Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Legea fundamantala atarii

Legea fundamantala atarii imprimare

05.08.2016     1292 

  LEGEA FUNDAMENTALĂ A ȚĂRII

 Este vorba de Legea Fundamentală a țării, Legea tuturor legilor, Legea în faţa căreia celelalte legi stau “în poziţie de drepţi”. Constituţia nu reprezintă doar un act normativ, căci pe lângă normele pe care le cuprinde, ea înglobează și înţelepciunea unui popor, valorile fundamentale ale unei naţiuni, regulile de drept superioare ale puterii publice, pe care aceasta o limitează și căreia îi impune anumite sarcini, masa (materia) superlegislativă a unui neam. Pătrunzând toate tipurile de raporturi sociale, Constituţia trebuie să rezulte firesc din relaţiile și felul de a fi a unui popor. ,,A dori, scria Hegel, să dai unui popor, a priori, o constituţie ar nesocoti tocmai momentul în care constituţia ar fi mai mult o născocire a gândirii, fiecare popor își are constituţia care i se potrivește și care i se cuvine“. În această “cheie” au început discuțiile la “masa rotundă”, organizată, la 29 iulie 2016, de către Consiliul raional, Serviciul cultură, Biblioteca publică raională, consacrată aniversării de 22 ani de la adoptarea, la 29 iulie 1994, a Constituției RM, precum și lansarea cărții “Sunt un simplu cetățean & prin știință și credință-spre adevăr”, autor-doctorul în drept, conferențiarul universitar, decanul facultății de drept a Institutului de Economie și Drept, Mihail Corj, La întrunire a participat vicepreședintele raionului, Ion Dimcea, angajați ai sudviziunilor Consiliului raional, funcționari publici,lucrători din cultură, pedagogi,ziariști ș.a. Constituția, au remarcat vorbitorii-moderatorul activității, Ion Domenco, profesoara de istorie la Gimnaziul “Mihai Eminescu”, Olga Manoli, Mihail Corj ș.a.- defineşte atributele statului, principiile de funcţionare şi obiectivele lui principale, în ea sânt înscrise cele mai importante principii ale vieții economice, politice, sociale și juridice, precum și valorile pe care se sprijină statul nostru: separarea puterilor în stat, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, independența justiției, pluralismul politic, ș.a. Constituția RM constă din 8 titluri, fiecare fiind împărțit în capitole și secțiuni. În preambulul ei se menţionează aspiraţiile seculare ale poporului de a trăi într-o ţară suverană, năzuinţele spre satisfacerea intereselor cetăţenilor, „continuitatea statalităţii poporului moldovenesc” în contextul istoric şi etnic al devenirii lui ca naţiune.Este menţionată, de asemenea, aspiraţia spre constituirea statului de drept, considerând pacea civică, democraţia, demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic ca fiind valori supreme, se reafirmă devotamentul deputaţilor în Parlament, în calitatea lor de reprezentanţi plenipotenţiari ai poporului RM, faţă de valorile general-umane, dorinţa de a trăi în pace şi bună înţelegere cu toate popoarele lumii conform principiilor şi normelor dreptului internaţional, aceştia fiind conştienţi de responsabilitatea şi obligaţiile faţă de generaţiile precedente, actuale şi viitoare.

 

 A urmat lansarea cărții “Sunt un simplu cetățean & prin știință și credință-spre adevăr”, care, chiar din prima și până la ultima pagină, constituie un adevărat amalgam de acte legislative importante, o adevărată carte de căpătâi pentru profesorii de istorie și drept, lucrătorii din domeniul jurisprudenței, studenți, elevi, toți acei care manifestă interes pentru legislația în vigoare a Republicii Moldova, autor- Mihail Corj, care, în final, a donat câteva exemplare de carte Consiliului raional, Bibliotecii publice raionale, Gimnaziului “Mihai Eminescu”.      Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin