Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Strategia...continuare

Strategia...continuare imprimare

06.03.2017     1024 

Analiza SWOT a capacităţii administrative a raionului Cantemir

 

PUNCTE FORTE

PUNCTE SLABE

Dotarea tehnico materială a instituțiilor APL;

 

Existenţa unui cadru regulatoriu de organizare a activităţii Consiliului Raional propice;

 

Existenţa condiţiilor adecvate de desfăşurare a activităţii Consiliului Raional;

Abilități și cunoștințe în managementul proiectelor a personalului APL nivel II;

Existenţa structurii organizatorice revizuite şi aprobate;

 

Existenţa personalului calificat, ca rezultat a alegerilor locale din vara anului 2015;

 

Gradul înalt de legalitate a actelor emise şi adoptate;

Existenţa regulamentului intern privind asigurarea transparenței;

 

Accesul instituţiei la infrastructura tehnico edilitară

Tendinţă crescîndă de atragerea a diferitor fonduri pentru implementarea unui şir de proiecte investiţionale în raion;

Dialog  îmbunătățit și de cooperare  între APL nivel Iși APL nivel II.

Existenţa proiectelor de parteneriat cu oraşe înfrăţite şi Asociaţii Obşteşt Naţionale şi Internaţionale

Existenţa calităţii de membru asociat cu Asociaţia Transfrontalieră   Euroregiunea ,,Dunărea de Jos”

Existenţa unui mediu politic favorabil la nivel de consiliu raional

Existenţa proiectelor de parteneriat cu ONG pentru diversificarea serviciilor publice de asistenţă socială

 

      Calificarea profesională medie a personalului pe    parcursul ultimilor ani;

            Capacitate organizatorică şi de planificare strategică la nivel de APL I redusă;

 

            Coeficientul de încredere şi de incluziune din partea societăţii civile ţi mediului de afaceri în instituţiile APL este redus;

 

            Insuficienţa pîrghiilor de implicare a cetăţenilor în procesul de dezvoltare a raionului;

 

            Mecanisme insuficiente de implicare a consilierilor locali în procesele de dezvoltare a comunităţilor.

Transparenţa actului decizional insuficientă.

 

Insuficienţa mecanismelor de informare a populaţiei privind deciziile aprobate (ziar local, buletin informativ local, post local de radio/tv);

 

Lipsa funcţiilor atît în cadrul APL nivel I, cît şi II pentru anumite domenii de importanţă locală;

 

Evaluarea neobiectivă  a performanţelor   profesionale ale  funcţionarilor publici

Capacităţile profesionale reduse ale unor persoane cu  funcţii de demnitate publică

Schimbul de experienţă cu alte autorităţi sau municipalităţi de pe teritoriu sau din străinătate este insuficient.

Condiții insuficiente de transparență a actului decizional ;

Nu sunt utilizate canalele și tehnicile necesare pentru asigurarea unui grad înalt de transparență;

Sistemul de comunicare între direcțiile APL nivel II este defectuos;

Comunicarea și dialogul între APL – urile de toate nivelele are carențe și este defectuos;

Insuficiența cadrelor tinere în cadrul APL;

Persone cu funcţii de demnitate publică necalificate ca rezultat a alegerilor locale din vara anului 2015;

Mecanism de consultare publică neperformant.

Cunoștințe reduse în managementului proiectelor a personalului angajat în cadrul APL nivel I;

Metodologia de estimare a bazei de impozitare este una neclară, netransparentă, lipsită de suport în materie de date de referinţă;

Calificarea profesională medie a personalului pe        parcursul ultimilor ani;

Capacitate organizatorică şi de planificare strategică la nivel de APL I redusă;

            Coeficientul de participare din partea societăţii civile şi mediului de afaceri  la gestionarea treburilor publice redus ;

 

            Insuficienţa pîrghiilor de implicare a cetăţenilor în procesul de dezvoltare a raionului;

 

            Mecanisme insuficiente de implicare a consilierilor locali în procesele de dezvoltare a comunităţilor.

Transparenţa actului decizional insuficientă.

Insuficienţa mecanismelor de informare a populaţiei privind deciziile aprobate (ziar local, buletin informativ local, post local de radio/tv);

Lipsa funcţiilor atît în cadrul APL nivel I, cît şi II pentru anumite domenii de importanţă;

Capacităţile profesionale reduse ale unor primari;

Schimbul de experienţă cu alte autorităţi sau municipalităţi de pe teritoriu sau din străinătate este insuficient.Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin