Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Plan activitate 2016, directia agricola

Plan activitate 2016, directia agricola imprimare

27.06.2016     1399 

        APROBAT:                                                                                                                                                                                                           COORDONAT:

(conducătorul ierarhic superior)                                                                                                                                                                                                                                                 (conducătorul ierarhic superior)

Andrei Ciobanu____                                                                                                                                                                                                Victor Culicovschii_______

(nume, prenume)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (nume, prenume)

____________________                                                                                                                                                                                       ____________________

            

                                                        (semnătura)

PLANUL ANUAL DE ACŢIUNI

al  direcţiei agricultură, economie şi  relaţii funciare pentru anul 2016

 

Acţiuni

Subacţiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil (subdiviziune/funcţionar public)

Obiectivul nr. 1 Crearea premizelor de funcţionare şi de dezvoltare durabilă a complexului agroindustrial din raionul Cantemir

1.1   Evaluarea, monitorizarea şi raportarea indicilor cantitativi şi calitativi a lucrărilor agricole desfăşurate la toate etapele.

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluarea suprafeţelor arabile,  inventarierea culturilor agricole şi monitorizarea  proceselor tehnologice a culturilor de vegetaţie existente.

 

 

Raport anual elaborat calitativ, detaliat. Raport  prezentat în termen.  

31.01.2016.

Specialişti  Principali Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare

(DAERF)       

Monitorizarea şi analiza operativă a situaţiilor privind stadiul lucrărilor agricole în raion.

 

Raportare saptămînală (DAERF)         (in fiecare zi de luni)

 

Trim. II-III 2016

Specialişti  Principali Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare        

Acumularea informaţiei despre colectarea, pregătirea, expedierea probelor de grâu panificaţie la etapa de recoltare pentru stabilirea calităţii producţiei în anul  2016.

Termen de raportare 10.08.2016.

Trim. II-III 2016

Specialişti  Principali Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare       

Monitorizarea plantării viţei de vie şi a livezilor în anul 2016

Raport elaborat şi prezentat

 

 

 

 

Trim. II-III 2016

Specialişti  Principali Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare       

Monitorizarea casării plantaţiilor multianuale

Perfectarea dosarelor şi prezentarea actelor pe suprafeţele supuse casării şi defrişării.

Trim. I-IV 2016

Serviciul relaţii funciare, specialiştii (DAERF)

Monitorizarea pregătirii şi efectuării lucrărilor agricole de cîmp.

Calitatea şi termenii efectuării

 

Trim. I-IV 2016

Serviciul relaţii funciare, specialiştii (DAERF)

1.2 Evaluarea situaţiei  ramurilor  agricole şi zootehnice din raionul Cantemir.

 

 

 

 

Întocmirea rapoartelor de analiză şi  sinteză asupra:

-suprafeţelor arabile ;

- proceselor tehnologice a culturilor de vegetaţie ;

-stocurilor de cereale şi seminţe oleaginoase şi comunicarea cu agenţii ecomomici despre condiţiile  de comercializare a produselor acestora.

 

 

 

Raportare lunară (DAERF)

Raport elaborat şi prezentat în termen.Generalizarea raportului. Analiza şi sinteza factorilor care au influienţat negativ sau pozitiv procesele tehnologice ale culturilor.  

 (pînă în data de 5 a fiecarei luni)

Trim. I-IV 2016

Specialişti  Principali Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare       

Elaborarea şi actualizarea  bazei de date a specilor, categoriilor  de animale si producţiei animaliere pentru

reglementarea şi consolidarea pieţei.

 

 

 

Numărul producatorilor inregistraţi- 50

Raportare lunară (DAERF

 

 

 

     

Trim. I-IV 2016

Specialişti  Principali Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare       

1.3 Acordarea asistenţei informaţionale, logistice la cresterea si diversificarea productiei agricole competitive.

 

 

 

 

 

 

 

 

Corelarea suprafeţelor cu actele de   plantare a viţei de vie şi a livezilor la subvenţionare .

Dosare perfectate şi acte depuse, suport subvenţional obţinut %.  

 

Trim. I-IV 2016

Serviciul relaţii funciare, specialiştii (DAERF)

Suport consultativ si practic la elaborarea pachetelor de documente pentru subvenţionare

Consultanta de specialitate = 100

Pachetede documente elaborare= 50

Numărul de beneficiari subvenţii = 50

Suma totala de suvenţii-1200 mii lei

Trim. I-IV 2016

Serviciul economie,

specialiştii (DAERF)

Seminar  teoretico-practic raional cu tematica „Particularităţile efectuării lucrărilor agricole de primăvară în condiţiile anului 2016”

Asistenţă tehnică pentru organizarea seminarului.

Participanţi la seminar = 25

Consultanta de specialitate = 25pers

Trim. I-II 2016

Specialişti  Principali Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare       

Seminar teoretico-practic cu tematica: „Particularităţile producerii strugurilor în condiţiile anului 2016

Participanţi la seminar = 25

Consultanta de specialitate = 25

Trim. I-II 2016

Specialişti  Principali Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare       

Seminar teoretico-practic cu tematica: „Particularităţile producerii fructelor în condiţiile anului 2016

Participanţi la seminar = 25

Consultanta de specialitate = 25

Trim. I 2016

Specialişti  Principali Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare       

Seminar teoretico-practic cu tematica: „Particularităţile producerii  legumelor în condiţiile anului 2016

Participanţi la seminar = 25

Consultanta de specialitate = 25

Trim. I 2016

Specialişti  Principali Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare       

Seminar raional cu tematica „Particularităţile efectuării lucrărilor agricole de toamnă  în condiţiile anului 2016”

Participanţi la seminar = 25

Consultanta de specialitate = 25 pers.

Trim. III 2016

Specialişti  Principali Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare       

Seminar raional cu tematica „Forme de sprijin şi înlesniri acordate producătorilor anricoli pentru anul 2016”

Numărul de participanţi şi eficacitatea;

 

Trim. I-IV 2016

Serviciul economie,

specialiştii (DAERF)

Seminar cu genericul ,,Implementarea strategiilor şi programelor de dezvoltare în domeniul creşterii animalelor şi procesare a producţiei animaliere”.

Participanţi la  seminar = 25

Consultanţă de specialitate = 25

Raportare lunară (DAERF)       

Trim. I-IV 2016

Specialişti  Principali Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare       

1.4 Promovarea obiectivelor strategice de dezvoltare a complexului agroindustrial în raionul Cantemir.

Consultarea fermierilor care doresc să practice agricultura ecologică.

Consultanţă de specialitate = 5

Trim. I-IV 2016

Specialişti  Principali Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare 

Promovarea asocierii afacerilor agricole în grup / cooperativelor în scopul procurării şi utilizării în comun a echipamentului de producere, sistemelor de irigare, liniilor de sortare şi ambalare, camerelor frigorifice.

Participanţi la seminar = 15

Consultanţă de specialitate = 25

 

Trim. I-IV 2016

Serviciul economie,

specialiştii (DAERF)

Promovarea conexiunii dintre producătorii agricoli, companiile de procesare şi piaţa de desfacere

Numărul de participanţi şi eficacitatea;

 

 

Trim. I-IV 2016

Serviciul economie,

specialiştii (DAERF)

Promovarea în teritoriu a măsurilor de susţinere financiară a crescătorilor de animale a producătorilor agricoli din sectorul vegetal şi a companiilor de procesare în anul 2016.

Consultanţă de specialitate = 50

Trim. I-IV 2016

Serviciul economie,

specialiştii (DAERF)

Organizarea unor evenimente comune / activităţi de promovare comercial – economice  -„Ziua Recoltei editia anului 2016”

Numărul de participanţi

Trim. IV 2016

Specialişti  Principali Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare (DAERF)

 

 

1.5 Coordonarea utilizării potenţialului uman şi a resurselor naturale pentru asigurarea funcţionalităţii complexului agroindustrial

Coordonarea activităţii de păstrare şi utilizare a pajiştilor naturale.

 

Participanţi seminar = 25

Consultanta de specialitate = 25

Raportare lunara (DAERF)

 

Trim. I-IV 2016

 

Specialist  Principal Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare

Instruirea, colectarea, prelucrarea si transmiterea datelor  de informatii agricole, crescatorilor de animale, producatorilor agricoli din sectorul vegetal şi companiilor de procesare.

Participanţi la seminar = 50

 

Trim. I-IV 2016

Serviciul economie,

specialiştii (DAERF)

Obiectivul nr.2   Dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor bazate pe cunoaşterea şi gestionarea optimă a resurselor, facilitarea accesului tinerilor antreprenori la resurse financiare necesare iniţierii şi dezvoltării unei afaceri proprii.

2.1   Identificarea resurselor şi a furnizorilor de servicii gratuite pentru tineri  la iniţierea şi gestionarea  unei afaceri.

 

Asistarea gratuită a antreprenorilor la iniţierea afacerii şi post-creare afacerilor, inclusiv elaborarea business planurilor:

1)      Obţinerea creditelor preferenţiale în valoare maxima de până la 300.000 lei

Consultanţă de specialitate = 50,

Planuri de afacere elaborate=5

Numărul de beneficiari credite= 5

Valoarea creditelor obţinute-900 mii lei

Trim. I-IV 2016

 

Serviciul economie,

specialiştii (DAERF)

Organizarea seminarului cu tema „Oportunităţi de afacere?”

Participanţi seminar = 25

Consultanta de specialitate = 47

Numarul de afaceri iniţiate= 2

Trim. III 2016

Serviciul economie,

specialiştii (DAERF)

2.2. Analiza trimestrială a dezvoltării social-economice a raionului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborarea scrisorilor de adresare pentru direcţiile, sercţiile serviciile desconcentrate şi descentralizate întru prezentarea informaţiei ce ţine de activitatea lor pe perioada de raportare

Scrisori întocmite şi expediate

Trim. I-IV 2016

 

Serviciul economie,

specialiştii (DAERF)

Elaborarea graficului de prezentare a informaţiilor

Graficul coordonat

Analiza  darilor  de seama statistice, elaborarea  şi prezentarea pronosticului

Pronosticul economico-social întocmit şi prezentat.

Totalizarea analizei economice prin raportarea indicatirilor economici şi identificarea factorilor socio-economici care au influienţat progresul sau regresul ramurilor economiei raionului.

 

Raportare trimestrială (DAERF)

2.3 Analiza implementării strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului pentru anul 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborarea scrisorilor  oficiale adresare direciilor secţiile serviciile desconcentrate şi descentralizate întru prezentarea pronosticului pentru anul 2016

 

Acumularea  şi generalizarea datelor economice pentru fiecare obiectiv al strategiei.

Analiza şi sinteza fiecărui indice cantitativ, calitativ pentru a identifica factorii ce au influenţat rezultatele obţinute.

 

Rapoarte şi date confirmative prezentate

Trim. I-IV 2016

 

Serviciul economie,

specialiştii (DAERF)

 

Obiective prioritare evaluate şi caracteristici de dezvoltare notificate prin indici socio-economici cantitativi şi calitativi.

 

Raport elaborat semestrial, anual  şi suport   narativ elaborat şi prezentat (DAERF)

 

Obiectivul nr.3 Dezvoltarea abilitatilor profesionale a specialiştilor  în domeniul reglementării regimului proprietăţii funciare a primăriilor raionului

 

 

3.1 Coordonarea, monitorizarea activităţii specialiştilor  în domeniul reglementării regimului proprietăţii funciare a primăriilor raionului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familiarizarea   specialiştiilor despre modificările în legislaţia funciară

 

Trim. I-IV 2016

Serviciul relaţii funciare

 

Prezentarea Cadastrului funciar pe raion la situaţia de 01 ianuarie 2016 la Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru

Termen de raportare (DAERF)        14.01.2016

Trim. I 2016

 

Elaborarea planului de acţiuni  pentru sistematizarea  informaţiei despre terenurile cu destinaţie agricolă în primăriile raionului.

Planul de acţiuni(DAERF)       

Trim. IV 2016

Ţinerea  cadastrului  funciar  şi  a  monitoringului  funciar

Cadastrulu funciar

Trim. I-IV 2016

Efectuarea  lucrărilor  de  corectare  evidenţa  grafică  a  terenurilor  în  primăriile  raionului

Evidenţa  grafică  a  terenurilor

Trimestrial

Acordarea  consultaţiilor  persoanelor  fizice  şi  juridice,  privind  reglamentarea  rejimului  proprietăţii  funciare.

Consultanta de specialitate = 40

Trim. I-IV 2016

Examinarea  scrisorilor,  petiţiilor  şi  cererilor  parvenite  de  la  cetăţeni.

Scrisori,  petiţii  şi  cereri solicitate în termen

Trim. I-IV 2016

Primirea formelor statistice 3 agr,4agr, 6 p, 29 agr.

Raportare  lunară,trimestruală şi anuală (DAERF)

Trim. I-IV 2015

Stimularea consolidării terenurilor agricole

Teren consolidat-15 ha

Trim. I-IV 2016

Elaborarea materialului instructiv si petrecerea seminarului pentru întocmirea Cadastrului Funciar al primăriei.

Participanţi seminar = 30

Consultanta de specialitate = 35

 

Trim. I-IV 2016

Obiectivul nr. 4. Asigurarea promovării politicii privind organizarea achiziţionării de mărfuri, lucrări şi servicii în instituţiile bugetare ale raionului

4.1 Implementarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice de mărfuri, servicii şi lucrări

Monitorizarea actelor legislative şi normative  a deciziilor  organelor centrale de stat privind achiziţiile publice

Corectitudinea aplicării actelor legislative şi normative.

Trim. I-IV 2016

 

Serviciul economie,

specialiştii (DAERF)

 

Organizarea şi desfgăşurarea concursurilor şi licitaţilor în domeniul achiziţiilor publice de mărfuri, lucrări şi servicii

Corecrtitudinea desfăşurării concursurilor de licitatii şi achiziţii publice

 

 

         Şef direcţie agricultură,

         economie si relaţii funciare        ________Larisa Vîlcu_______                             _____________________                   16 noiembrie 2015

                                                  (nume, prenume)                                                                (semnătura)                                        (data)

 

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin