Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Plan activitaate 2016, directia constructii

Plan activitaate 2016, directia constructii imprimare

27.06.2016     1284 

APROBAT:

(conducătorul ierarhic superior)

_Ion Dimcea_____

(nume, prenume)

_________________________

(semnătura)

_________________________

(data)

PLANUL DE ACTIVITATE

al _ Direcţiei construcţii, gospodărie comunală, dezvoltare locală şi regională a Consiliului raional Cantemir   pentru  anul __2016

                                                                               (denumirea subdiviziunii)

 

Activităţi

Acţiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil (subdiviziune/funcţionar public)

 

 

1.Obiectivul 1 Dezvoltarea capacităţilor participative ale  autorităţilor publice la valorificarea investiţiilor locale, regionale şi internaţionale şi promovarea bunelor practici;

1.1

 Ajutor metodologic  şi de consultanţă beneficiarilor de lucrări finanţate de la Bugetul de Stat

 

1.1.1.Exercitarea atribuţiilor de inclusivă supraveghere tehnică la obiectele finanţate de la Bugetul de Stat.

1.1.2 Monitorizarea procesului de valorificare a investiţiilor şi respectarea graficului de finanţare a lucrărilor

1.1.3 Petrecerea a 2 seminare teoretico practice în vederea familiarizării beneficiarilor de lucrări finanţate de la Bugetul de Stat cu Regulamentul finanţării investiţiilor capitale.

1.1.4 Înaintarea la MF a documentelor  necesare pentru finanţarea lucrărilor executate

1.1.5 Consultări individuale a Beneficiarilor de lucrări finanţate de la Bugetul de Stat.

 

1.Nr. total de obiecte finanţate de la Bugetul de Stat- obiecte

2. %;% de valorificare (executie )a volumului de investiţii pe fiecare obiect

3. Nr. de seminare petrecute

 

1.Conform termenelor determinate în actele administrative;

2. La necesitatea şi solicitarea beneficiarului

 

V.Mocanu-şef direcţie

1.2

Asigurarea  valorificării alocaţiilor de la Bugetul Local pentru reparaţia obiectelor de menire socială din raion.

1.2.1.Exercitarea atribuţiilor de inclusivă supraveghere tehnică la obiectele finanţate de la Bugetul Local.

1.2.2 Monitorizarea procesului de valorificare a alocaţiilor şi respectarea graficului de finanţare a lucrărilor

1.2.3 Consultări individuale a Beneficiarilor de lucrări finanţate de la Bugetul Local.

 

1.Nr. total de obiecte finanţate de la Bugetul Local-obiecte la suma de      mii lei

2. %;% de valorificare (executie )a volumului de alocaţii pe fiecare obiect

 

1.Conform termenelor determinate în actele administrative;

2. La necesitatea şi solicitarea beneficiarului

 

N.Butuc-specialist principal (domeniul construcţii)

1.3

Asigurarea  valorificării alocaţiilor de la Fondul rutier pentru reparaţia drumurilor  din raion.

1.3.1.Exercitarea atribuţiilor de inclusivă supraveghere tehnică la obiectele finanţate de la Fondul Rutir

1.3.2 Monitorizarea procesului de valorificare a alocaţiilor şi respectarea graficului de finanţare a lucrărilor

1.3.3 Consultări individuale a Beneficiarilor de lucrări finanţate de la Fondul Rutier

 

1.Nr. total de obiecte finanţate de la Fondul Rutier-obiecte la suma de mii lei

2. %;% de valorificare (executie )a volumului de alocaţii pe fiecare obiect

 

1.Conform termenelor determinate în actele administrative;

2. La necesitatea şi solicitarea beneficiarului

 

V.Butuc-specialist principal (domeniul gospodăria drumurilor)

Obiectivul  nr.2   Utilizarea potenţialului dezvoltării regionale, cooperării transfrontaliere, integrării europene de atragere, valorificare şi asigurare a durabilităţii investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii interurbane  de către comunităţile raionului Cantemir.

2.1

Accesarea fondurilor ponţialilor finantatori

PNUD-

FISM-

ECO-

FEN –

FEE-

 

2.1.1. Acordarea asistenţei metodologice APL niv I în domeniul vizat

2.1.2 Consultanţa APL niv.I în iniţierea ideilor de proiecte investiţionale

 

2.1.3. Furnizarea informaţiilor de ordin general în vederea atragerii investiţiilor

 

2.1.4. Petrecerea seminarelor instructive în scrierea proiectelor

 

2.1.5. Exercitarea atribuţiilor de inclusivă supraveghere tehnică la obiectele finanţate de la FEE

1.Nr.ideilor de proiect

2.Nr.proiectelor înaintate

3.Nr.proiectelor implementate

4.Nr. seminarelor petrecute

5.Nr finanţatori atraşi

1. La momentul apelului de finanţare

2. La necesitatea şi solicitarea beneficiarilor

 

O.Arnaut -şef serviciu dezvoltare locală şi regională

V.Gandrabur- Manager-energetic EE

3.Obiectivul  nr.3   Crearea premiselor de funcţionare a instituţiilor de dezvoltare durabilă în domeniile construcţiilor, gospodăriei comunale, infrastructurii şi dezvoltării locale şi regionale în teritoriul raionului Cantemir:

3.1

1.      Interacţiunea cu serviciile publice centrale şi locale în domeniul construcţiei, gospodărie comunală, dezvoltare locale şi regionale precum şi cu reprezentanţii organizaţiilor, instituţiilor naţionale în vederea creării premiselor de funcţionare a instituţiilor de dezvoltare durabilă în domeniile construcţiilor, gospodăriei comunale, infrastructurii şi dezvoltării locale şi regionale în teritoriul raionului Cantemir:

 

2.1.1. Acordarea asistenţei metodologice APL niv I în domeniul vizat

2.1.2 Consultanţa APL niv.I în domeniul vizat

 

2.1.3. Furnizarea informaţiilor de ordin general în vederea atragerii investiţiilor

 

2.1.4. Petrecerea seminarelor instructive

 

 

1.Nr.instituţiilor create în domenii

2.Nr.proiectelor înaintate

3.Nr.proiectelor implementate

4.Nr. seminarelor petrecute

 

 

1. La necesitatea şi solicitarea beneficiarilor

 

V.Mocanu-şef serviciu

N.Butuc

V.Butuc

V.Gandrabur

 

 

 

 

 

 

 

    Şef subdiviziune                  _____________________________                           ________________________                 _____________

                                                                 (nume, prenume)                                                         (semnătura)                                        (data)

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin