Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  D I S P O Z I Ţ I E din 21.11.2014 nr. 167-A Cu privire la convocarea consiliului raional în şedinţă ordinară

D I S P O Z I Ţ I E din 21.11.2014 nr. 167-A Cu privire la convocarea consiliului raional în şedinţă ordinară imprimare

24.11.2014     1528 

In  temeiul art.45 , alineatul  (3),  art.53,  alineatul (1), litera „f", art. 54  (1,2,4) din  Legea privind  administraţia publică locală nr. 436 -XVI   din 28.12.2006

D I S P U N :

     I .  Se convoacă consiliul raional în şedinţă  ordinară  în ziua de 10 decembrie  curent, ora  10.00,  în  încinta  Consiliului raional Cantemir , et.VI , sala de şedinţe cu următoarea ordine de zi :

 

01.Cu privire la executarea bugetului raionului conform rezultatelor  a nouă luni ale anului 2014.

               Raportor: Andrei Malașevschi,președintele raionului.

02.Cu privire la rectificarea bugetului raionului pe anul 2014.

              Raportor: Veaceslav Cozma,șef direcție finanțe.

03.Cu privire la acodarea premiului anual persoanelor cu fincții de demnitate publică și funcționarilor publici din aparatul președintelui raionului și subdiviziunile consiliului raional pentru anul 2013.

                 Raportor: Andrei Malașevschi,președintele raionului.

 04.Cu privire la aprobarea bugetului raional Cantemir pe anul 2015 în prima lectură.

              Raportor: Veaceslav Cozma,șef direcție finanțe.

05.Cu privire la aprobarea bugetului raional Cantemir pe anul 2015 în  lectura a doua.

              Raportor: Veaceslav Cozma,șef direcție finanțe.

 06.Cu privire la modificarea deciziei Consiliului Raional Cantemir nr. 07/01-XXV din 13.07.2012 „Cu privire la organigrama , structura şi statele de personal ale aparatului preşedintelui raionului, direcţiilor şi altor subdiviziuni din subordinea consiliului raional".

                 Raportor: Andrei Malașevschi,președintele raionului.

07.Cu privire la valorificare surselor financiare alocate  din bugetul de stat şi de la bugetul local .

              Raportor: Valeriu Mocanu, şef direcţie construcţii , gospodărie comunală, dezvoltare locală şi regională.

08. Cu privire la aprobarea Listei drumurilor publice locale pentru efectuarea lucrărilor de reparaţie şi întreţinere , inclusiv deszăpezire pe anul 2015.

              Raportor: Valeriu Mocanu, şef direcţie construcţii , gospodărie comunală, dezvoltare locală şi regională.

 09.Cu privire la aprobarea hotărîrii comisiei de privatizare a fondului de locuințe nr.04 din  ____________.2014

             Raportor: Gheorghe Manole,specialist principal,aparatul președintelui raionului.

10. Cu privire la Programul de activitate al Consiliului raional Cantemir,al subdiviziunilor sale și a aparatului președintelui raionului pe anul 2015.

           Raportor: Liudmila Ţurcanu, secretar împuternicit al consiliului raional.

 11. Cu privire la Programul de activitate al Consiliului raional Cantemir,al subdiviziunilor sale și a aparatului președintelui raionului pe semestru unu al anului  2015.

           Raportor: Liudmila Ţurcanu, secretar împuternicit al consiliului raional.

  12.Cu privire la aprobarea procurei eliberată dnei Nălea Demian, specialist principal, aparatul preşedintelui raionului, desemnată reprezentant al consiliului raional în instanţele de judecată pentru anul 2014-2015.

                 Raportor: Andrei Malașevschi,președintele raionului.

  13.Despre eliberarea din funcţie a dnei Eleonbora Starciuc, secretar al consiliului raional în legătură cu expirarea termenului contractului de muncă pe perioadă determinată.

                 Raportor: Andrei Malașevschi,președintele raionului.

  14.Despre declararea funcţiei de secretar al consiliului raional vacantă şi anunţarea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de secretar al consiliului raional.

                 Raportor: Andrei Malașevschi,președintele raionului.

  15.Cu privire la împuternicirea dnei Ludmila Ţurcanu , specialist principal aparatul preşedintelui raionului, pentru a exercita atribuţiile secretarului consiliului raional pînă la desfăşurarea concursului şi desemnarea secretarului consiliului raional.

                 Raportor: Andrei Malașevschi,președintele raionului.

 16. Cu privire la modificarea hotarelor intravilanului satului Chioselia raionul Cantemir .

      Raportor: Valeriu Toderici,șef serviciu relații funciare,direcția agricultură,economie și relații funciare.

 17.Despre acordul deschiderii și înregistrării serviciului de asistenţă parentală profesională-familia Culicovschi Raisa şi Culicovschi Vasile, domiciliaţi în satul Coştangalia raionul Cantemir.

          Raportor: Sergiu Butuc,șef direcție asistență socială și protecție a familiei

18.Despre nota informativă cu privire la litigiile de judecată în care este atras ca parte Consiliul raional Cantemir

              Raportor: Nălea Murgeneanu,specialist principal,aparatul președintelui raionului,desemnată reprezentant al consiliului raional în instanțele de judecată

 19.Cu privire la trecerea în evidenţă militară a cetăţenilor Republicii Moldova cu anul naşterii 1999 şi de vărstă mai mare ce anterior nu au fost trecuţi în evidenţă militară, locuitori a localităţilor raionului Cantemir.

       Raportor: Anatolie Stratu, şef secţie administrative-militară.

  20.Despre numirea dlui Nicolae Efricov în funcţia de şef serviciu cultură şi turism pe perioadă determinată.

                 Raportor: Andrei Malașevschi,președintele raionului.

  21.Cu privire la împuternicirea preşedintelui raionului de a exercita atribuţii suplimentare încredinţate de către consiliul raional.

                 Raportor: Andrei Malașevschi,președintele raionului.

 22.Cu privire la casarea bunurilor  Consiliului raional, aparatul preşedintelui raionului.

                   Raportor: Andrei Ciobanu, vicepreşedinte al raionului.

 23.Cu privire la modificarea deciziei consiliului raional nr.04/17-XXV din 25.09.2014 „Despre demersul Instituției Publice Liceul Teoretic "Dmitri Cantemir" nr.172 din 22.08.2014 privind darea  în locațiune a unui spațiu pentru cantina unității solicitante în sediul Consiliului raional Cantemir".

                    Raportor: Andrei Malașevschi,președintele raionului.

24.Despre deciziile cu termen de control adoptate de Consiliul raional  Cantemir pe parcursul  a nouă luni ale anului  2014.

           Raportor: Liudmila Ţurcanu, secretar împuternicit al consiliului raional.

 

    II. În temeiul dispoziţiei în cauză fiecărui consilier raional se expediază o înştiinţare în  care se indică ordinea de zi, ora şi locul desfăşurării şedinţei.

 

 

    Preşedintele raionului                                                                         Andrei Malaşevschi

 

             Avizat:

___________Nălea Demian,

specialist principal , aparatul preşedintelui raionului      

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin