Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Ședința comisiei de specialitate: finanțe, buget, activități economico-financiare și construcții la data de 04.12.2014, ora 14-00 locul desfășurări: sala de ședințe et-II

Ședința comisiei de specialitate: finanțe, buget, activități economico-financiare și construcții la data de 04.12.2014, ora 14-00 locul desfășurări: sala de ședințe et-II imprimare

01.12.2014     1391 

 

                                                                             Proiect                                                                                                                                    Ordinea de zi                             

 

     a ședinței comisiei de specialitate:finanțe,buget,activități economico-financiare și construcții

 

                   nr.05-XXV                                                                                   din  04.12.2014,  

                                                                   or. Cantemir 

  

                                                                                            Locul desfășurării, sala de ședin, et. II

                                                                                              Începutul ședinței ora  14-00 

Membrii comisiei:

1.Rusu Nicolae, președintele comisiei;

2.Putregai Constantin, vicepreședintele comisiei;

3.Moldovanu Vladimir,secretarul comisiei;

4.Scutelnic Ion, membru;

5.Busuioc Gheorghe, membru;

6.Culicovschi Victor, membru;

7.Dubenco Andrei, membru;

8.Călugăreanu Ștefan, membru;

9.Guci Dumitru, membru;

10.Munteanu Tudor, membru;

11.Doina Nicolae, membru;

                                                             Ordinea de zi                           

01.Cu privire la executarea bugetului raionului conform rezultatelor  a nouă luni ale anului 2014.

               Raportor: Andrei Malașevschi,președintele raionului.

02.Cu privire la rectificarea bugetului raionului pe anul 2014.

              Raportor: Veaceslav Cozma,șef direcție finanțe.

03.Cu privire la acodarea premiului anual persoanelor cu fincții de demnitate publică și funcționarilor publici din aparatul președintelui raionului și subdiviziunile consiliului raional

pentru anul 2013.

                 Raportor: Andrei Malașevschi,președintele raionului.

 04.Cu privire la aprobarea bugetului raional Cantemir pe anul 2015 în prima lectură.

              Raportor: Veaceslav Cozma,șef direcție finanțe.

05.Cu privire la aprobarea bugetului raional Cantemir pe anul 2015 în  lectura a doua.

              Raportor: Veaceslav Cozma,șef direcție finanțe.

06. Cu privire la aprobarea Listei drumurilor publice locale pentru efectuarea lucrărilor de reparaţie şi întreţinere , inclusiv deszăpezire pe anul 2015.

              Raportor: Valeriu Mocanu, şef direcţie construcţii , gospodărie comunală, dezvoltare locală şi regională.

07.Cu privire la valorificare surselor financiare alocate  din bugetul de stat și de la bugetul local .

              Raportor: Valeriu Mocanu, şef direcţie construcţii , gospodărie comunală, dezvoltare locală şi regională.

 08.Cu privire la aprobarea hotărîrii comisiei de privatizare a fondului de locuințe nr.04 din  ____________.2014

             Raportor: Gheorghe Manole,specialist principal,aparatul președintelui raionului.

09.Cu privire la casarea bunurilor Consiliului raional, aparatul preşedintelui raionului.

                   Raportor: Andrei Ciobanu, vicepreşedinte al raionului.

10. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului Raional Cantemir nr. 07/01-XXV din 13.07.2012 „Cu privire la organigrama , structura şi statele de personal ale aparatului preşedintelui raionului, direcţiilor şi altor subdiviziuni din subordinea consiliului raional".

                 Raportor: Andrei Malașevschi,președintele raionului

11. Cu peivire la modificarea deciziei consiliului raional nr.04/17-XXV din 25.09.2014     Despre demersul Instituției Publice Liceul Teoretic "Dmitri Cantemir" nr.172 din 22.08.2014 privind darea  în locațiune a unui spațiu pentru cantina unității solicitante în sediul Consiliului raional Cantemir.

Raportor: Andrei Malașevschi,președintele raionului.

 

12. Cu privire la trecerea în evidenţă militară a cetăţenilor Republicii Moldova cu anul naşterii 1999 şi de vărstă mai mare ce anterior nu au fost trecuţi în evidenţă militară, locuitori a localităţilor raionului Cantemir.

       Raportor: Anatolie Stratu, şef secţie administrative-militară.

13. Despre deciziile cu termen de control adoptate de Consiliul raional  Cantemir pe parcursul  a nouă luni ale anului  2014.

 

          Președintele  raionului                                                         Andrei Malașevschi

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin