Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef serviciul financiar, contabil şef în aparatul preşedintelui raionului.

Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef serviciul financiar, contabil şef în aparatul preşedintelui raionului. imprimare

06.12.2013     1473 


Preşedintele raionului Cantemir, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef serviciul financiar, contabil şef în aparatul preşedintelui raionului.

Scopul general al funcţiei:

Asigurarea organizării corecte a evidenţei contabile în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii şi altor acte normative ce reglementează domeniul respectiv.

Sarcini de bază ale funcției:

1. Organizează şi asigură ţinerea continuă a contabilităţii.

2. Supraveghează gestionarea mijloacelor financiare conform destinaţiei în baza planurilor de finanţare.

3. Asigură controlul asupra utilizării corecte şi cu economie a mijloacelor financiare.

4. Contribuie la efectuarea inventarierii patrimoniului aparatului preşedintelui raionului, direcţiei agricultură, economie şi relaţii funciare, direcţiei construcţii, gospodărie comunală, dezvoltare locală şi regională.

5. Elaborarea proiectului de buget şi întocmirea bugetului anual.

6. Întocmirea şi prezentarea rapoartelor financiare trimestriale şi anuale.


Condițiile de participare la concurs:

Cerinţe generale faţă de candidaţi:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova; 
 • posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;  
 • are capacitate deplină de exerciţiu;   
 • nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; 
 • este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice,     
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;  
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;  
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie. 

Conditii specifice:

- 3 ani de experienţă profesională în domeniu;

- abilităţi de utilizare a computerului;

Persoanele interesate pot depune personal/prin poștă/prin e-mail Dosarul de concurs:

 • formularul de participare,
 • originalul/copia buletinului de identitate,
 • originalul/copia diplomei de studii superioare,
 • originalul/copia carnetului de muncă,
 • declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale nestinse.

Data limită pînă la care poate fi depus dosarul de concurs -  27 decembrie 2013

Telefon - 0273-22864, contact@cantemir.md

adresa poştală - or. Cantemir, str. Tradafirilor 2, biroul 208.

Bibliografia concursului:

-Constituția Republicii Moldova;

-Legea nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

- Legea privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003.

-Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală.

- Legea contabilităţii nr. 113 din 27.04.2007.

-Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 60 din 29.05.2012 cu privire la aprobarea Regulamentului privind inventarierea.
 


 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin