Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Sedinta ordinara a Consiliului raional, 29.09.2016

Sedinta ordinara a Consiliului raional, 29.09.2016 imprimare

26.09.2016     1227 

D I S P O Z I Ţ I E

din 19. 09.2016                                                                                     nr. 160 -A

or. Cantemir

 

        Cu privire la convocarea  consiliului

raional în şedinţă ordinară

 

          În  temeiul art.45 , alineatul  (3),  art.53,  alineatul (1), litera „f”, art. 54  (1,2,4) din  Legea privind  administraţia publică locală nr. 436 –XVI   din 28.12.2006

 

D I S P U N :

 

     I .  Se convoacă consiliul raional în şedinţă  ordinară  în ziua 29 septembrie curent, ora  10.00,  în  încinta  Consiliului raional Cantemir , et.VI , sala de şedinţe cu următoarea ordine de zi :

 

01.Cu privire la  pregătirea economiei şi a instituțiilor din sfera socială către sezonul rece,toamnă-iarnă 2016-2017.

             Raportor: Butuc Sergiu, vicepreşedinte al raionului.

       Co-raportor: Culicovschi Victor, vicepreşedinte al raionului.

 02.Cu privire la rezultatele anului de învăţămînt 2015-2016.

      Raportor:Cebotaru Lilia, şef direcţie  generală învăţămînt.

  03.Cu privire la aprobarea reţelei de şcoli şi clase/elevi pentru anul de studiu  2016-2017 în raionul Cantemir.

               Raportor: Cebotaru Lilia, şef direcţie  generală învăţămînt.

   04.Cu privire la stabilirea categoriei şi indemnizaţiei de conducere pentru conducătorii instituţiilor de învăţămînt preuniversitar din raionul Cantemir,  anul de studii  2016-2017.

                Raportor: Butuc Sergiu, vicepreşedinte al raionului.

   05.Despre stabilirea districtelor şcolare şi desemnarea şcolilor de circumscripţie pentru instituţiile publice de învăţămînt din raion, anul de studii 2016-2017.

                Raportor:Cebotaru Lilia, şef direcţie  generală învăţămînt.

  06.Despre aprobarea Regulamentului privind formarea, repartizarea şi utilizarea mijloacelor financiare din componenta raională.

           Raportor:Cebotaru Lilia, şef direcţie  generală învăţămînt.

   07. Cu privire la modificarea  deciziei nr.04/04-XXVI din 11.08.2016 „Cu privire la reorganizarea  unor instituţii de învăţmînt din raionul Cantemir .

             Raportor:Cebotaru Lilia, şef direcţie  generală învăţămînt.

   08. Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2016

              Raportor: Veaceslav Cozma, şef direcţie finanţe.

  09.Despre aprobarea Planului raional de acţiuni pentru anii 2016-2020  privind implimentarea Strategiei naţionale de prevenire şi control al  bolilor netransmisibile pe anii 2012-2020.

            Raportor: Vrabie  Dumitru, şef Centrul de Sănătate Publică Cantemir.

  10.Cu privire la mărimea taxei pentru instruirea copiilor în Şcoala de Arte „Valeriu Hanganu”pentru anul de studiu 2016-2017 achitată de părinţi.

         Raportor: Dimcea Ion, vicepreşedinte al raionului.

   11.Cu privire la stabilirea indemnizaţiei de conducere a directorului Şcolii de Arte ,, Valeriu Hanganu”.

              Raportor: Toderici Sergiu, şef-interimar, serviciul cultură şi turism.

   12.Despre acordul transmiterii Muzeului de Istorie şi Etnografie din satul Tartaul Serviciului Cultură şi Turism a Consiliului raional Cantemir.

             Raportor : Toderici Sergiu, şef –interimar serviciul cultură şi turism.

  13.Cu privire la aprobarea  statului de personal ale IMSP Spitalul raional Cantemir  .  

                Raportor: Iurie Mihăescu ,şef IMSP Spitalul raional Cantemir.

  14.Cu privire la aprobarea salariului şi sporului la salariul de funcţie a personalului de  conducere a  IMSP Spitalul raional Cantemir.

                Raportor: Iurie Mihăescu ,şef IMSP Spitalul raional Cantemir.

   15.Cu privire la coordonarea Acordului Adiţional   nr.1 din 19.08.2016  la Contractele de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii  de asistenţă  medicală  nr. 05-08/354  din 31.12.2015 a IMSP Spitalul Raional Cantemir cu CNAM pe anul 2016.

              Raportor:Iurie Mihăescu,director IMSP Spitalul Raional Cantemir.

  16.Cu privire la coordonarea  devizului  de venituri şi  cheltuieli ( bisness-plan) a IMSP Spitalul Raional Cantemir  pe anul 2016. 

        Raportor:Iurie Mihăescu,director IMSP Spitalul Raional Cantemir.

 17. Cu privire la casarea mjloacelor fixe a IMSP Spitalul Raional Cantemir.

              Raportor:Iurie Mihăescu,director IMSP Spitalul Raional Cantemir.

 18.Cu privire la activităţile de încorporare a cetăţenilor în serviciul militar şi serviciul civil în toamna anului 2016.

      Raportor: Stratu Anatolie, maior, şef secţie administrativ-militară Cantemir

  19.Cu privire la aprobarea hotărîrii nr.03 din 09.09.2016 a  comisiei de privatizare a fondului de locuinţe.

        Raportor: Manole Gheorghe, specialist principal, aparatul preşedintelui raionului.

   20.Despre aprobarea Acordului de Parteneriat dintre Consiliul Raional Cantemir şi Asociaţia  „ CCF Moldova- Copil, Comunitate, Familie”.

           Raportor: Munteanu Viorica, şef direcţie asistenţă socială şi protecţia framiliei.

   21.Despre modificarea deciziei nr.02/11-XXVI din 24.03.2016  „ Cu privire la crearea Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate şi aprobarea Regulamentului   acesteia.”

             Raportor: Munteanu Viorica, şef direcţie asistenţă socială şi protecţia framiliei.

   22.Despre completarea deciziei consiliului raional nr.03/11-XXVI din 23.06.2016 „Cu privire  la împuternicirea dnei Victoria Balan , şef serviciu  administraţie publică, aparatul preşedintelui raionului, pentru a exercita atribuţiile secretarului consiliului raional pe perioada concediului de odihnă anual plătit a dnei Ludmila Ţurcanu”.

                   Raportor:Ciobanu Andrei, preşedintele raionului

  23.Despre completarea deciziei nr.02/13-XXVI din 24.09.2015 Cu privire la comisia de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de conducători a subdiviziunilor Consiliului Raional

              Raportor:Ţurcanu Ludmila, secretar al consiliului raional.

  24.Cu privire la deciziile cu termen de control adoptate de Consiliul Raional Cantemir pe parcursul trimestrului III, anul 2016.

            Raportor:Ţurcanu Ludmila, secretar al consiliului raional.

  25.Cu privire la modificarea deciziei consiliului raional nr.01/01 din 20.08.2015,,Cu privire la numărul de locuri care revin fiecărui grup de consilieri şi componenţa nominală a comisiilor consultative de specialitate în consiliul raional”.

                    Raportor:Ţurcanu Ludmila, secretar al consiliului raional.

   26.Cu privire la rezilierea contractului de locaţiune nr. 25/16”L”din 04.04.2016 încheiat cu Întreprinderea de Stat  Servicii  Pază a Ministerului Afacerilor Interne al  Republicii Moldova,  filiala Leova.

            Raportor:Ţurcanu Ludmila, secretar al consiliului raional.

   27. Cu privire la rezilierea contractului de locaţiune nr. 33/16”L” din 04.01.2016 încheiat cu Î.M. „ Naţional Media” SRL.

            Raportor:Ţurcanu Ludmila, secretar al consiliului raional.

   28.Despre modificarea deciziei consiliului raional nr.04/30-XXVI din 11.08.2016 „ Cu privire la aprobarea Listei cetăţenilor pentru înscrierea în Cartea de Onoare a raionului”.                  

                     Raportor:Ţurcanu Ludmila, secretar al consiliului raional.

   29.Cu privire la împuternicirea Consiliului de Administraţie a Instituţiilor Medico-Sanitare Publice din raionul Cantemir  de a exercita  atrubuţii suplimentare încredinţate de către consiliul raional.

          Raportor: Andrei Ciobanu, preşedintele raionului.

    

    30.Cu privire la completarea deciziei nr.04/05-XXVI din 11.08.2016,, Despre aprobarea hotărîrii nr.01 din 21.07.2016 a comisiei privind acordarea compensaţiei unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale a unor categorii de populaţie”.

                Raportor: Dimcea Ion, vicepreşedinte al raionului.

    

    II. În temeiul dispoziţiei în cauză fiecărui consilier raional se expediază o înştiinţare în  care se indică ordinea de zi, ora şi locul desfăşurării şedinţei.

 

 

 

    Preşedintele raionului                                                                         Andrei CIOBANU

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin