Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  ședința comisiei de specialitate drept, disciplină și culte: la data de 05.12.2014. ora 14-00 locul desfășurări: sala de ședințe et-II

ședința comisiei de specialitate drept, disciplină și culte: la data de 05.12.2014. ora 14-00 locul desfășurări: sala de ședințe et-II imprimare

01.12.2014     1531 

 

                                                           Proiect

                                                           

                                     Ședința comisie de specialitate drept, disciplină și culte

 

    nr.05-XXV                                                                                                                  din 05.12.2014     

 

                                                                             or. Cantemir

      

                                                                                                   Locul desfășurării ,  sala de ședințe, et.II  Începutul ședinței ora 14-00

 

Membrii comisiei:

1.Antoniu Anatolie, președintele comisiei;

2.Voinu Viorel, vicepreședintele comisiei;

3.Vrabie Dumitru, secretarul comisiei;

4.Angheluță Valeriu, membru;

5.Țurcanu Valeriu, membru;

6.Florența Alexandru, membru;

7.Jelev Dmitri, membru;

                                                             Ordinea de zi                           

01.Cu privire la executarea bugetului raionului conform rezultatelor  a nouă luni ale anului 2014.

               Raportor: Andrei Malașevschi,președintele raionului.

02.Cu privire la rectificarea bugetului raionului pe anul 2014.

              Raportor: Veaceslav Cozma,șef direcție finanțe.

03.Cu privire la acodarea premiului anual persoanelor cu fincții de demnitate publică și funcționarilor publici din aparatul președintelui raionului și subdiviziunile consiliului raional

pentru anul 2013.

                 Raportor: Andrei Malașevschi,președintele raionului.

 04.Cu privire la aprobarea bugetului raional Cantemir pe anul 2015 în prima lectură.

              Raportor: Veaceslav Cozma,șef direcție finanțe.

05.Cu privire la aprobarea bugetului raional Cantemir pe anul 2015 în  lectura a doua.

              Raportor: Veaceslav Cozma,șef direcție finanțe.

08.Cu privire la aprobarea hotărîrii comisiei de privatizare a fondului de locuințe nr.04 din  ____________.2014

             Raportor: Gheorghe Manole,specialist principal,aparatul președintelui raionului.

09. Cu privire la Programul de activitate al Consiliului raional Cantemir,al subdiviziunilor sale și a aparatului președintelui raionului pe anul 2015.

           Raportor: Liudmila Ţurcanu, secretar împuternicit al consiliului raional.

 10. Cu privire la Programul de activitate al Consiliului raional Cantemir,al subdiviziunilor sale și a aparatului președintelui raionului pe semestru unu al anului  2015.

           Raportor: Liudmila Ţurcanu, secretar împuternicit al consiliului raional.

 11. Despre deciziile cu termen de control adoptate de Consiliul raional  Cantemir pe parcursul  a nouă luni ale anului  2014.

           Raportor: Liudmila Ţurcanu, secretar împuternicit al consiliului raional.

  12.Cu privire la aprobarea procurei eliberată dnei Nălea Demian, specialist principal, aparatul preşedintelui raionului, desemnată reprezentant al consiliului raional în instanţele de judecată pentru anul 2014-2015.

                 Raportor: Andrei Malașevschi,președintele raionului.

  13.Despre eliberarea din funcţie a dnei Eleonbora Starciuc, secretar al consiliului raional în legătură cu expirarea termenului contractului de muncă pe perioadă determinată.

                 Raportor: Andrei Malașevschi,președintele raionului.

  14.Despre declararea funcţiei de secretar al consiliului raional vacantă şi anunţarea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de secretar al consiliului raional.

                 Raportor: Andrei Malașevschi,președintele raionului.

  15.Cu privire la împuternicirea dnei Ludmila Ţurcanu , specialist principal aparatul preşedintelui raionului, pentru a exercita atribuţiile secretarului consiliului raional pînă la desfăşurarea concursului şi desemnarea secretarului consiliului raional.

                 Raportor: Andrei Malașevschi,președintele raionului.

 

16.Despre nota informativă cu privire la litigiile de judecată în care este atras ca parte Consiliul raional Cantemir

              Raportor: Nălea Murgeneanu,specialist principal,aparatul președintelui raionului,desemnată reprezentant al consiliului raional în instanțele de judecată

        Raportor: Anatolie Stratu, şef secţie administrative-militară.

  17. Despre numirea dlui Nicolae Efricov în funcţia de şef serviciu cultură şi turism pe perioadă determinată.

                 Raportor: Andrei Malașevschi,președintele raionului.

  18.Cu privire la împuternicirea preşedintelui raionului de a exercita atribuţii suplimentare încredinţate de către consiliul raional.

                 Raportor: Andrei Malașevschi,președintele raionului.

19. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului Raional Cantemir nr. 07/01-XXV din 13.07.2012 „Cu privire la organigrama , structura şi statele de personal ale aparatului preşedintelui raionului, direcţiilor şi altor subdiviziuni din subordinea consiliului raional".

                 Raportor: Andrei Malașevschi,președintele raionului.

 

 

 

          Președintele  raionului                                                         Andrei Malașevschi

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin