiul art. 43 (2) Legea privind administraţia publică locală nr. 436 -XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr 411- XIII din 28.03.1995, Legii cu privire la asigurării obligatorii de asistenţă medicală  nr.1585-XIII din 27.02.1998, Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitarea primelor de asigurare obligatorie de asitenţă medicală nr. 593-XIV din 26.12.2002, Legii Bugetului de stat pe anul 2016 nr. 154 din 01.07.2016, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1387 din 10.12.2007„Cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală”, ordinul Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr. 404 din 30.10.2007 „Cu privire la delimitarea juridică a asitenţei medicale primare la nivel raional, deciziilor Consiliului Raional Cantemir nr. 11/01-XXV din 21.12.2007 „Cu privire la reorganizarea sistemului de ocrotire a sănătăţii al raionului Cantemir” nr. 07/23-XXV din 05.12.2013 „Cu privire la înființarea Instituţiei Medico-Sanitara Publice Centru de Sănătate Gotești”, examinînd propunerea IMSP Centrul de Sănătate Gotești privind coordonarea acordului adițional nr 1 din 29.07.2016 la contractul de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală nr. 05-08/217 din 31.12.2015 al IMSP Centrul de Sănătate Gotești cu CNAM pe anul 2016, avizele  comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii,consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

DECIDE:

     01. Se coordonează acordul adițional nr 2 din 23.12.2016 la contractul de acordare a asistenţei medicale (de prestarea a serviciilor medicale) în cadrul asigurărilor obligatorii de asistentă medicală nr. 05 – 08/217 din 31.12.2015 al  IMSP  CS Gotești cu CNAM  pe anul 2016 (se anexează).

      02. Se împuterniceşte să semneze în numele Consiliului Raional Cantemir coordonarea acordului nr 2 din 23.12.2016 la contractul de acordare a asistenţei medicale (de prestarea a serviciilor medicale ) în cadrul asigurărilor obligatorii de asistentă medicală nr. 05–08/217  din 31.12.2015 a IMSP CS Gotești cu CNAM  pe anul 2016, dl Andrei Ciobanu, preşedintele raionului, iar în lipsa Dumnealui, dl Sergiu Butuc, vicepreşedinte al  raionului cu aplicarea ştampilei consiliului raional pe documentele corespunzătoare.

    03. Executarea deciziei în cauză se pune în sarcină dlui M.Carabețchii, șef , IMSP CS Gotești, dlui A.Ciobanu, preşedintele raionului ori a dlui S. Butuc, vicepreşedinte al raionului.

     04. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor nominalizate, altor factori interesaţi  şi publicului în termen de 10 zile.

   05. Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii,comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 

     Preşedintele şedinţei                                                    _____________________

 

        Avizat:

 Secretar  al consiliului  raional                                         Ludmila Ţurcanu

D E C I Z I E

nr.02/ -XXVI                                                                                        din 23.03.2017                                                                                     

or. Cantemir

 

 

 

Cu privire la casarea bunurilor

Instituţiei Publice Gimnaziul Enichioi

 

În temeiul art.43 (2) din Legea privind adminitratia publica locala nr.436 – XVI din 28.12.2006, Legea privind descentralizarea administrativ anr.435-Xvi din 28.12.2006, Hotărârii Guvernului R.Moldova nr.500 din 12.05 1998 ,,Despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe”, examinând demersul Instituţiei Publice Gimnaziul Enichioi şi a altor acte privind casarea bunurilor instituţiei nominalizate, avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură protecţie socială, sănătate publică, muncă,  activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional,

 

D E C I D E:

 

01.  Se casează bunurile  uzate, raportate la mijloace fixe ale Instituţiei Publice Gimnaziul Enichioi, conform anexei .

 

02.  Contabilitatea Instituţiei Publice Gimnaziul  Enichioi (contabil- şef, dna Maria Ababi) va scoate de la evidenţă bunurile indicate în anexă,  în termen de 10 zile.

 

03.  Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Andrei Ciobanu, preşedintele raionului Cantemir şi directorului Instituţiei Publice Gimnaziul Enichioi, dna Cantea Rodica.

 

04.  Controlul asupra executării deciziei se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţii economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turizm, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi cultă.

 

 

 

 

   Președintele ședinței                                                                         ________________

 

              Avizat:

  Secretar al consiliului rational                                                          Ludmila Țurcanu

                                                                                                                             

 

                                          

D E C I Z I E

nr.02/ -XXVI                                                                                        din 23.03.2017                                                                                     

or. Cantemir

 

 

 

Cu privire la casarea bunurilor

Serviciului Cultură şi Turism

 

În temeiul art.43 (2) din Legea privind adminitratia publica locala nr.436 – XVI din 28.12.2006, Legea privind descentralizarea administrativ anr.435-Xvi din 28.12.2006, Hotărârii Guvernului R.Moldova nr.500 din 12.05 1998 ,,Despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe”, examinând demersul Serviciului Cultură şi Turism şi a altor acte privind casarea bunurilor instituţiei nominalizate, avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură protecţie socială, sănătate publică, muncă,  activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional,

 

D E C I D E:

 

05.  Se casează bunurile  uzate, raportate la mijloace fixe ale Seviciului Cultură şi Turism conform anexei nr. 1.

 

06.  Contabilitatea Seviciului Cultură şi Turism (contabil şef, dna Nina Bujac) va scoate de la evidenţă bunurile indicate  în termen de 10 zile.

 

07.  Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Andrei Ciobanu, preşedintele raionului Cantemir şi şefului Seviciului Cultură şi Turism, dlui Sergiu Toderici.

 

08.  Controlul asupra executării deciziei se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţii economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turizm, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi cultă.

 

 

 

 

   Președintele ședinței                                                                         ________________

 

              Avizat:

  Secretar al consiliului rational                                                          Ludmila Țurcanu

                                                                                                                             

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin