Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Plecaciune Tie, Plugarule

Plecaciune Tie, Plugarule imprimare

26.10.2016     1275 

      PLECĂCIUNE ȚIE, PLUGARULE

  Sărbătoarea Ziua Recoltei, desfășurată la 22 octombrie, în Piața Independenței din centrul orașului Cantemir, a venit ca un omagiu tuturor celor care anul împrejur au grijă de pâinea noastră cea de toate zilele,de toate celelalte produse agroalimentare, care înfrumusețează masa fiecăruia dintre noi. Această sărbătoare, care marchează sfârșitul anului agricol, când se face bilanțul muncii de un an a producătorilor agricoli, vinificatorilor  reprezintă o frumoasă ocazie de a aduce un omagiu oamenilor de la țară, devotați gliei strămoșești, prin munca cărora avem asigurată masa noastră cu toate cele necesare, a menționat, în alocuțiunea sa președintele raionului Cantemir, Andrei Ciobanu. Sectorul agroalimentar, a spus dumnealui, are o pondere semnificativă în economia raionului, iar un număr important de persoane sunt  implicate în producere şi prelucrare. Iată de ce, făcând astăzi totalurile, trebuie să conștientizăm cu toții că avem datoria de a întreprinde acțiuni concrete pentru a facilita activitatea celor ce lucrează pământul, de a crea noi locuri de muncă în localitățile rurale. Acum, când Guvernul RM s-a angajat plenar pe calea integrării europene, dorim să implementăm noi standarde de producere și de calitate. Regulile stricte de pe piața UE vor fi doar în beneficiul producătorilor noștri. Permiteți-mi să Vă exprim mulțumiri pentru că, în pofida greutăților, aveți o atitudine plină de dragoste și grijă față de pământ.Grație muncii Dvs, rezultatele obținute în a.c.în sectorul agroalimentar sunt îmbucurătoare. Tradițional déjà, cele mai frumoase realizări s-au înregistrat în CAP “Glia” (conducător-Constantin Putregai), care a cucerit și în acest an premiul I. Cu satisfacție voi nominaliza și alte unități economice, care au reușit să atingă indicatori buni la producerea culturilor agricole-GȚ Baraghin Mihai din Sadâc, GȚ Scutelnic Ion din Cania, SRL Pabioba din Lingura, SRL Podgoreni din Lingura, SRL Cozma Alex din Lărguța, ÎI Vasile Țațu din Chioselia, SRL FEAGRI Stiharu din Șamalia, SRL Ceteronis din Coștangalia, SRL Sânzâiene, s.Țiganca ș.a. Cu indicatori meritorii încheie anul agricol crescătorii de animale din CAP “Ciobalaccia”(conducător-Ion Spânu), vinificatorii SA “Imperial-Vin” (director executiv-Vasile Casian), producătorii de conserve din fructe Coval&CO în frunte cu Nicolae Coval. Țin să menționez administrarea eficientă a gospodăriei demonstrată de liderii Anatolie Apetri și Vladimir Bejenaru din Cârpești, Ion Sobor din Sadâc, Leonid Leu din Porumbești ș.a.Tuturor le adresez sincere felicitări, la mai mult și la mai mare!

 Anticipând evenimentele, vom remarca că cei mai buni dintre cei buni au fost menționați, din partea Consiliului rational, cu Diplome de onoare și premii bănești. Cu urări de bine, de belșug și prosperare s-au adresat către producătorii cantemireni Excelența Sa, dna Anca Corfu, Consul General al României la Cahul, Mihail Grosu, consultant, secția fitotehnie, Ministerul Agriculturii.  Alături de conducerea raionului s-au aflat și delegații ale raioanelor vecine:Cahul- în frunte cu vicepreședintele, Vlad Cășuneanu, Leova-condusă de vicepreședintele Eugen Buragă. Susținuți de lăutarii orchestrei de muzică populară Doina Prutului (conducător-Veaceslav Bârcă), de dansatorii ansamblului Mocăncuța (coregraf-Filimon Dimcea), colectivele artistice Glia (Natalia Bolocan), Sălcioara (Valeriu Ichim), Soacrele (Vasile Lipcan), La izvor((Mihai Baranov) pe tot parcursul zilei, locuitorii raionului, precum și oaspeții lor, s-au bucurați de belșugul toamnei de aur, au vizitat expoziția și standurile produselor agricole, originalele Casa Mare, ornamentate de colectivele primăriilor cu multă talent și har, respectând obiceiurile și tradițiile strămoșești. Au fost premiate și cele mai inspirate, inedite Casa Mare, aici evidențiindu-se primăriile Cantemir, Cania și Porumbești, situate, conform deciziei comisiei speciale, pe primul loc; de asemenea, a fost apreciat și efortul primăriilor Tartaul, Antonești, Toceni,Câietu, Vișniovca, care s-au învrednicit de Diplome și premii de încurajare.  Evident, participanții au dansat, au ascultat melodiile interpretate de artiștii amatori, au gustat din bucatele tradiționale delicioase, au savurat vinul ghiurghiuliu, au avut posibilitate să procure produse agricole, dând o apreciere înaltă, la justa valoare trudei și abnegației producătorului autohton, cantemirean.                  Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin