Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Plan activitati ianuarie 2016

Plan activitati ianuarie 2016 imprimare

13.01.2016     1610 

                                                                                                                         Aprobat :

                                                                                               _________Andrei Ciobanu

                                                                                             preşedintele raionului Cantemir  

                                                                                              „_____”__________ 2016

 

G R A F I C U L

acţiunilor de nivel raional planificate pentru luna ianuarie 2016

Nr. d/o

Data desfăşurării acţiunii

Tipul acţiunii

Locul desfăşurării, ora

Responsabil de organizarea acţiunii

1

07.01.206

Şedinţa operativă a preşedintelui raionului cu conducătorii serviciilor descentralizate şi desconcentrate.

Sala de şedinţă et.II, ora 9.00

Preşedintele raionului,

 

12-15.

01.2016

Delpasări a grupurilor de lucru în instituţiile şcolare şi medicale pentru evaluarea situaţiei privind condiţiile antiincendiare.

Instituţiile şcolare şi medicale din raion.

Vicepreşedinţii raionului

1

14-15.01.2016

Spectacole literar- muzicale în cadrul ,,Zilei naţionale a culturii”

Casele de cultură din raion.

Toderici S.

Nechit T.

2

15.01.2016

Spectacol muzical-literar ,,Luceafărul”, dedicat zilei comemorării lui Mihai Eminescu

Biblioteca publică

Nechit A.

3

16-20.01.2016

Şedinţele de dare de seamă a subdiviziunilor Consiliului raional şi aparatului preşedintelui raionului.

Sala de şedinţă et.II

Şefii de direcţii şi servicii

4

18.01.2016

Şedinţa Consiliului de Administraţie a Fondului de Susţinere Socială a Populaţiei

Sala de şedinţă et.II, ora 10.00

Butuc Sergiu, vicepreşedinte al raionului

5

19.01.2016

Ora literară dedicată lui Alexandru Donici, scriitor fabuluist, traducător.

Biblioteca publică

Nechit A.

6

19.01.2016

Seminar cu asistenţii sociali . Superviczarea serviciilor APP, CCTF.

Sala de şedinţă et.II, ora 9.00

Munteanu Viorica, şef DASPF

7

20-22.

01.2016

Seminar cu asistenţii sociali . Superviczarea asistenţilor sociali comunitari şi a lucrătorilor sociali.

Sala de şedinţă et.V, ora 9.00

Munteanu Viorica, şef DASPF

8

21-22.

01.2016

Evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici.

Subdiviziunile consiliului raional şi aparatul preşedintelui raionului.

Conducătorul funcţionarului public.

9

26.01.2016

Seminar în cadrul ,,Zilei primarului”

Sala de şedinţă et.II, ora 9.00

Preşedintele raionului,

Ţurcanu L.

Balan V.

10

22.01.2016

Şedinţa Consiliului de Administraţie al DÎ

Sala de şedinţă et.V, ora 9.00

Cebotaru Lilia, şef DÎ

11

26.01.2016

Evaluarea activităţii asistenţilor sociali

Sala de şedinţă et.V, ora 9.00

Munteanu Viorica, şef DASPF

12

27.01.2016

Evaluarea activităţii lucrătorilor sociali

Sala de şedinţă et.V, ora 9.00

Munteanu Viorica, şef DASPF

13

28.01.2016

Deplasare a serviciilor descentralizate şi desconcentrate în primaria Toceni.

ora 9.00

Sala de şedinţă et.II, ora 9.00

14

29.01.2016

Şedinţa cu managerii instituţiilor de învăţămînt preuniversitar.

Sala de şedinţă et.V, ora 9.00

Cebotaru Lilia, şef DÎ

 

 

Serviciu administraţie publicăPlasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin