Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  ședința comisiei de specialitate: probleme sociale: învățămînt, cultură, protecție socială, sănătate publică, muncă, activități culturale și turism la data de 05.12.2014. ora 10-00 locul desfășurări: sala de ședințe et-II

ședința comisiei de specialitate: probleme sociale: învățămînt, cultură, protecție socială, sănătate publică, muncă, activități culturale și turism la data de 05.12.2014. ora 10-00 locul desfășurări: sala de ședințe et-II imprimare

01.12.2014     1268 

 

                                                                                                                               Proiect

                                                             Ordinea de zi                            

   a şedinţei   comisie de specialitae: probleme sociale:  învățămînt, cultură, protecție socială,           sănătate publică, muncă,activități culturale și turism

 

         nr.05-XXV                                                                                    din   05.12.2014    

                                                                or. Cantemir

     

                                                                                                       locul desfășurării ,  sala de ședințe,   etajul II, începutul  sedintei ora 10-00

 

Membrii comisiei:

1.Bolocan Oleg, președintele comisiei;

2.Derivolcova Svetlana, secretarul comisiei;

3.Bezvolev Simion, membru;

4.Corcimari Alexei, membru;

5.Guștiuc Ion, membru;

6.Dimcea Ion, membru

7.Răcilă Anatol, membru;

8.Pîrciu Pavel, membru;

9.Leu Leonid, membru;

 

                                                             Ordinea de zi                           

01.Cu privire la executarea bugetului raionului conform rezultatelor  a nouă luni ale anului 2014.

               Raportor: Andrei Malașevschi,președintele raionului.

02.Cu privire la rectificarea bugetului raionului pe anul 2014.

              Raportor: Veaceslav Cozma,șef direcție finanțe.

                 Raportor: Andrei Malașevschi,președintele raionului.

 03.Cu privire la aprobarea bugetului raional Cantemir pe anul 2015 în prima lectură.

              Raportor: Veaceslav Cozma,șef direcție finanțe.

04.Cu privire la aprobarea bugetului raional Cantemir pe anul 2015 în a doua  lectură.

              Raportor: Veaceslav Cozma,șef direcție finanțe.

05. Cu privire la Programul de activitate al Consiliului raional Cantemir,al subdiviziunilor sale și a aparatului președintelui raionului pe anul 2015.

           Raportor: Liudmila Ţurcanu, secretar împuternicit al consiliului raional.

 06. Cu privire la Programul de activitate al Consiliului raional Cantemir,al subdiviziunilor sale și a aparatului președintelui raionului pe semestru unu al anului  2015.

           Raportor: Liudmila Ţurcanu, secretar împuternicit al consiliului raional.

           Raportor: Liudmila Ţurcanu, secretar împuternicit al consiliului raional.                   

07.Despre acordul deschiderii și înregistrării serviciului de asistenţă parentală profesională-familia Culicovschi Raisa şi Culicovschi Vasile, domiciliaţi în satul Coştangalia raionul Cantemir.

          Raportor: Sergiu Butuc,șef direcție asistență socială și protecție a familiei

  08. Despre numirea dlui Nicolae Efricov în funcţia de şef serviciu cultură şi turism pe perioadă determinată.

                 Raportor: Andrei Malașevschi,președintele raionului. 

09. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului Raional Cantemir nr. 07/01-XXV din 13.07.2012 „Cu privire la organigrama , structura şi statele de personal ale aparatului preşedintelui raionului, direcţiilor şi altor subdiviziuni din subordinea consiliului raional".

                 Raportor: Andrei Malașevschi,președintele raionului.

10. Cu privire la trecerea în evidenţă militară a cetăţenilor Republicii Moldova cu anul naşterii 1999 şi de vărstă mai mare ce anterior nu au fost trecuţi în evidenţă militară, locuitori a localităţilor raionului Cantemir.

       Raportor: Anatolie Stratu, şef secţie administrative-militară.

11. Despre deciziile cu termen de control adoptate de Consiliul raional  Cantemir pe parcursul  a nouă luni ale anului  2014.

           Raportor: Liudmila Ţurcanu, secretar împuternicit al consiliului raional.

 

          Președintele  raionului                                                         Andrei Malașevschi

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin